Thai Version / Eng Version
e-newsletter / เมษายน 2558

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เทศกาลสงกรานต์

ประกาศ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 13 -15 เมษายน 2558

highlight

bacc experimental

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #3 ACCIDENT
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ SO::ON Dry FLOWER
28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2558
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียงนำเสนอผ่านแนวคิด "Drift"หรือการไหลรื่นในความหมายเชิงเทคนิคของการแข่งรถในการเคลื่อนตัวอย่างลื่นไหล
ทางกายภาพ จากแนวคิดนี้เชื่อมโยงถึงการไหลผ่าน ทางจิตวิทยาทางการรับรู้เกี่ยวกับเสียงจากแหล่งหนึ่งเข้าสู่อีกแหล่ง สื่อสารเนื้อหาเชิงเทคนิค และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยหลากหลายวิธีการนำเสนอของศิลปิน จุดประสงค์ของงานคือเพื่อให้ผู้ชม มองเห็นองค์ประกอบของดนตรีทดลอง และ
เสียงในฐานะรูปแบบงานศิลปะ เปิดกว้างต่อสถานการณ์ ที่เอื้อต่อการรับรู้แบบต่างๆ ผ่านการแสดงดนตรีสด ศิลปะการจัดวางทางเสียง การแสดงเสียง
อิมโพรไวส์ต่อเนื่อง รวมถึงปฏิบัติการและการบรรยายทั้งจากศิลปินไทย และนานาชาติ ทั้งหมดนำเสนอด้วยรูปแบบ ที่แตกต่างแต่สร้างสรรค์ร่วมกัน
บนฐานของแนวคิดเชิงทดลอง ซีรี่ยส์กิจกรรม โดยครั้งนี้นำเสนอด้วยโครงการสุดท้าย Project #3 : ACCIDENT

Project #3: ACCIDENT
อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ไม่ได้ตั้งใจ สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นช่องทางให้เกิดสถานการณ์ ทางเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เหนือการควบคุมใดๆ ภายใต้แนวคิดที่กระตุ้นให้ศิลปินสร้างสรรค์ ผลงานเชิงทดลองด้านเสียงจากแหล่งที่มาหลากหลาย ทั้งในเชิงวัตถุ และรูปแบบ
การกระทำต่างๆ ซึ่งเกิดจากการคาดการณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้สร้าง นำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่า อุบัติการณ์ทางเสียง "Accident" คือการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างศิลปินผ่านการเพอร์ฟอร์ม และงานซาวน์อินสตอลเลชั่น โดยมีความบังเอิญเป็นวัตถุดิบสำคัญที่เปิดโอกาส ให้ศิลปิน
มองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในความปกติของชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้ชมจะได้เห็นถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่แรกเริ่ม ได้ยิน ได้เห็น และเป็น
ส่วนหนึ่ง ตลอดจนรับรู้ผลลัพธ์ที่ปรากฏไปพร้อมๆ กัน ทำให้เราต้องหันมาทบทวนและตั้งคำถาม อีกครั้งถึงสุนทรียะและความหมายของเสียงจาก
ความสามัญในความเป็นจริง

ภัณฑารักษ์: โคอิชิ ชิมิสึ / พิชญา ศุภวานิช

ศิลปิน: บานี่ เฮคาล, อุเมดะ เท็ตสึยะ, ฌ็อง-ดาวิด ไกยูเอ็ท, หลิว นิยมการ, ศิวนัส บุญศรีพรชัย, มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

การบรรยายพิเศษ โดย ภัณฑารักษ์รับเชิญ: คาร์สเทิน ไซฟ์ฝาร์ท

โครงการทดลองทางเสียงโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ SO::ON Dry FLOWER ในส่วนหนึ่งของ BACC Experimental Project
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายนิทรรศการ : exhibition@bacc.or.th
SO::ON Dry FLOWER : eastablishrec@yahoo.com

bacc exhibition 789

ครอสโอเวอร์ : ศิลปะ & นักสะสม
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ - 14 มิถุนายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

เริ่มต้นจากแนวคิดที่มาบรรจบกันระหว่างประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยกับประวัติศาสตร์ของการสะสม
ผลงานศิลปะของนักสะสม กลุ่มคนเหล่านี้มักถูกมองข้ามจากวงวิชาการ ทางศิลปะ ในขณะที่ผลงานจาก
การสะสมของพวกเขาได้แสดงถึงความเปลี่ยนแปลง ของประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยอย่างน่าสนใจ นิทรรศการ crossover : The Unveiled Collection ยังต้องการจุดประกายให้กับบุคคลทั่วไป ศิลปิน นักศึกษาศิลปะ รวมถึงนักสะสมท่านอื่นๆ ได้สัมผัสกับผลงานชิ้นเยี่ยมในประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และ
เพื่อเข้าถึงความสำคัญของการเก็บรักษา สะสม ร่วมกันดูแล และเผยแพร่สมบัติทาง วัฒนธรรมเหล่านี้ต่อไป

นักสะสม: กิตติโชติ หริตวร, กิตติภรณ์ ชาลีจันทร์, ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที, ชนะ อัษฎาธร, ฌ็อง-มิเชล เบอร์เดอเล, ณรงค์ อิงค์ธเนศ, ดร.ดิสพล จันศิริ, ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์,ปริญญ์ จิราธิวัฒน์, พงศา อธิรกุล, พงษ์ชัย จินดาสุข, เพชร โอสถานุเคราะห์, ภัคพงศ์ เช็ง, เยาวณี นิรันดร, ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร, นพ.สมรัช หิรัญยะวะสิต

ภัณฑารักษ์รับเชิญ:
ธวัชชัย สมคง, ชล เจนประภาพันธ์

นิทรรศการริเริ่มและดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.bacc.or.th
baccpage

สนามตรึก - Imply Reply: หวง หย่ง ผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ ถัง คอนเทมโพรารี อาร์ต
สนับสนุนโดย สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
และ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12 กุมภาพันธ์ - 26 เมษายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

"สนามตรึก-Imply Reply: หวง หย่ง ผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน"หวงหย่งผิงศิลปินชั้นนำชาวจีนจาก
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งผลงานแสดงถึงการบรรจบกันระหว่างแนวคิดสมัยใหม่แบบตะวันตกและมุมมองรากฐาน
ความคิดของจีนสร้างสรรค์ตัวตนทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ให้กับประเทศจีน และ สาครินทร์ เครืออ่อน
ศิลปินไทยที่ผลงานมีรูปแบบเฉพาะตัวแบบร่วมสมัย สะท้อนถึงพื้นฐานความสนใจศิลปะไทยแบบดั้งเดิม
โดยผสมผสานเรื่องราวตามตำนานเก่าแก่ของไทยเข้ากับความเข้าใจที่เคลื่อนตัวไปตามยุคสมัยนิทรรศการ
ครั้งนี้เสนอความหลากหลายของมุมมอง อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ในบริบทของกระแสโลกาภิวัฒน์ เล่นกับ
แนวคิดที่ย้อนแย้งกันในมิติทางประวัติศาสตร์สมัยใหม่ และประเด็นทางสังคมที่มีผลกระทบต่อยุคสมัย
ปัจจุบันผ่านผลงานของศิลปินต่างรุ่นต่างวัฒนธรรมทั้งสองท่านโดยชื่อนิทรรศการสะท้อนถึงการตีความ
และการโต้ตอบทางความคิดระหว่างของศิลปินและผู้ชมท้าทายและปลุกเร้าให้ผู้ชมได้ไตร่ตรองแนวคิด
ที่อยู่เบื้องหลังผลงาน

ภัณฑารักษ์ : พิชญา ศุภวานิช

main exhibition 789

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี "อันมีทิพเนตรส่องไป"

โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม
10 ธันวาคม 2557 - 26 เมษายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการปีนี้แปลกกว่าปีก่อนๆ ที่ผ่านมา คือมีภาพที่ถ่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์ (telescope) มีภาพ
ที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electronic Microscope) มีรูปจาก
ยานไร้คนขับหรือโดรน ที่ทำให้เราได้เห็นภาพจากที่สูง เครื่องมือเหล่านี้ ทำให้เรามีตาทิพย์ที่ได้เห็น
สิ่งที่ไม่น่าเห็น ได้ เป็นที่มาของชื่อนิทรรศการ ซึ่งมาจากบทกลอนเรื่องอิเหนาตอนจร

"ยอกรขึ้นเพียงศิโรเพฐ ไหว้ไทเทเวศน้อยใหญ่
อันมีทิพเนตรส่องไป อย่าได้เข้าด้วยคนร้าย"


มีภาพที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
สำหรับบางประเทศเป็นการเสด็จฯ ไปเป็นครั้งแรก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 501
www.bacc.or.th

bacc spacial activities

กิจกรรมพิเศษเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 5 รอบ

2 เมษายน - 26 เมษายน 2558
โถง ชั้น 1 และห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลนี้ หอศิลปกรุงเทพฯ
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมพิเศษในช่วงเดือนเมษายนนี้

กิจกรรมแรก
หอศิลปกรุงเทพฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบไปรษณียบัตร เพื่อถวายพระพร
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

*กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2558 เวลา 11.00 - 17.00น.
ณ โถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่สอง
เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสอันเป็นมงคลนี้ หอศิลปกรุงเทพฯอยากเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมชม
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "อันมีทิพเนตรส่องไป"

โดยตลอดเดือนเมษายน หอศิลปกรุงเทพฯ เปิดโอกาสผู้ที่สนใจอยากเข้าชมนิทรรศการเป็นหมู่คณะ
ทั้งบุคคลทั่วไป และสถาบันการศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์ในการขอเจ้าหน้าที่นำชมพิเศษได้
โดยติดต่อฝ่ายการศึกษา โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 519

*กิจกรรมตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2558
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา 02-214 6630 - 8 ต่อ 519
Email: education@bacc.or.th

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการในการต่อยอด
ทำงานศิลปะหรือการดำรงชีวิตต่อไปฝ่ายนิทรรศการจึงจัดเวลาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำชม
โดยเจ้าหน้าที่นำชมของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันอังคารถึงวันอาทิตย์ นำชมวันละ 1 รอบ เวลา 15.00 น.
นำชมนิทรรศการ ชั้น 7 ชั้น 8 และ ชั้น 9


หมายเหตุ: หากไม่สามารถมาในเวลาดังกล่าว สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่นำชม เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์
* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 533
อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการนัยย์ ชีวิต
โดยกลุ่ม "BLACK SPACE"
(สุเมธ พัดเอี่ยม, พีรนันท์ จันทมาศ และ สุรีวัลย์ สุธรรม)

3 - 29 เมษายน 2558
People's Gallery P1-P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ศิลปินกลุ่ม Black Space เป็นการรวมตัวของอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำเสนอผลงานจิตรกรรม ภายใต้แนวคิดเรื่อง "นัยย์ ชีวิต" (Implication of Life) ซึ่งมีทัศนคติ มุมมอง ชีวิตที่แตกต่างกันตามประสบการณ์ โดยมีการแฝงนัยยะ
และสัญลักษณ์ต่างๆ ในการแปลความหมายเชิงความรู้สึก

education

bacc education

โครงการ BACC Training of Art Manager 2015
โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ให้คำปรึกษาโครงการโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวน นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจงานด้านการจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม ทุกท่านเข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะการบริหารจัดการในโครงการ Training of Art
Manager 2015
ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่เน้นเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงควบคู่ไปกับการบรรยาย
ให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการศึกษา
ดูงานในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ส่งผลให้สามารถนำประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง

ส่งใบสมัครพร้อมบทความแนะนำตนเอง ความสนใจในการจัดการศิลปวัฒนธรรม และจะนำความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์อย่างไร ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยส่งกลับมาที่ฝ่ายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ
Email: education@bacc.or.th หรือส่งด้วยตนเองที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 เมษายน 2558 *รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่านเท่านั้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต้องมีอายุระหว่าง 20-35 ปี
2. มีความสนใจการจัดการศิลปวัฒนธรรม
3. เรียนในสาขาศิลปะ และวัฒนธรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีความตั้งใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
5. ตรงต่อเวลา สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้อย่างน้อย 80% ของเวลาการฝึกอบรม

*ฝึกอบรม ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2558
*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 214 6630 - 8 ต่อ 519
และ Email: education@bacc.or.th

bacc library

นิทรรศการหนังสือภาพถ่ายเยอรมันยอดเยี่ยม 2014
5 กุมภาพันธ์ - 12 เมษายน 2558
ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยและหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการ หนังสือภาพถ่ายเยอรมันยอดเยี่ยม 2014 ต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา หนังสือภาพถ่ายรางวัลระดับ "ทอง"
และ "เงิน" จำนวน 21 เล่ม จากประเภทหนังสือภาพถ่าย หนังสือประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ และ Coffee Table Books จะจัดแสดงอีกครั้งในห้องสมุดศิลปะ หอศิลปะกรุงเทพฯ หนึ่งในผลงานเด่น คือ "Before
They Pass Away" โดย Jimmy Nelson ด้วยภาพถ่ายสี 402 ภาพ พร้อมคำบรรยายภาษาเยอรมัน
อังกฤษและฝรั่งเศส หนังสือภาพถ่ายขนาดใหญ่พิเศษเล่มนี้จะนำทุกท่านเดินทางไปพบกับชนเผ่า
31 เผ่าทั่วโลก

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการชมนิทรรศการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 108 8242
Email: bib@bangkok.goethe.org หรือ 02 214 6630 - 8 ต่อ 126,127
Email: library@bacc.or.th

กิจกรรม "นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์"
เรื่อง แก้วจอมซน ตอน "สุขสันต์วันเกิด"
นิทานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

วันนี้เป็นวันเกิดของแก้ว แก้วจะได้รับของขวัญและพบกับเรื่องราวสนุกๆ อะไรบ้าง ติดตามชมนิทานเรื่องนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
พบกับกิจกรรมเพ้นท์หน้าหลังการเล่านิทาน
ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ 02 214 6630 - 8 ต่อ 126, 127
Email: library@bacc.or.th

artHUB@bacc

ArtNMeal
ชั้น 2

"ArtNMeal" ร้านกาแฟสำหรับคนรักงานศิลปะ เมล็ดกาแฟที่ได้รับตรา Rainforest Alliance ซึ่งเป็นการ
การันตีว่าเป็นเมล็ดกาแฟที่บริสุทธิ์และเป็นกาแฟออร์แกนิก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
จนถึงขั้นตอนการเก็บเมล็ดกาแฟ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 081 195 5004

มงเฌอ
ชั้น 4

เครื่องประดับเพชร ‘คู่กาย’ ที่สร้างจากความเป็นคุณ เครื่องประดับเพชรที่ออกแบบโดยอาศัย วัน เดือน ปี
เวลาและสถานที่เกิดของคุณมาวิเคราะห์ผ่านโหราศาสตร์จีนเพื่อกำหนดลายเส้นที่เหมาะสมกับความปรารถนา
ของคุณในแต่ละเรื่อง เช่น เรื่องงาน เรื่องครอบครัว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 108 4599
monCher.jewel

Upcomings in May


bacc education

ศิลปะสนทนา 2558
กิจกรรมครั้งที่ 1 : " ศิลปะสร้างเมือง เล่าเรื่องเมืองสร้างสรรค์ "
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

เมื่อศิลปะสร้างเมือง เมืองจึงกลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ที่เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมกิจกรรมศิลปะสนทนา 2558 ครั้งที่ 1 ภายใต้ประเด็น
การพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ ด้วยฐานของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมการพูดคุย จะนำเสนอตัวอย่างในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ โดยตัวแทนผู้ผลักดันให้เกิดกระแส
ในการพัฒนา 3 ท่าน คือ คุณสมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินเซรามิค ผู้บุกเบิกเครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง
และเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อตั้ง "ขัวศิลปะ" จ.เชียงราย คุณวินัย ปราบริปู ศิลปินอิสระผู้ก่อตั้งหอศิลป์ริมน่าน
และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมผลักดันเทศกาลศิลปะ "น่านเนิบๆ" จ. น่าน และคุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปิน
ศิลปาธร เจ้าของโรงงานเครื่องปั้นดินเผา เถ้า ฮง ไถ่ รุ่นที่ 3 ผู้บุกเบิกหอศิลป์ d Kunst (ดี คุนส์) และ
เทศกาลศิลปะ "ปกติศิลป์" จ.ราชบุรี เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนมุมมอง วิธีคิดและกระบวนการ
ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ต่อยอดไปสู่เมืองต่างๆ ที่กำลังพัฒนาไปสู่เมืองสร้างสรรค์

วิทยากร:
สมลักษณ์ ปันติบุญ, วินัย ปราบริปู, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์

*ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
*บรรยายเป็นภาษาไทย
สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายการศึกษา 02-214-6630-8 ต่อ 519
Email: education@bacc.or.th

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
14 พฤษภาคม - 2 สิงหาคม 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น.

bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร
Cinema Diverse: Director's Choice 2015

โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.30 - 20.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับ 5 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์
ไทยชื่อดัง ร่วมรับชมภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศพร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้กำกับทั้ง 5
ภายหลังการฉาย

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤศจิกายน 2558 สำหรับการจัดฉายในครั้งที่สอง
ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 พบกับภาพยนตร์จากประเทศอินเดีย Court (2014) กำกับภาพยนตร์
โดย ชัยทันยะ ทามเหน และคัดสรรโดย อาทิตย์ อัสสรัตน์ ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยเจ้าของผลงาน
อย่าง Wonderful Town และ Hi-So

Court คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม National Film Awards ของประเทศอินเดีย รางวัลภาพยนตร์
ยอดเยี่ยมและผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์มุมไบ ภาพยนตร์เอเชียยอดเยี่ยมจาก
เทศกาล Singapore International Film Festival รางวัล Luigi De Laurentiis Award และ Venice
Horizons Award จาก Venice Film festival และรางวัล Fipresci Prize จากเทศกาล Viennnale

ร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง Court พร้อมพูดคุยภายหลังการชมภาพยนตร์กับ อาทิตย์ อัสสรัตน์ ชัยทันยะ
ทามเหน
ผู้กำกับภาพยนตร์ และ วิเวก กอมเบอร์ นักแสดงและโปรดิวเซอร์

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า


*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.30 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 528 และอีเมล activity@bacc.or.th
www.bacc.or.th
baccpage

bacc music

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 9 :
"62 ปี กวีศรีชาวไร่ - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ"

โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 - 18.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เตรียมพบกับการเสวนาทางดนตรีในกิจกรรม Bangkok Music Forum ครั้งที่ 9 พบกับเรื่องราวชีวิต
และประสบการณ์ในเส้นทางสายดนตรีของพงษ์เทพ กระโดนชำนาญ บทบาทของประธานมูลนิธิเขาใหญ่
และรับชมการแสดงดนตรีสดกับหลากหลายบทเพลงที่ถ่ายทอดแนวคิดเชิงปรัชญาในรูปแบบเฉพาะตัว
ของน้าหมู

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเสวนาและไม่ต้องสำรองที่นั่ง

ลงทะเบียนเข้างานเวลา 15.30 น.


กิจกรรมริเริ่มและดำเนินการโดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 530
www.bacc.or.th
baccpage

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


ผู้สนับสนุนกิจกรรมหอศิลปกรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร