Thai Version / Eng Version
e-newsletter / กันยายน 2556

highlight

นิทรรศการ Re-ทิ้ง (Re-Think): นิทรรศการศิลปะเพื่อลดการ"ทิ้ง"เพิ่มการ"Think"
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ ภัณฑารักษ์ : พศุตม์ กรรณรัตนสูตร และกลุ่มศิลปิน Re-ทิ้ง
14 กันยายน – 17 พฤศจิกายน 2556
เปิดนิทรรศการ 26 กันยายน 2556 เวลา 18:30 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

จากสิ่งไร้ค่าในกองวัสดุหากแต่เปี่ยมความหมายทางด้านจิตใจ หรือนับเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ ถูกศิลปิน 6 ท่าน
นำมาชุบชีวิตให้ฟื้นคืนคุณค่าด้วยวิธีที่ต่างกัน ผลงานศิลปะบางชิ้นไม่ได้ถูกชุบชีวิตหากแต่ทำหน้าที่ชุบชีวิต บรรเทา เยียวยาและฟื้นฟูความรู้สึก ความเจ็บปวดหรือบาดแผลบางประการในอดีต

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 083 999 4498 อีเมล์: pasuttk@gmail.com
Re ทิ้ง / Re Think นิทรรศการศิลปะเพื่อลดการ "ทิ้ง" เพิ่มการ "Think"

main exhibition

นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59
โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ กรมศิลปากร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
4 กันยายน – 6 ตุลาคม 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงรวมทั้งสิ้นจำนวน 76 ชิ้น โดยผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ได้จัดแสดงที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ และผลงานส่วนหนึ่งจัดแสดงที่หอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้ไม่มีผลงานในประเภทใด ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลสูงสุดที่ได้รับในปีนี้เป็นรางวัลเหรียญเงินจำนวน 6 รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง 8 รางวัล และรางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 จำนวน 12 รางวัล การจัดการแสดงครั้งนี้ได้เชิญชวนศิลปินสัญชาติไทยส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวด โดยแบ่งผลงานศิลปกรรมเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทจิตรกรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม

people's gallery

สื่อสารผ่านสีสรรค์
โดย ฟิลลิป มาร์ค ออโดแมท
5 กันยายน - 11 ตุลาคม 2556
People's Gallery P1 – P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

"สื่อสารผ่านสีสรรค์" คือการดูดซึมวัฒนธรรมไทยกับรูปแบบของ street art ทางตะวันตกได้อย่างลงตัวซึ่งมีรากฐานเป็นนามธรรมจากศิลปิน ภาพวาดทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ชัดเจนและบริสุทธิ์มากที่สุดของการสื่อสารผ่านภาษาของศิลปิน การใช้สี การใช้เทคนิคแบบ street art และอิทธิพลของศิลปะแบบนามธรรม รวมถึงศิลปะแบบป๊อปอาร์ตก็ช่วยหล่อหลอมให้ผลงานของศิลปินอัดแน่นไปด้วยมิติ สีสันที่สดใส พลัง และการเคลื่อนไหวในภาพวาดของศิลปินสื่อให้เห็นถึงมิติใหม่ของความสุขอย่างแท้จริง

BANGKOK ASEAN ART & CULTURE FESTIVAL (BAAF)

โครงการ ละครร่วมสมัย มายายักษ์ : A Demon Hero
เรื่องและกำกับโดย นิกร แซ่ตั้ง / เรียบเรียงดนตรีโดย สินนภา สารสาส / เรียบเรียงบทละครและออกแบบการเคลื่อนไหว โดย ประดิษฐ ประสาททอง
โดย คณะละครแปดคูณแปด และ คณะละครอนัตตา
วันที่ 12 - 22 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์)
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ
บัตรราคา 500 บาท นักศึกษาและเข้าชมเป็นหมู่คณะ 10 คนขึ้นไป 350 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจองบัตรโทร. 080 447 6553
MayaYakADemonHero

bacc music

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 6 เสนาเรื่องดนตรีอาเซียน โดย อาจารย์อานันท์ นาคคง และศิลปินรับเชิญ
เสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 15.30 – 18.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาเรื่องราวของดนตรีในภูมิภาคอาเซียน สีสันทางดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทิศทางของแวดวงดนตรีอาเซียนในอนาคต โดย อาจารย์อานันท์ นาคคง รับชมการแสดงดนตรีสดจากศิลปินชาวพม่า จากศูนย์ดนตรีคีตมิตร ร่วมด้วยการแสดงดนตรีอาเซียน จากชมรมดนตรีไทย มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ และการแสดงดนตรีอาเซียนประกอบสื่อผสมจาก "วงสีหยด" มาร่วมเปิดหูและเปิดใจให้ดนตรีพาเราก้าวข้ามพรมแดน และเรียนรู้ความแตกต่างด้วยความเข้าใจไปพร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 ลงทะเบียน 15.30 น. ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเสวนา
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-214-6630 - 8 ต่อ 530
baccpage

โครงการ CONNECTING ASEAN: Performing Arts for All
โดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
1 - 27 ตุลาคม 2556
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิเพื่อนศิลปะและหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเยาวชนอาเซียนอายุระหว่าง13-18 ปี จำนวน 150 คนร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในระหว่างวันที่ 1 – 27 ตุลาคม 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการ "CONNECTING ASEAN: Performing Arts for All" เป็นโครงการนำร่องของ "มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2013" (International Dance Festival 2013) และเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียนกรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายร่วมกันในหมู่เยาวชน ร่วมกันทำงานและแบ่งปันศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนซึ่งกันและกันผ่านศิลปการเต้นและการแสดง ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 150 คน จะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในตลอด 4 สัปดาห์ อาทิ เรียนเต้นหลากหลายสไตล์ เช่น ฮิพฮอพ แจ๊ส คอนเทมโพรารี แดนซ์ระบำพื้นบ้านต่าง ๆ จากประเทศอาเซียน โขน ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เช่น ปัญจสีลัต มวยไทย รวมถึงกิจกรรมเพิ่มศักยภาพของวิธีการคิด "The Art of Thinking" เช่น mind map, juggling อีกทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมถึงสังคมในปัจจุบันของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เยาวชนทั้ง 150 คนจะได้แสดงความสามารถร่วมกันในการแสดงเรื่อง มโนห์รา ภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน Dance Centre ในวันที่ 27 ตุลาคม 2556 และแสดงอีกครั้งบนเวที Young Talent ในงาน "มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2013" ร่วมกับนักแสดงระดับอาชีพจากทั่วทุกมุมโลกในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เยาวชนหญิงและชายอายุระหว่าง 13-18 ปี (สุขภาพแข็งแรง)
2. มีความรักและตั้งใจจริง ใฝ่ศึกษาหาความรู้ด้านศิลปการแสดง
3. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านศิลปการแสดงมาก่อน
4. ส่งใบสมัครภายในวันที่ 24 กันยายน 2556 (ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการของการจัดมหกรรมการเต้นนานาชาติ 2013 และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการในวันที่ 27 กันยายน 2556)

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดทั้งหมดพร้อมใบสมัครได้ที่ www.friends-of-the-arts.info

arts network

นิทรรศการผลงานภาพระบายสี ศิลป์รักษ์โลก ครั้งที่ 4
3 – 15 กันยายน 2556
โถง ชั้น 1

นิทรรศการผลงานภาพระบายสีของนิสิตนักศึกษา จากการแข่งขันในสามภาค ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช, ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร รายได้จากการจำหน่ายภาพเพื่อสนับสนุน โครงการเหรียญบาทเพื่อชีวิต เพื่อการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส

ติดต่อซื้อภาพได้ที่ โทร. 02 255 3767 คุณหยกปภัสร์

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Int.stagram
โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
24 – 29 กันยายน 2556
โถง ชั้น 1

Int.stagram

education

โครงการ Between the Space: Workshop on Performance Art with Melati Suryodarmo
27 - 29 กันยายน 2556
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6 และสตูดิโอ ชั้น 4

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
บรรยายพิเศษ "อย่างไรคือ ศิลปะแสดงสด" โดย จุมพล อภิสุข และศิลปินเสวนา โดย เมลาตี ซินญอดราโม ดำเนินรายการโดย นพวรรณ สิริเวชกุล

วันที่ 28 – 29 กันยายน 2556 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
ปฏิบัติการศิลปะแสดงสดBetween the Space โดย เมลาตี ซินญอดราโม เมลาตี ซอร์โญดราโม่ เป็นศิลปินหญิงชาวอินโดนีเซียที่ไปศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ ณ ประเทศเยอรมันนี กว่า 20 ปี ปัจจุบันเธอได้กลับมายังบ้านเกิดเพื่อต่อยอดศิลปะแสดงสดในอินโดนีเซียให้ก้าวหน้าและทัดเทียมกับนานาประเทศ

Between the Space: Workshop on Performance Art with Melati Suryodarmo เป็นการทำความเข้าใจต่อร่างกายในฐานะที่เป็นเสมือนสื่อหลักของการทำงานศิลปะแสดงสด การอ่านร่างกาย การเผชิญหน้ากับร่างกายของเรา ที่จะทำให้ร่างกายไปเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่และหรือวิธีการที่เรา (ศิลปิน) จะทำให้ร่างกายเป็นเสมือนพื้นที่ เพื่อเรียนรู้ว่าร่างกายสามารถเป็นวิธีการหนึ่งที่มีฐานะเป็นพื้นที่เก็บความทรงจำ เช่นเดียวกับการทำงานของร่างกายต่อจิตใจและปฏิกริยาต่อวัฒนธรรมทางสังคมต่าง ๆ ศิลปะแสดงสดนั้นสามารถเชื้อเชิญให้เราคิดฝันไปได้ต่าง ๆ นา ๆ ตีความไปในมุมมมองที่แตกต่างซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และมุมมองของคนผู้นั้น วัตถุที่นำมาแสดงอาจถูกกำหนดค่าให้เกินกว่าที่สิ่งที่เราเห็นและมันเป็นอยู่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 085 150 3048 และอีเมล์ nsirivejkul@gmail.com
ASIATOPIA International Performance Art Festival

activity

bacc family

สนุกกับการอ่านและเพลินไปกับการเรียนรู้กับกิจกรรม "อ่าน-กรุง"
โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 12 และอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 – 18.00 น.
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

น้องๆ อายุระหว่าง 10 – 13 ปี ที่รักการอ่านการเขียนและมีเวลาว่างในวันที่ 12 หรือ 13 ต.ค. นี้ หอศิลปกรุงเทพฯ ขอชวนมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เปิดมุมมองใหม่ ต่อเติมจินตนาการสร้างสรรค์ กับ "อ่าน-กรุง" นำทีมออกเดินทางเปิดโลกโดย พี่นักเขียนเจ้าของเรื่อง "เจ้าหงิญ" บินหลา สันกาลาคีรี เดินเที่ยวกับพี่ ๆ จากกลุ่มมะขามป้อม และสนุกสนานกับกวี พี่ กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล รับสมัครน้องๆ จำนวน 20 คนต่อครั้งต่อการอบรมหนึ่งวัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8 ต่อ 528 และอีเมล์ activity@bacc.or.th

bacc library

กิจกรรม "นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์" เชิญพบกับละครนิทานเรื่อง "เจ้าหมูหูหาย"
โดยห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 14.00-15.30 น.
มุม Kid's Corner ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L

เจ้าหมูมีนิสัยเกเรและชอบแกล้งคนอื่นไปทั่ว จนเพื่อน ๆ พากันเบื่อหน่าย เมื่อนางฟ้ารู้ข่าวก็สาปว่า หากเจ้าหมูยังไปแกล้งใครอีก หูของมันก็จะหายไป แต่เจ้าหมูก็อดแกล้งสัตว์ตัวอื่น ๆ ไม่ได้ จึงทำให้หูหายไปทั้งสองข้าง เจ้าหมูอับอายมากจึงอ้อนวอนนางฟ้าให้ช่วย นางฟ้าจึงบอกให้เจ้าหมูทำความดีให้ครบสิบอย่างแล้วจะคืนหูให้ทั้งสองข้าง เจ้าหมูจะยอมทำความดีแลกกับหูของมันหรือไม่ เชิญร่วมติดตามละครนิทานเรื่องนี้ได้ที่ห้องสมุดศิลปะตามวันและเวลาดังกล่าว

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-214-6630-8 ต่อ 126, 127

artHUB@bacc

happening shop
ชั้น 3

ร้านในคอนเซปต์ Everything happening everyday พบกับมุมหนังสือน่าอ่านมากมายจากหลากหลายสำนักพิมพ์ต่างๆและนักเขียนอิสระอีกมากมาย เสื้อยืด กระเป๋า สมุดเย็บมืองาน handmade จำนวนจำกัดจากศิลปิน นักศึกษา ค่ายเพลง รวมไปถึงสตูดิโอและร้านค้าเล็กๆจากเชียงใหม่ ซีดีเพลงอัลบัมหายากน่าสะสมและเพลงจากศิลปินอิสระที่น่าสนใจอีกเพียบ Event พบปะนักเขียน bookparty เปิดตัวผลงานเพลง หนังสือ ละครเวที หนังสั้น workshopของDIY ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ที่ happeningshop

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.happeningeveryday.com
happeningmagazine

Fashion Forum
ชั้น 4

พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ และโอกาสเป็นหนึ่งในสายอาชีพแฟชั่น ที่นี่...เราเปิดคอร์สอบรมการออกแบบแฟชั่นและงานศิลปะเพื่องานแฟชั่นแบบเข้มข้น เจาะลึกทุกแขนงโดยทีมดีไซน์เนอร์ดังระดับแถวหน้าของวงการและศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ อีกทั้งยังฝากผลงานการแสดง / จำหน่ายสินค้าที่คัดสรรมาแล้ว ซึ่งมีเฉพาะที่สตูดิโอแฟชั่นฟอรั่มเท่านั้น

Upcoming in October

bacc exhibition

สถานพักตากอากาศ
นิทรรศการศิลปะเพื่อภูมิทัศน์ของการพัก

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
4 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2556
เปิดนิทรรศการ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 18:30 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-214-6630 - 8 ต่อ 501

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639

www.bacc.or.th  |    | 

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร