Thai Version / Eng Version
e-newsletter / ตุลาคม 2556

highlight

bacc exhibition

สถานพักตากอากาศ นิทรรศการศิลปะเพื่อภูมิทัศน์ของการพัก
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
4 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ด้วยพื้นที่ ผ่านเวลา และการเป็นเจ้าของซึ่งตัวตน บอกความหมายของ 'สถานพักตากอากาศ' ต่างจากความหมายเดิมที่เราคุ้นชิน นิทรรศการศิลปะเพื่อภูมิทัศน์แห่งการพัก นำเสนอทัศนะภายในที่เกี่ยวโยงกับโลกและสภาวะแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้เกิดมิติแห่งการมองส่วนบุคคล บิดเปลี่ยนการรับรู้จากภูมิทัศน์ภายนอกสู่ความเข้าใจการพักอันแท้จริงของโลกภายใน ด้วยการขยายความคิด และการรับรู้เกี่ยวกับพื้นที่ การเชื่อมโยงความรู้สึกสู่ความรู้ ผ่านกระแสเวลาที่ยึดคุณภาพแห่งความช้า และการมองเห็นตำแหน่งดุลยภาพของตนภายในจากทิศทางของโลกภายนอก ผลงานศิลปะต่างรูปแบบและเรื่องราวในสถานพักตากอากาศนี้ ขยายความหมายของภูมิทัศน์ เกื้อหนุนทัศนคติแห่งการพักที่พ้นสภาวะทางกายภาพ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-214-6630 - 8 ต่อ 501
baccpage

main exhibitions

นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59
โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ กรมศิลปากร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
4 กันยายน – 27 ตุลาคม 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงรวมทั้งสิ้นจำนวน 76 ชิ้น โดยผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ได้จัดแสดงที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ และผลงานส่วนหนึ่งจัดแสดงที่หอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้ไม่มีผลงานในประเภทใด ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลสูงสุดที่ได้รับในปีนี้เป็นรางวัลเหรียญเงินจำนวน 6 รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง 8 รางวัล และรางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 จำนวน 12 รางวัล การจัดการแสดงครั้งนี้ได้เชิญชวนศิลปินสัญชาติไทยส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวด โดยแบ่งผลงานศิลปกรรมเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทจิตรกรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม

นิทรรศการ Re-ทิ้ง (Re-Think): นิทรรศการศิลปะเพื่อลดการ"ทิ้ง"เพิ่มการ"Think"
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ ภัณฑารักษ์ : พศุตม์ กรรณรัตนสูตร และกลุ่มศิลปิน Re-ทิ้ง
14 กันยายน – 17 พฤศจิกายน 2556
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

จากสิ่งไร้ค่าในกองวัสดุหากแต่เปี่ยมความหมายทางด้านจิตใจ หรือนับเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ ถูกศิลปิน 6 ท่านนำมาชุบชีวิตให้ฟื้นคืนคุณค่าด้วยวิธีที่ต่างกัน ผลงานศิลปะบางชิ้นไม่ได้ถูกชุบชีวิตหากแต่ทำหน้าที่ชุบชีวิต บรรเทา เยียวยาและฟื้นฟูความรู้สึก ความเจ็บปวดหรือบาดแผลบางประการในอดีต

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 083 999 4498 อีเมล์: pasuttk@gmail.com
Re ทิ้ง / Re Think นิทรรศการศิลปะเพื่อลดการ "ทิ้ง" เพิ่มการ "Think"

people's gallery

ชีวิตสายน้ำ
โดย วรสันต์ สุภาพ
17 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2556
People's Gallery P1 – P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่จะผูกพันอยู่กับสายน้ำมาก แม้กระทั่งเมืองหลวงที่ชื่อกรุงเทพฯ เมืองฟ้าเมืองอมรแห่งนี้ อดีตเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองเวนิสตะวันออกมาแล้ว เพราะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสายน้ำ ผู้คนที่ใช้ชีวิตในสายน้ำเป็นชีวิตที่น่าประทับใจ อบอุ่น อิสระไม่มีขอบเขต เป็นชีวิตที่ล่องลอยไปตามสายน้ำ ซึ่งเป็นจุดเกิดในการเขียนภาพแนวนี้ขึ้นมา โดยนำชีวิตของคนในเรือที่มีทั้งพ่อ แม่ ลูกและสัตว์เลี้ยงอาศัยรวมอยู่ด้วยกันมาสื่อ อย่างเวลาทานข้าวก็จะทานด้วยกัน นอนในเรือลำเดียวกัน ทำให้พ่อแม่ได้มีเวลาอยู่กับลูก ได้อบรมสั่งสอนลูก จะเห็นได้ว่าภาพเขียนนี้สามารถบอกอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างของผู้ใช้ชีวิตในสายน้ำ

BANGKOK ASEAN ART & CULTURE FESTIVAL (BAAF)

โครงการ CONNECTING ASEAN, Performing Arts for All
โดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สถาบัน Dance Centre - School of Performing Arts
1 - 27 ตุลาคม 2556
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 และห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในวันอังคาร - เสาร์ เวลา 13.00 - 19.30 น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
- การแสดงเรื่อง มโนห์รา ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 14.30น. และ 18.00 น. (การแสดง 2 รอบ) ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

มูลนิธิเพื่อนศิลปะ ขอเชิญเยาวชนอาเซียนอายุระหว่าง 13-18 ปี จำนวน 150 คนร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ ทั้งยังเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมต่างๆ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โครงการ "คอนเน็กติ้ง อาเซียน, Performing Arts for All" จัดโดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ เป็นโครงการนำร่องของ "มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2013" และ เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 085 100 3050 อีเมล: friends.of.the.Arts2u@gmail.com
www.friends-of-the-Arts.info

เสวนาและฉายหนัง "ศิลปะ ศาสนา เพศวิถี : มองพม่าผ่านหนัง"
เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30-13.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

รู้จักเพื่อนบ้านอาเซียนที่เพิ่งแย้มประตูออกมาเชื้อเชิญให้เราก้าวเข้าไปทำความคุ้นเคย ผ่านภาพยนตร์สารคดีของผู้กำกับชาวพม่ารุ่นใหม่ 3 เรื่อง ที่เสนอมุมมองของสังคมพม่าผ่านประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น พร้อมร่วมสนทนากับ ดร.อัมพร จิรัฐติกร นักวิชาการผู้สนใจเรื่องสื่อและภาพยนตร์ในประเทศพม่า

การบรรยายเป็นภาษาไทย และแปลเป็นภาษาอังกฤษ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล์: baaf2013@gmail.com
Bangkok ASEAN Art & Culture Festival

เสวนา "การเปิดเสรีในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และแนวโน้มความร่วมมือในธุรกิจภาพยนตร์ของกลุ่มประเทศอาเซียน"
เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00-17.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

โดย คุณภาณุ อารี (ฝ่ายต่างประเทศ บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว (ผู้กำกับภาพยนตร์/ผู้ควบคุมการสร้าง และผู้บริหาร บริษัท บาแรมยู จำกัด) คุณเกรียงศักดิ์ ศิลากอง (ผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ) และ คุณพันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ (ผู้กำกับภาพยนตร์ และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์) ผู้ดำเนินรายการ: ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์ (นักวิจารณ์และนักเขียน นิตยสารฟิล์มแม็กซ์) ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเจริญเติบโตของธุรกิจภาพยนตร์สร้างผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม และส่งผลต่อเนื่องให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศตามมา แนวโน้มความร่วมมือในธุรกิจภาพยนตร์ของกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกำลังเดินหน้าไปในทิศทางใด เป็นประเด็นที่น่าจับตามอง ทั้งในแง่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล์: baaf2013@gmail.com
Bangkok ASEAN Art & Culture Festival

กิจกรรมอาหารอาเซียนและนานาชาติ โดย The Painter's Table เสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ "วัฒนธรรมจีนในอาหารอาเซียน"
ระหว่างเดือนตุลาคม 2556
ห้อง 203 ชั้น 2

เสวนาและสาธิตการทำบ๊ะจ่างนอกเทศกาล ความปราณีตที่ถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นและวิธีการกินที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และเสวนาเกี่ยวกับปรัชญาอาหารในอาเซียน ไขรหัสลับของวัฒนธรรมการกินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านปรัชญาตะวันออกและพ่อครัวชื่อดัง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล์: hofcommunity@gmail.com
thepainterstable

เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปียครั้งที่ 15
31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2556
ห้องสตูดิโอชั้น 4

- ศิลปินเสวนา โดย ยวน โมโร โอแคมโป (ฟิลิปปินส์), อาลีอันสยา หวานีอาโก (อินโดนีเซีย), ซีเนด โอดอนเนล (ไอร์แลนด์) ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 14.30 – 16.30 น.
- ศิลปะแสดงสด โดย 18 ศิลปิน ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา 17.00 – 20.30 น.

เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปีย ทำหน้าที่เป็นพื้นที่เชื่อมร้อยระหว่างศิลปินจากทั่วทุกมุมโลกกับศิลปินจากภูมิภาคเอเชีย ซึ่งประเทศที่เข้าร่วมเทศกาลในปีนี้ ได้แก่ ไอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ พม่า จีน ไต้หวัน และไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล์: nsirivejkul@gmail.com
ASIATOPIA International Performance Art Festival

เสวนา "พัฒนาการของศิลปะร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ความเชื่อมโยงในความทรงจำร่วมเชิง ประวัติศาสตร์ สังคม และศิลปวัฒนธรรม"
พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00-17.00 น.
หอศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดย คุณกฤติยา กาวีวงศ์ และ อาจารย์.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

หากกล่าวถึงศิลปะร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มประเทศอาเซียน จำเป็นต้องอ้างอิงถึงพื้นฐานของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมระดับภูมิภาค ซึ่งส่งผลต่อการมีจุดร่วมกันในยุคปัจจุบัน ศิลปะร่วมสมัยจึงมีส่วนในการสร้างความเข้าใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อในที่สุดแล้วเราจะสามารถเปิดช่องทางในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านความทรงจำร่วมเชิง ประวัติศาสตร์ สังคม และศิลปวัฒนธรรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล์: baaf2013@gmail.com
Bangkok ASEAN Art & Culture Festival

arts network

Street Photo Thailand กรุงเทพไม่จัดฉาก
1 - 27 ตุลาคม 2556
ชั้น 3 - 5

"เพราะสรรพสิ่ง บนท้องถนน คือมนต์เสน่ห์แห่งมหานคร" กรุงเทพไม่จัดฉาก – Unposed Bangkok คือนิทรรศการภาพถ่ายที่นำเสนอภาพการใช้ชีวิตประจำวันริมท้องถนนในกรุงเทพมหานคร หลายคนมองเห็นภาพเหล่านั้นชาชิน แต่กลับมีช่างภาพกลุ่มหนึ่งที่เฝ้ามอง และฉกฉวยเอาเสี้ยววินาทีเหล่านั้นมาสร้างสรรค์เป็นศิลปะภาพถ่ายที่กำเนิดจากความธรรมดาให้ "ไม่ธรรมดา" แฝงเร้นไปด้วยแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนความเป็นไปได้ในสังคม เรื่องราวที่ชวนให้หัวเราะ การล้อเลียนเสียดสี และความพอดิบพอดีที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้จริง ผู้ที่สร้างสรรค์ภาพถ่ายเหล่านี้ เรียกตัวเองว่า ช่างภาพข้างถนน (Street Photographer)

นับเป็นครั้งแรกของการรวมตัวกันของช่างภาพชั้นครู และช่างภาพรุ่นใหม่รวม 11 คน ในชื่อกลุ่ม Street Photo Thailand ที่ได้ร่วมกันผลิตผลงานภาพถ่ายแนว Street Photography ที่มีความสดใหม่ เน้นความเฉียบคมของแนวคิดและความกล้าที่จะสร้างงานที่แตกต่างออกไป ทั้งนี้เพื่อผลักดันการถ่ายภาพ Street Photography ของคนไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.streetphotothailand.com

นิทรรศการภาพถ่าย "รำลึก 40 ปี 14 ตุลา"
โดย ไทยพีบีเอส ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
1 - 20 ตุลาคม 2556
โถง ชั้น 1

ในวาระ 40 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสร่วมกับองค์กรภาคี ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันปรีดี พนมยงค์ สถาบันพระปกเกล้า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิ 14 ตุลา จัดทำนิทรรศการภาพถ่าย "รำลึก 40 ปี 14 ตุลา" เพื่อร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์การรวมตัวของประชาชนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ เป็นนิทรรศการที่รวบรวมภาพเหตุการณ์ 14 ตุลา จากหลากหลายแหล่งที่มา พร้อมภาพบางส่วนที่ไม่เคยถูกเผยแพร่มาก่อนจากคุณสถาน ไพเราะ ช่างภาพสำนักข่าว ABC

นิทรรศการภาพศิลปะเด็ก "เด็กไทยขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ ช่วยกันทำเพื่อชุมชนของเรา"
โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4 - 20 ตุลาคม 2556
ชั้น L

นิทรรศการภาพศิลปะเด็ก ในหัวข้อ ‘เด็กไทยขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ ช่วยกันทำเพื่อชุมชนของเรา’ นำเสนอผลงานของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ได้ส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2556

นิทรรศการภาพศิลปะเด็ก ในหัวข้อ 'เด็กไทยขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ ช่วยกันทำเพื่อชุมชนของเรา' นำเสนอผลงานของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ได้ส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2556

ติดต่อซื้อภาพได้ที่ โทร. 0-2301-1093-5 คุณสโรชา/คุณวันวิสาข์

bacc library

กิจกรรม "นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์" เชิญพบกับนิทานอาเซียนเรื่อง "รังดากับบารอง"
โดยห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00-15.30 น.
บริเวณโถง ชั้น L

นานมาแล้ว มีราชินีผู้ชั่วร้ายชื่อว่า รังดา นางฝักใฝ่ในเวทมนต์จนถูกพระราชาขับไล่ออกจากวัง ด้วยความโกรธนางจึงกลายเป็นนางพญาของปีศาจทั้งปวง วันหนึ่งรังดาต้องการตัวเจ้าชายไปบูชายัญ แต่เจ้าชายมีสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองจึงไม่ถูกทำร้าย ทั้งสองต่อสู้กัน แม่มดมีพลังมากกว่า แต่ขณะที่กำลังต่อสู้นั่นเอง เจ้าชายได้อธิษฐานให้ตนกลายเป็น บารอง และต่อสู้กับแม่มดรังดา การต่อสู้ของรังดากับบารองจะเป็นอย่างไร ขอเชิญติดตามนิทานเรื่องนี้ได้ที่ห้องสมุดศิลปะตามวันและเวลาดังกล่าว

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-214-6630-8 ต่อ 126, 127

artHUB@bacc

กู๊ดเตี๋ยวเรือจอนนี่บีกู๊ด
ชั้น 2

เกิดจากการร่วมมือระหว่างบริษัทย้อนแยงสุนทรียะและสหาย และ Shout About Art ร่วมกับ ศิลปิน ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช เพื่อติดตั้งผลงานที่เคยเปิดดำเนินการมาแล้วในเชียงใหม่ และจะนำกลับมาติดตั้งถาวรอีกครั้ง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจสร้างสรรค์ที่อยู่บนพื้นฐานของ Relation Aesthetic "สุนทรียศาสตร์แบบเกี่ยวเนื่อง" โดย การใช้ศิลปะให้มีทิศทางมีตัวตนจริงต่อมูลค่าทางวัฒนธรรมและเป็นการเริ่มต้นตามหารสชาติที่หายไปของก๋วยเตี๋ยวเรือไทย

กูนสตูดิโอ
ชั้น 4

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ศิลปะคุณภาพสูง และบริการการพิมพ์ภาพ ink jet ด้วยเครื่อง Epson พร้อมทั้งคำแนะนำโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง จำหน่ายอุปกรณ์ศิลปะ สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิก พู่กัน ผ้าใบเขียนรูปจากต่างประเทศ จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและภาพถ่ายสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจและศิลปะเด็ก และให้บริการภาพพิมพ์ด้วยเครื่อง ink jetสำหรับการพิมพ์แบบ fine art printing

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
goonstudio

Upcomings in November

bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร "Cinema Diverse: Director's Choice"
โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.30 – 21.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ร่วมชม 5 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดสรรโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย พร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์ภายหลังการฉายกับเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร "Cinema Diverse: Director's Choice" ซึ่งจะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่ พ.ย. 56 – ก.ค. 57 สำหรับการฉายครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้ พบกับ Synecdoche, New York ที่คัดสรรโดยคงเดช จาตุรันต์รัศมี (ตั้งวง แต่เพียงผู้เดียว กอด และ เฉิ่ม) พร้อมพูดคุยกับคงเดช จาตุรันต์รัศมี และก้อง ฤทธิ์ดี ผู้กำกับและนักวิจารณ์ภาพยนตร์

*ฉายเป็นภาษาอังกฤษและมีซับไตเติ้ลภาษาไทย
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8 ต่อ 528 อีเมล์ activity@bacc.or.th

bacc photo

สมบูรณ์แบบ : นิทรรศการภาพถ่าย
ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาติ

ดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
9 พฤศจิกายน 2556 – 3 มกราคม 2557
เปิดนิทรรศการ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18:30 น. ชั้น 5
ผนังโค้งชั้น 3, 4, 5

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการถ่ายภาพยังต้องมีมนุษย์เป็นผู้ควบคุม และเป้าประสงค์ก็เป็นไปด้วยสาระของมนุษย์ทั้งสิ้น นิทรรศการภาพถ่ายปีนี้คือการนำเสนอร่องรอยบางประการที่เรามักจะมองข้ามหรือมองไม่เห็นในภาพถ่าย ซึ่งอาจไม่ใช่วัตถุ หรือสถานที่ แต่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่มีอยู่โดยธรรมชาติ แต่กลับซ้อนทับสภาวะที่ยากจะเชื่อว่ามีอยู่จริง ผลงานของสามศิลปินจะนำพาผู้ชมเข้าสู่ความจริงอีกด้านของภาพถ่าย เป็นโลกคู่ขนานที่เรายังมีตัวตน มีอีกชีวิตในด้านที่ดูคล้ายแต่ต่างออกไป ความคิดมนุษย์อาจกำลังวิวัฒนาการตัวเองด้วยการสื่อสารจากภาพเหล่านี้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าอาการตอบสนองต่อโลกของภาพได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโลกของเราด้วย


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-214-6630 - 8 ต่อ 501
baccpage

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639

www.bacc.or.th  |    | 

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร