Thai Version / Eng Version
e-newsletter / กุมภาพันธ์ 2556

highlight

MAB: Music & Art Fest at bacc #2
เสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.00 – 21.00 น.
ลานด้านหน้าอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เทศกาลดนตรีจากศิลปินและชุมชนคนรักศิลปะ เย็นย่ำกลางเดือนกุมภาพันธ์ ณ ลานด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มาค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ชมการแสดงคนตรีจากหลากหลายศิลปิน อาทิเช่น tong & jenny , summer dress , stylish nonsense , พู่กันเชื่อง , yakk lab feat. ตุลย์ อพาร์ทเม้นท์คุณป้า , plastic plastic , the lummurve , better weather , lula และ greasy café ภายในงานพบกับการออกร้านจากเพื่อนพ้องในแวดวงคนทำงานดนตรีและศิลปะหลากหลายแนว หนังสือคัดสรรที่นำเสนอทั้งสาระและบันเทิงด้านดนตรี ซีดีเพลง T-shirt แนวคนดนตรี และสินค้า handmade หลายแนว ร่วมพูดคุยสังสรรค์เรื่องราวทางดนตรี ศิลปะ และ สารพัดไอเดียสร้างสรรค์ไปพร้อมกันกับเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-214-6630 - 8 ต่อ 530 www.bacc.or.th, www.facebook.com/baccpage

major exhibitions

bacc exhibition 

Hear Here : เสียง เสียง
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
9 ธันวาคม 2555 - 10 กุมภาพันธ์ 2556
ทางขึ้น ชั้น 7 - 9

นิทรรศการเสียง เสียง หรือ Hear Here คือการนำเสนอประสบการณ์และเรื่องราวของเสียงที่ถูกจัดวางในพื้นที่เฉพาะเพื่อสร้างการรับรู้หลากหลายรูปแบบ ศิลปินในนิทรรศการนี้ใช้เสียงเพื่อสื่อสารในแบบของตน ตั้งแต่เสียงที่ฟังแล้วน่าตระหนกใจ เสียงของอวัยวะภายในที่ไม่เงียบในตัวเรา เสียงพึมพำของเมือง เสียงคำรามของถนน หรือแม้แต่เสียงที่เกิดขึ้นของตัวสถานที่ที่เราไม่มีโอกาสได้ฟังอย่างตั้งใจ

 

Related activities

A Personal History of Sound Art (1970s – 2013)
ศิลปินรับเชิญ : คริสติน่า คูบิช
เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14:00 น. – 16:00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1


ในการบรรยายครั้งนี้ของคริสติน่า คูบิช จะเป็นการพูดถึงพัฒนาการและประวัติศาสตร์ของ sound art จากมุมมองของศิลปินแถบยุโรป ที่จะเปรียบเทียบผลงานของเธอในช่วง 40 ปีให้หลังจนถึงปัจจุบัน ร่วมกับงาน sound art ของศิลปินหรือความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และสังคมส่วนอื่นๆ การบรรยายครั้งนี้อาจจะไม่ใช่แค่จากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ มากเท่ากับการแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้จากการผ่าน เหตุการณ์และการได้ยินผลงานทาง sound art ในมุมมองของศิลปินทางด้านเสียงที่ทำงานอย่างต่อเนื่องตั่งแต่ยุค 70 มาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม (คลิก)

bacc exhibition 

นิทรรศการ "สยามแอพ" Siam Application / Appreciate / Apply
"ช่องทางหนึ่งเพื่อการเข้าถึงศิลปะไทย"
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2555 – 17 กุมภาพันธ์ 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิทรรศการที่เผยแพร่คุณค่าความงามและความรู้เกี่ยวกับศิลปะไทยตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน ผ่านผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่สืบสานและพัฒนาต่อยอดจากรากฐานศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยแรงบันดาลใจจากพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น กว่า 50 ชิ้น ร่วมกับการนำเสนอความงามของพุทธศิลป์ที่ปรากฏตามพุทธสถานและศิลปะพื้นบ้านที่สอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตไทยผ่านศิลปะภาพถ่าย และการจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของศิลปะไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงศิลปินร่วมสมัยคนสำคัญ พร้อมกิจกรรมการสาธิตและจัดแสดงเทคนิคขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ประยุกต์จากกรรมวิธีโบราณ

สามารถตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ "Siam App" ได้ที่ (คลิก)

นิทรรศการการ์ตูนและศิลปะร่วมสมัย
โดย ราช เลอสรวง และเด็กชายสมบูรณ์ หอมเทียนทอง
21 กุมภาพันธ์ – 12 พฤษภาคม 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยและการ์ตูนไทย โดย ราช เลอสรวง และสมบูรณ์ หอมเทียนทอง พบกับผลงานของนักเขียนการ์ตูนรุ่นใหญ่ที่ถูกเชื้อเชิญกลับมาวาดในยุทธจักรการ์ตูนอีกครั้ง พร้อมกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สนทนาร่วมกัน ร่วมด้วยผลงานศิลปะทั้งภาพเขียนสีน้ำมัน วาดเส้น ประติมากรรมและการจัดวาง กว่า 400 ชิ้น ที่จะทำให้ผู้ชมซาบซึ้งกับผลงานนามธรรมที่พบว่ามีที่มาจากการ์ตูนที่เราคุ้นเคยในวัยเด็ก

การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
โดย กลุ่มศิลปินทั้ง 12 คน
28 กุมภาพันธ์ – 5 พฤษภาคม 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

นิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยที่นำเอาปรัชญา แนวคิด คำสอนและความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาเป็นประเด็นในการศึกษา ตีความ โดยสร้างเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ และงานศิลปะแนวจัดวาง 3 มิติ เพื่อสื่อสาร รูป (Images) และสัญลักษณ์ (Symbolic) ด้วยงานศิลปกรรมร่วมสมัย สร้างความซาบซึ้ง ความประทับใจ ในสาระของธรรมะ ธรรมชาติ และวัตถุสมัยใหม่ การนำสื่อทางวัตถุมาประกอบกันในงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อประสม และศิลปะแนวจัดวาง เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์สู่ประเด็นของความเจริญก้าวหน้า ศิลปะ วัฒนธรรม และปรัชญาที่ปรับเปลี่ยน เคลื่อนไหว และให้อิทธิพลต่อกันและกัน ถ่ายทอดคำสอนในพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่ เพื่อสร้างสรรค์และหลอมรวม ความรัก ความศรัทธา ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมปัจจุบัน

people's gallery

My Body My Weapon
โดย ทราย วรรณพร ฉิมบรรจง
16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2556
People's Gallery P 1 ชั้น 2 artHub@bacc

งานชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ได้มาศึกษาศิลปะที่มหาวิทยาลัย วิศวะภารติ เมืองศานตินิเกตัน ประเทศอินเดียของท่านมหากวีเอกของโลก รพินทรนาฐ ฐากูร จนกระทั่งได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปของอินเดีย จากที่มหาตมคานธีเคยต่อสู้เพื่อชนชาติอินเดีย แต่ในวันนี้หญิงสาวคนหนึ่ง เธอชื่อ อิรอม ชาร์มีลา ชานุ (Irom Sharmila Chanu) เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการประท้วงต่อต้านการใช้กฎหมายคุกคามเข่นฆ่าประชาชนต่างชาติพันธุ์ในอินเดียที่รัฐมณีปูร์ ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย เธอถูกเรียกขานว่า "สตรีเหล็กแห่งมณีปูร์" เธอประกาศแผนรณรงค์ต่อต้านรัฐบาลอินเดียด้วยการอดอาหารในเดือนพฤศจิกายน ปี 2000 จนถึงปัจจุบัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 081 666 8383

ความงดงามที่มีตัวตน "ด้วยหัวใจและลายไทยของฉัน"
โดย คาสุมิคาตากิริ
18 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2556
People's Gallery P 2-3 ชั้น 2 artHub@bacc

art network exhibitions

การแสดงผลงานศิลปะ ไม่มีความจริงใดใดในจักรวาล
25 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2556
สตูดิโอ ชั้น 4

ในงานนิทรรศการครั้งนี้ต้องการนำเสนอผลลัพธ์แห่งการผสมผสานระหว่างความต่างกันของเทคนิคและวิธีการนำเสนอหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพวาด งานประติมากรรม ภาพถ่าย การจัดวางและความเข้าใจในธรรมะ ของศิลปินทั้ง 4 ท่าน ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้เสพงานให้ได้เห็นธรรมะในหลากหลายมุมมอง และน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์วงการศิลปะและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้ผู้คนสืบต่อไป


การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 16
โดย หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
29 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2556
ชั้น 1

นิทรรศการศิลปะ "GAM Exhibition ภาพพิมพ์บูรพาครั้งที่ 14"
โดย นิสิตสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดียทุกชั้นปี และ คณาจารย์สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย มหาวิทยาลัยบูรพา
7 – 17 กุมภาพันธ์ 2556
พิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 17.00 น.
ชั้น L

ผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้มีจำนวนประมาณ 70 ชิ้น เป็นผลงานนิสิตสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมิเดียทุกชั้นปี โดยใช้ เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ซิลสกรีน ภาพพิมพ์แม่พิมพ์หิน และสื่อการพิมพ์

นิทรรศการ "เล่าเรื่องผ่านความเงียบ"
โดย สาขาการออกแบบมัลติมีเดีย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
21 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2556
พิธีเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ชั้น L

นิทรรศการ "เล่าเรื่องผ่านความเงียบ" นิทรรศการโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวสื่อถ่ายทอด ความคิดและมุมมองจากโลกที่ไม่มีเสียง เพื่อเสนอความคิดให้เห็นว่าศิลปะและการออกแบบจากผู้ด้อยโอกาสสามารถสร้างสรรค์ได้อย่างเท่าเทียมและไม่ถูกปิดกั้นอีกต่อไปด้วยทางสื่อเทคโนโลยี ฯ

บุกรุก - เทศกาลสตรีทอาร์ต การเชื่อมต่อ ไทย-ยุโรป
23 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2556
พิธีเปิดเทศกาลอย่างเป็นทางการ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00 น.
สตูดิโอ ชั้น 4

เทศกาล บุกรุก การเชื่อมต่อไทย- ยุโรป คือการร่วมมือกันครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างศิลปินจากประเทศไทยและทวีปยุโรป จัดกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงการสตรีทอาร์ตในประเทศไทย โดยความร่วมมือกันระหว่างยุโรปและประเทศไทย ด้วย 15 ศิลปินจากทวีปยุโรป ทำงานร่วมกันกับ 11 ศิลปินไทย ซึ่งเป็นกลุ่มคนมากความสามารถ และมีความสร้างสรรค์แปลกใหม่ที่สุดในแวดวงนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 080-990-6910 อีเมล bukruk@gmail.com

performance

ละครเวทีการกุศลเรื่อง "เด็กพิเศษ"
โดย มูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส
22 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2556
(จัดแสดงวันที่ 22 - 24 และ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2556 เวลา 19:00 น. เสาร์-อาทิตย์ เพิ่มรอบ 14:30 น.)
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เด็กพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเด็กออทิสติกกับแม่ เนื้อหามุ่งสร้างเสริมความเข้าใจของคนในสังคมที่มีต่อเด็กออทิสติก สปริง เธียเตอร์ เป็นกลุ่มละครที่เกิดจากการต่อยอดผลงานบทละครศิลปะนิพนธ์ ของนิสิตอักษรศาสตร์ ภาควิชาศิลปการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสร้างสรรค์ละครในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส( ช.ด.ด.) "โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช" ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจะบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กออทิสติก บัตรราคา 600 , 800 , 1,000 บาท นักเรียน นักศึกษา ลด 15% ซื้อบัตรได้ที่ www.we-booking.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-900-9999 กด 4

talk

การบรรยายพิเศษ ชีวิตและผลงานของเออร์วิน เวอร์ม โดย เออร์วิน เวอร์ม
โดย แพลนดี ครีเอทีฟ สตูดิโอ ร่วมกับ 100 ต้นสน แกลเลอรี
อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

การบรรยายพิเศษ ชีวิตและผลงานของเออร์วิน เวอร์ม โดย เออร์วิน เวอร์ม ศิลปินชาวออสเตรีย ผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการศิลปะร่วมสมัยระดับโลก ตั้งแต่ผลงานชุด ประติมากรรมหนึ่งนาที ซึ่งเริ่มต้น สร้างสรรค์ครั้งแรกตั้งแต่ปลายปี 2523 โดยการจัดท่าทางของตัวศิลปิน หรือผู้เป็นแบบ ด้วยลักษณะความสัมพันธ์ที่คาดไม่ถึงกับวัสดุในชีวิตประจำวันใกล้ตัวทั่วๆไป ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นการตั้งคำถามถึงนิยามความหมายอันแท้จริงของประติมากรรม และการท้าทายถึงความนิ่งและคงทนซึ่งถูกแทนที่ด้วยการบันทึกด้วยภาพถ่าย และวีดีโอ ที่อยู่บนมิติแบนราบ

สำรองที่นั่งและ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ภัณฑารักษ์ จักรพันธ์ ธนธีรานนท์ 081-752-7320, newcool2006@yahoo.com

bacc library

ห้องสมุดศิลปะ
ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L

ขอเชิญร่วมเรียนรู้เรื่องราวชีวิตและผลงานของศิลปินไทยผู้มีชื่อเสียง เช่น เฟื้อ หริพิทักษ์ ถวัลย์ ดัชนี และ กมล ทัศนาญชลี ได้ในหนังสือของห้องสมุดศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ ได้แก่ ยังเฟื้อ, มนุษย์ต่างดาว ถวัลย์ ดัชนี, และ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินสองซีกโลก อย่าลืมติดตามอ่านหนังสือเหล่านี้ที่ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น L

artHub@bacc

Pedal Lane
ชั้น 1

ร้านจำหน่ายจักรยาน City Bike และอุปกรณ์สำหรับจักรยาน  ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639

www.bacc.or.th  |    | 

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร