Thai Version / Eng Version
e-newsletter / มกราคม 2556

สวัสดีปีมะเส็ง 2556

"ขอให้ศิลปะนำมาซึ่งความสดชื่น และแรงบันดาลใจตลอดปี 2556"


หอศิลปกรุงเทพฯ ปิดบริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2555 - วันพุธที่ 2 มกราคม 2556 และเปิดบริการตามปกติตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2556

highlight

special activity by bacc

เด็กศิลป์@bacc 2556
กิจกรรมวันเด็ก โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 10.30 – 18.00 น.
ทุกชั้น

major exhibitions

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "ควงกล้องท่องโลก" ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
11 ธันวาคม 2555 – 3 กุมภาพันธ์ 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "ควงกล้องท่องโลก" ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงปี 2554 - 2555 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ จำนวน 181 ภาพ

 

bacc exhibition 

Hear Here : เสียง เสียง
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
9 ธันวาคม 2555 - 10 กุมภาพันธ์ 2556
ทางขึ้น ชั้น 7 - 9

นิทรรศการเสียง เสียง หรือ Hear Here คือการนำเสนอประสบการณ์และเรื่องราวของเสียงที่ถูกจัดวางในพื้นที่เฉพาะเพื่อสร้างการรับรู้หลากหลายรูปแบบ ศิลปินในนิทรรศการนี้ใช้เสียงเพื่อสื่อสารในแบบของตน ตั้งแต่เสียงที่ฟังแล้วน่าตระหนกใจ เสียงของอวัยวะภายในที่ไม่เงียบในตัวเรา เสียงพึมพำของเมือง เสียงคำรามของถนน หรือแม้แต่เสียงที่เกิดขึ้นของตัวสถานที่ที่เราไม่มีโอกาสได้ฟังอย่างตั้งใจ

 

Related activities

ASEAN Contemporary Music Ensemble (ACME) & Studio musikFabrik Concert
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 เวลา 18.00 - 20.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ข้อมูลเพิ่มเติม (คลิก)

 

Related activities

Noise Talks
การแสดงทางแสงและเสียง (Light and Noise Performance) ตามด้วย Artist Talk หลังจากการแสดงสด
โดยศิลปินรับเชิญจากญี่ปุน: Atsuhiro Ito
เสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 18.30 น.
สตูดิโอ ชั้น 4

ข้อมูลเพิ่มเติม (คลิก)

bacc exhibition 

นิทรรศการ "สยามแอพ" Siam Application / Appreciate / Apply
"ช่องทางหนึ่งเพื่อการเข้าถึงศิลปะไทย"
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2555 – 17 กุมภาพันธ์ 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิทรรศการที่เผยแพร่คุณค่าความงามและความรู้เกี่ยวกับศิลปะไทยตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน ผ่านผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่สืบสานและพัฒนาต่อยอดจากรากฐานศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยแรงบันดาลใจจากพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น กว่า 50 ชิ้น ร่วมกับการนำเสนอความงามของพุทธศิลป์ที่ปรากฏตามพุทธสถานและศิลปะพื้นบ้านที่สอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตไทยผ่านศิลปะภาพถ่าย และการจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของศิลปะไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงศิลปินร่วมสมัยคนสำคัญ พร้อมกิจกรรมการสาธิตและจัดแสดงเทคนิคขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ประยุกต์จากกรรมวิธีโบราณ

สามารถตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ "Siam App" ได้ที่ (คลิก)

ระยะ : ไทยไท
โดย Open Contemporary Art Center (OCAC), jiandyin (Jiradej and Pornpilai Meemalai) ร่วมด้วย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 พฤศจิกายน 2555 – 3 กุมภาพันธ์ 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

"ระยะ : ไทยไท" คือโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย นำเสนอผลงาน จากศิลปินไต้หวัน 12 ท่าน และศิลปินไทย 10 ท่าน และกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การสัมมนา การแสดงสด และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และศูนย์ศิลปะร่วมสมัย OCAC Bangkok

exhibitions 

bacc design 

BRAVOS: งานออกแบบสเปนแนวใหม่
โดย สถานทูตสเปนประจำประเทศไทย และหอศิลปกรุงเทพฯ
6 ธันวาคม 2555 - 13 มกราคม 2556
สตูดิโอ ชั้น 4

BRAVOS เป็นนิทรรศการงานออกแบบแหวกแนว ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมและความหลากหลายในงานออกแบบสเปนแนวใหม่ นิทรรศการนี้ประกอบด้วยผลงานของนักออกแบบหนุ่มสาวชาวสเปน ที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จด้วยอายุเพียง 21 ปี นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอการสร้างสรรค์งานออกแบบอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดในยุคที่เจริญรุ่งเรืองของสเปน

bacc photo

สมบูรณ์แบบ : นิทรรศการภาพถ่าย
ครั้งที่ 1 : 3 Women
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
25 พฤศจิกายน 2555 - 6 มกราคม 2556
ชั้น 3 - 4

นิทรรศการที่นำเสนอความคิดผ่านภาพกลับไปที่ความปรารถนาของมนุษย์ในการ "สร้างภาพ" ตั้งแต่ต้นที่มองหาตัวแทนในการยืนยันความสมบูรณ์แบบที่ไม่สามารถเป็นไปได้จริง และในขณะเดียวกัน แสดงให้เห็นเชิงจิตวิทยาถึงความบกพร่อง เปราะบาง และไม่เพียงพอในความเป็นมนุษย์ โดยตอนแรก "3 women" ของนิทรรศการภาพถ่ายซีรีย์นี้เปิดมิติของการมอง ความสมบูรณ์แบบภายใต้ภาพลักษณ์ของเพศหญิงผ่านผลงาน ของช่างภาพหญิง 3 คน

people's gallery

นิทรรศการศิลปะ "ภาพเหมือนบุคคลผู้เป็นที่รัก"
Beloved Portrait Collection

โดย นายดินหิน รักพงษ์อโศก
5 ธันวาคม 2555 – 13 มกราคม 2556
People's Gallery ชั้น 2 artHub@bacc

art network exhibitions

นิทรรศการ การเชื่อมต่อทางความคิดสร้างสรรค์ "Connected Creativity"
โดย คลีเอทฟาวเดชั่น
4 – 10 มกราคม 2556
ชั้น 1 และ ชั้น L

Contempory Lithography from Finland
12 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556
ชั้น 3 และ 4

การแสดงผลงานศิลปะ ไม่มีความจริงใดใดในจักรวาล
25 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2556
สตูดิโอ ชั้น 4

นิทรรศการศิลปะภาพวาดครูและนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
15 - 19 มกราคม 2556 เวลา 10.00 - 20.00 น.

music

การแสดงคอนเสิร์ตรอบรองชนะเลิศ THAILAND JAZZ COMPETITION 2013
โดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 10.30 – 18.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

education

bacc kids

นิทรรศการ "Art for Peace"
8 ธันวาคม 2555 - 13 มกราคม 2556
ชั้น 5

กิจกรรมศิลปะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ภายในให้กับเด็กด้อยโอกาสในสังคมด้วยสันติ

สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการ Work shop กิจกรรม "Art for Peace"ได้ที่ (คลิก)

bacc library

ห้องสมุดศิลปะ
ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L

ห้องสมุดศิลปะขอเชิญเด็กๆ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยหนังสือชุด "เราคืออาเซียน" ซึ่งมีจำนวน 11 เล่ม ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ และเรื่องราวของประชาคมอาเซียน ขอเชิญติดตามอ่านหนังสือเหล่านี้ได้ที่นี่ ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ

artHub@bacc

Green Thai Product
ชั้น 3

ร้านค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าไลฟ์สไตน์ ประกอบด้วย กระเป๋าสะพาย, กระเป๋าถือ, สมุดบันทึก, กระเป๋าสตางค์, ซองเก็บพาสปอร์ต, เครื่องประดับแฮนด์เมด เป็นต้น 

ชูใจ
ชั้น 3

ร้านในคอนเซปต์ Food For Good Cause = แกลอรี่ของกินเพื่อสังคม เลือกสรรเฉพาะอาหารที่ผลิตจากผู้ประกอบการที่ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนอกจากขายอาหารแล้ว เรายังขายเรื่องราวเพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นแบบอย่างกับธุรกิจชนิดเดียวกัน เพื่อให้ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

up coming in February

bacc music


MAB: Music & Art Fest at bacc #2
เสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556
ลานด้านหน้าอาคาร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639

www.bacc.or.th  |    | 

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร