Thai Version / Eng Version
e-newsletter / กุมภาพันธ์ 2558

highlight

bacc exhibition 789

สนามตรึก - Imply Reply: หวง หย่ง ผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน
โดยศิลปิน หวงหย่งผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ถัง คอนเทมโพรารี อาร์ต
สนับสนุนโดย สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12 กุมภาพันธ์ - 26 เมษายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
พิธีเปิดนิทรรศการวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.30 น.

"สนามตรึก-Imply Reply: หวง หย่ง ผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน" นิทรรศการจัดแสดงร่วมระหว่างหวงหย่งผิงศิลปินชั้นนำชาวจีนจากประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ่งผลงานแสดงถึงการบรรจบกันระหว่างแนวคิดสมัยใหม่แบบตะวันตกและมุมมองรากฐานความคิดของจีนสร้างสรรค์ตัวตนทางวัฒนธรรม
รูปแบบใหม่ให้กับประเทศจีน และ สาครินทร์ เครืออ่อน ศิลปินไทยที่ผลงานมีรูปแบบเฉพาะตัวแบบร่วมสมัย สะท้อนถึงพื้นฐานความสนใจศิลปะไทย
แบบดั้งเดิมโดยผสมผสานเรื่องราวตามตำนานเก่าแก่ของไทยเข้ากับความเข้าใจที่เคลื่อนตัวไปตามยุคสมัยนิทรรศการครั้งนี้เสนอความหลากหลายของ
มุมมอง อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ในบริบทของกระแสโลกาภิวัฒน์ เล่นกับแนวคิดที่ย้อนแย้งกันในมิติทางประวัติศาสตร์สมัยใหม่ และประเด็นทางสังคม
ที่มีผลกระทบต่อยุคสมัยปัจจุบันผ่านผลงานของศิลปินต่างรุ่นต่างวัฒนธรรมทั้งสองท่าน โดยชื่อนิทรรศการสะท้อนถึงการตีความและการโต้ตอบทาง
ความคิดระหว่างของศิลปินและผู้ชมท้าทายและปลุกเร้าให้ผู้ชมได้ไตร่ตรองแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังผลงาน

main exhibition 789

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี "อันมีทิพเนตรส่องไป"

10 ธันวาคม 2557 - 26 เมษายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการปีนี้แปลกกว่าปีก่อนๆ ที่ผ่านมา คือมีภาพที่ถ่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์ (telescope) มีภาพ
ที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electronic Microscope) มีรูปจาก
ยานไร้คนขับหรือโดรน ที่ทำให้เราได้เห็นภาพจากที่สูง เครื่องมือเหล่านี้ ทำให้เรามีตาทิพย์ที่ได้เห็น
สิ่งที่ไม่น่าเห็น ได้ เป็นที่มาของชื่อนิทรรศการ ซึ่งมาจากบทกลอนเรื่องอิเหนาตอนจร

"ยอกรขึ้นเพียงศิโรเพฐ ไหว้ไทเทเวศน้อยใหญ่
อันมีทิพเนตรส่องไป อย่าได้เข้าด้วยคนร้าย"


มีภาพที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
สำหรับบางประเทศเป็นการเสด็จฯ ไปเป็นครั้งแรก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 501
www.bacc.or.th

bacc exhibition activity

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY :
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี "อันมีทิพเนตรส่องไป"

กิจกรรมพิเศษ Curator Tour
โดยภัณฑารักษ์ คุณนิติกร กรัยวิเชียร
วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 - 12.00 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมพิเศษนิทรรศการ
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "อันมีทิพเนตรส่องไป"
โดย ภัณฑารักษ์ คุณนิติกร กรัยวิเชียร

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "อันมีทิพเนตรส่องไป" จำนวน 158 ภาพ ที่นำมาจัดแสดงนอกจากเป็นภาพที่สวยงาม
ทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงประสบพบเห็น
สิ่งต่างๆที่ทรงสนพระราชหฤทัยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายอีกทั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆ
เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มาชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายของพระองค์ท่านในทุกแห่ง
หนมีภาพที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
สำหรับบางประเทศเป็นการเสด็จฯ ไปเป็นครั้งแรก

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 533
อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการอีกา
โดย รวิ กฤษณะโลม
4 - 28 กุมภาพันธ์ 2558
People's Gallery P1-P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

"เป็นเพียงอีกาที่ต้องการเป็นอิสระจากทุกสิ่ง" ผมเป็นอีกาเพราะหนังเรื่องอีกา ผมชอบประโยคที่หนัง
พูดว่า "เป็นอีกาดีแล้ว ดีกว่าเป็นนกในกรงที่ไม่รู้จักวิธีบิน" ผมจึงตามหาความหมายของการเป็นอีกา
ตั้งแต่นั้นมา และสิ่งที่อีกาอย่างผมต้องการคือการมีอิสระที่จะทำในสิ่งที่ตนเองรักและต้องการเป็นอิสระ
จากทุกสิ่ง เพื่อสิ่งที่เหล่านี้แล้วอีกาจึงต้องเรียนรู้วิธีการแผดเสียง ล่า และบิน เพื่อที่จะบินไปตามทาง
ของตนเอง และมีชีวิตรอดให้ได้ แม้ระหว่างทางจะต้องเจอพายุโหมกระหน่ำเผาปีกจนบินไม่ได้ แต่อีกา
ตัวนี้จะบินต่อไปตามหัวใจเรียกร้อง หวังว่าสักวันจะไปถึงจุดหมายและปลดปล่อยตนเองได้สำเร็จ

arts network

ศิลปินชาวอินเดียน อานูป แมทธิว โทมัส คว้ารางวัล ‘Han Nefkens Foundation-BACC Award for Contemporary Art’ ครั้งที่ 2!

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิฮานเนฟเก้นส์ (Han Nefkens Foundation) ประเทศ
สเปน ได้ร่วมกันประกาศมอบรางวัล ‘Han Nefkens Foundation-BACC Award for Contemporary
Art’ครั้งที่ 2! ให้แก่ ศิลปินชาวอินเดีย อานูป แมทธิว โทมัส (Anup Mathew Thomas) โดยรางวัลนี้
เป็นรางวัลด้านศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติที่ต้องการส่งเสริมและสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยในเอเชียทุก
สองปี ด้วยการมอบรางวัลให้กับศิลปินรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำกัดสัญชาติ สร้างผลงานอยู่ในทวีป
เอเชีย มีอาชีพเป็นศิลปินเต็มตัว แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างระดับสากลโดยศิลปินที่ได้รับการคัดเลือก
จะได้รับเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นเงินรางวัล 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ 12,000
ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสร้างสรรค์ผลงานในระยะเวลา 2 เดือนที่อยู่ที่กรุงเทพฯ และแสดงผลงานที่หอศิลป
กรุงเทพฯ เป็นเวลา 1 เดือน

อานูป แมทธิว โทมัส
(Anup Mathew Thomas)

อานูป แมทธิว โทมัส เป็นศิลปินภาพถ่าย ผลงานของเขามักจะพูดถึงเรื่องราวในชุมชนท้องถิ่น ผลงาน
ในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมามักจะเป็นชุดภาพถ่ายสะท้อนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพื้นเมืองของรัฐเกรละ
บ้านเกิดของเขา ภาพถ่ายของโทมัสจะนำผู้ชมเข้าไปรับรู้เรื่องราวที่อาจจะถูกกลืนหายไปกับกาลเวลา
ผ่านรูปแบบการถ่ายทอดที่ก้ำกึ่งระหว่างสารคดีและงานศิลปะ ผลที่ได้คือผลงานภาพถ่ายพอร์ตเทรต
บุคคลที่ผ่านการจัดวางอย่างรอบคอบ สไตล์การถ่ายภาพของเขาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
จับภาพและความรู้สึกในชั่วขณะนั้นของศิลปะการถ่ายภาพและความน่าทึ่งของภาพถ่ายในฐานะสื่อศิลปะ
ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างไร้ขีดจำกัดและกระตุ้นให้เกิดความคิดและความรู้สึกต่างๆ มากมาย
ล่าสุดเมื่อปีพ.ศ. 2557 เขาก็เพิ่งได้รับรางวัล The Abraaj Group Art Prize อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ไลลา บุนนาค ฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายต่างประเทศ
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 528
อีเมล: laila.b@bacc.or.th


นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "Japanese Tea"
โดย สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
1 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2558
สตูดิโอ ชั้น 4 และ ผนังโค้ง ชั้น 3 - 5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 357 1241-5

Turning Tweets Pulse Exhibition
โดย The Japan Foundation ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
4 - 10 กุมภาพันธ์ 2558
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

เป็น 1 ใน 3 นิทรรศการของโครงการ "Run & Learn: New Curatorial Constellations" ซึ่งจัดขึ้น
โดยเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครภายใต้
แนวคิด "Rethink..." เพื่อสนับสนุนภัณฑารักษ์รุ่นเยาว์ในการรวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยมานำเสนอ
ต่อผู้คนในสังคมผ่านการสะท้อนแนวคิดและเรื่องราวในมุมมองของศิลปิน

"Turning Tweets Pulse" นิทรรศการที่แสดงถึงจุดเปลี่ยนระหว่างอดีต และ ปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคต
โดยการย้อนกลับไปสำรวจที่มาของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงตั้งต้น เพื่อค้นหาและทบทวนตัวตนผ่าน
กระบวนการตอบสนองจากประสบการณ์แรกเริ่มผ่านการสะท้อนจากชีพจรที่แสดงถึงแรงสั่นสะเทือน
จากศิลปินต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้ชมสามารถมีปฎิสัมพันธ์กับชิ้นงานได้ผ่านกระบวนการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างอดีต ปัจจุบัน อนาคต

ศิลปิน : Eyedropper Fill, โตคิณ ทีฆานันท์, วรรณฤทธิ์ พงศ์ประยูร, วุฒิพงษ์ มหาสมุทร,
ศิวนัส บุญศรีพรชัย, ณัฐพล โรจนรัตนางกูร

ภัณฑารักษ์:
กมลพร วงศ์เจริญชัย

กิจกรรม
วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.30 น.
พิธีเปิดนิทรรศการ + การแสดงดนตรีสด

- "การบรรเลงเดี่ยว Koto" โดย ชัชชล ไทยเขียว
- "Guitar Biology" โดย Square Head Music
- "Pulse : Sonic Environments and Visuals" โดย Space Trio +1 และ Jean-David Caillouët

วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น.
"Tweets in Process" พูดคุยกับศิลปินและภัณฑารักษ์ ดำเนินรายการโดย วิภว์ บูรพาเดชะ

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 19.00 น.
พิธีปิดนิทรรศการ + การแสดงดนตรีสด

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.facebook.com/RunAndLearnTH2015
สนับสนุนโดย GreyHound Original และ Happening Magazine.

bacc library

นิทรรศการหนังสือภาพถ่ายเยอรมันยอดเยี่ยม 2014
โดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยและหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
5 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2558
ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยและหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอเชิญทุกท่านร่วมชม
นิทรรศการ หนังสือภาพถ่ายเยอรมันยอดเยี่ยม 2014 ต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา หนังสือภาพถ่าย
รางวัลระดับ "ทอง" และ"เงิน" จํานวน 21 เล่ม จากประเภทหนังสือภาพถ่ายหนังสือประวัติศาสตร์
การถ่ายภาพ และ Coffee Table Books จะจัดแสดงอีกครั้งในห้องสมุดศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ

หนึ่งในผลงานเด่น คือ "Before They Pass Away" โดย Jimmy Nelson ด้วยภาพถ่ายสี 402 ภาพ
พร้อมคําบรรยายภาษาเยอรมัน อังกฤษและฝรั่งเศส หนังสือภาพถ่ายขนาดใหญ่พิเศษเล่มนี้จะนําทุกท่าน
เดินทางไปพบกับชนเผ่า 31 เผ่าทั่วโลก

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการชมนิทรรศการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 108 8242, bib@bangkok.goethe.org
หรือ 02 214 6630 - 8 ต่อ 126,127
อีเมล: library@bacc.or.th

กิจกรรม "นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์"
นิทานเรื่อง "ก็...รักกันได้นะ"
โดยพี่ๆ กลุ่มคิดแจ่ม
เสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น.
โถง ชั้น L

ณ ป่าแห่งหนึ่ง มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิด อายุ รูปร่าง หน้าตา นิสัยล้วนแตกต่างกันไป แต่พวกเขา
ก็อาศัยอยู่ด้วยกัน และ "ก็...รักกันได้นะ" ติดตามชมนิทานเรื่องนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ลงทะเบียนกิจกรรมและสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127
อีเมล: library@bacc.or.th

artHUB@bacc

BkkGraff Shop
ชั้น 3

BkkGraff Shop จำหน่ายสีสเปรย์นำเข้าสำหรับงานศิลปะโดยเฉพาะ และอุปกรณ์ต่างๆ ใช้ในงานศิลปะ
ประเภทสตรีทหรืองานสื่อผสม อาทิ หัวพ่นสเปรย์ ปากกามาร์คเกอร์ หมึก รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น
เสื้อยืด กระเป๋า หมวก นิตยสาร เป็นต้น

เลอ ปลาแดก
ชั้น 4

"เลอ ปลาแดก" เป็นคำประสมของ 2 ภาษา คำว่า "เลอ" (Le) เป็นภาษาฝรั่งเศส หมายถึงเพศชาย
ส่วน "ปลาแดก" (Pla Daak) เป็นภาษาอีสาน หมายถึง "ปลาร้า" เมื่อนำมาประสมกัน จึงเกิดเป็น
"Le Pla Daak" หรือ "ปลาร้าตัวผู้" "เลอ ปลาแดก" in the city @BACC จึงถือกำเนิดขึ้นเพี่อรองรับ
วิถีชีวิตของชาวเมืองในรูปแบบ "อีสาน ฟาสต์ฟู้ด" ที่ผสมกลิ่นอายฝรั่งเศส แต่ยังคงคุณค่า "ความอร่อย"
ในรูปแบบการปรุงแบบรสชาติดั้งเดิม หม้อต่อหม้อ จานต่อจาน ครกต่อครกเหมือนเดิม เรานั้นยังใส่ใจ
และดูแลคุณภาพของอาหารรวมถึง สิ่งสำคัญที่สุดต่อสุขภาพคือ เราไม่ใส่ "ผงชูรส"

Upcomings in March


bacc exhibition 789

crossover : The Unveiled Collection
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ - 14 มิถุนายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

นิทรรศการ crossover : The Unveiled Collection เริ่มต้นจากแนวคิดที่มาบรรจบกันระหว่าง
ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยที่มีบริบทเฉพาะกับประวัติศาสตร์ของการสะสมผลงานศิลปะที่เกิด
จากทรรศนะอันหลากหลายของบุคลากรในแวดวงศิลปะ หลายสิบปีที่ผ่านมานักสะสมกิตติมศักดิ์หลาย
ท่านใช้เวลามากมายใปการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลป์ ร่วมกิจกรรมนิทรรศการ มีปฏิสัมพันธ์กับ
ศิลปิน และเก็บรักษาผลงานศิลปะไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะเบื้องหลังการสนับสนุนที่ยัง
คงเป็นเสาหลักของวงการศิลปะ ทำให้วันนี้เราได้มีโอกาสนำเสนอผลงานชิ้นสำคัญในประวัติศาสตร์ศิลป์
ไม่ว่าจะเป็นผลงานอย่างชุด "จักรวาล" โดยศิลปินประเทือง เอมเจริญ และผลงานงานจาก "ชุดทศชาติ"
โดยศิลปินถวัลย์ ดัชนี เป็นต้น

นิทรรศการนี้จึงเป็นครั้งแรกของการนำเสนอผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าที่อยู่ในการสะสมของเอกชน
และเป็นโอกาสเปิดตัวนักสะสมศิลปะของไทยส่วนหนึ่งอย่างเป็นทางการผลงานศิลปะชิ้นสำคัญจะพา
ผู้ชมย้อนกลับไปในบรรยากาศช่วงเวลาของการรับอิทธิพลลัทธิสมัยใหม่ (Modernism) จากตะวันตก
จนมาถึงผลงานในช่วงเวลาสำคัญของศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย (Contemporary Art) เป็นเส้นทาง
ของการผสมผสานศิลปะด้วยรูปแบบและเทคนิคสากลที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของจิตวิญญาณตะวันออก
นักสะสมกลุ่มนี้จึงเปรียบเสมือนกับผู้บุกเบิกและค้นพบดินแดนใหม่ของความงามอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของยุคสมัย

นอกจากจะเป็นนิทรรศการที่เต็มไปด้วยผลงานคุณภาพที่อยู่ในการสะสมแล้ว นิทรรศการ crossover :
The Unveiled Collection
ยังต้องการจุดประกายให้กับบุคคลทั่วไป ศิลปินนักศึกษาศิลปะ รวมถึง
นักสะสมท่านอื่นๆที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับผลงานชิ้นเยี่ยมของศิลปินในประวัติศาสตร์เพื่อเข้าถึงความสำคัญ
ของการเก็บรักษา สะสม และร่วมกันดูแล เผยแพร่สมบัติทางวัฒนธรรมเหล่านี้ต่อไป

นักสะสม: กิตติโชติ หริตวร, กิตติภรณ์ ชาลีจันทร์, ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที, ชนะ อัษฎาธร, ชอง
มิเชล, ณรงค์ อิงค์ธเนศ, ดร. ดิสพล จันศิริ, ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์, ปริญญ์ จิราธิวัฒน์, พงศา
อธิรกุล, พงษ์ชัย จินดาสุข, เพชร โอสถานุเคราะห์, ภัคพงศ์ เช็ง, เยาวณี นิรันดร ช่อวิเชียร, ดร. วุฒิพงศ์
กิตติธเนศวร, นพ. สมรัช หิรัญยะวะสิต

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ธวัชชัย สมคง / ชล เจนประภาพันธ์

นิทรรศการริเริ่มและดำเนินงานโดย
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.bacc.or.th
baccpage


bacc education

BACC Special Lecture 2015
โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
7 - 8 มีนาคม 2558
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ วิดีโออาร์ตในหัวข้อ "It was always you: art and moving images
from video to film to media" ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการให้ข้อมูลพื้นฐาน แก่ผู้ฟังถึงที่มาที่ไปของ
วิดีโออาร์ตเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดและพัฒนาการจากจุดเริ่มต้นการเดินทางมาสู่การสร้างสรรค์
งานวิดีโอ อาร์ตในยุคปัจจุบัน ให้ผู้ฟังได้ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของวิดีโออาร์ตในฐานะที่เป็นงานศิลปะ
แขนงหนึ่ง

กำหนดการการบรรยาย
- The Origins: From Signal to Performance
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.00น.

- The Recognition of Video by Museums through the Installation

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 - 19.00น.

- The Move from Video to Media and Film Installation
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.00น.

ผู้บรรยาย: คุณสตีเฟ่น ซาราแซง
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์และ ภาพเคลื่อนไหว นักวิจารณ์ และภัณฑารักษ์ชาวฝรั่งเศส ทำงาน ณ
กรุงโตเกียวและกรุงปารีส เป็นอาจารย์บรรยายให้กับมหาวิทยาลัยปารีส 8 (Paris 8 University)
และในสถาบันต่างๆ ในโตเกียว ได้แก่ มหาวิทยาลัยอาโอยาม่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตเกียว
และสถาบันฝรั่งเศสแห่งโยโกฮาม่านอกจากนี้เขายังได้เป็นอาจารย์รับเชิญให้แก่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก มหาวิทยาลัยบัฟฟาโล วิทยาลัยออกแบบแห่งออทาริโอและอีกหลายสถาบัน
ในยุโรป

การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลภาษาไทย
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม

สำรองที่นั่ง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา 02 214 6630 - 8 ต่อ 519  
อีเมล education@bacc.or.th

bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร "Cinema Diverse: Director's Choice"
เสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 16.30 - 20.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับ 5 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์
ไทยชื่อดัง ร่วมรับชมภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศพร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้กำกับทั้ง 5
ภายหลังการฉาย

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤศจิกายน 2558 สำหรับการจัดฉายในครั้งแรก
ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 พบกับภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกา Frances Ha (2012) กำกับ
ภาพยนตร์ โดย โนอาห์ บามบัค และคัดสรรโดย นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ผู้กำกับภาพยนตร์เจ้าของผลงาน
อย่าง Mary Is Happy, Mary Is Happy, 36 และ The Master

Frances Ha
ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม สาขาภาพยนตร์ตลกและ
ภาพยนตร์เพลง และเข้าชิงภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยม British Independent Film Awards
เมื่อปี พ.ศ. 2557 อีกด้วย

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม)
*ฉายเป็นภาษาอังกฤษ มีซับไตเติ้ลภาษาไทย
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.30 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 528 และอีเมล์ activity@bacc.or.th
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า

www.bacc.or.th
baccpage

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


ผู้สนับสนุนกิจกรรมหอศิลปกรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร