Thai Version / Eng Version
e-newsletter / พฤษภาคม 2557

highlight

bacc music

MAB : Music & Art Fest at bacc #3
โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 – 21.00 น.
ลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเชิญทุกท่านพบกับเทศกาลดนตรีและศิลปะจากศิลปินและชุมชนคนรักศิลปะ ออกค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ กับสินค้าที่ออกแบบสร้างสรรค์โดยคนทำงานศิลป์ ชมการแสดงดนตรีจากศิลปินหลากหลายแนวเพลง เย็นย่ำกลางเดือนกุมภาพันธ์ ณ ลานด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

มาค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ชมการแสดงคนตรีจากหลากหลายศิลปิน อาทิเช่น Shopping Bag / O Pavee / Walrus / Yellow Fang /
Desktop Error / สี่เต่าเธอ /Abuse the Youth / Seal Pillow / Part time musicians / Portrait & Stoondio / Ammy the Bottom Blues
และ Slot Machine

ภายในงานพบกับการออกร้านจากแวดวงคนทำงานดนตรีและศิลปะหลากหลายแนว หนังสือคัดสรรที่นำเสนอทั้งสาระและบันเทิงด้านดนตรี ซีดีเพลง
งานเซรามิก และสินค้า handmade หลายแนว ร่วมพูดคุยสังสรรค์เรื่องราวทางดนตรี ศิลปะ และ สารพัดไอเดียสร้างสรรค์ไปพร้อมกันกับเรา

*พิเศษ พบกับ T-shirt Limited Edition ที่ออกแบบพิเศษโดย ยุรี เกนสาคู
** ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมงาน
สอบถามรายละเอียด โทร 02 214 6630-8 ต่อ 530 หรือ www.bacc.or.th

main exhibition

ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์
4 เมษายน - 29 มิถุนายน 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

นิทรรศการ ‘ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์:ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม’จะจัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 เป็นนิทรรศการสัญจรครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมีการแสดงผลงานโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่หลากหลายมากที่สุดของบริษัทที่ได้รับการกล่าวขวัญยกย่องอย่างสูง หลังการจัดแสดงที่ประเทศจีน และมาเลเซียมาแล้ว

ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ ภายใต้การนำของนอร์แมน ฟอสเตอร์ ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท เป็นหนึ่งในบริษัทผู้สร้างสรรค์สุดยอดนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรมของโลก ในปัจจุบัน ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์มีฐานตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนและมีสำนักงานดำเนินโครงการทั่วโลกกว่าสี่สิบปี ที่ผ่านมา บริษัทได้คิดค้นพัฒนาวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมและอาคารนิเวศตามแนวทางการพัฒนา ที่ยั่งยืน และนำมาใช้ในโครงการที่สำคัญ ๆ อาทิ ผังแม่บทพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ สนามบิน อาคารชุมชนและ
ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานและสถานประกอบการ ตลอดจนการออกแบบบ้าน และการออกแบบผลิตภัณฑ์

นิทรรศการครั้งนี้จะนำเสนอเนื้อหาการออกแบบก่อสร้างภายใต้หัวข้อโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสูงระฟ้า ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทั้งหมดเป็นการออกแบบในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนจากผลงานที่นำมา แสดงจะเห็นได้ว่าบริษัทได้ทำการออกแบบสถาปัตยกรรมมากมายหลายโครงการ ในการแสดงนิทรรศการ
จะมีรายละเอียดโครงการใหม่ๆ ในเอเชียด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม www.artofarchitecture.org

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 “บ้านเรา”
โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
9 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 หัวข้อ “บ้านเรา” โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จัดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินที่มีความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่นในรูปแบบเหมือนจริง(Realistic)
และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative) โดยแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ไม่จำกัดเทคนิค และวัสดุ กระบวนการสร้างสรรค์ หรือรูปแบบของผลงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะและ แนวความคิดได้โดยอิสระ โดยมีรางวัลสูงสุด คือรางวัลช้างเผือก ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท
และรางวัลอื่นๆ รวม 19 รางวัล พร้อมผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้จัดแสดงรวมกว่า 50 ผลงาน โดยผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์กำจร สุนพงษ์ศรี,ศาสตราจารย์สันติ เล็กสุขุม, ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง, คุณบุญชัย เบญจรงคกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง, อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร
และ รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์

bacc exhibition activity

กิจกรรมการบรรยาย

นิทรรศการฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม

- การออกแบบเชิงบูรณาการ โดย มร. เดวิด เนลสัน หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ฟอสเตอร์ แอนด์
พาร์ทเนอร์

เสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 - 12.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

- Smart Facades โดย สรรพล ศรกุล ร่วมกับ Permasteelisa

อังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.30 - 20.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

- สถาปัตยกรรมในบริบทเขตร้อน โดย โทบี้ บลันท์
เสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 - 12.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก
- มาสร้างตึกระฟ้ากันเถอะ (ดำเนินการเป็นภาษาไทย)
เสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5

ฉายภาพยนตร์ How much does your building weigh, Mr Foster?

พฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.30 - 19.45 น. ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
อาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.30 - 15.45 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
เสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.30 - 15.45 น. ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

นำชมนิทรรศการ ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
- ชมนิทรรศการพร้อมคำบรรยาย

ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 22 มิถุนายน 2557
ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 16.00 น.
ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 11.00 น. และ 14.00 น.

- นำชมนิทรรศการโดย สรรพล ศรกุล สถาปนิกและ แอสโซซิเอส จากฟอสเตอร์ แอนด์
พาร์ทเนอร์

ศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.30 น. และ 18.30 น.
พุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.30 น. และ 18.30 น.
ศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.30 น. และ 18.30 น.

สำรองที่นั่งและข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 2146630 - 8 # 532 อีเมล์: exh_activity@bacc.or.th

People’s Gallery

นิทรรศการผู้หญิงประหลาด
โดย ริญญาภัทร นิธิภัทรอนันต์, วิลาวัณย์ เวียงทอง,
สุทธามน วรพงษ์, อมรา ยาวิลาส
คัดสรรโดย ดร.เตยงาม คุปตะบุตร
3 – 29 พฤษภาคม 2557
People's Gallery P1-P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ฉันรู้สึกดี เพราะว่าฉันประหลาด ผู้หญิงในสังคมไทยสมัยใหม่มีเสน่ห์อย่างไม่น่าเชื่อ เสน่ห์ที่ว่าไม่ได้มา
จากการมีหน้าตาสวยหรือแต่งกายงาม แต่มาจากการที่พวกเธอมีประเด็นที่จะพูดกับสาธารณะอย่างสุภาพ
และฉลาดเฉลียว พวกเธอมีความมั่นใจ, มั่นคงที่จะไม่ตามกระแส,และไม่เสีย Self กับเรื่องหยุมหยิมอีกต่อไป
ผู้หญิงไทยแท้รุ่น Baby Boom และGeneration X มักจะสงวนความคิดเห็น และยอมอยู่ภายใต้วาทกรรม
ที่เหนือกว่า เพราะมองเห็นว่ามันเป็นวิธีการประนีประนอมที่จะทำให้สังคมสงบสุขไม่เกิดความขัดแย้ง หากเปรียบเทียบกับผู้หญิงยุคดังกล่าว ผู้หญิงยุคใหม่จัดว่า ประหลาดเพราะพวกเธอพูดเยอะและหาทาง ดิ้นหลุด จากวาทกรรมที่ทรงอำนาจเหล่านั้นได้เสมอ เราลองมาฟังว่าศิลปินหญิงรุ่นใหม่กำลังจะเสนออะไร และดิ้นหลุดจากอะไรกันดีกว่า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 081-915 9150 คุณส้ม

cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร “Cinema Diverse: Director's Choice”
โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 – 21.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับ 5 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ชื่อดัง ร่วมรับชมภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศพร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับ ผู้กำกับทั้ง 5
ภายหลังการฉาย

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 – กรกฎาคม 2557 สำหรับวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 พบกับภาพยนตร์จากประเทศเกาหลีใต้ The Good, The Bad, The Weird (2008) กำกับภาพยนตร์โดย คิม จี วูน และคัดสรรโดย นนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง เจ้าของผลงานอย่าง นางนาก, 2499 อันธพาลครองเมือง, ปืนใหญ่จอมสลัด และล่าสุดกับ Timeline จดหมาย ความทรงจำ

ผู้กำกับที่โด่งดังจากหนังสยองขวัญหลอนประสาทที่เข้มข้น ภาพยนตร์เรื่องนี้เต็มไปด้วยสีสันจัดจ้าน ประกอบกับแนวทางที่สุดมัน ร่วมด้วยนักแสดงชั้นนำของเกาหลี โดยมีการออกแบบฉากและ งานด้าน
ภาพที่งดงามมีเอกลักษณ์ อันจะทำให้คนดูตื่นตะลึงกับความแปลกใหม่ตลอดทั้งเรื่อง” นนทรีย์ นิมิบุตร

The Good, The Bad, The Weird เป็นภาพยนตร์เกาหลีแนวคาวบอยกำกับโดยคิม จี วูน
โดยได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์คาวบอยระดับตำนาน The Good, The Bad and The Ugly
ของแซร์จิโอ ลีโอเน่

The Good, The Bad, The Weird ได้รับเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ เทศกาลภาพยนตร์โตรอนโต เทศกาลภาพยนตร์ฮาวาย เทศกาลภาพยนตร์ชิคาโก เทศกาลภาพยนตร์ Sitges นอกจากนี้ยังคว้ารางวัลต่าง ๆ อาทิกำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและสเปเชี่ยลเอฟเฟ็กต์ ยอดเยี่ยม จากเทศกาลภาพยนตร์ Sitges; กำกับภาพยนตร์ ถ่ายภาพยอดเยี่ยมและขวัญใจผู้ชมจาก Blue Dragon Film Awards;
และนักแสดงสมทบยอดเยี่ยม (จุง วู ซุง) จากเทศกาลภาพยนตร์เอเชีย 2009

ร่วมชม The Good, The Bad, The Weird และพูดคุยกับ คิม จี วูน และ นนทรีย์ นิมิบุตร ผู้คัดสรรภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Masterclass กับคิม จี วูน ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ได้ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557เวลา 13.00 – 16.00 น.

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม / ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
*มีซับไตเติ้ลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 18.00 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ: กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice
ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ภาพยนตร์เรื่อง Himizu |ขอเลื่อนการจัดไปเป็น
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 16.30 – 21.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 02 214 6630-8 ต่อ 528 และอีเมล activity@bacc.or.th

www.bacc.or.th baccpage

literature

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop III ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บุ๊คโมบี้
ระหว่างวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557
(อบรมทุกวันเสาร์) เวลา 10.00 - 16.00 น.
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

:: วิทยากรอบรมในค่ายครั้งนี้ ::
√ รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน หลักสูตร :: ประวัติศาสตร์วรรณกรรมสร้างสรรค์ไทย
√ สุชาติ สวัสดิ์ศรี หลักสูตร :: อิทธิพลศิลปะอาวองการ์ดในแวดวงวรรณกรรมไทย
√ แดนอรัญ แสงทอง หลักสูตร :: อะไรคือกระแสสำนึกและทำไม
√ โตมร ศุขปรีชา หลักสูตร :: บทความกับการเขียนสร้างสรรค์
√ Pianissimo Press Shop หลักสูตร :: เห็นเรื่องเป็นภาพ
√ ปราบดา หยุ่น วิทยากรประจำโครงการ

โดยระหว่างการอบรมเหล่าผู้เข้าร่วมในโครงการจะได้เขียนเรื่องสั้นพร้อมพัฒนาเนื้อหาของเรื่องสั้นนั้น ไปพร้อมกับวิทยากรและเพื่อนร่วมค่าย และได้ตีพิมพ์ในหนังสือ “สะกด” เมื่อจบโครงการฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630 ต่อ 530

bacc library

กิจกรรม “นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์”
พบกับนิทานอาเซียนเรื่อง “เมอร์ไลอ้อน”
โดยห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00-15.30 น.
โถงชั้น L

นานมาแล้ว เกิดพายุโหมกระหน่ำหมู่บ้านทางชายฝั่งตอนใต้ของเกาะเทมาเส็กชาวเมืองพากันอ้อนวอน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยทันใดนั้นมีสัตว์ประหลาดหัวเป็นสิงโตหางเป็นปลาโผล่ขึ้นมาจากท้องทะเลและ
ต่อสู้กับพายุยักษ์อย่างเอาเป็นเอาตาย สัตว์ประหลาดจะสามารถได้ชัยชนะหรือไม่

ติดตามกิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ได้ที่หอศิลปกรุงเทพฯ ตามวันและเวลาข้างต้น
*พบกับโบโซ่ดัดลูกโป่งแฟนซี เวลา 13.30-15.30 น.
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ลงทะเบียนกิจกรรมภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

bacc education

โครงการอาสาสมัคร หอศิลปกรุงเทพฯ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครผู้ที่ชื่นชอบ รักในงานศิลปะ และ มีจิตอาสาร่วมเป็น
อาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ ปฏิบัติงานช่วยเหลือการจัดกิจกรรมต่างๆ อาสาสมัครจะมีส่วนช่วยสร้าง
กระบวนการ การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมให้กับประชาชนโดยทั่วไป หากท่านต้องการเป็นอาสาสมัคร
ต้องผ่าน กระบวนการ การอบรมโดยหอศิลปกรุงเทพฯ ก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาท
การปฏิบัติงาน รวมทั้งได้รับความรู้ พื้นฐานด้านศิลปะท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นอาสาสมัคร
ได้ที่ ww.bacc.or.th

การสมัครเข้าร่วมโครงการ
ดาว์โหลดใบสมัคร จาก http://www.bacc.or.th/event/bacc-volunteer.html
กรอกใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์
ส่งที่ประชาสัมพันธ์ชั้น 5 หรือส่งมาที่ volunteer.bacc@gmail.com

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 พฤษภาคม 2557

***ท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ จะต้องเข้าร่วมการอบรม
ในวันอาทิตย์ที่ 18 และ 25 พฤษภาคม 2557

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา 02-214-6630-8 ต่อ 519
volunteer.bacc@gmail.com หรือ Fb : www.facebook.com/pages/Bacc-volunteer

artHub@bacc

BKKGraff
ชั้น 1

BkkGraff Shop จำหน่ายสีสเปรย์นำเข้าสำหรับงานศิลปะโดยเฉพาะ และอุปกรณ์ต่างๆ ใช้ในงานศิลปะ
ประเภทสตรีทหรืองานสื่อผสม เช่น หัวพ่นสเปรย์ ปากกามาร์คเกอร์ หมึก รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ
เช่น เสื้อยืด กระเป๋า หมวก นิตยสาร เป็นต้น

The BSO Shop
ชั้น 3

ร้านค้าครบวงจรสำหรับทุกศิลปะการแสดงในประเทศไทย รวมทั้งแหล่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ สินค้าเกี่ยวกับดนตรีและตั๋วการแสดงต่างๆ 

Upcomings in June

bacc exhibition activity

ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์

การบรรยายจากนิทรรศการฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม
- การออกแบบเมืองที่ดีกว่า โดย สรรพล ศรกุล
เสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 - 12.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

- ภาษาของแสง โดย เอมิลี่ พัง ร่วมกับ ERCO
อังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 18.30 - 19.30 น. ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก
- มาสร้างตึกระฟ้ากันเถอะ (ดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ)
เสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5

ฉายภาพยนตร์ How much does your building weigh, Mr Foster?
อาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 14.30 - 15.45 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
เสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 - 12.15 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4

นำชมนิทรรศการ ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

- ชมนิทรรศการพร้อมคำบรรยาย
ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 22 มิถุนายน 2557
ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 16.00 น.
ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 11.00 น. และ 14.00 น.

- นำชมนิทรรศการโดย สรรพล ศรกุล สถาปนิกและ แอสโซซิเอส
จากฟอสเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์
พฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 14.30 น. และ 18.30 น.
ศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 14.30 น. และ 18.30 น.
เสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 14.30 น. และ 18.30 น.

สำรองที่นั่งและข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 2146630 - 8 # 532 อีเมล์: exh_activity@bacc.or.th

นิทรรศการ MD3 Fragility and Monumentality
จัดโดย แอนดรูว์ สโตล ร่วมกับ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
27 มิถุนายน - 24 สิงหาคม 2557
สถานที่ : ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
เปิดนิทรรศการ 26 มิถุนายน 2557

นิทรรศการ Monologue Dialogue 3 ได้ดำเนินงานการแลกเปลี่ยนพูดคุยครั้งสำคัญนี้มาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 8 ปีที่แล้วในไทยด้วยการสนับสนุนจาก บริติช เคานซิล ทำให้เกิดกลุ่มศิลปินอังกฤษ
และไทยทั้งในกรุงเทพและลอนดอน มาจัดงานนิทรรศการนี้ขึ้น พวกเขาได้เข้าร่วมนิทรรศการ ซึ่งจัดขึ้นมา
เป็นครั้งที่สาม หลังจากนั้นก็ค่อย ๆ พัฒนาและรวบรวมศิลปินหน้าใหม่ๆ ที่สนใจการแลกเปลี่ยนพูดคุย
หลากหลายที่มีความ เป็นสากล และยากที่จะคาดเดา ‘ความเปราะบางและยิ่งใหญ่’ คือคำสำคัญใน
นิทรรศการครั้งนี้ ซึ่งไม่ได้มีจุดหมายเพื่ออธิบายภาพของอะไรออกมา และก็ไม่ได้อธิบายถึงทฤษฎีหรือแนว
ความคิดไหน แต่ทว่าเป็นการรวบรวมบทกวีเพื่อความไม่แน่นอนจะปรากฏตัวขึ้นในบางครั้งศิลปินกลุ่มนี้
จะมีปฏิสัมพันธ์กับงานแสดงครั้งนี้ โดยคิดค้น ประกอบ ระบายสี และสร้างมันขึ้นมา ซึ่งเราคาดหวังได้ถึง
การพูดคุยที่มีชีวิตชีวาและน่าตื่นเต้น หรือแม้กระทั่งล้มเหลว แต่ความล้มเหลวและความว่างเปล่า
ก็เป็นคำสำคัญ ในศิลปะที่ควรถูกรวบรวมเอาไว้เพื่อทำให้เกิดพื้นที่สำหรับความเปราะบางและจินตนาการ
ที่คาดไม่ถึงขึ้นมาได้ และความยิ่งใหญ่นั้นจะสัมพันธ์กับการปรากฏตัวขึ้น ที่สามารถเชื่อมโยงได้ ถึงแม้กับการดำรงอยู่ที่แม้ดูไม่ลงตัว

ศิลปิน: แอนดรูว์ สโตล/ อะซูโกะ นากามูระ/ บี เถกิง พัฒโนภาษ/ อีริก เบนบริดจ์/ เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์/ ปัญญา วิจินธนสาร/ มิแรนดา ฮูสเด็น/ นาธาเนียล แร็กโคเวะ / เนลล์ เจฟฟรีส์/ นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์/ ตินติน คูเปอร์/ ทักษิณา พิพิธกุล

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639

www.bacc.or.th  |  baccpage | baccnews |  baccbangkok

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร