Thai Version / Eng Version
e-newsletter / เมษายน 2557

เทศกาลสงกรานต์

ประกาศ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 13 -16 เมษายน 2557


highlight

ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์
4 เมษายน - 29 มิถุนายน 2557
พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

นิทรรศการ ‘ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม’ จะจัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 เป็นนิทรรศการสัญจรครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมีการแสดงผลงาน
โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายมากที่สุดของบริษัทที่ได้รับการกล่าวขวัญยกย่องอย่างสูง
หลังการจัดแสดงที่ประเทศจีนและมาเลเซียมาแล้ว

ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ ภายใต้การนำของนอร์แมน ฟอสเตอร์ ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท เป็นหนึ่งในบริษัทผู้สร้างสรรค์
สุดยอดนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรมของโลกในปัจจุบัน ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์มีฐานตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนและมีสำนักงาน
ดำเนินโครงการทั่วโลก กว่าสี่สิบปีที่ผ่านมา บริษัทได้คิดค้นพัฒนาวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมและอาคารนิเวศตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
และนำมาใช้ในโครงการที่สำคัญ ๆ อาทิ ผังแม่บทพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ สนามบิน อาคารชุมชนและศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานและสถานประกอบการ ตลอดจนการออกแบบบ้านและการออกแบบผลิตภัณฑ์

นิทรรศการครั้งนี้จะนำเสนอเนื้อหาการออกแบบก่อสร้างภายใต้หัวข้อโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสูงระฟ้า ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ทั้งหมดเป็นการออกแบบในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน จากผลงานที่นำมาแสดงจะเห็นได้ว่าบริษัทได้ทำการออกแบบสถาปัตยกรรมมากมาย
หลายโครงการ ในการแสดงนิทรรศการจะมีรายละเอียดโครงการใหม่ๆ ในเอเชียด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม www.artofarchitecture.org

main exhibition

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 “บ้านเรา”
โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
9 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 หัวข้อ “บ้านเรา” โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินที่มีความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น ในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative) โดยแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ กระบวนการสร้างสรรค์ หรือรูปแบบของผลงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะและแนวความคิดได้โดยอิสระ โดยมีรางวัลสูงสุด คือรางวัลช้างเผือก ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวม 19 รางวัล พร้อมผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้จัดแสดงรวมกว่า 50 ผลงาน
โดยผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์กำจร สุนพงษ์ศรี,
ศาสตราจารย์สันติ เล็กสุขุม, ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง, คุณบุญชัย เบญจรงคกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง,
อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร และ รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8 และ 083 820 2020


People’s Gallery

 

นิทรรศการ อยากกิน
โดย พลอย นิกะดานนท์
3 – 27 เมษายน 2557
People's Gallery P1-P2 ชั้น 2 artHUB@bacc

ในบางช่วงเวลา การกินคือกิจวัตรประจำวันเพื่อการดำรงชีวิต แต่ในบางครั้ง การกินอาจมีความหมายมากมายกว่านั้น ด้วยความหลงใหลยึดติดในรสชาติ กลิ่น รูปลักษณ์ รวมถึงสัมผัสของอาหาร ซึ่งส่งผลให้เกิดความอยากกินอย่างไม่รู้จบ ดังนั้นอิทธิพลของอาหารจึงเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการกินของเราอย่างง่ายดาย ผลงานชุดนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อบอกเล่าถึงสภาวะความอยากกิน และผลของความอยากกินนั้น

 

 

“BRIDE” นิทรรศการศิลปกรรมดอกไม้กระดาษ
โดย ปุณยวีย์ เอี่ยมสกุล
8 – 27 เมษายน 2557
People's Gallery P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

“กระดาษมีความจำ” ทุกความรู้สึกถูกถ่ายทอดอยู่ในทุกรอยพับและรอยม้วน ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ รอยที่ปรากฏแล้วไม่อาจลบได้ ร่องรอยแห่งความเหงาได้ก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อย จนเกิดเป็นรูปร่าง “ความเดียวดายได้ปรากฏกายเป็นเจ้าสาว” ที่เข้าพิธีวิวาห์แต่เพียงลำพัง

ข้อมูลเพิ่มเติม www.ThaiPaperArt.com
Thaipaperart

 

art network

นิทรรศการภาพถ่าย Moscow Attitude
โดย เคนโกะ โอทาเขะ
2 – 30 เมษายน 2557
ผนังโค้ง ชั้น 3 - 4

ศิลปินได้ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นภาพถ่ายโดยได้แรงบันดาลใจจากกลุ่มเด็กวัยรุ่น
บนท้องถนนในกรุงมอสโก ซึ่งทำให้เกิดภาพเปรียบเทียบกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นในกรุงโตเกียวยุค 80 วัยรุ่นญี่ปุ่นในยุคนั้นถูกเลี้ยงดูภายใต้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดตรงข้ามกับวัยรุ่นในมอสโกเติบโต
ด้วยการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมของรัสเชียกับวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งค่อย ๆ พัฒนา
จนกลายเป็นวัฒนธรรมเฉพาะตัวของตัวเอง และกลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพถ่ายในนิทรรศการ Moscow Attitude นี้
 


cinema

พี่ครับ...พอจะมีเวลาสองสามชั่วโมง ไหมครับ?
โดย นักศึกษาวิชาเอกภาพยนตร์ สาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1- 6 เมษายน 2557
ห้องประชุม ห้อง 401 ชั้น 4

การกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของนักศึกษาวิชาเอกภาพยนตร์ สาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร กว่า 1,900 นาที ที่คุณจะได้สัมผัสกับภาพยนตร์สั้นมากถึง 76 เรื่อง ตลอด 6 วันเต็ม พบกับภาพยนตร์มากมาย
หลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็นหนังรักอมตะเหนือกาลเวลา ตลกเฮฮาขำค้างข้ามปี หนังผีสุดสยองที่จะหลอกหลอนคุณตลอดไป ไซไฟทะลุมิติพิชิตจักรวาล
มโหฬารความแอ็คชั่นมันส์ทะลุจอ โหดฮาร์ดคอร์จนคุณพ่อร้องไห้ กับอภิมหาเทศกาลฉายภาพยนตร์จุลนิพนธ์นักศึกษา ICT ศิลปากร ครั้งที่3 “ พี่ครับ...พอจะมีเวลาสักสองสามชั่วโมงไหมครับ”performance

ตามไก่
โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี
ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
4 – 6 และ 18 – 20 เมษายน 2557 เวลา 19.00 น.
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

“ตามไก่” เป็นการแสดงภายใต้แนวคิดที่ให้นักเต้นสร้างการเคลื่อนไหวโต้ตอบ กับเพลงเดี่ยวระนาด"กราวในทางเทวดา" บรรเลงโดย ครูบุญยงค์ เกตุคง ยอดฝีมือ ระนาดเอกแห่งยุครัตนโกสินทร์ ผู้ชมจะได้เห็นนักเต้นเคลื่อนไหวเพื่อตอบสนองบทเพลง อันทรงพลังของครูบุญยงค์
ผ่านพื้นที่แสดงทีละคนด้วยลีลาที่ไม่อาจคาดคะเน
ได้ตาม ธรรมเนียมดนตรีไทย "กราวในทางเทวดา"เป็นเพลงบรรเลงเดี่ยวที่นักระนาดเอก
ใช้แสดงประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และชั้นเชิงทางดนตรี บทเพลงนี้ท้าทาย
ศักยภาพของนักเต้น ทั้งด้านความคิดและร่างกายที่ต้องเคลื่อนไหวตอบโต้กับดนตรีที่รวดเร็ว
และทรงพลัง ผู้ชมจะได้เห็นนักเต้นค้นหาการเคลื่อนของร่างกายที่สอดคล้องกับท่วงทำนอง
ที่ลื่นไหล และซับซ้อนของดนตรีสด ซึ่งไม่ได้กำหนดท่าเต้นหรือท่อนเพลงไว้ก่อน ทุกคนสามารถ ทดลองค้นหาการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างอิสระ รวมทั้งพวกเขาต้องสื่อสารกัน เพื่อเชื่อมต่อกับสถานการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยการเคลื่อนไหวจาก ส่วนผสมที่ไม่อาจคาดเดาได้ทั้งการเคลื่อนไหว สถานการณ์ และเรื่องราวที่เกิดขึ้นขณะแสดง การแสดงนี้เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการจากการเชื่อมต่อ สิ่งที่เห็นเป็นเรื่องราวในมุมมองของตน พิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์คอมพานีผลักดันให้นักเต้น ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความต้องการของตัวเองอย่างอิสระ เพื่อเพิ่มพลังให้กับ การเต้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปิดโอกาสให้นักเต้นได้ปลดปล่อยตนเองทั้งทาง ร่างกายและทางจิตใจออกจากรูปแบบประเพณีเดิมที่มีกรอบกำหนดไว้ตายตัว

บัตรราคา 700 บาท (นักเรียนและนักศึกษาราคา 300 บาท)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 083 863 7585 และ 091 778 1876 

literature

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop III ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บุ๊คโมบี้
ระหว่างวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 (อบรมทุกวันเสาร์)
เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop III หรือ ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 (อบรมทุกวันเสาร์) เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วิทยากรอบรมในค่ายครั้งนี้
รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน หลักสูตร : ประวัติศาสตร์วรรณกรรมสร้างสรรค์ไทย
สุชาติ สวัสดิ์ศรี หลักสูตร : อิทธิพลศิลปะอาวองการ์ดในแวดวงวรรณกรรมไทย
แดนอรัญ แสงทอง หลักสูตร : อะไรคือกระแสสำนึกและทำไม
โตมร ศุขปรีชา หลักสูตร : บทความกับการเขียนสร้างสรรค์
Pianissimo Press Shop หลักสูตร : เห็นเรื่องเป็นภาพ
ปราบดา หยุ่น วิทยากรประจำโครงการ

โดยระหว่างการอบรมเหล่าผู้เข้าร่วมในโครงการจะได้เขียนเรื่องสั้นพร้อมพัฒนา เนื้อหาของเรื่องสั้นนั้นไปพร้อมกับวิทยากรและเพื่อนร่วมค่าย และได้ตีพิมพ์ในหนังสือ “สะกด” เมื่อจบโครงการฯ

ผู้สนใจสามารถส่งงานเขียนของคุณเอง เป็นเรื่องแต่ง ในภาษาไทย ไม่กำหนดเนื้อหา ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 พร้อมส่งประวัติส่วนตัวและข้อมูลติดต่อกลับมาที่ bcww32014@gmail.com ภายในวันที่ 10 เมษายน 2557 (ผู้สมัครควรมีอายุระหว่าง 18-30 ปี) ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมอบรม จำนวน 15 ท่าน หลังวันที่ 21 เมษายน 2557

ค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 2,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630 ต่อ 530

activity

bacc exhibition
กิจกรรมต่อเนื่องจากนิทรรศการมีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง (ฉบับกรุงเทพฯ)

สื่อใหม่/สุนทรียะใหม่ อาร์ต แล็บ
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
25 มีนาคม - 6 เมษายน 2557
ชั้น 5

ศิลปิน: สินา วิทยวิโรจน์
ชื่อผลงาน: สถานีรีไซเคิลสุนทรียศาสตร์ - Aesthetic Recycling

ในสังคมศิลปะร่วมสมัย ศิลปิน นักสร้างสรรค์ และนักศึกษาศิลปะจํานวนมากได้ผลิตผลงานศิลปะออกมา
อย่างต่อเนื่อง ทว่าหลายครั้งหลังจากการเผยแพร่ จัดแสดง หรือนําไปส่งงานในชั้นเรียน ศิลปะวัตถุเหล่านั้นกลับแปรสภาพไปสู่อีกสภาวะหนึ่ง บางส่วนอาจจะถูกเก็บไว้อย่างดีจนสถานะ
ของความเป็น “วัตถุทางศิลปะ” ไม่สึกหรอ แต่มีอีกจํานวนมากที่ถูกละเลย และถูกทิ้งให้กลายเป็น “ขยะศิลปะ” ซึ่งนับวันจะยิ่งมากขึ้น และมากขึ้นStation

การนําวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่เป็นสิ่งที่คนในสังคมร่วมสมัยพึงปฏิบัติ และในฐานะนักสร้างสรรค์เอง
การนํา “ขยะศิลปะ” เหล่านั้นกลับมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์จึงเป็นเรื่องที่ไม่เสียหายเช่นกัน ทั้งนี้ แม้จะพูดได้ว่าศิลปะก็คือศิลปะอยู่วันยันค่ำ ศิลปินกลับคิดต่อไปว่า หากเรานํา “วัตถุทางศิลปะ” ที่สึกหรอ และถูกหลงลืมเหล่านั้นกลับมาแปรสภาพให้เกิดเป็นของใช้ที่มีประโยชน์ใช้สอยมากกว่าที่เป็นอยู่
อาจจะทําให้สังคมได้เห็นถึง “ประโยชน์” ของศิลปะในอีกรูปแบบหนึ่ง เข้าใจง่าย และใช้งานได้จริง
มากกว่าการมองด้วยตา

การเปิดรับบริจาค "ผลงานศิลปะที่ไม่ใช่แล้ว" หรือ “ขยะศิลปะ” วันที่ 25 มีนาคม - 6 เมษายน 2557 สถานที่ กล่องรับบริจาคในพื้นที่จัดแสดงอาร์ตแล็บ ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

รายละเอียด
- 2 มิติ ขนาดไม่เกิน 100x100 เซนติเมตร
- 3 มิติ ขนาดไม่เกิน 100x100x100 เซนติเมตร

หมายเหตุ: ขออนุญาตไม่รับ “วัสดุเหลือใช้” ที่ไม่เกี่ยวข้องกับศิลปะ

mediaartkitchen
AestheticRecyclingStation  


bacc library

กิจกรรม “นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์” สัญจร ครั้งที่ 2
เชิญพบกับนิทานอาเซียนเรื่อง “กระจงน้อยกับจระเข้”

โดยห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 เวลา 14.00-15.30 น.
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก เขตบางรัก กทม.

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีลูกกระจงน้อยแสนฉลาดอาศัยอยู่ในป่าใหญ่แห่งหนึ่ง วันหนึ่งลูกกระจงน้อยมองเห็นผลไม้น่ากินที่อีกฝั่งแม่น้ำ จึงอยากจะข้ามแม่น้ำไปเพื่อหาผลไม้กิน แต่ว่าในแม่น้ำนั้นมีจระเข้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งคอยจ้องจะจับลูกกระจงน้อยกินเป็นอาหาร ลูกกระจงน้อยจะคิดแผนข้ามแม่น้ำได้สำเร็จหรือไม่ ติดตามนิทานเรื่องนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก เลขที่ 273 ซอยเจริญกรุง 43 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

*พบกับโบโซ่ดัดลูกโป่งแฟนซี เวลา 13.30-15.30 น.
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127


artHub@bacc

ร้านฌานตา
ชั้น 3

ในอดีต ผู้ที่จะสามารถทำเครื่องประดับเงินได้นั้น จะต้องเป็นช่างเงินที่ได้รับการฝึกฝนอย่างหนัก และมีอุปกรณ์ในการทำอย่างครบครันเท่านั้นที่จะสามารถสร้างงานชิ้นเอกได้ ร้านฌานตานำเสนอเครื่องเงินระดับงานฝีมือที่มีแต่ผู้เชี่ยวชาญจะทำได้ โดยลูกค้าสามารถสร้างชิ้นเครื่องประดับเงินที่มีเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวของตนได้ งานทุกชิ้นเป็นงาน handmade และทำจากเงินที่มีค่าความบริสุทธิ์ 99.9%

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

shanntaclub

Line:shannta
IG:Shannta_official  

ร้านเลอ ปลาแดก
ชั้น 4

“เลอ ปลาแดก” เป็นคำประสมของ 2 ภาษา คำว่า “เลอ” (Le) เป็นภาษาฝรั่งเศส หมายถึงเพศชาย ส่วน “ปลาแดก” (Pla Daak) เป็นภาษาอีสาน หมายถึง “ปลาร้า” เมื่อนำมาประสมกัน จึงเกิดเป็น “Le Pla Daak” หรือ “ปลาร้าตัวผู้” “เลอ ปลาแดก” in the city @BACC (Bangkok Art and Culture Centre – หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร) จึงถือกำเนิดขึ้นเพี่อรองรับวิถีชีวิตของชาวเมืองในรูปแบบ “อีสาน ฟาสต์ฟู้ด” ที่ผสมกลิ่นอายฝรั่งเศส แต่ยังคงคุณค่า “ความอร่อย” ในรูปแบบการปรุงแบบรสชาติดั้งเดิม หม้อต่อหม้อ จานต่อจาน ครกต่อครกเหมือนเดิม เรานั้นยังใส่ใจและดูแลคุณภาพของอาหาร รวมถึง สิ่งสำคัญที่สุดต่อสุขภาพคือ เราไม่ใส่ “ผงชูรส”

 


Upcomings in May

bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร “Cinema Diverse: Director's Choice”
โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 – 21.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับ 5 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยชื่อดังร่วมรับชมภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศ
พร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้กำกับทั้ง 5 ภายหลังการฉาย

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 – กันยายน 2557
สำหรับวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 พบกับภาพยนตร์จากประเทศเกาหลีใต้ The Good, The Bad,
The Weird (2008) กำกับภาพยนตร์โดย คิม จี วูน และคัดสรรโดย นนทรีย์ นิมิบุตร
ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง เจ้าของผลงานอย่าง นางนาก, 2499 อันธพาลครองเมือง, ปืนใหญ่จอมสลัด
และล่าสุดกับ Timeline จดหมาย ความทรงจำ

“ภาพยนตร์แนว Cowboy ตะวันตกสีสันตะวันออกในสไตล์ คิม จี วูน ผู้กำกับที่โด่งดังจากหนังสยองขวัญหลอนประสาทที่เข้มข้น ภาพยนตร์เรื่องนี้เต็มไปด้วยสีสันจัดจ้าน ประกอบกับแนวทางที่สุดมัน ร่วมด้วยนักแสดงชั้นนำของเกาหลี โดยมีการออกแบบฉากและงานด้านภาพที่งดงามมีเอกลักษณ์ อันจะทำให้คนดูตื่นตะลึงกับความแปลกใหม่ตลอดทั้งเรื่อง” นนทรีย์ นิมิบุตร

The Good, The Bad, The Weird เป็นภาพยนตร์เกาหลีแนวคาวบอยกำกับโดยคิม จี วูน โดยได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์คาวบอยระดับตำนาน
The Good, The Bad and The Ugly ของแซร์จิโอ ลีโอเน่

The Good, The Bad, The Weird ได้รับเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ เทศกาลภาพยนตร์โตรอนโต เทศกาลภาพยนตร์ฮาวาย เทศกาลภาพยนตร์ชิคาโก เทศกาลภาพยนตร์
Sitges และเทศกาลภาพยนตร์ลอนดอน นอกจากนี้ยังคว้ารางวัลต่าง ๆ อาทิ กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและสเปเชี่ยลเอฟเฟ็กต์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์ Sitges;
กำกับภาพยนตร์ ถ่ายภาพยอดเยี่ยม และขวัญใจผู้ชมจาก Blue Dragon Film Awards; และนักแสดงสมทบยอดเยี่ยม(จุง วู ซุง) จากเทศกาลภาพยนตร์เอเชีย 2009  

ร่วมชม The Good, The Bad, The Weird และพูดคุยกับ คิม จี วูน และ นนทรีย์ นิมิบุตร ผู้คัดสรรภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Masterclass กับคิม จี วูน และ นนทรีย์ นิมิบุตร ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี
ได้ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม / ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า *มีซับไตเติ้ลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 18.00 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ: กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice
ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ภาพยนตร์เรื่อง Himizu ขอเลื่อนการจัดไปเป็น
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557เวลา 16.30 – 21.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8 ต่อ 528 และอีเมล์ activity@bacc.or.th
www.bacc.or.th

baccpage


bacc music 

MAB : Music & Art Fest at bacc #3
โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 – 21.00 น.
ลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเชิญทุกท่านพบกับเทศกาลดนตรีและศิลปะ
จากศิลปินและชุมชนคนรักศิลปะ ออกค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ กับสินค้าที่ออกแบบสร้างสรรค์
โดยคนทำงานศิลป์ ชมการแสดงดนตรีจากศิลปินหลากหลายแนวเพลง เย็นย่ำปลายเดือนพฤษภาคมนี้
ณ ลานด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

มาค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ชมการแสดงคนตรีจากหลากหลายศิลปิน อาทิเช่น
O Pavee / Seal Pillow / Part time musicians / Portrait & Stoondio / Desktop Error / Aerolips / Yellow Fang / สี่เต่าเธอ / Ammy the Bottom Blues และ มาค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ชมการแสดงคนตรีจากหลากหลายศิลปิน อาทิเช่น Shopping Bag / O Pavee / Walrus / Yellow Fang / Desktop Error / สี่เต่าเธอ / Abuse the Youth / Seal Pillow / Part time musicians / Portrait & Stoondio / Ammy the Bottom Blues และ Slot Machine

ภายในงานพบกับการออกร้านจากแวดวงคนทำงานดนตรีและศิลปะหลากหลายแนว หนังสือคัดสรรที่นำเสนอทั้งสาระและบันเทิงด้านดนตรี ซีดีเพลง งานเซรามิก และสินค้า handmade หลายแนว ร่วมพูดคุยสังสรรค์เรื่องราวทางดนตรี ศิลปะ และ สารพัดไอเดียสร้างสรรค์ไปพร้อมกันกับเรา

*** พิเศษ พบกับ T-shirt Limited Edition ของงาน MAB#3 ที่ออกแบบพิเศษโดย ยุรี เกนสาคู
** ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมงาน

สอบถามรายละเอียด โทร 02 214 6630-8 ต่อ 530 หรือ www.bacc.or.th

baccpage  

 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639

www.bacc.or.th  |    | 

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร