Thai Version / Eng Version
bacc e-newsletter / กุมภาพันธ์ 2557

highlight

bacc exhibition

มโนทัศน์ บริบท การต่อต้าน:
ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ขยายเวลาจัดแสดง)
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
13 ธันวาคม 2556 – 16 มีนาคม 2557
ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8

มโนทัศน์ บริบท การต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCC) คือนิทรรศการใหม่ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีการทำงานศิลปะสำหรับและร่วมกับส่วนรวมและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิทรรศการนี้ผลิตโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อบันทึกการรวมตัวของประเทศอาเซียนในปี 2015 โดยประกอบไปด้วยผลงานศิลปะกว่า 50 ชิ้นโดยศิลปินในภูมิภาคทั้งหมด 41 คน ซึ่งล้วนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นิทรรศการ CCC ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสำรวจความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างกระบวนการทางความคิด และอุดมการณ์ทางสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสายใยที่สำคัญที่สุดเส้นหนึ่ง นั่นคือการใช้ความคิดที่ฝังรากอยู่ในท้องถิ่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8
baccpage

main exhibitions

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร”
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ขยายเวลาจัดแสดง)

10 ธันวาคม 2556 – 2 มีนาคม 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "รูปยาตรา ภาพทัศนาจร" (Traveling Photos, Photos Traveling) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการจัดแสดงภาพฝีพระหัตถ์ จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2556 ซึ่งนิทรรศการนี้ได้จัดแสดงภาพในขนาดใหญ่ ทั้งหมดจำนวน 173 ภาพ ทำให้ผู้เข้าชมประหนึ่งเสมือนได้ตามรอยเสด็จฯ และในขณะเดียวกันก็จะได้ชื่นชมกับพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่นำมาจัดแสดงทั้งหมด ได้ถูกรวบรวมเป็นหนังสือ จำหน่ายในราคาเล่มละ 900 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะทูลเกล้าฯ ตามพระราชอัธยาศัย หาซื้อได้ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8 และ 083 820 2020

bacc exhibition

นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น
21 ธันวาคม 2556 – 16 กุมภาพันธ์ 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7, ชั้น 5 และชั้น 3

เพื่อเฉลิมฉลอง ๔๐ ปีความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคอาเซียน และญี่ปุ่น
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น นำเสนอนิทรรศการมีเดียอาร์ตจากศิลปินในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์ในภูมิภาคอาเซียน นักวิจัยจากแต่ละประเทศที่มีพื้นฐานทางด้านมีเดียอาร์ต และภัณฑารักษ์ญี่ปุ่น เพื่อสร้างภาพรวมของนิทรรศการผ่านการค้นคว้า และถกเถียง ศิลปิน และผลงานศิลปะที่ถูกคัดเลือกจะถูกนำเสนอโดยบริบทของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และจะนำเสนอผลงานสุดท้ายที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ด้วยการคัดสรรของภัณฑารักษ์ไทยจากแนวความคิดของงานที่สร้างขึ้นสำหรับกรุงเทพมหานคร นิทรรศการนำเสนอผลงานต่างๆ ของมีเดียอาร์ต ในขอบเขตจากมุมที่หลากหลายตั้งแต่ภาพยนตร์ วิดีโออาร์ต อะนิเมชั่น ภาพถ่าย ไปจนถึงงานทางด้านเสียง และการแสดงสด (ในรูปแบบการแสดงทางกายภาพ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8
baccpage

people's gallery

นิทรรศการ Living Ink
โดย จตุรงค์ หิรัญกาญจน์
18 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2557
People's Gallery P1 – P2 ชั้น 2 artHUB@bacc

งาน Photography Art Exhibition by Mr.Jaturong Hirankarn มีชื่องานว่า "Living Ink" เป็นงานแสดงภาพถ่ายพอร์เทรทของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ที่มีใจรักในงานศิลปะบนร่างกายเหมือนกัน และตัดสินใจอยู่กับมันจนวันตาย คนเหล่านี้รัก รอยสัก หรือ Tattoo การตัดสินใจที่จะมีรอยสักอยู่บนผิวกาย คงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก งานชุดนี้ผมจึงได้ถ่ายทอดมุมมองของช่างภาพคนหนึ่งซึ่งหลงใหลในการบันทึกภาพ พอร์ทเทร์ทของผู้คนในสังคม และตัวผมเองก็หลงใหลความงามของ Tattoo เช่นเดียวกัน ผมจึงนำสองสิ่งนี้มาผสมผสานกันในงานภาพถ่ายชุดนี้

นิทรรศการ I’m A Painter
โดย คิงตุ๋น (ภาคินี รัตนะ)
18 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2557
People's Gallery P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

จากที่เคยจับปากกา จับดินสอ จับเข็มเย็บผ้า จับเมาส์คอมพิวเตอร์ แล้ววันหนึ่งก็มาจับพู่กัน มันคือการเดินทางของชีวิต เมื่อชีวิตตกผลึก พู่กันและสี จึงกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงอารมณ์ เรื่องราว แง่คิด ผ่านภาพเด็กผู้หญิงและแมว เพื่อถ่ายทอด มุมมองด้านดี ๆ ด้านสว่างของชีวิต เคยอยากเป็น อยากทำหลายอย่าง แต่ตอนนี้ สิ่งเดียวที่อยากทำคือเป็นคนวาดรูป

arts network

สามโลก
นิทรรศการ ภาพถ่าย-บทกวี-ศิลปะ
โดย เอ็นดรูว์ เจ. เวสต์ ภัณฑารักษ์ บัญชา หนังสือ
14 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2557
ผนังโค้ง ชั้น 3 – 4

ผลงาน “ภาพถ่าย-บทกวี” เป็นรูปแบบหนึ่งของ ekphrasis (กวีนิพนธ์ที่มีงานศิลปะเป็นสาระสำคัญ) เป็นร้อยกรองสั้นๆที่นำเสนอพร้อมกับภาพถ่ายศิลปินชาวไทย 27 ท่าน มีจุดมุ่งหมายเพื่อผสมผสานทัศนศิลป์และวรรณกรรมเข้าด้วยกัน แต่ละวรรคตอนเป็นแบบสะท้อนฉับพลัน เขียนขึ้นอย่างรวดเร็ว ลื่นไหลโดยอิสระ และสามารถตีความได้หลากหลาย เพื่อสร้างสรรค์ชุดจิตรกรรมแบบฉับพลันและมีผลสะท้อน ถ้อยคำที่เลือกใช้มุ่งจุดประกายตอบสนองจากผู้ชม เฉกเช่นทัศนศิลป์ โดยประยุกต์ใช้เทคนิค เช่น การเล่าเรื่องการพรรณนา การปลุกเร้า การเทียบเคียง และอื่นๆ อันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อศิลปินและผลงานศิลปะที่แต่ละท่านได้สร้างสรรค์ขึ้น คำว่า สามโลก ซึ่งเป็นหัวข้อนิทรรศการครั้งนี้ เป็นการอ้างถึงคำว่า “ไตรภูมิ” [ไตรภูมิพระร่วง] ซึ่งเป็นคัมภีร์โบราณและสมุดภาพฉบับแรกสุดของไทย เพื่อสื่อถึงองค์ประกอบสามประการที่ผสมผสานร่วมกัน อันได้แก่ ภาพถ่าย กวีนิพนธ์ และผลงานศิลปะ

The Blue Man (ขยายเวลาจัดแสดง)
โดย เสริมคุณ คุณาวงศ์
7 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2557
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

The Blue Man เป็นชุดผลงานที่ใช้ "สี" เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ โดยงานชุดนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ร่างกาย เป็นการถ่ายทอดความงามบริสุทธิ์ที่เป็นผลิตผลของธรรมชาติ โดยการคัดเลือกนายแบบและนางแบบ ที่สามารถสื่อสารความสมบูรณ์แบบของมนุษย์ได้
ตอนที่ 2 หลอมรวม การสะท้อนถึงสัญชาติญาณของการเป็นสัตว์สังคม การทับซ้อนของมนุษย์ผู้หญิงและผู้ชาย จิตวิญญานในความเป็นหญิงที่อยู่ในผู้ชายและความเป็นชายที่อยู่ในผู้หญิง
ตอนที่ 3 เล่าถึง "ยันต์" เอกลักษณ์ความเป็นไทย ที่รอยสักสะท้อนความปรารถของมนุษย์ที่ต้องการจะเป็นยิ่งกว่ามนุษย์

 

cinema

Special Panel Screening of “Chasing Ice”
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15:00 – 18:00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

สถาบันเกอเธ่ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชม “Chasing Ice” ภาพยนตร์สารคดีเจ้าของรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์ โดยการฉายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 2013 พร้อมการเสวนาเกี่ยวกับภาพยนตร์โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาทางทะเลและนักวิจัยด้านภูมิอากาศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณโรเบิร์ต แมตเธอร์, Head of Asia-Pacific Cluster, International Union for the Conservation of Nature (IUCN), คุณโกวิทย์ ผดุงเรืองกิจ บรรณาธิการบริหารนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ดำเนินการเสวนาโดย คุณก้อง ฤทธิ์ดี นักเขียนและนักวิจารณ์ภาพยนตร์

เกี่ยวกับภาพยนตร์
ท่ามกลางการถกเถียงว่า “โลกนี้ร้อนขึ้นจริงหรือ?” James Balog ช่างภาพจากเนชั่นแนลจีโอกราฟิค เลือกที่จะ “ทำ” ให้เห็น มากกว่า “พูด” Chasing Ice เป็นเรื่องราวการทำงานแบบอุทิศชีวิตของ James Balog และทีมงาน ในการติดตามถ่ายภาพการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกเป็นเวลาหลายปี ท่ามกลางอุปสรรคทางธรรมชาติจากสภาพอากาศหนาวเย็นสุดขั้ว สภาพพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอันตรายทุกย่างก้าว และปัญหาสุขภาพของเขาเอง สารคดีเรื่องนี้ยังสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญ “การแยกตัวของธารน้ำแข็งขนาดยักษ์” อย่างสมบูรณ์ที่หาดูได้ยาก พร้อมหลักฐานอีกมากมายที่แสดงถึงความรุนแรงของปัญหาภาวะโลกร้อน www.chasingice.com
ตัวอย่างภาพยนตร์ : www.chasingice.com/see-the-film/trailer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
สถาบันเกอเธ่ โทร 02 287 0942-4 ต่อ17
BACC โทร 02 214 6630-8 ต่อ 528 และอีเมล activity@bacc.or.th

*ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
*มีซับไตเติ้ลภาษาไทย
*ดำเนินการเสวนาเป็นภาษาไทยและอังกฤษ

bacc library

สูจิบัตรนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ณ ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L

ห้องสมุดศิลปะ ขอแนะนำสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของศิลปินชาวจีนและผลงานศิลปะอันหลากหลาย โดยห้องสมุดได้รับอภินันทนาการจาก Asia Art Archive ฮ่องกง ได้แก่
- Wu Shanzhuan Red Humour International
- From Reality to Fantasy: the Art of Luis Chan
- China’s New Art, Post-1989

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126 และ 127

artHUB@bacc

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2

ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ทางด้านการถ่ายภาพ และภาพดิจิทัลสำหรับสมาชิกสมาคมและผู้สนใจทั่วไป

RPSThailand

Fashion Forum
ชั้น 4

พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ และโอกาสเป็นหนึ่งในสายอาชีพแฟชั่น ที่นี่...เราเปิดคอร์สอบรมการออกแบบแฟชั่นและงานศิลปะเพื่องานแฟชั่นแบบเข้มข้น เจาะลึกทุกแขนงโดยทีมดีไซน์เนอร์ดังระดับแถวหน้าของวงการและศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ อีกทั้งยังฝากผลงานการแสดง / จำหน่ายสินค้าที่คัดสรรมาแล้ว ซึ่งมีเฉพาะที่สตูดิโอแฟชั่นฟอรั่มเท่านั้น

Upcoming in March

BACC exhibition: Concept Context Contestation: art and the collective in Southeast Asia

Symposium
โดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
5 – 6 มีนาคม 2557 เวลา 9.30 น. – 17.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

Symposium จัดขึ้นโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับภัณฑารักษ์รับ เชิญ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ Concept Context Contestation: art and the collective in Southeast Asia มีจุดประสงค์เพื่อนำเนื้อหาออกจากจุดแยกและจุดพบที่น่าสนใจที่เป็นองค์ประกอบของนิทรรศการนี้ ทั้งการบรรยายในช่วงเช้าด้วยการนำเสนอทางวิชาการของวิทยากรทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการสนทนาในช่วงบ่ายเป็นลักษณะของการถกเถียง ที่ต้องการการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 214 6630-8 อีเมล exhibition@bacc.or.th
baccpage

bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร “Cinema Diverse: Director's Choice”
เสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 16.30 – 21.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับ 5 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยชื่อดัง ร่วมรับชมภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศพร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้กำกับทั้ง 5 ภายหลังการฉาย

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 – กรกฎาคม 2557 สำหรับวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นครั้งที่สาม พบกับภาพยนตร์จากประเทศศรีลังกา Between Two Worlds (2009) กำกับภาพยนตร์โดย วิมุกติ จายะสุนทรา และคัดสรรโดย เป็นเอก รัตนเรือง ผู้กำกับภาพยนตร์เจ้าของผลงานอย่าง เรื่องรักน้อยนิดมหาศาล นางไม้ ฝนตกขึ้นฟ้า และ ประชาธิป’ไทย

Between Two Worlds ได้รับเลือกให้ร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติหลายเทศกาลทั่วโลก และได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Golden Lion ในเทศกาลภาพยนตร์เวนิสปี 2009 อีกด้วย ร่วมชม Between Two Worlds และพูดคุยกับ เป็นเอก รัตนเรือง และ วิมุกติ จายะสุนทรา ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557

ชมภาพยนตร์ตัวอย่างของ Between Two Worlds ได้ที่นี่
http://www.youtube.com/watch?v=uUm4BcZmHJM&feature=youtu.be

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม) *มีซับไตเติ้ลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ *ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 18.00 น. *การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย *ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ: กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ภาพยนตร์เรื่อง Himizu |ขอเลื่อนการจัดไปเป็น วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 16.30 – 21.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 02 214 6630-8 ต่อ 528 และอีเมล activity@bacc.or.th

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639

www.bacc.or.th  |  | |

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร