Thai Version / Eng Version
e-newsletter / มกราคม 2557

สวัสดีปีม้า 2557

ให้ปราดเปรียว เริงร่า ดุจม้าศึก
ทีคิดนึก ฝันวาด ไม่พลาดหวัง
ที่อ่อนแอ แปรปรับ ขยับยัง
สู่เข้มแข็ง สร้างพลัง สังคมงาม

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557 และจะเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

highlight

special activity by bacc

เด็กศิลป์@bacc 2557
กิจกรรมวันเด็ก โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 10.00 – 18.00 น.
ทุกชั้น

main exhibitions

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร”
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10 ธันวาคม 2556 – 16 กุมภาพันธ์ 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "รูปยาตรา ภาพทัศนาจร" (Traveling Photos, Photos Traveling) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการจัดแสดงภาพฝีพระหัตถ์ จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2556 ซึ่งนิทรรศการนี้ได้จัดแสดงภาพในขนาดใหญ่ ทั้งหมดจำนวน 173 ภาพ ทำให้ผู้เข้าชมประหนึ่งเสมือนได้ตามรอยเสด็จฯ และในขณะเดียวกันก็จะได้ชื่นชมกับพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่นำมาจัดแสดงทั้งหมด ได้ถูกรวบรวมเป็นหนังสือ จำหน่ายในราคาเล่มละ 900 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะทูลเกล้าฯ ตามพระราชอัธยาศัย หาซื้อได้ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8 และ 083 820 2020

bacc exhibition

มโนทัศน์ บริบท การต่อต้าน:
ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
13 ธันวาคม 2556 – 2 มีนาคม 2557
ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8

มโนทัศน์ บริบท การต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCC) คือนิทรรศการใหม่ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีการทำงานศิลปะสำหรับและร่วมกับส่วนรวมและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิทรรศการนี้ผลิตโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อบันทึกการรวมตัวของประเทศอาเซียนในปี 2015 โดยประกอบไปด้วยผลงานศิลปะกว่า 50 ชิ้นโดยศิลปินในภูมิภาคทั้งหมด 41 คน ซึ่งล้วนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นิทรรศการ CCC ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสำรวจความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างกระบวนการทางความคิด และอุดมการณ์ทางสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสายใยที่สำคัญที่สุดเส้นหนึ่ง นั่นคือการใช้ความคิดที่ฝังรากอยู่ในท้องถิ่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8
baccpage

activities : bacc exhibitionbacc exhibition

นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น
21 ธันวาคม 2556 – 16 กุมภาพันธ์ 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7, ชั้น 5 และชั้น 3

เพื่อเฉลิมฉลอง ๔๐ ปีความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคอาเซียน และญี่ปุ่น
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น นำเสนอนิทรรศการมีเดียอาร์ตจากศิลปินในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์ในภูมิภาคอาเซียน นักวิจัยจากแต่ละประเทศที่มีพื้นฐานทางด้านมีเดียอาร์ต และภัณฑารักษ์ญี่ปุ่น เพื่อสร้างภาพรวมของนิทรรศการผ่านการค้นคว้า และถกเถียง ศิลปิน และผลงานศิลปะที่ถูกคัดเลือกจะถูกนำเสนอโดยบริบทของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และจะนำเสนอผลงานสุดท้ายที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ด้วยการคัดสรรของภัณฑารักษ์ไทยจากแนวความคิดของงานที่สร้างขึ้นสำหรับกรุงเทพมหานคร นิทรรศการนำเสนอผลงานต่างๆ ของมีเดียอาร์ต ในขอบเขตจากมุมที่หลากหลายตั้งแต่ภาพยนตร์ วิดีโออาร์ต อะนิเมชั่น ภาพถ่าย ไปจนถึงงานทางด้านเสียง และการแสดงสด (ในรูปแบบการแสดงทางกายภาพ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8
baccpage

activities : bacc exhibition

Pirate Radio
www.facebook.com/mediaartkitchen
mediaartkitchen.tumblr.com

กิจกรรมการฉายผลงานวีดีโอจอเดี่ยว (SINGLE-CHANNEL SCREENING)

โปรแกรม C: ความเป็นรูปธรรม
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 16:00 น. / 18:00 น.
โปรแกรม A: ภูมิภาพที่ไกลออกไป
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 16:00 น. / 18:00 น.
โปรแกรม B: สื่อใกล้ตัว
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16:00 น. / 18:00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

แฮคทัวร์ (สำหรับเด็ก) นำทัวร์โดย ณัฏฐพล ศุภวงศ์
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 (วันเด็กแห่งชาติ) เวลา 14.00 น.
แฮคทัวร์ (สำหรับผู้ใหญ่) นำทัวร์โดย วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 14.00 น.
ห้องนิทรรศการชั้น 7

Handmade 3D Abstract Film Workshop โดยศิลปิน: มาคิโนะ ทาคาชิ
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557
ห้อง 501 ชั้น 5

LAB สื่อใหม่/สุนทรียะใหม่ ศิลปิน: โฮริโอะ คันตะ และสินา วิทยวิโรจน์

วันเปิดกิจกรรม: วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 18:30 น.
ห้อง friends of bacc ชั้น 6

แฮกติวิสซึม (Hacktivism)
Rhizomatiks
15 มกราคม 2557 - 16 กุมภาพันธ์ 2557
ทางเข้าหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 3
APOSTROPHY’S
29 มกราคม - 31 มกราคม 2557
ทางเข้าหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อีเมล makrdf@gmail.com
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 214 6630-8 อีเมล exhibition@bacc.or.th
mediaartkitchen

exhibition

bacc photo

สมบูรณ์แบบ : นิทรรศการภาพถ่าย
ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาติ
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
9 พฤศจิกายน 2556 – 3 มกราคม 2557
ผนังโค้งชั้น 3, 4, 5

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการถ่ายภาพยังต้องมีมนุษย์เป็นผู้ควบคุม และเป้าประสงค์ก็เป็นไปด้วยสาระของมนุษย์ทั้งสิ้น นิทรรศการภาพถ่ายปีนี้คือการนำเสนอร่องรอยบางประการที่เรามักจะมองข้ามหรือมองไม่เห็นในภาพถ่าย ซึ่งอาจไม่ใช่วัตถุ หรือสถานที่ แต่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่มีอยู่โดยธรรมชาติ แต่กลับซ้อนทับสภาวะที่ยากจะเชื่อว่ามีอยู่จริง ผลงานของสามศิลปินจะนำพาผู้ชมเข้าสู่ความจริงอีกด้านของภาพถ่าย เป็นโลกคู่ขนานที่เรายังมีตัวตน มีอีกชีวิตในด้านที่ดูคล้ายแต่ต่างออกไป ความคิดมนุษย์อาจกำลังวิวัฒนาการตัวเองด้วยการสื่อสารจากภาพเหล่านี้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าอาการตอบสนองต่อโลกของภาพได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโลกของเราด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8 ต่อ 501
baccphoto

people's gallery

นิทรรศการภาพถ่าย “ทัศนะประเทศไทย”
12 ธันวาคม 2556 – 12 มกราคม 2557
People's Gallery P1 – P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ประเทศไทย ในสายตาของชาวต่างชาติถือได้ว่าเป็นประเทศที่โด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วโลก อย่างไรก็ตาม น้อยคนนักที่จะรู้จักศิลปวัฒนธรรมของไทยในแขนงต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง
นิทรรศการภาพถ่าย “ทัศนะประเทศไทย” นี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงให้ผู้ชมเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของไทยในเชิงลึก และเพื่อแนะนําส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยในมุมมองที่หลากหลายสู่ความเป็นสากล โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ผ้าไหมไทย เผ่าชาวเขา ช้าง และมวยไทย

นิทรรศการ I’m A Painter
โดย คิงตุ๋น (ภาคินี รัตนะ)
18 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2557
People's Gallery P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

จากที่เคยจับปากกา จับดินสอ จับเข็มเย็บผ้า จับเมาส์คอมพิวเตอร์ แล้ววันหนึ่งก็มาจับพู่กัน มันคือการเดินทางของชีวิต เมื่อชีวิตตกผลึก พู่กันและสี จึงกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงอารมณ์ เรื่องราว แง่คิด ผ่านภาพเด็กผู้หญิงและแมว เพื่อถ่ายทอด มุมมองด้านดี ๆ ด้านสว่างของชีวิต เคยอยากเป็น อยากทำหลายอย่าง แต่ตอนนี้ สิ่งเดียวที่อยากทำคือเป็นคนวาดรูป

cinema

bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร "Cinema Diverse: Director's Choice"
โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 16.30 – 21.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับ 5 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยชื่อดัง ร่วมชมภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศพร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้กำกับทั้ง 5 กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 – กรกฎาคม 2557

สำหรับวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นครั้งที่สอง พบกับภาพยนตร์จากประเทศญี่ปุ่น Himizu (2011) คัดสรรโดยธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ (ไม่ได้ขอให้มารัก ฮักนะสารคาม และ Insects in the Backyard)

"Himizu ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ภายหลังสึนามิ หากแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นขณะกำลังเกิดสึนามิต่างหาก เพราะในขณะที่ดู เราจะรู้สึกราวกับโดนพายุซัดจนจมดิ่งลงไปที่ก้นบึ้ง อึดอัดแทบไม่มีอากาศหายใจ เหมือนจะเกือบตายเลยทีเดียว" ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

Himizu กำกับภาพยนตร์โดยโซโนะ ซิออน (Love Exposure, Noriko’s Dinner Table และ Cold Fish) ผู้กำกับที่มักจะนำเสนอเรื่องราวสะเทือนขวัญ สะท้อนความรุนแรง และนำด้านมืดของมนุษย์มาตีแผ่อย่างสมจริง Himizu ดัดแปลงจากหนังสือการ์ตูนชื่อดัง ฉากหลังของหนังคือช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่งประสบภัยสึนามิ ยูอิจิ เด็กหนุ่มวัย 14 ปี ต้องอยู่กับพ่อที่เป็นคนติดเหล้า และแม่ที่หลับนอนกับผู้ชายไม่ซ้ำหน้า เคย์โกะ เพื่อนร่วมชั้นตกหลุมรักเขา และพยายามทำทุกทางให้ยูอิจิหันมาสนใจเธอ ชีวิตของเคย์โกะก็หนักหนาสาหัสพอกัน แม่ของเธอพยายามจะฆ่าเธอ เพราะเชื่อว่า "หากลูกตายไป ชีวิตฉันคงดีกว่านี้" เด็กหนุ่มและเด็กสาวที่มีบาดแผลในใจถูกลิขิตให้มาพบกัน ปัญหาทั้งหมดนั้นเปรียบเสมือนแรงกระเพื่อมใต้น้ำที่รอวันปะทุ

Himizu นำแสดงโดยโซเมะทานิ โชตะ นิคาอิโดะ ฟูมิ ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคำชมอย่างล้นหลาม จากการเข้าฉายในสายประกวดของเทศกาลภาพยนตร์เวนิซปี 2011 โดยคว้ารางวัล Marecello Mastroianni นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมทั้งฝ่ายหญิงและชายด้วย

ร่วมชม Himizu และพูดคุยกับ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ร่วมด้วย ซูซูกิ เรียวตะ นักเขียนชาวญี่ปุ่นผู้ตกหลุมรักประเทศไทย

*ฉายเป็นภาษาญี่ปุ่นและมีซับไตเติ้ลภาษาไทย
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 18.00 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม
ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8 ต่อ 528 อีเมล activity@bacc.or.th
baccpage


bacc library

สูจิบัตรนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ณ ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L

ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอแนะนำสูจิบัตรนิทรรศการที่จัดแสดงโดยหอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจทุกท่าน เช่น สูจิบัตรนิทรรศการภาพของพ่อ นิทรรศการฉงนสงสัย นิทรรศการตรรกะสังสรรค์ นิทรรศการสยามแอพ นิทรรศการจิตรกรรมฝาผนังของอาจารย์ชลูดและผลงานย้อนหลัง และนิทรรศการภาพสมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาติ เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126 และ 127

artHUB@bacc

ART CAFÉ by Brown Sugar
ชั้น 1

ART CAFÉ by Brown Sugar อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการนั่งทานอาหารอร่อย ๆ ในบรรยากาศสบายๆ พร้อมเมนูแนะนำอย่างพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนและ
สปาเก็ตตี้หลากหลายรสชาติ

Artist ColorS
ชั้น 3

แหล่งรวมผลิตภัณฑ์และผลงานศิลปะ อาทิ สมุดบันทึก การ์ด ภาพพิมพ์-โปสเตอร์ เสื้อยืด กระเป๋า หนังสือผลงานศิลปะ ปลอกหมอน ผ้ากันเปื้อน และของที่ระลึกต่าง ๆ จากภาพผลงานศิลปะ เช่น พวงกุญแจ แม่เหล็ก ผ้าพันคอและร่ม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.visart.co.th

Upcoming in February

bacc music

MAB: Music & Art Fest at bacc #3
เสาร์ที่ 15 และอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เชิญทุกท่านพบกับเทศกาลดนตรีและศิลปะจากศิลปินและชุมชนคนรักศิลปะ ชมการแสดงดนตรีจากศิลปินหลากหลายแนวเพลง พบร้านค้างานศิลปะและแฮนด์เมดมากมาย เย็นย่ำกลางเดือนกุมภาพันธ์ ณ ลานด้านหน้า หอศิลปกรุงเทพฯ

ติดตามข่าวสารงานเทศกาลดนตรีและศิลปะได้ที่
baccpage

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639

www.bacc.or.th  |    | 

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร