Thai Version / Eng Version
e-newsletter / กรกฏาคม 2556

highlight
เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ
โดย กรุงเทพมหานคร และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มิถุนายน 2556 – มีนาคม 2557

ก้าวสู่ความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ เปิดภาพอาเซียนในมิติชุมชนสังคมศิลปะและวัฒนธรรม "เปิดรับ—แบ่งปัน"

กรุงเทพมหานคร และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงาน "เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ : BANGKOK ASEAN ART & CULTURE FESTIVAL (BAAF) เพื่อเปิดพื้นที่การรับรู้เรื่องประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติการแบ่งปัน ร่วมคิดร่วมทำของประชาคมอาเซียน ภายใต้แนวคิด "เปิดรับและแบ่งปัน" (OPEN & SHARE) เพื่อเปิดรับความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรม และแบ่งปันประสบการณ์และโอกาสในการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมระหว่าง 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นการสนับสนุนมิติอาเซียนในด้านประชาคม สังคม และวัฒนธรรม (ASCC) สอดคล้องกับการเปิดประเทศต้อนรับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งจะเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2558

"เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ: BANGKOK ASEAN ART & CULTURE FESTIVAL (BAAF)" ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาตลอดปีพ.ศ. 2556 และ 2557

• ช่วงแรก มิ.ย. – ส.ค. 2556 กิจกรรมการเพิ่มพูนองค์ความรู้
• ช่วงที่สอง ก.ย. - ต.ค. 2556 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒธรรมอาเซียน
• ช่วงที่สาม ต.ค. 2556 - มี.ค. 2557 นิทรรศการศิลปะและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.bacc.or.th / Bangkok Asean Art Culture Festival โทร 02 214 6630-8 ต่อ 519
และ Email: baaf2013@gmail.com

main exhibitions

bacc exhibition

นิทรรศการจิตรกรรมฝาผนังของอาจารย์ชลูด และผลงานย้อนหลัง
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
31 พฤษภาคม – 18 สิงหาคม 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการแสดงผลงานย้อนหลังของศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติและครูคนสำคัญผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปี จัดแสดงผลงานศิลปะตามช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ผลงานชุดศิลปินชนบท ศิลปะจัดวาง และศิลปะแบบคอนเซปชวล อาร์ต (Conceptual Art), ผลงานวาดเส้นชุดบทกวี, ลูกสาว, ชุดธรรมศิลป์ และผลงานชุดใหม่ "จิตรกรรมฝาผนัง"

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-214-6630 - 8 ต่อ 501

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
13 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2 หัวข้อ "น้ำแห่งชีวิต"โดยมีผลงานแนวเสมือนจริง และ Figurative ร่วมแสดงกว่า 60 ผลงาน

people's gallery

นิทรรศการจิตรกรรมนามธรรม
โดย จรูญ บุญสวน
4 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2556
People's Gallery P1 - P3 ชั้น 2 artHub@bacc

ความเชื่อในการเดินทางของการทำงานศิลปะที่ต้องผ่านหลาย ๆ รูปแบบ จนเมื่อเห็นว่าแบบใดเหมาะกับตน ก็ยึดแบบนั้น ๆ ไปตลอด คือที่มาของนิทรรศการจิตรกรรมนามธรรมของจรูญ บุญสวน จรูญเคยสร้างผลงานแนว abstract painting เมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรใหม่ ๆ ด้วยต้องการทำในสิ่งที่ท้าทาย เปลี่ยนแปลงรูปแบบที่แตกต่างกับสิ่งที่เขาเคยทำ แต่ผลงานเหล่านั้น เมื่อเกิดแล้วก็ดับ เพราะเขารู้ว่ามัน "ไม่ใช่แนวทางของผม" นิทรรศการจิตรกรรมนามธรรมที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครั้งนี้ จึงเป็นการนำเสนอสิ่งที่เขาเคยทำมาระยะหนึ่งในวัยหนุ่ม และคงจะไม่ทำขึ้นอีก

นิทรรศการหลังจากบทสนทนาที่หายไป
โดย ศิลปิน 21 ท่าน
18 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2556
พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.00 น.
People's Gallery P1 - P3 ชั้น 2 artHub@bacc

นิทรรศการกลุ่ม "After Missing Dialogue" เป็นการรวมตัวกันของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลับศิลปากรเมื่อปีพ.ศ. 2551 เดิมทีจะเป็นการแสดงผลงานศิลปะของกลุ่มเพื่อนในรุ่น 61 ทั้ง 86 คน แต่ท้ายที่สุดก็สามารถรวบรวมมาได้เพียง 21 ศิลปิน หลายคนแยกย้ายกลับถิ่นฐานภูมิลำเนาของตน บางคนอยู่ต่างประเทศ บางคนสำเร็จการศึกษาล่าช้า บางส่วนยังคงศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และอีกหลายคนก็กล่าวได้ว่ากำลัง ...มุ่งหน้าสู่เส้นทางศิลปินไปแล้วแบบเต็มตัว

bacc arts network

นิทรรศการภาพถ่าย ตาดูทมิฬนาฑู
โดย อ.ชัยวุฒิ พุฒทอง อ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งติวาจา อ.พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร
ผศ.กิตติชัย เกษมศานติ์ และ อ.อุรชา จักรคชาพล
23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556
(พิธีเปิดในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.30 น.)
ชั้น L

โครงการแสดงผลงานภาพถ่าย ตาดู ทมิฬ นาฑู โดยคณาจารย์สาขาวิชาการถ่ายภาพจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย อ.ชัยวุฒิ พุฒทอง อ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งติวาจา อ.พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร ผศ.กิตติชัย เกษมศานติ์ และ อ.อุรชา จักรคชาพล มีจุดประสงค์เพื่อ นำเสนอภาพถ่ายจากการเดินทางไปยังตอนใต้ของอินเดียเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมที่ร่วมกันของภูมิภาคเอเชียผ่านทางภาพถ่าย สถานที่คือรัฐทมิฬนาฑู ซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ตอนใต้สุดของอินเดีย โดยเลือกเมืองเจนไน และปอนดิเชอรี่ ในการถ่ายทอดเรื่องราว

ข้างหลัง...ภาพ (ยนตร์) เปิดเผยเสน่ห์ศิลปะบนแผ่นฟิล์ม
เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 – 17.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

งานเสวนาการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ (Production Design) โดยสองผู้ออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ชื่อดัง เจ้าของผลงานการออกแบบงานสร้างในภาพยนตร์ที่ได้รับการยอมรับทั้งจากในและต่างประเทศ อาทิเช่น นางนาก ฟ้าทะลายโจร มหา'ลัยเหมืองแร่ ปืนใหญ่จอมสลัด ตลก 69 มนต์รักทรานซิสเตอร์ เรื่องรักน้อยนิดมหาศาล ฝนตกขึ้นฟ้า ฯลฯ

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ sweetnoy@localcolorfilms.co.th และ sweetnoy555@gmail.com โทร. 081 170 4040 / ข้างหลังภาพ-ยนตร์

bacc library

กิจกรรม "นิทานคุณหนู"
เชิญพบกับนิทานเรื่อง "กระรอกซุ่มซ่ามกับแอปเปิลยักษ์"
โดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00-15.30 น.
มุม Kid's Corner ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L

เรื่องราวของแอปเปิลผลยักษ์ที่เดินทางไปพบสัตว์ตัวน้อย ๆ เช่น เจ้ากระรอกน้อย เจ้ากระต่าย และเจ้ามด แอปเปิลผลนี้จะถูกใช้ประโยชน์อะไรบ้าง มาร่วมติดตามและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมเล่านิทาี้นที่ห้องสมุดศิลปะ

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-214-6630-8 ต่อ 126, 127

artHub@bacc

Green Thai Product
ชั้น 4

ร้านจำหน่ายสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าไลฟ์สไตล์ อาทิเช่น กระเป๋าสะพาย, กระเป๋าถือ, สมุดบันทึก, กระเป๋าสตางค์, ซองเก็บพาสปอร์ต, เครื่องประดับแฮนด์เมด เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม greenthaiproduct

 

 

MonCher
ชั้น 4

เครื่องประดับเพชร 'คู่กาย' ที่สร้างจากความเป็นคุณ เครื่องประดับเพชรที่ออกแบบโดยอาศัย วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่เกิดของคุณมาวิเคราะห์ผ่านโหราศาสตร์จีนเพื่อกำหนดลายเส้นที่เหมาะสมกับความปรารถนาของคุณในแต่ละเรื่อง เช่น เรื่องงาน เรื่องครอบครัว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม monCher.jewel

upcoming exhibition

นิทรรศการ ข้าม_ตะเข็บ
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556
เปิดนิทรรศการ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 18:30 น
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ส่วนหนึ่งของโครงการนำร่อง Y.A.N (Young Artist Network) by BACC ริเริ่มและดำเนินการโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ นิทรรศการนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ผ่านมุมมองของศิลปินรุ่นก่อนหน้าที่ผ่านประสบการณ์การทำงานด้วยผลงานในระดับสากล จุดประสงค์ของนิทรรศการคือการศึกษามุมมองและความคิดของศิลปินที่มีต่อศิลปิน เพื่อสืบหาแนวทางในการขยายพื้นที่รองรับศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความหลากหลายทั้งต่อรุ่นปัจจุบันและอนาคต และเพื่อสร้างสนับสนุนเครือข่ายความสัมพันธ์ในการทำงานศิลปะที่สามารถเกื้อหนุนจากแง่มุมของศาสตร์ต่างๆ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639

www.bacc.or.th  |    | 

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร