Thai Version / Eng Version
e-newsletter / ธันวาคม 2555

major exhibitions
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ควงกล้องท่องโลก” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
11 ธันวาคม 2555 – 3 กุมภาพันธ์ 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

bacc exhibition 

Hear Here : เสียง เสียง
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
9 ธันวาคม 2555 - 10 กุมภาพันธ์ 2556
ทางขึ้นชั้น 7 - 9

นิทรรศการเสียง เสียง หรือ Hear Here คือการนำเสนอประสบการณ์และเรื่องราวของเสียงที่ถูกจัดวางในพื้นที่เฉพาะเพื่อสร้างการรับรู้หลากหลายรูปแบบ ศิลปินในนิทรรศการนี้ใช้เสียงเพื่อสื่อสารในแบบของตน ตั้งแต่เสียงที่ฟังแล้วน่าตระหนกใจ เสียงของอวัยวะภายในที่ไม่เงียบในตัวเรา เสียงพึมพำของเมือง เสียงคำรามของถนน หรือแม้แต่เสียงที่เกิดขึ้นของตัวสถานที่ที่เราไม่มีโอกาสได้ฟังอย่างตั้งใจ

bacc exhibition 

นิทรรศการ "สยามแอพ" Siam Application / Appreciate / Apply
"ช่องทางหนึ่งเพื่อการเข้าถึงศิลปะไทย"
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2555 – 17 กุมภาพันธ์ 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิทรรศการที่เผยแพร่คุณค่าความงามและความรู้เกี่ยวกับศิลปะไทยตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน ผ่านผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่สืบสานและพัฒนาต่อยอดจากรากฐานศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยแรงบันดาลใจจากพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น กว่า 50 ชิ้น ร่วมกับการนำเสนอความงามของพุทธศิลป์ที่ปรากฏตามพุทธสถานและศิลปะพื้นบ้านที่สอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตไทยผ่านศิลปะภาพถ่าย และการจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของศิลปะไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงศิลปินร่วมสมัยคนสำคัญ พร้อมกิจกรรมการสาธิตและจัดแสดงเทคนิคขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ประยุกต์จากกรรมวิธีโบราณ

สามารถตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ "Siam App" ได้ที่ http://www.bacc.or.th/event/Siam-App.html 

ระยะ : ไทยไท
โดย Open Contemporary Art Center (OCAC), jiandyin (Jiradej and Pornpilai Meemalai) ร่วมด้วย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 พฤศจิกายน 2555 – 3 กุมภาพันธ์ 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

"ระยะ:ไทยไท" คือโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย ริเริ่มโดยศิลปินไทยและไต้หวัน เป็นการเคลื่อนและร่วมมือกันระหว่างกลุ่ม OCAC (ไต้หวัน) และศิลปินคู่ jiandyin (ประเทศไทย) ผลงานของศิลปินที่สร้างสรรค์ขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศคือ ผลลัพธ์ของการสื่อสารระหว่างกัน ที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย จัดแสดงในประเทศไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยนำเสนอผลงานฯ จากศิลปินไต้หวัน 12 ท่าน และศิลปินไทย 10 ท่าน เข้าร่วมโครงการฯ จัดแสดงผลงานในนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การสัมมนา การแสดงสด และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และศูนย์ศิลปะร่วมสมัย OCAC Bangkok

exhibitions 

bacc design 

BRAVOS: งานออกแบบสเปนแนวใหม่
โดยสถานทูตสเปนประจำประเทศไทยและหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
6 ธันวาคม 2555 - 13 มกราคม 2556
สตูดิโอ ชั้น 4

BRAVOS เป็นนิทรรศการงานออกแบบแหวกแนว ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมและความหลากหลายในงานออกแบบสเปนแนวใหม่ นิทรรศการนี้ประกอบด้วยผลงานของนักออกแบบหนุ่มสาวชาวสเปน ที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จด้วยอายุเพียง 21 ปี นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอการสร้างสรรค์งานออกแบบอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดในยุคที่เจริญรุ่งเรืองของสเปน

bacc photo

สมบูรณ์แบบ : นิทรรศการภาพถ่าย
ครั้งที่ 1 : 3 Women
25 พฤศจิกายน 2555 - 6 มกราคม 2556
ชั้น 3-4

นิทรรศการที่นำเสนอความคิดผ่านภาพกลับไปที่ความปรารถนาของมนุษย์ในการ "สร้างภาพ" ตั้งแต่ต้นที่มองหาตัวแทนในการยืนยันความสมบูรณ์แบบที่ไม่สามารถเป็นไปได้จริง และในขณะเดียวกัน แสดงให้เห็นเชิงจิตวิทยาถึงความบกพร่อง เปราะบาง และไม่เพียงพอในความเป็นมนุษย์ โดยตอนแรก "3 women" ของนิทรรศการภาพถ่ายซีรีย์นี้เปิดมิติของการมอง ความสมบูรณ์แบบภายใต้ภาพลักษณ์ของเพศหญิงผ่านผลงาน ของช่างภาพหญิง 3 คน

bacc experimental

นิทรรศการ Temporary Storage #01
10 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2555
ชั้น 5

Temporary Storage #01 เป็นการสร้างพื้นที่ทับซ้อน สำหรับการเข้ามาแทรกแซงและมีส่วนร่วมของทั้งศิลปิน และผู้ชมงาน รวมถึงเป็นพื้นที่ต่อให้โครงการอื่นๆในอนาคต นิทรรศการ/โครงการนี้ไม่ได้นำเสนอเรื่องราวให้กับผู้ชมงานตามแบบการเล่า เรื่อง ด้านเดียว แต่จะเสนอความเป็นไปได้ในการ "อ่าน" "ตีความ" และการทำความเข้าใจ ในเนื้อหาของงานที่นำมาเสนอ โดยอิงไปกับบริบทของสถานที่และเวลา และเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ของผู้ชม

people's gallery

นิทรรศการศิลปะ "ภาพเหมือนบุคคลผู้เป็นที่รัก"
Beloved Portrait Collection

โดย นายดินหิน รักพงษ์อโศก
5 ธันวาคม 2555 – 13 มกราคม 2556
People's Gallery ชั้น 2 artHub@bacc

art network exhibitions

นิทรรศการศิลปะต่อต้านคอรัปชั่น "คอรัป 'ฉัน'ไม่ขอรับ"
โดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
11 – 16 ธันวาคม 2555
(Special Preview ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น.)
โถง ชั้น 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/TYAnticorruption


นิทรรศการภาพศิลปะเด็ก “ร่วมมือ ร่วมใจ ไทยน่าอยู่”
โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4 – 16 ธันวาคม 2555
โถง ชั้น L

งานนิทรรศการภาพศิลปะเด็ก ในหัวข้อ 'ร่วมมือ ร่วมใจ ไทยน่าอยู่'นำเสนอผลงานของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้ส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2555 โดยมีภาพที่ส่งมาร่วมประกวดมากกว่า 1,200 ภาพ จาก 58 จังหวัด

music

bacc music

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 3
ตำนานกีตาร์ร็อค "แหลม มอริสัน"
เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 เวลา 15.30 – 18.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ร่วมเสวนาเนื้อหาทางดนตรีร็อค กับศิลปินระดับตำนานเพลงร็อคของเมืองไทย "แหลม มอริสัน" กับฉายา "กีตาร์คิง" มือกีตาร์ที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นในแวดวงดนตรี เส้นทางการเดินทางผ่านช่วงเวลาของสงครามเวียดนาม มาจนถึงการทำงานดนตรีในต่างประเทศ และกลายเป็นกีตาร์ฮีโร่ในที่สุด ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเสวนา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 214 6630 – 8 ต่อ 530 www.bacc.or.th, www.facebook.com/baccpage

cinema

bacc cinema

ฉายภาพยนตร์เรื่อง "ฟ้าทะลายโจร" (ประเทศไทย)
ภาพยนตร์เรื่องที่ 5 ในเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse

โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ FilmS Forum

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 17.00 - 21.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น5

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-214-6630 - 8 to 530 www.bacc.or.th, www.facebook.com/baccpage

education

bacc kids

นิทรรศการ "Art for Peace"
8 ธันวาคม 2555 - 13 มกราคม 2556
ชั้น 5

กิจกรรมศิลปะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ภายในให้กับเด็กด้อยโอกาสในสังคมด้วยสันติ

สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการ Work shop กิจกรรม "Art for Peace"ได้ที่ http://www.bacc.or.th/event/Art-for-Peace.html

talk

งานแนะนำมูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์
พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ แนะนำหนังสือ รอยพระพุทธบาทพระเจ้าห้าพระองค์ โดย อาจารย์สมหวัง แก้วสุฟอง, พุทธศิลป์นิกายธรรมยุติ โดย ดร.สุธา ลีนวัต, ศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับชาดกในพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2000 - 2400 โดย คุณนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว และวิทยากรท่านอื่นๆ ิ

สำรองที่นั่งและติดต่อสอบถามโทร. 02 655 1073 อีเมล piriyafoundation@gmail.com www.piriyafoundation.com

bacc library

ห้องสมุดศิลปะ
ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L

ห้องสมุดศิลปะขอเชิญเปิดมุมมองทางด้านศิลปะ กับหนังสือที่คนรักศิลปะไม่ควรพลาด ได้แก่ ศิลปะสมัยใหม่ โดย เดวิท คอตติงตัน, ผู้แต่ง และ จณัญญา เตรียมอนุรักษ์, ผู้แปล What is art? โดย ลีโอ ตอลสตอย, ผู้แต่ง และ สิทธิชัย แสงกระจ่าง, ผู้แปล ศิลปะสมัยใหม่ โดย กำจร สุนทรพงษ์ศรี, ผู้แต่ง ขอเชิญติดตามอ่านหนังสือเหล่านี้ได้ที่นี่ ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ

artHub@bacc

HARDCOVER THE ART BOOK SHOP
ชั้น 3

The Art Book Shop "ฮาร์ดคัฟเวอร์ ดิอาร์ตบุ๊คชอบ" เป็นร้านหนังสือเฉพาะทางสำหรับงานศิลปะ ดีไซน์ สถาปัตยกรรม ภาพถ่าย นำเสนอหนังสือจากสำนักพิมพ์หนังสือศิลปะจากทั่วโลก และสูจิบัตรงานศิลปินจากแกเลอรี่ต่างๆในประเทศไทย

The BSO Shop
ชั้น 3

ร้านค้าครบวงจรสำหรับทุกศิลปะการแสดงในประเทศไทย รวมทั้งแหล่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ สินค้าเกี่ยวกับดนตรีและตั๋วการแสดงต่างๆ

BKKGraff pop up shop
ชั้น 1

ร้านค้าสำหรับอุปกรณ์Graffiti และ Street Art

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639

www.bacc.or.th  |    | 

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร