Thai Version / Eng Version
e-newsletter / ตุลาคม 2557

highlight

bacc experimental project

DRIFT
ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ SO::ON Dry FLOWER
ริเริ่มและดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
7 - 8 พฤศจิกายน 2557
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1, ห้องประชุม 501 ชั้น 5, ทางเข้า BTS ชั้น 3

ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียงนำเสนอผ่านแนวคิด "Drift" หรือการไหลรื่นอย่างเข้มข้นในความหมายทางเทคนิคของ การแข่งรถที่นักแข่ง
ตั้งใจขับไหลผ่านโค้งด้วยความเร็วและลีลาของการขับซึ่งในขณะเดียวกันยังสามารถควบคุมสถานะของรถไว้ได้ จากแนวคิดนี้เชื่อมโยงถึง การไหล
ผ่านทางจิตวิทยาในภูมิศาสตร์ของเสียงไร้พรมแดนจากแหล่งหนึ่งเข้าสู่อีกแหล่งสื่อสารเนื้อหาทางเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ที่ปล่อยเชื่อมลอย
ตัวด้วยหลากหลายวิธีการของศิลปิน จุดประสงค์ของงานคือเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจดนตรีและเสียงในฐานะรูปแบบของศิลปะที่เปิดกว้างต่อสถานการณ์ที่
เอื้อต่อการรับรู้แบบใหม่ ผ่านการแสดงดนตรีสด ศิลปะการจัดวางทางเสียง การแสดงเสียงอิมโพรไวส์ต่อเนื่อง รวมถึงปฏิบัติการและการบรรยายทั้ง
จากศิลปินไทยและนานาชาติ ทั้งหมดนำเสนอด้วยรูปแบบที่แตกต่างแต่สร้างสรรค์ร่วมกันบนฐานของแนวคิดเชิงทดลอง ซีรียส์กิจกรรมครั้งนี้เริ่มจาก
Project #1 : DURATION

Project #1 : DURATION
ในขอบเขตการรับรู้ในช่วงหนึ่งของเวลา เราสามารถรับรู้ได้ในการดำเนินอยู่ของเหตุการณ์ ด้วยสถานะเชิงสัมพันธภาพ
ที่ความยาวของเวลาขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ร่วมเหตุการณ์ ด้วยแนวคิดของเวลาในฐานะพื้นฐานหนึ่งของดนตรี ความต่างทางมุมมองของการรับรู้นี้
คือโอกาสในการแตกย่อย ย่นระยะ ยืดขยาย ลื่นไหลเพื่อสื่อความหมายของช่วงเวลา ด้วยโทน จังหวะ รูปแบบต่างๆ ในภาษาของดนตรี ในระหว่าง
จุดเริ่มต้นและจุดจบ ศิลปินสำรวจและทดลองเสียงที่สามารถเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ใช่แค่สั้นและยาว แต่เป็นเหตุการณ์ย่อยหลากเหตุการณ์ใน
ความสั้นและความยาว เพื่อขยายมุมมองนำเสนอความเป็นไปได้ทางการรับรู้ของเสียงและเวลา

ภัณฑารักษ์:
โคอิชิ ชิมิสึ / พิชญา ศุภวานิช

ศิลปิน
อานนท์ นงเยาว์ (ไทย)
คริส โคล (แคนาดา)
โก๊ะ ลี ควาง (มาเลเซีย)
โอเรน แอมบารคี (ออสเตรเลีย)
โรเบิรท์ พิโอโทรวิค (โปแลนด์)
ร่วมด้วย The Photo Sticker Machine

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

19.30 - 21.00 น. Improvising session
โรเบิรท์ พิโอโทรวิค, โก๊ะ ลี ควาง, คริส โคล, The Photo Sticker Machine

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557
ห้องประชุม 501 ชั้น 5

14.00 น.             Workshop 1 : โรเบิรท์ พิโอโทรวิค
15.00 น.             Workshop 2 : โก๊ะ ลี ควาง
16.00 น.             Workshop 3 : โอเรน แอมบารคี และ คริส โคล
17.15 น.             Workshop 4 : อานนท์ นงเยาว์

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
18.30 - 21.30 น. การแสดงสด

ศิลปะการจัดวางทางเสียง

ชั้น 3 ทางเข้า BTS อานนท์ นงเยาว์
ทางเข้าห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 คริส โคล

** Workshop สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้ 20 คนเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ exh_activity@bacc.or.th
ทุกกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โครงการทดลองทางเสียงโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ SO::ON Dry FLOWER ในส่วนหนึ่งของ BACC Experimental Project
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายนิทรรศการ: exhibition@bacc.or.th
SO::ON Dry FLOWER: eastablishrec@yahoo.com

bacc exhibition 789

อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
12 กันยายน - 23 พฤศจิกายน 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

เป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ อินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินอาวุโสวัย 80 ปีจากจังหวัดลำพูนได้ทุ่มเทและ
พิสูจน์ให้เห็นถึงความศรัทธาและการยืนหยัดของศิลปินในฐานะผู้สร้างสรรค์ งานศิลปะนามธรรมตาม
คติแบบตะวันออกมาอย่างยาวนาน โดยไม่เคยหวนกลับไปสร้างสรรค์งานแบบเหมือนจริงอีกเลย
ในวัย 28 ปี ศิลปินหนุ่มล้านนานักผจญภัยขี่รถสกู๊ตเตอร์คู่ใจจากประเทศไทยสู่จุดหมายอันยาวไกล
ในทวีปยุโรป เพื่อแสวงหาประสบการณ์ทางศิลปะการแสดงงานและการพบปะศิลปินนักวิจารณ์ต่าง
วัฒนธรรมขับเคลื่อนให้ประติมากรไทยผู้มีไฟสร้างสรรค์สามารถพัฒนาผลงานของตนสู่งานแบบนามธรรม
ในระดับสากลได้ เมื่อเดินทางกลับมายังบ้านเกิดศิลปินอิสระผู้มุ่งมั่นไม่ได้นำสิ่งใดติดตัวกลับมาด้วย
นอกจากประสบการณ์ด้านศิลปะจากต่างแดนร่วม 12 ปี เต็มด้วยจิตวิญญาณแห่งนักสร้างสรรค์ผู้แสวงหา
และการได้กลับมาพบ อินสนธิ์ วงศ์สามได้ผูกโยงวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่นทางภาคเหนือเข้ากับศิลปะนามธรรม
ได้อย่างกลมกลืน

นิทรรศการ "อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ" จัดแสดงผลงานประติมากรรม (2517 - ปัจจุบัน)
ภาพพิมพ์แกะไม้ (2542 - ปัจจุบัน) และงาน จิตรกรรมชุดใหม่ (2556 - ปัจจุบัน) ของ อินสนธิ์
วงศ์สาม ร่วมร้อยชิ้นผลงานมักถ่ายทอดลักษณะพิเศษหลายอย่างที่ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับ
ความล้ำลึกจากจิตใจภายในของ มนุษย์ รวมถึงศิลปกรรมชิ้นสำคัญอื่นๆ เช่น ประติมากรรมไม้
ชุดห้วยไฟ (2517 - 2520) ที่สร้างสรรค์จากเศษ ซากตอไม้สักขนาดใหญ่แสดงถึงการโหยหา
ความบริสุทธิ์ในสภาวะธรรมชาติ ช่วยโน้มนำชุมชนให้ระลึกถึงต้นไม้และผืนป่าที่สูญเสีย ผลงาน ประติมากรรมโลหะจำลองขนาดเล็กชุดใต้ทะเล (2511-2517) ที่แสดงถึงความตระหนักในปัญหา
สิ่งแวดล้อมและวิกฤติทางธรรมชาติ ซึ่งผลงาน บางส่วนจะได้รับการถ่ายทอดให้เป็นจินตภาพที่
สมบูรณ์ในรูปแบบวิดีโออาร์ตโดยศิลปินร่วมสมัย จิรศักดิ์ แสงพลสิทธิ์ และ วชร กัณหา และผลงาน
ประติมากรรม ถอดได้ (2540 - ปัจจุบัน)ที่นำเศษไม้รูปทรงแปลกมาประกอบกันด้วยวิธีการเข้าไม้
สลักเดือย สามารถจับปรับขยับทิศทางรูปทรงได้ เป็นต้น

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ทักษิณา พิพิธกุล
ศิลปินรับเชิญ: จิรศักดิ์ แสงพลสิทธิ์ และ วชร กัณหา

ริเริ่มและดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถาม: exhibition@bacc.or.th

main exhibition 789

นิทรรศการศิลปะ "มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์"
จัดโดย กรมศิลปากร, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
29 สิงหาคม - 16 พฤศจิกายน 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิทรรศการศิลปะ มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์ ประกอบด้วยโบราณวัตถุ 38 ชิ้น
และการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยใหม่โดยศิลปิน 19 ท่าน ภัณฑารักษ์ รับเชิญของนิทรรศการนี้
ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เขียนไว้ว่า "มนต์เสน่ห์ไทย:
มรดก + พลังสร้างสรรค์ จะเป็นนิทรรศการที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับศิลปินที่รังสรรค์ผลงาน
ศิลปะของตนเองจากการพินิจพิเคราะห์และตีความหมายงานโบราณวัตถุที่เป็นมรดกตกทอดจาก
งานสะสมของชาติ เป็นเสมือนการย้อนเวลากลับไปเพื่อเคารพนอบน้อมฝีมือช่างนิรนาม ผู้สมควร
ได้รับการยกย่องและเคารพนับถือ"

เป็นครั้งแรกที่โบราณวัตถุหลายชิ้นได้ถูกนำออกแสดงสู่สาธารณะชน พร้อมกับผลงานใหม่
โดยศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงกับโบราณวัตถุ ที่เป็นมรดกอันล้ำค่าของ
ช่างฝีมือปรมาจารย์ “เราสามารถซาบซึ้งฝีมือด้านศิลปะของช่างฝีมือและศิลปินได้อย่างเต็มอิ่ม"
ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ อธิบาย“ในระหว่างที่ผู้ชมได้รับรู้ถึงประสบการณ์
การเชื่อมโยงระหว่างรากเหง้าและพลังของความคิดสร้างสรรค์"

ภัณฑารักษ์: ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์

ศิลปิน: อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, บุษราพร ทองชัย, ดาว วาสิกศิริ, จักกาย ศิริบุตร, คามิน
เลิศชัยประเสริฐ, กัมปนาท เรื่องกิตติวิลาส, นพวงษ์ เบ้าทอง, ปานพรรณ ยอดมณี, ปัญญา
วิจินธนสาร, พิเชฐ เขียวประเสริฐ, ประเสริฐ ยอดแก้ว, รัธวลี ชาญชวลิต, ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวานิช,
รอลฟ วอน บูเรน, สาครินทร์ เครืออ่อน, สิโรจน์ พวงบุปผา, ถวัลย์ ดัชนี, อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ,
ยุรี เกนสาคู

people's gallery

Emotional Season
โดย กมล หอมกลิ่น
4 – 29 ตุลาคม 2557
People's Gallery P1-P2 ชั้น 2 artHUB@bacc

ในฤดูกาลที่ผ่านพ้นไป ร่อยรอยในประสบการณ์บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ในความทรงจำไม่ว่าดี
หรือร้าย หยาดฝนหล่นลงเป็นหยาดสุดท้ายของฤดูกาลกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ ฤดูกาลใหม่
ใจและจิตความคิดของมนุษย์ก็เช่นกัน ทั้งกักขังและเดินทาง อุดมคติ จึงกลายเป็นความฝันล่อ
หลอกให้เดินทางไปสู่ความสำเร็จในเชิงอุปทาน สุดปรารถนา รักใคร่ ครอบครองความหวัง
ปรารถนา นานาสรรพสิ่งเป็นจริงดั่งหวัง มนุษย์จึงกลาย เป็นแมลงอวิชชา บินโผล่เข้าไปในภวังค์
แห่งความรกร้าง ท่ามกลางสายหมอกเดียวดาย ไร้พันธนาการสิ่งจับต้องใดๆ พาหนะแห่งอวิชชา
จึงเป็นร่างมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความ ปรารถนา บรรเลงเพลงชีวิตในทำนองรุกเร้า สุดท้ายคำตอบ
มันเป็นเพียงคำสั้นๆ ว่า สุญตา ในบริบทมนุษย์

รูปแห่งความทุกข์
โดย วราวัจน์ พิมพิสัย
3 – 29 ตุลาคม 2557
People's Gallery P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ปริมณฑลแห่งความทุกข์กินอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล ครอบคลุมทุกสรรพสิ่ง ทุกข์คือ
สภาวะที่ไม่อาจทนอยู่ในสภาพเดิมได้ โดยอาการที่ถูกบีบคั้นด้วยการก่อรูปและสลายตัว
อาการที่กดดัน ฝืนและขัดแย้ง เพราะเหตุปัจจัยที่ถูกปรุงแต่งมีสภาพเปลี่ยนแปลงไป
เกิด ดับต่อเนื่อง ไม่เที่ยง ไม่คงที่ ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อชีวิตคือชั่วขณะอันแสนสั้นของความรับรู้
เป็นหน่วยรวมแห่งองค์ประกอบอันแปรเปลี่ยนไปเสมอ ทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งรูปธรรม
และนามธรรม ข้าพเจ้ามองย้อนเข้าไปภายในตัวตนของตนเอง เพื่อสอบทาน เพ่งพินิจ สำรวจ
ถึงการมีอยู่ของตัวตนภายในจิตใต้สำนึกที่มีความกลัวต่อสภาวะความเป็นจริง การสูญเสีย
ความเสื่อมสลาย ความไม่มีอยู่จริงของตัวตนของเรา ตัวตนที่เป็นที่ตั้ง ของความทะยานอยาก
ความปรารถนา และยึดถือจนก่อให้เกิดเป็นรูปแห่งความทุกข์

arts network

นิทรรศการภาพวาดของชิฮิโระ อิวาซากิ
จัดโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะชิฮิโระ แห่งเมืองอะซูมิโนะ
(Chihiro Art Museum Azumino)
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
5 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2557
ผนังโค้ง ชั้น 3 - 5

จากรูปประกอบวรรณกรรมเยาวชนอันโด่งดัง "โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง" ผลงานของ
ชิฮิโระ อิวาซากิ (Chihiro Iwasaki) ศิลปินภาพสีน้ำและนักวาดภาพประกอบชื่อดังชาวญี่ปุ่น
จะถูกนำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯร่วมกับพิพิธภัณฑ์
ศิลปะ ชิฮิโระแห่งเมืองอะซูมิโนะ (Chihiro Art Museum Azumino) จะจัดแสดงภาพเขียนสีน้ำ
จำนวนมากกว่า 40 ชิ้นของชิฮิโระ อิวาซากิ

music


bacc music

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 8
"มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่น ๆ"

โดยฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 15.30 - 18.30 น
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เตรียมพบกับการเสวนาทางดนตรีในกิจกรรม Bangkok Music Forum ครั้งที่ 8 พบกับเรื่องราวชีวิต
และประสบการณ์ในเส้นทางสายดนตรีของมาโนช พุฒตาล ร่วมเสวนาโดย พจนาถ พจนาพิทักษ์ และ
หนุ่มเมืองจันท์ พร้อมรับชมการแสดงดนตรีสดจากวง The Lambs และการเล่าเรื่องประกอบเสียงกีตาร์
โดย มาโนช พุฒตาล

ดำเนินรายการโดย วิภว์ บูรพาเดชะ
ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 15.30 - 18.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเสวนาและไม่ต้องสำรองที่นั่ง

กิจกรรมริเริ่มและดำเนินการโดย
ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 2146630-8 ต่อ 530
www.bacc.or.th
baccpage

performance

bacc performing arts

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3
โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4, ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 และห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดงร่วมกันจัดงานเทศกาลศิลปะการแสดงครั้งยิ่งใหญ่ เทศกาลศิลปะ
การแสดง ครั้งที่ 3 หรือ P.A.F. : Performative Art Festival # 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557 ที่ห้องสตูดิโอ ห้องอเนกประสงค์
และห้องออดิทอเรียม หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน โดยในปี 2557 นี้ นับเป็นปีที่สามที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมมือกับ
เครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปะการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกพื้นทีในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง
และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์

ซึ่งภายใต้เทศกาลฯ ในครั้งนี้การแสดงจะมีความหลากหลายจากศิลปินชาวไทยและต่างชาติ และนอกเหนือจากการแสดงทั้งละครเวที ละครร้อง
ศิลปะการแสดงสด และศิลปะการเต้นแล้วนั้น ยังประกอบด้วยการเสวนาโดยศิลปิน และการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านศิลปะการแสดงสด ศิลปะการ
เต้น และบูโตอีกด้วย โดยตลอดเทศกาลฯ ผู้ชมจะได้รับชมการแสดงจากคณะศิลปินหลายกลุ่มที่มีรูปแบบการแสดงที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย
ทั้งนี้เทศกาลฯ จะประกอบไปด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

โครงการ "Connecting ASEAN Plus" 2014
เงา - ร่าง (Shade Borders)
ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสรา
สนทนาและฝึกปฏิบัติการศิลปะแสดงสดกับแรนดี้ เกรดฮิลล์
ละครเวที เพลงรัก 2475
Hipster the King
เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปียครั้งที่ 16 / 2014
เทศกาลละครกรุงเทพ 2557
มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2014
THE 9th INTERNATIONAL BUTOH FESTIVAL THAILAND 2014

18 - 27 กรกฎาคม 2557
15 - 17 สิงหาคม 2557
28 - 31 สิงหาคม 2557
3 - 6 กันยายน 2557
18 กันยายน - 5 ตุลาคม 2557
10 - 12 ตุลาคม 2557
30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557
1 - 16 พฤศจิกายน 2557
21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557
4 - 21 December 2014

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 นี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้านการแสดง อาทิ มูลนิธิเพื่อนศิลปะ พระจันทร์เสี้ยวการละคร
นิตยสารไรท์เตอร์ กลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย เดโมเครซี่สตูดิโอ เครือข่ายละครกรุงเทพ กลุ่มละคร B-Floor และกลุ่ม Butoh Co-Op
ประเทศไทยที่จะมาร่วมสร้างสรรค์ พื้นที่ทางศิลปะการแสดงให้สมบูรณ์ขึ้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และถ่ายทอดความรู้จากศิลปินมาสู่ผู้ชม ผู้ที่สนใจเข้าชมการแสดงสามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ อาทิตารางการแสดง
(วันที่และเวลา) รวมทั้งราคาบัตรได้ที่ www.bacc.or.th และ Facebook: www.facebook.com/baccpage

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 2146630-8 ต่อฝ่ายกิจกรรม 530
โทรสาร 02 2146639
อีเมล : activity@bacc.or.th
www.bacc.or.th
baccpage


Hipster the King
10 - 12 ตุลาคม 2557
(วันศุกร์ - อาทิตย์ รอบเวลา 19.00 น.)
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

ไม่ต้องแคร์ใคร
วางใจในเรา
Hipster เป็นทางรอด
"Keep Calm and Love Me"

Democrazy Theatre Studio และ NONCITIZEN เสนอ การแสดงเต้นร่วมสมัยชิ้นล่าสุดของ
ตั๋ม - ธนพล วิรุฬหกุล ผู้กำกับที่มีลายเซ็นการันตีว่าผู้ชมกำลังจะได้ชมการแสดง "เต้นร่วมสมัย"
แนว "conceptual" ในรูปแบบ "interactive" และเป็นงานที่ใช้ "สื่อผสม" เพื่อสื่อสาร

ราคาบัตร: 450 บาท

สำรองบัตร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 081 441 5718
Line ID : democrazystudio
democrazystudio


เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปีย ครั้งที่ 16 / 2014
30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปีย เทศกาลศิลปะแสดงสดพื้นที่เชื่อมร้อยระหว่างศิลปิน
จากทั่วทุกมุมโลกกับศิลปินไทย เพื่อต่อยอดขยายแนวคิดการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินศิลปะแสดงสด
จากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ดังนิยามของเอเชียโทเปีย เพราะเราฝัน เราจึงค้นหา

ในวาระปีที่ 16 เราได้เปิดประตูค้นหาการสร้างงานของศิลปินจากประเทศอิสราเอลและยูเครนที่ไม่เคย
เข้าร่วมเทศกาลเอเชียโทเปียมาก่อนเพื่อผสมผสานและสร้างแรงบันดาลใจใหม่กับพื้นที่สร้างงานใน
ประเทศไทยร่วมกับศิลปินจากจีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ โปแลนด์ และศิลปินไทย โดยมีพื้นที่การ
ทำงานทั้งสามแห่งที่แตกต่างกันคือ ที่จังหวัดน่าน ศิลปินจะได้ทำงานร่วมกับชุมชนและเรียนรู้วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ที่กรุงเทพฯ ศิลปินจะได้ทำงานในพื้นที่ที่มีมาตรฐานทางศิลปะอย่างหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร และที่เชียงใหม่ ศิลปินจะได้ทำงานในบรรยากาศทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาศิลปะได้เรียนรู้และมีประสบการณ์การทำงานศิลปะแสดงสดจึงมีการบรรยาย
เพื่อ สร้างความเข้าใจความเป็นมาในประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวศิลปะแสดงสดทั้งในและต่างประเทศ

นักแสดง
อิสราเอล : ทามาร์ ราบานน์ / กินนาเรท ไฮยา แมทซ์ / รานน์ นาร์เมียรส์
โปแลนด์ : วาเดอร์มาร์ ตาต้าซุค
ยูเครน : ญารีนา ชมสการ์ / ยูรี บีเลย์
ฮ่องกง : ซามู เจง / เฉิน เหม่ย ตุง
ญี่ปุ่น : ฮิโรมิ ชิรัยอิ / มิชิโกะ คันซาวา
สิงคโปร์ : เจเรมี เฮยย์
จีน : วันเม่ย ตุง
ไทย : จิตติมา ผลเสวก / ทราย วรรณพร / ปรียาชนก เกตุสุวรรณ / พดุงศักดิ์ คชสำโรง /
พิชานันท์ สอนเย็น / มงคล เปลี่ยนบางช้าง

ตารางกิจกรรม

30 ตุลาคม 2557

ศิลปินเสวนา - ศิลปะแสดงสดในประเทศอิสราเอล - โปแลนด์
งานแสดงของศิลปินหญิงรุ่นใหม่ (ไทย - จีน - ฮ่องกง)

31 ตุลาคม 2557
พิธีเปิดเทศกาลเอเชียโทเปีย / งานแสดงศิลปะแสดงสด

1 - 2 พฤศจิกายน 2557
สร้างสรรค์งานศิลปะแสดงสด
ณ สตูดิโอ ชั้น 4, ลานหน้าอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และบริเวณทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า

*เข้าชมฟรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณนพวรรณ สิริเวชกุล
โทร. 085 150 3048 หรืออีเมล nsirivejkul@gmail.com
ASIATOPIA International Performance Art Festival

bacc library

กิจกรรม "นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์"
เชิญพบกับนิทานอาเซียนเรื่อง "ภูเขาทองคำกับเมล็ดข้าว"
โดยห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

นานมาแล้ว มีภูเขาเคลื่อนที่ได้ลูกหนึ่ง ปกคลุมไปด้วยทองคำเต็มไปหมด ผู้คนพากันเรียกว่าภูเขาทองคำ
เมื่อภูเขาไปอยู่ที่เมืองใด เมืองนั้นจะมีแต่ความร่ำรวยมั่งคั่ง แต่ภูเขาทองคำก็เคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ เพื่อหา
เมืองที่มีคุณธรรม วันหนึ่งภูเขาทองคำลอยไปเจอเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งร้องไห้อยู่กลางทะเล เมื่อถามก็ได้
คำตอบว่า ผู้คนในเมืองทิ้งเมล็ดข้าวลงไปในทะเลอย่างไร้ค่า ภูเขาทองคำโมโหมากเพราะถือว่าไม่ให้
เกียรติและไม่เห็นคุณค่ากันถึงแม้จะเป็นเพียงแค่เมล็ดข้าวเมล็ดเดียวก็ตามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป
ติดตามนิทานเรื่องนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม และพบกับโบโซ่ลูกโป่งแฟนซี เวลา 13.30 น.
ลงทะเบียนกิจกรรมและสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127
(อังคาร - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.)

artHUB@bacc

Dress Me Up
ชั้น 3

ร้านอาหารที่คุณสามารถเลือกตกแต่งเองได้ มีทั้งอาหารทานเล่น+ทานอิ่ม ส่วนสินค้า handmade
ก็มีทั้งdesign ที่ unique ไม่เหมือนใคร สีสันหลากหลาย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
www.anothaicraft.com

Green Thai Product
ชั้น 4

ผลิตและจำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ สมุดบันทึก
กระเป๋าสตางค์ ซองเก็บพาสปอร์ต และเครื่องประดับแฮนด์เมด เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
greenthaiproduct

Upcoming in November


bacc education

ศิลปะสนทนา 2557 ชุดสุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์
BACC Art Talk 2014 : Relational Aesthetics ครั้งที่ 3

โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หัวข้อ: สุนทรีย์ผัสสะ (Aesthetics Makes Sense)
วิทยากร: อริญอริญชย์ รุ่งแจ้ง (ศิลปิน)
              วรเทพ อรรคบุตร (ภัณฑารักษ์อิสระ)

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้ที่สนใจและรักในศิลปะทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
BACC Art Talk 2014 ชุด สุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ซึ่งจะเป็นการร่วมพูดคุยกับศิลปิน
และภัณฑารักษ์ จากนิทรรศการศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 55 ประเทศอิตาลี
(55th International Art Exhibition la Biennale di Venezia) อริญชย์ รุ่งแจ้ง (ศิลปิน) และ
วรเทพ อรรคบุตร (ภัณฑารักษ์)ในแง่มุมเกี่ยวกับงานศิลปะที่เชื่อมโยงสู่สังคมศิลปะเป็นสื่อกลาง
ในการส่งรับวัฒนธรรม และบทบาทของงานศิลปะปัจจุบัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่
ฝ่ายการศึกษา โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 519
อีเมล์: education@bacc.or.th
www.bacc.or.th
baccpage

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล์ : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th
baccpage | baccnews | baccbangkok | baccchannel

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร