Thai Version / Eng Version
e-newsletter / มีนาคม 2556

highlight

นิทรรศการการ์ตูนและศิลปะร่วมสมัย
โดย ราช เลอสรวง และเด็กชายสมบูรณ์ หอมเทียนทอง
จัดโดย สมบูรณ์ หอมเทียนทอง และ อภิศักดิ์ สนจด
ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ – 12 พฤษภาคม 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการการ์ตูนและศิลปะร่วมสมัย โดย ราช เลอสรวง และสมบูรณ์ หอมเทียนทอง พบกับผลงานของนักเขียนการ์ตูนรุ่นใหญ่ที่ถูกเชื้อเชิญกลับมาวาดในยุทธจักรการ์ตูนอีกครั้ง พร้อมกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สนทนาร่วมกัน ร่วมด้วยผลงานศิลปะทั้งภาพเขียนสีน้ำมัน วาดเส้น ประติมากรรมและการจัดวาง กว่า 400 ชิ้น ที่จะทำให้ผู้ชมซาบซึ้งกับผลงานนามธรรมที่พบว่ามีที่มาจากการ์ตูนที่เราคุ้นเคยในวัยเด็ก

สามารถตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมของนิทรรศการ
ได้ที่ http://www.bacc.or.th/event/Thai-Cartoons-and-abstract-illustration-exhibition-.html

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ รูปธรรม นามธรรม ในทัศนศิลป์
โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
และร่วมเสวนากับศิลปิน สมบูรณ์ หอมเทียนทอง
ดำเนินการเสวนาโดย พิชญา ศุภวานิช หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการ
วันเสาร์ 9 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ปาฐกถา โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ในรูปแบบวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานนิทรรศการ นำเสนอแนวความคิดของศิลปิน รวมถึงที่มาของแนวคิดในการจัดนิทรรศการ โดย สมบูรณ์ หอมเทียนทอง และตั้งคำถามรูปแบบชวนคุยในประเด็นที่แตกออกไปโดย คุณพิชญา ศุภวานิช หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

main exhibitions

นิทรรศการ เจ้า - ของ
โดยภัณฑารักษ์ : ไบรอัน เคอร์ติน และ สตีฟ ดัทตัน
ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
14 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิทรรศการ Posession เจ้า-ของ นำเสนอแง่มุมหลากหลาย นับตั้งแต่สภาวะถลำล้อมด้วยวัฒนธรรมภาพ (Visual culture), การใช้เทคโนโลยีใหม่, การย้อนคิดประเด็นวิพากษ์รุ่นแรกๆ ได้แก่ ความเป็นผู้สร้างงาน (Authorship), ความใหม่ถอดด้าม (Originality) และเรื่องราวแวดล้อม หรือบริบท (Context) ความลักลั่นของความหมายของสัญญะ เดียวกันเมื่อใช้ในถิ่นต่างๆ ไปจนถึงการใช้กระบวนการผลิตซ้ำเพื่อสลายภาพต้นทางออกไปจากผลงาน ของนิทรรศการนี้กระตุกจิตให้คิดว่า การที่ศิลปะร่วมสมัยอวดอ้างความหมายล้ำลึกเกินสิ่งอื่นใด ช่างยอนแยงกับการที่โลกศิลปะร่วมสมัยเองก็ศิโรราบหมดสภาพ ต่ออำนาจนอกระบบศิลปะอย่างเลี่ยงไม่ได้ แถมยังแว้งกลับมาซักฟอกว่า ใครกันแน่ที่เป็นผู้ครองกระบวนการถือครองใคร? และใครกันแน่ ที่มีอำนาจชี้ขาดว่าใคร จะได้เป็นเจ้า - ของ?

โครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนา
กับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

โดย กลุ่มศิลปินทั้ง 12 คน
28 กุมภาพันธ์ – 5 พฤษภาคม 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

นิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยที่นำเอาปรัชญา แนวคิด คำสอนและความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาเป็นประเด็นในการศึกษา ตีความ โดยสร้างเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ และงานศิลปะแนวจัดวาง 3 มิติ เพื่อสื่อสาร รูป (Images) และสัญลักษณ์ (Symbolic) ด้วยงานศิลปกรรมร่วมสมัย สร้างความซาบซึ้ง ความประทับใจ ในสาระของธรรมะ ธรรมชาติ และวัตถุสมัยใหม่ การนำสื่อทางวัตถุมาประกอบกันในงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อประสม และศิลปะแนวจัดวาง เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์สู่ประเด็นของความเจริญก้าวหน้า ศิลปะ วัฒนธรรม และปรัชญาที่ปรับเปลี่ยน เคลื่อนไหว และให้อิทธิพลต่อกันและกัน ถ่ายทอดคำสอนในพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่ เพื่อสร้างสรรค์และหลอมรวม ความรัก ความศรัทธา ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมปัจจุบัน

people's gallery

ทางเดินในความทรงจำ
โดยศิลปิน ศิระพัทธ์ ดีสวัสดิ์
9 มีนาคม - 7 เมษายน 2556
พิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 เวลา 18.00 น.
People's Gallery ชั้น 2 artHub@bacc

นิทรรศการครั้งนี้ได้แรงผลักดันจากประสบการณ์ตรงที่ได้สัมผัสกับเหตุการณ์อัคคีภัยและปรากฏการณ์ของมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่ โดยนำเสนอเรื่องราวผ่านผลงานศิลปะการจัดวาง ที่ให้ผู้ชมได้เห็นและเข้าไปสัมผัสถึงบรรยากาศของพื้นที่เสมือนจริง เพื่อสะท้อนภาพของความจริงจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

art network exhibitions

รำลึกจิตรกรรม คำกวี อังคาร กัลยาณพงศ์
โดย พิพิธภัณฑ์บ้านจิตรกร กวี อังคาร กัลยาณพงศ์ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
29 มีนาคม - 30 เมษายน 2556
สตูดิโอ ชั้น 4

นิทรรศการ "รำลึกจิตรกรรม คำกวี อังคาร กัลยาณพงศ์" เป็นการย้อนความทรงจำถึงศิลปินที่ได้เสียชีวิตไปไม่นาน โดยแบ่งผลงานของอังคาร กัลยาณพงศ์ออกเป็นสามส่วน ประกอบด้วย งานวรรณกรรม งานจิตรกรรม และงานร่วมวิจัยคัดลอกจิตรกรรมโบราณ เมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสทำงานกับอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ในอดีต อีกทั้งบางชิ้นไม่เคยมีการจัดแสดงมาก่อน เช่น การแสดงบทกวีที่คัดลายมือด้วยปากกาคอแร้ง หรืองานคัดลอกสมุดข่อยไตรภูมิกถา ฉบับอยุธยา เป็นต้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์ โทรศัพท์ : 08-6099-9002
อีเมล : ormkaew@gmail.com facebook : http://www.facebook.com/TheAngkarn


นิทรรศการภาพถ่ายชีวิตบนท้องถนน
โดย TCDC ร่วมกับ British Council
15 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2556
ชั้น 3

TCDC ร่วมกับ British Council จัดนิทรรศการ "Bangkok Now!" แสดงผลงานภาพถ่ายโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป "การถ่ายภาพแนวสตรีท : กรุงเทพฯ" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2556 ภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกเหล่านี้ คือผลงานจากประสบการณ์การลงสนามถ่ายภาพความเป็นไปและชีวิตในที่สาธารณะและท้องถนนของกรุงเทพฯ พร้อมคำแนะนำจากเดวิด กิบสันและริชาร์ด บราม สองสมาชิกหลักแห่งกลุ่มช่างภาพแนวสตรีท iN-PUBLiC iN-PUBLiC คือการรวมตัวของช่างภาพแนวสตรีทชั้นนำ จากทั่วโลก จำนวน 21 คน ที่ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2543 โดย นิค เทอร์ปิน เพื่อเป็นการรวมกลุ่มช่างภาพที่ชื่นชอบการภาพถ่ายในแนวสตรีทเช่นเดียวกัน โดยความมีชีวิตชีวาและเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันบนท้องถนนจะถูกถ่ายทอดผ่านผลงานภาพถ่ายของพวกเขา มองความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาผ่านสายตาช่างภาพกลุ่ม iN-PUBLiC กับ "iN-PUBLiC : นิทรรศการภาพถ่ายชีวิตบนท้องถนน" จากประเทศอังกฤษ


บุกรุก - เทศกาลสตรีทอาร์ต การเชื่อมต่อ ไทย - ยุโรป
23 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2556
สตูดิโอ ชั้น 4

เทศกาล บุกรุก การเชื่อมต่อไทย - ยุโรป คือการร่วมมือกันครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างศิลปินจากประเทศไทยและทวีปยุโรป จัดกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงการสตรีทอาร์ตในประเทศไทย โดยความร่วมมือกันระหว่างยุโรปและประเทศไทย ด้วย 15 ศิลปินจากทวีปยุโรป ทำงานร่วมกันกับ 11 ศิลปินไทย ซึ่งเป็นกลุ่มคนมากความสามารถ และมีความสร้างสรรค์แปลกใหม่ที่สุดในแวดวงนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 080-990-6910 อีเมล bukruk@gmail.com


นิทรรศการ ศิลปะภายใต้การนิเทศ "Drift-for-rend"
โดยสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 มีนาคม - 7 เมษายน 2556
ชั้น 1

นิทรรศการที่จัดขึ้นมาเพื่อแสดงผลงานศิลปะเฉพาะบุคคลของนิสิตชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรายวิชา ๒๗๓๖๔๕๕ การศึกษาภายใต้การนิเทศ (Supervised Study in Art Education) ซึ่งถือเป็นวิชาสำคัญที่นิสิตทุกคนต้องเรียนก่อนสำเร็จการศึกษา โดยนิสิตจะต้องประมวลทักษะความรู้และกระบวนการทางศิลปะในด้านต่างๆ ที่ตนเองมีความถนัดและมีความสนใจ จากนั้นจึงนำไปสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ โดยกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การนิเทศของคณาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ผลงานศิลปะเฉพาะบุคคลของนิสิตทุกคนมีความสมบูรณ์มากที่สุด

music

bacc music

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร
โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 -18.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก ผศ.พันเอกชูชาติ พิทักษากร ศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2553 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) มาร่วมเสวนาเรื่องชีวิตและผลงานบนเส้นทางสายดนตรีคลาสสิก พร้อมเหล่าลูกศิษย์ในแวดวงดนตรี อาทิ ศ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ ผศ.นรอรรถ จันทร์กล่ำ อาจารย์ศิริพงษ์ ทิพย์ธัญ อ.วชิรวิชญ์ ปัญญาลักษณ์ และ จ่าอากาศเอก สราวุฒิ ผลาชีวะ พร้อมรับชมการแสดงเดี่ยววิโอลา โดยอาจารย์ศิริพงษ์ ทิพย์ธัญ และการเดี่ยววิโอล่า โดยจ่าอากาศเอก สราวุฒิ ผลาชีวะ รวมทั้งการแสดงดนตรีจาก The Viola Lovers (วงวิโอลาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดความคิดและจินตนาการสร้างสรรค์ให้แก่ผู้คนในสังคมต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-214-6630 - 8 ต่อ 530
www.bacc.or.th, www.facebook.com/baccpage

literature

bacc literature

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop II
ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บุ๊คโมบี้
เปิดรับสมัครวันนี้ – 31 มีนาคม 2556

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บุ๊คโมบี้ จัดค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 หรือ Bangkok Creative Writing Workshop II เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลที่สนใจงานด้านวรรณกรรมได้มีการเรียนรู้และอบรมกับกลุ่มนักเขียนและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในงานวรรณกรรมแต่ละด้านที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจ ผู้สนใจสามารถส่งงานเขียนของคุณเอง เป็นเรื่องแต่ง ในภาษาไทย ไม่กำหนดเนื้อหา ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 พร้อมส่งประวัติส่วนตัวและข้อมูลติดต่อกลับมาที่ bcww2013@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 (ผู้สมัครควรมีอายุระหว่าง 18 - 30 ปี) ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมอบรม หลังวันที่ 20 เมษายน 2556 **ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม **

สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล Bangkok Creative Writing Workshop II
ได้ที่ http://www.bacc.or.th/event/Bangkok-Creative-Writing-Workshop-II-.html
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-214-6630 - 8 ต่อ 530
www.bacc.or.th, www.facebook.com/baccpage

bacc library

ห้องสมุดศิลปะ
ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L

ห้องสมุดศิลปะขอแนะนำหนังสือด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย, "The Roots of Thai Art" โดย พิริยะ ไกรฤกษ์, สำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ ขอเชิญเรียนรู้รากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไทยได้ในหนังสือเล่มนี้ได้ที่นี่ ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ

artHub@bacc

Coffee Booms
ชั้น 3

ดื่มสบายๆ กับกาแฟ Coffee Booms เครื่องดื่มกาแฟสด ชา สมูทตี้ผลไม้ แซนวิช และขนมปังกรอบมากมาย

Hibiki Music Studio : Music Library
ชั้น 2

เพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยดนตรีที่มีคุณภาพกับ Hibiki studio อบรมความรู้ด้านดนตรี และจำหน่ายเครื่องดนตรี ทั้งแนว classic และ Pop, Jazz Ex. Piano, Nolin, Guitar และมูลนิธิแจ๊สสหภาพยุโรป เป็นสื่อกลางของศิลปินแจ๊สไทยและยุโรป

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639

www.bacc.or.th  |    | 

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร