Thai Version / Eng Version

ประกาศ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 13 -16 เมษายน 2556


highlight

นิทรรศการศิลปะผลิตภัณฑ์ปลอม
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์ บริษัทติลลิกีแอนด์กิบบิ้นส์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

Pharmacide Arts (นิทรรศการศิลปะผลิตภัณฑ์ปลอม) เป็นนิทรรศการสัญจรในภูมิภาค (กัมพูชา ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย) มีผลงานแสดงทั้งหมด 24 ชิ้น (รูปภาพ ประติมากรรม วิดีโอ) สูจิบัตรงาน และการฉายภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับยาปลอมในภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง นอกจากนั้นยังมีการจัดสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงและทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของนิทรรศการ

การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ"การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอาเชียน"
(Roundtable on Intellectual Property within Southeast Asia)

วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 16.00 – 18.30 น.
ห้อง Auditorium ชั้น 5

main exhibitions

นิทรรศการการ์ตูนและศิลปะร่วมสมัย
โดย ราช เลอสรวง และเด็กชายสมบูรณ์ หอมเทียนทอง
จัดโดย สมบูรณ์ หอมเทียนทอง และ อภิศักดิ์ สนจด
ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ – 12 พฤษภาคม 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการการ์ตูนและศิลปะร่วมสมัย โดย ราช เลอสรวง และสมบูรณ์ หอมเทียนทอง พบกับผลงานของนักเขียนการ์ตูนรุ่นใหญ่ที่ถูกเชื้อเชิญกลับมาวาดในยุทธจักรการ์ตูนอีกครั้ง พร้อมกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สนทนาร่วมกัน ร่วมด้วยผลงานศิลปะทั้งภาพเขียนสีน้ำมัน วาดเส้น ประติมากรรมและการจัดวาง กว่า 400 ชิ้น ที่จะทำให้ผู้ชมซาบซึ้งกับผลงานนามธรรมที่พบว่ามีที่มาจากการ์ตูนที่เราคุ้นเคยในวัยเด็ก

สามารถตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมของนิทรรศการ
ได้ที่ http://www.bacc.or.th/event/Thai-Cartoons-and-abstract-illustration-exhibition-.html

นิทรรศการ เจ้า - ของ (ขยายเวลาจัดแสดง)
โดยภัณฑารักษ์ : ไบรอัน เคอร์ติน และ สตีฟ ดัทตัน
ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
14 มีนาคม – 26 พฤษภาคม 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิทรรศการ Posession เจ้า-ของ นำเสนอแง่มุมหลากหลาย นับตั้งแต่สภาวะถลำล้อมด้วยวัฒนธรรมภาพ (Visual culture), การใช้เทคโนโลยีใหม่, การย้อนคิดประเด็นวิพากษ์รุ่นแรกๆ ได้แก่ ความเป็นผู้สร้างงาน (Authorship), ความใหม่ถอดด้าม (Originality) และเรื่องราวแวดล้อม หรือบริบท (Context) ความลักลั่นของความหมายของสัญญะ เดียวกันเมื่อใช้ในถิ่นต่างๆ ไปจนถึงการใช้กระบวนการผลิตซ้ำเพื่อสลายภาพต้นทางออกไปจากผลงาน ของนิทรรศการนี้กระตุกจิตให้คิดว่า การที่ศิลปะร่วมสมัยอวดอ้างความหมายล้ำลึกเกินสิ่งอื่นใด ช่างยอนแยงกับการที่โลกศิลปะร่วมสมัยเองก็ศิโรราบหมดสภาพ ต่ออำนาจนอกระบบศิลปะอย่างเลี่ยงไม่ได้ แถมยังแว้งกลับมาซักฟอกว่า ใครกันแน่ที่เป็นผู้ครองกระบวนการถือครองใคร? และใครกันแน่ ที่มีอำนาจชี้ขาดว่าใคร จะได้เป็นเจ้า - ของ?

โครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนา
กับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

โดย กลุ่มศิลปินทั้ง 12 คน
28 กุมภาพันธ์ – 5 พฤษภาคม 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

นิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยที่นำเอาปรัชญา แนวคิด คำสอนและความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาเป็นประเด็นในการศึกษา ตีความ โดยสร้างเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ และงานศิลปะแนวจัดวาง 3 มิติ เพื่อสื่อสาร รูป (Images) และสัญลักษณ์ (Symbolic) ด้วยงานศิลปกรรมร่วมสมัย สร้างความซาบซึ้ง ความประทับใจ ในสาระของธรรมะ ธรรมชาติ และวัตถุสมัยใหม่ การนำสื่อทางวัตถุมาประกอบกันในงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อประสม และศิลปะแนวจัดวาง เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์สู่ประเด็นของความเจริญก้าวหน้า ศิลปะ วัฒนธรรม และปรัชญาที่ปรับเปลี่ยน เคลื่อนไหว และให้อิทธิพลต่อกันและกัน ถ่ายทอดคำสอนในพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่ เพื่อสร้างสรรค์และหลอมรวม ความรัก ความศรัทธา ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมปัจจุบัน

people's gallery

เมตามอร์ฟอร์ซิส
โดย อนุรักษ์ ตั้งสมบูรณ์
5 มีนาคม - 10 เมษายน 2556
People's Gallery P.1 – P.2 ชั้น 2 artHub@bacc


ทางเดินในความทรงจำ
โดยศิลปิน ศิระพัทธ์ ดีสวัสดิ์
9 มีนาคม - 7 เมษายน 2556
People's Gallery ชั้น 2 artHub@bacc

นิทรรศการครั้งนี้ได้แรงผลักดันจากประสบการณ์ตรงที่ได้สัมผัสกับเหตุการณ์อัคคีภัยและปรากฏการณ์ของมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่ โดยนำเสนอเรื่องราวผ่านผลงานศิลปะการจัดวาง ที่ให้ผู้ชมได้เห็นและเข้าไปสัมผัสถึงบรรยากาศของพื้นที่เสมือนจริง เพื่อสะท้อนภาพของความจริงจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

เดียงสา
โดย ศักรานนท์ สุภาพ
20 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2556 พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556 เวลา 18.30 น.
People's Gallery ชั้น 2 artHub@bacc

art network exhibitions

ภาวนากับลายพู่กัน ศิลปะแห่งสติ โดยพระอาจารย์ติช นัท ฮันห์
โดย มูลนิธิบ้านพลัมประเทศไทย
2-12 เมษายน 2556
ชั้น L

bacc arts network

รำลึกจิตรกรรม คำกวี อังคาร กัลยาณพงศ์
โดย พิพิธภัณฑ์บ้านจิตรกร กวี อังคาร กัลยาณพงศ์ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
29 มีนาคม - 30 เมษายน 2556
สตูดิโอ ชั้น 4

นิทรรศการ "รำลึกจิตรกรรม คำกวี อังคาร กัลยาณพงศ์" เป็นการย้อนความทรงจำถึงศิลปินที่ได้เสียชีวิตไปไม่นาน โดยแบ่งผลงานของอังคาร กัลยาณพงศ์ออกเป็นสามส่วน ประกอบด้วย งานวรรณกรรม งานจิตรกรรม และงานร่วมวิจัยคัดลอกจิตรกรรมโบราณ เมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสทำงานกับอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ในอดีต อีกทั้งบางชิ้นไม่เคยมีการจัดแสดงมาก่อน เช่น การแสดงบทกวีที่คัดลายมือด้วยปากกาคอแร้ง หรืองานคัดลอกสมุดข่อยไตรภูมิกถา ฉบับอยุธยา เป็นต้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์ โทรศัพท์ : 08-6099-9002
อีเมล : ormkaew@gmail.com facebook : http://www.facebook.com/TheAngkarn


กิจกรรมเสวนา   วันเสาร์ 20 เมษายน 2556
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

13.00-13.30  การสาธิตชาร์โคลโดย อ.สมยส  คำแสง(อ.เป้)
สัมภาษณ์โดย คุณหงส์จร เสน่ห์งามเจริญ
13.30-15.00  เสวนาและพูดคุยเรื่อง “คิดถึงอังคาร”
โดย อ.เทพศิริ สุขโสภา และ คุณนิพนธ์ ขำวิไลนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในโอกาสครบ 150 ปี วันประสูติ ในปี พ.ศ. 2555
โดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรและกระทรวงมหาดไทย
26 มีนาคม - 7 เมษายน 2556
ชั้น 3-4

เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี วันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยาของไทยจากผู้คนในอดีต อันมีส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้ปัจจุบัน ทำความเข้าใจ และนำมาปรับใช้ร่วมกับความคิดวิทยาการสมัยใหม่ ให้เข้ากับพื้นฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในสังคมได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังทรงเป็นต้นแบบการวางรากฐานการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ สร้างแหล่งเรียนรู้ และเพื่อเป็นการสืบทอดพระจริยวัตรทางการศึกษาแก่เยาวชนรุ่นใหม่ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้
"
สังเกต จด และจำ" ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ


นิทรรศการ ศิลปะภายใต้การนิเทศ "Drift-for-rend"
โดยสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 มีนาคม - 7 เมษายน 2556
ชั้น 1

นิทรรศการที่จัดขึ้นมาเพื่อแสดงผลงานศิลปะเฉพาะบุคคลของนิสิตชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรายวิชา ๒๗๓๖๔๕๕ การศึกษาภายใต้การนิเทศ (Supervised Study in Art Education) ซึ่งถือเป็นวิชาสำคัญที่นิสิตทุกคนต้องเรียนก่อนสำเร็จการศึกษา โดยนิสิตจะต้องประมวลทักษะความรู้และกระบวนการทางศิลปะในด้านต่างๆ ที่ตนเองมีความถนัดและมีความสนใจ จากนั้นจึงนำไปสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ โดยกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การนิเทศของคณาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ผลงานศิลปะเฉพาะบุคคลของนิสิตทุกคนมีความสมบูรณ์มากที่สุด


นิทรรศการศิลปะ โดยพนักงานบริการ ประชาคมอาเซียน "เราก้อ ยังเต้นรำ ได้อยู่ ! พนักงานบริการแห่งอาเซียน"
โดยมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ และได้รับการสนับสนุนจาก สำนักแผนและการพัฒนา ของสหประชาชาติ (UNDP)
2 - 12 เมษายน 2556
เปิดให้ผู้สนใจร่วมรับฟังได้ ในวันที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 15.00 - 17.00น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1)
ชั้น 5

นิทรรศการจากพนักงานบริการจาก 9 ประเทศ บวกกับอีก 1 คือ ติมอร์เลสเต ได้กลับไปสู่ชุมชนของพวกเรา สร้างกระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ ที่แสดงออกถึงสถานการณ์ของเรา ประสบการณ์ของเรา ตอบโต้กับการตีตราและการถูกเลือกปฏิบัติ เราจะนำผลงานศิลปะ ที่ผลิตขึ้นด้วยมือเรา มาแสดงร่วมกัน

cinema

เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ 3
โดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
2 เมษายน - 7 เมษายน 2556
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา (Salaya International Documentary Film Festival – Salaya Doc) ครั้งที่ 3 โดยได้คัดเลือกภาพยนตร์สารคดีที่โดดเด่นของประเทศต่างๆในอาเซียนมาเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สารคดี เพื่อเปิดมุมมองของสังคมไทยให้ได้เห็นวิถีชีวิตและปัญหาของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ที่ผ่านสายตาผู้กำกับภาพยนตร์ พร้อมทั้งในงานยังจัดฉายภาพยนตร์สารคดีที่โดดเด่นในปีนี้ให้ได้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร

สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/salayadoc หรือ www.fapot.org หรือ โทร 02-4823013-14 ต่อ 111

activity

bacc family

โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเยาวชน
"อ่าน-กรุง"

โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ นักเขียนรางวัลซีไรต์ บินหลา สันกาลาคีรี และมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)
เสาร์ที่ 20 – อาทิตย์ที่ 21 และ เสาร์ที่ 27 – อาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556
เวลา 10.00 – 16.00 น.
ห้อง 501ชั้น 5

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญน้องๆ เยาวชนที่รักการอ่านการเขียน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ "อ่าน-กรุง" เพื่อเปิดโลกมุมมองใหม่ พร้อมต่อเติมจินตนาการสร้างสรรค์ นำทีมออกเดินทางเปิดโลกโดยนักเขียนรางวัลซีไรต์
บินหลา สันกาลาคีรี ร่วมกับ มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)
และกวีอารมณ์ดี กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล

# ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 20 - 21 เมษายน 2556 เวลา 10.00 – 16.00 น.
รับเฉพาะเยาวชนอายุระหว่าง 11 – 12 ปี
# ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 27 - 28 เมษายน 2556 เวลา 10.00 – 16.00 น.
รับเฉพาะเยาวชนอายุระหว่าง 13 – 14 ปี

รับจำนวน 30 คนต่อครั้ง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันอังคารที่16 เมษายน 2556 สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8 ต่อ 528 และอีเมล์ activity@bacc.or.th ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

bacc volunteer

โครงการอบรม เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำชมนิทรรศการ ปี 2556
รับสมัครเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ฝ่ายนิทรรศการ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร เข้าร่วมทำหน้าที่นำชมนิทรรศการ และทำกิจกรรมการศึกษาของนิทรรศการ "ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2"
นิทรรศการ "BACC Y-Artist" (Young Artist Project by BACC) และ นิทรรศการ
"Retrospective ชลูด นิ่มเสมอ" การสมัครเข้าร่วมโครงการ *ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.bacc.or.th และส่งมาที่ exhibition@bacc.or.th *สำหรับการสมัครเป็นเจ้าหน้าที่นำชม

โครงการจะทำการติดต่อกลับและนัดหมายการสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2556 เพื่อพิจารณารับเข้าอบรมและปฏิบัติงาน (รับจำนวนจำกัด) *สำหรับการสมัครเป็นอาสาสมัครนำชม ทางโครงการจะติดต่อกลับ และนัดหมายการเข้ารับการอบรม วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 (ไม่จำกัดจำนวน ) อาสาสมัครจะได้รับใบรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงาน

bacc library

ห้องสมุดศิลปะ
ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L

ห้องสมุดศิลปะขอแนะนำนิตยสารฉบับใหม่ล่าสุดที่ให้บริการแก่ท่านผู้อ่าน "WRITER" นิตยสารภาษาไทยที่นักอ่านและนักเขียนไม่ควรพลาด ขอเชิญติดตามอ่านนิตยสารนี้ตั้งแต่เล่ม 1 ได้ที่นี่ ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ

artHub@bacc

Bookmoby Readers' Cafe‏
ชั้น 4

ที่ที่หนังสือคือคุณ สินค้าได้แก่ หนังสือภาษาไทย โปสการ์ด สมุดโ้น๊ต แผ่นซีดี และดีวีดี

Shout About Art
ชั้น 2

พื้นที่สำหรับศิลปะ ชุมชน และกาแฟ พร้อมบริการขนมและเครื่องดื่ม ทั้งกาแฟ ชา ช็อคโกแล็ต สมูธตี้ผลไม้ ที่รสชาติเข้มข้น

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639

www.bacc.or.th  |    | 

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร