Thai Version / Eng Version
e-newsletter / ธันวาคม 2556

highlight

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร”
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10 ธันวาคม 2556 – 16 กุมภาพันธ์ 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "รูปยาตรา ภาพทัศนาจร" (Traveling Photos, Photos Traveling) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการจัดแสดงภาพฝีพระหัตถ์ จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2556 ซึ่งนิทรรศการนี้ได้จัดแสดงภาพในขนาดใหญ่ ทั้งหมดจำนวน 173 ภาพ ทำให้ผู้เข้าชมประหนึ่งเสมือนได้ตามรอยเสด็จฯ และในขณะเดียวกันก็จะได้ชื่นชมกับพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่นำมาจัดแสดงทั้งหมด ได้ถูกรวบรวมเป็นหนังสือ จำหน่ายในราคาเล่มละ 900 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะทูลเกล้าฯ ตามพระราชอัธยาศัย หาซื้อได้ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8 และ 083 820 2020

main exhibitions

bacc exhibition

มโนทัศน์ บริบท การต่อต้าน:
ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
13 ธันวาคม 2556 – 2 มีนาคม 2557
ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8

มโนทัศน์ บริบท การต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCC) คือนิทรรศการใหม่ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีการทำงานศิลปะสำหรับและร่วมกับส่วนรวมและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิทรรศการนี้ผลิตโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อบันทึกการรวมตัวของประเทศอาเซียนในปี 2015 โดยประกอบไปด้วยผลงานศิลปะกว่า 50 ชิ้นโดยศิลปินในภูมิภาคทั้งหมด 41 คน ซึ่งล้วนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นิทรรศการ CCC ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสำรวจความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างกระบวนการทางความคิด และอุดมการณ์ทางสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสายใยที่สำคัญที่สุดเส้นหนึ่ง นั่นคือการใช้ความคิดที่ฝังรากอยู่ในท้องถิ่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8
baccpage

bacc exhibition

นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น
21 ธันวาคม 2556 – 16 กุมภาพันธ์ 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7, ชั้น 5 และชั้น 3
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 น.

เพื่อเฉลิมฉลอง ๔๐ ปีความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคอาเซียน และญี่ปุ่น
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น นำเสนอนิทรรศการมีเดียอาร์ตจากศิลปินในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์ในภูมิภาคอาเซียน นักวิจัยจากแต่ละประเทศที่มีพื้นฐานทางด้านมีเดียอาร์ต และภัณฑารักษ์ญี่ปุ่น เพื่อสร้างภาพรวมของนิทรรศการผ่านการค้นคว้า และถกเถียง ศิลปิน และผลงานศิลปะที่ถูกคัดเลือกจะถูกนำเสนอโดยบริบทของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และจะนำเสนอผลงานสุดท้ายที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ด้วยการคัดสรรของภัณฑารักษ์ไทยจากแนวความคิดของงานที่สร้างขึ้นสำหรับกรุงเทพมหานคร นิทรรศการนำเสนอผลงานต่างๆ ของมีเดียอาร์ต ในขอบเขตจากมุมที่หลากหลายตั้งแต่ภาพยนตร์ วิดีโออาร์ต อะนิเมชั่น ภาพถ่าย ไปจนถึงงานทางด้านเสียง และการแสดงสด (ในรูปแบบการแสดงทางกายภาพ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8
baccpage

exhibition

bacc photo

สมบูรณ์แบบ : นิทรรศการภาพถ่าย
ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาติ
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
9 พฤศจิกายน 2556 – 3 มกราคม 2557
ผนังโค้งชั้น 3, 4, 5

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการถ่ายภาพยังต้องมีมนุษย์เป็นผู้ควบคุม และเป้าประสงค์ก็เป็นไปด้วยสาระของมนุษย์ทั้งสิ้น นิทรรศการภาพถ่ายปีนี้คือการนำเสนอร่องรอยบางประการที่เรามักจะมองข้ามหรือมองไม่เห็นในภาพถ่าย ซึ่งอาจไม่ใช่วัตถุ หรือสถานที่ แต่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่มีอยู่โดยธรรมชาติ แต่กลับซ้อนทับสภาวะที่ยากจะเชื่อว่ามีอยู่จริง ผลงานของสามศิลปินจะนำพาผู้ชมเข้าสู่ความจริงอีกด้านของภาพถ่าย เป็นโลกคู่ขนานที่เรายังมีตัวตน มีอีกชีวิตในด้านที่ดูคล้ายแต่ต่างออกไป ความคิดมนุษย์อาจกำลังวิวัฒนาการตัวเองด้วยการสื่อสารจากภาพเหล่านี้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าอาการตอบสนองต่อโลกของภาพได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโลกของเราด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8 ต่อ 501
baccphoto

people's gallery

นิทรรศการภาพถ่าย “ทัศนะประเทศไทย”
12 ธันวาคม 2556 – 12 มกราคม 2557
People's Gallery P1 – P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ประเทศไทย ในสายตาของชาวต่างชาติถือได้ว่าเป็นประเทศที่โด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วโลก อย่างไรก็ตาม น้อยคนนักที่จะรู้จักศิลปวัฒนธรรมของไทยในแขนงต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง
นิทรรศการภาพถ่าย “ทัศนะประเทศไทย” นี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงให้ผู้ชมเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของไทยในเชิงลึก และเพื่อแนะนําส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยในมุมมองที่หลากหลายสู่ความเป็นสากล โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ผ้าไหมไทย เผ่าชาวเขา ช้าง และมวยไทย

BANGKOK ASEAN ART & CULTURE FESTIVAL (BAAF)

เทศกาล ASEAN Nights: ASEAN Beyond Frontier
13 – 15 ธันวาคม 2013 เวลา 16.00 – 21.00 น.
ลานด้านหน้าอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เทศกาล ASEAN Nights: ASEAN Beyond Frontier จะพาคุณเข้ามาอยู่ในบรรยากาศสนุกสนาน พูดคุยกับชุมชนผู้คนอาเซียน ดื่มด่ำกับอาหาร เครื่องดื่ม พร้อมชมดนตรี การแสดง และภาพยนตร์อาเซียน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อนมนุษย์ด้วยการเปิดรับ–แบ่งปัน พบกับกิจกรรมดี ๆ อาทิ งานออกร้านโดยชุมชนคนอาเซียนที่อาศัยในประเทศไทย ชิมอาหารอาเซียน การแสดง และร่วมรับฟังดนตรีแบบอาเซียน ปิดท้ายด้วยการชมภาพยนตร์อาเซียน 5 เรื่อง 5 รสกลางลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ ในสไตล์หนังกลางแปลง

16.00 น. พบกับการออกร้านโดยชุมชนและร้านจากสถานทูตอาเซียน ร่วมด้วยร้านเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
17.00 น. กิจกรรมบนเวที การแสดงดนตรีและการแสดงด้านวัฒนธรรม
18.30 น. ฉายภาพยนตร์อาเซียนและภาพยนตร์ไทย

13 ธันวาคม 2556
- ภาพยนตร์เรื่อง “The Rainbow Troops” จากประเทศอินโดนีเซีย
- การแสดงดนตรีอาหรับมาเลย์ร่วมสมัย “Baby Arabia”

14 ธันวาคม 2556
- การแสดงดนตรีหมอลำ “ The Paradise Bangkok Molum International Band ”
- ภาพยนตร์เรื่อง “จันทะลี” จาก สปป. ลาว
- ภาพยนตร์เรื่อง “พี่มาก...พระโขนง” จากประเทศไทย

15 ธันวาคม 2556
-การแสดงดนตรีนานาชาติอุษาคเนย์ โดย “DJ Maft Sai”
-ภาพยนตร์เรื่อง “Golden Slumbers” จากประเทศกัมพูชา
- ภาพยนตร์เรื่อง “ตั้งวง” จากประเทศไทย


*เข้าร่วมกิจกรรมฟรี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8 ต่อ 519 อีเมล: baaf2013@gmail.com
Bangkok ASEAN Art & Culture Festival

arts network

20 ปี ศิลป์สิรินธร
19 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2556
โถง ชั้น 1 และ โถง ชั้น L

งานประมูลภาพและนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 58 พรรษา

performance

bacc performing arts

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 2
โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2556
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเชิญร่วมในเทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 2 หรือ P.A.F. : Performative Art Festival # 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2556 โดยจะประกอบไปด้วย เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปียครั้งที่ 15 (ASIATOPIA International Performance Art Festival 15 / 2013) เทศกาลละครกรุงเทพ ครั้งที่ 12 มหกรรมการเต้นนานาชาติ (International Dance Festival 2013) THE ROAD TO ASEAN เทศกาลศิลปะบูโตนานาชาติ ครั้งที่ 8 “บูโตตัวแม่” อีกทั้งยังมีกิจกรรม Workshop การเสวนาจากกลุ่มผู้สร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดง และนิทรรศการภาพ วิดีทัศน์ และการจัดวาง จนถึงเดือนธันวาคม 2556 นี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8 ต่อ 530 และอีเมล activity@bacc.or.th
baccpage

bacc library

กิจกรรม “นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์” เชิญพบกับนิทานอาเซียนเรื่อง “ตำนานขนมบั๋น จึง”
โดยห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ห้อง friends of bacc ชั้น 6

กาลครั้งหนึ่ง ณ อาณาจักรเวียดนาม พระราชาผู้ชราภาพต้องการคัดเลือกเจ้าชายมาสืบราชสมบัติแทน แต่เพราะพระโอรสแต่ละองค์มีความสามารถแตกต่างกัน พระราชาจึงเลือกไม่ถูก พระองค์จึงประกาศให้เจ้าชายทุกองค์คิดค้นอาหารที่ดีที่สุด หากใครทำได้ก็จะได้เป็นพระราชาองค์ต่อไป และพระองค์จะนำอาหารนั้นถวายแด่วิญญาณบรรพบุรุษในวันปีใหม่ เจ้าชายทุกองค์ต่างพากันเสาะหาพ่อครัวฝีมือดี เพื่อสร้างสรรค์อาหารรสเลิศ มีเพียงเจ้าชายองค์สุดท้องนามหลางหลิว ที่ยากจนกว่าเจ้าชายองค์อื่น ๆ จึงจนใจที่จะแข่งกับคนอื่น แต่ในคืนนั้นเอง เจ้าชายฝันว่ามีชายชราคนหนึ่งมาสอนวิธีทำขนมที่ทั้งอร่อยและใช้วัตถุดิบราคาไม่แพงให้ ในวันตัดสินเจ้าชายทุกองค์ต่างนำอาหารรสเลิศมาให้พระราชาชิม แต่เจ้าชายหลางหลิวกลับถวายขนมธรรมดา ๆ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ขอเชิญติดตามนิทานเรื่องนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126 และ 127

artHUB@bacc

Gallery กาแฟดริป
ชั้น 1

ร้านกาแฟที่เป็นสถานที่ที่บรรจบกันระหว่างการเดินทางกับกาแฟชั้นเยี่ยม พบกับเมล็ดกาแฟชั้นยอดหลากหลายชนิดที่นำมาจากแหล่งปลูกในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก และอุปกรณ์ชงกาแฟที่ลูกค้าสามารถซื้อกลับไปชงดื่มเองที่บ้านได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
GalleryDripCoffee

SHANNTA
ชั้น 3

สินค้าในร้านเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีเพียงชิ้นเดียว อาทิ เครื่องประดับที่ทำจาก Nano Silver Clayซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกในการขึ้นรูปเครื่องประดับ และพิเศษสุด Jewelry D.I.Y ที่เดียวในประเทศไทยที่คุณสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการได้ทุกรูปแบบด้วยตัวท่านเอง เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรัก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
www.shannta.com
Shannta

Upcoming in January

bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร "Cinema Diverse: Director's Choice"
โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 16.30 – 21.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับ 5 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยชื่อดัง ร่วมชมภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศพร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้กำกับทั้ง 5 กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 – กรกฎาคม 2557

สำหรับวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นครั้งที่สอง พบกับภาพยนตร์จากประเทศญี่ปุ่น Himizu (2011) คัดสรรโดยธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ (ไม่ได้ขอให้มารัก ฮักนะสารคาม และ Insects in the Backyard)

Himizu กำกับภาพยนตร์โดยโซโนะ ซิออน (Love Exposure, Noriko’s Dinner Table และ Cold Fish) ผู้กำกับที่มักจะนำเสนอเรื่องราวสะเทือนขวัญ สะท้อนความรุนแรง และนำด้านมืดของมนุษย์มาตีแผ่อย่างสมจริง Himizu ดัดแปลงจากหนังสือการ์ตูนชื่อดัง ฉากหลังของหนังคือช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่งประสบภัยสึนามิ ยูอิจิ เด็กหนุ่มวัย 14 ปี ต้องอยู่กับพ่อที่เป็นคนติดเหล้า และแม่ที่หลับนอนกับผู้ชายไม่ซ้ำหน้า เคย์โกะ เพื่อนร่วมชั้นตกหลุมรักเขา และพยายามทำทุกทางให้ยูอิจิหันมาสนใจเธอ ชีวิตของเคย์โกะก็หนักหนาสาหัสพอกัน แม่ของเธอพยายามจะฆ่าเธอ เพราะเชื่อว่า "หากลูกตายไป ชีวิตฉันคงดีกว่านี้" เด็กหนุ่มและเด็กสาวที่มีบาดแผลในใจถูกลิขิตให้มาพบกัน ปัญหาทั้งหมดนั้นเปรียบเสมือนแรงกระเพื่อมใต้น้ำที่รอวันปะทุ

Himizu นำแสดงโดยโซเมะทานิ โชตะ นิคาอิโดะ ฟูมิ ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคำชมอย่างล้นหลาม จากการเข้าฉายในสายประกวดของเทศกาลภาพยนตร์เวนิซปี 2011 โดยคว้ารางวัล Marecello Mastroianni นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมทั้งฝ่ายหญิงและชายด้วย

ร่วมชม Himizu และพูดคุยกับ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ร่วมด้วย ซูซูกิ เรียวตะ นักเขียนชาวญี่ปุ่นผู้ตกหลุมรักประเทศไทย

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม)
*ฉายเป็นภาษาญี่ปุ่นและมีซับไตเติ้ลภาษาไทย
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 18.00 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม
ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8 ต่อ 528 อีเมล activity@bacc.or.th
baccpage

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639

www.bacc.or.th  |    | 

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร