Thai Version / Eng Version
e-newsletter / กรกฎาคม 2558

highlight

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ - ส่วนที่ 2
นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์

ดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 MUZ'
4 กรกฎาคม - 25 ตุลาคม 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 MUZ' จัดนิทรรศการ
'PROXIMITY' นำเสนอศิลปะร่วมสมัยไทยและโปแลนด์ โครงการนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์ไทยและโปแลนด์ ในการพัฒนา
ความคิด ผ่านการโต้ตอบ สนทนาเพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินไทยในประเทศโปแลนด์ (ส่วนที่ 1, 2557) และศิลปินโปแลนด์ในประเทศไทย
(ส่วนที่ 2, 2558) แก่นสำคัญของนิทรรศการคือระยะใกล้และไกล เชิงสัมพัทธ์ที่ใช้เทียบเคียงเพื่อมองหาคำอธิบายในภาวะร่วมสมัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ด้วยแนวความคิดดังกล่าว ผลงานศิลปะจึงถูกนำเสนอจากความหมาย ที่ไม่ใช่เพียงภาพกว้างในมุมมองแบบฟิสิกส์ หรือภาพรองเพื่อเข้าใจถึงความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม แต่ยังให้รู้สึกได้ถึงภาพละเอียด ที่เรื่องราวของศิลปะบ่งบอกเงื่อนไขสากลในความเป็นมนุษย์

ภัณฑารักษ์: บาร์เท็ค โอท็อคกี, พิชญา ศุภวานิช

ศิลปิน: อดัม วิทควอสกี้, อกาต้า บีลเอสก้า, อันนา วิทควอสก้า, อาร์เตอร์ มาเลสกี้, ฟรานชิสเซ็ก ออร์โลว์สกี, กุร์ไชกอร์ช ดรอซด์, คริสตอฟ เคท
โอลเชสสกี้, พอลีน่า สโดว์สก้า, พาเวล คูล่า,เพียวอัทร์ สกีบา, โทมาช โกแซ็ค

main exhibition 789

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
และเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
14 พฤษภาคม - 2 สิงหาคม 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

การแสดงผลงานศิลปะนานาชาติที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแสดงครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 โดยจัดแสดงผลงานศิลปะประเภทภาพพิมพ์และ
วาดเส้นที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกเข้าร่วมแสดงจากศิลปินทั่วโลกจำนวน 149 ชิ้น ซึ่งมีศิลปินที่มีชื่อเสียง
ในระดับโลกหลายคนที่ได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในการแสดงนิทรรศการครั้งนี้
นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการพิมพ์ภาพพิมพ์เอทชิ่ง และเชิญเข้าร่วมปฏิบัติทำภาพพิมพ์โมโนพริ้นต์สีน้ำและ
ภาพพิมพ์โฟมอัด โดยนักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกวันศุกร์และ เสาร์ เวลา 14.00 - 17.00 น. และการฉายวีดิทัศน์สาธิตการทำศิลปะภาพพิมพ์

PAUSE
จัดโดยโฟโต้บางกอก
ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
30 กรกฎาคม - 1 พฤศจิกายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ในจังหวะของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทุกสิ่งรอบตัวล้วนพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว การหยุดเพียงชั่วขณะหนึ่งเพื่อสร้างช่วงเวลาการทบทวนสิ่งต่างๆ อาจทำให้สามารถสร้างจังหวะของการ
ขับเคลื่อนในอนาคตมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น PAUSEคือนิทรรศการภาพถ่ายของศิลปินใน
ประเทศอาเซียนที่นำเสนอช่วงเวลาที่งานภาพถ่ายร่วมสมัยเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ประเด็นที่แตกต่างหลาก
หลาย ซึ่งเป็นผลงานที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ไว้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนหน้านี้ และในครั้งนี้จะนำมาจัด
แสดงอีกครั้งในบริบทของช่วงเวลาและสถานที่ที่แตกต่างจากเดิม

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: อรรฆย์ ฟองสมุทร

ศิลปิน: คิม ฮัก (กัมพูชา), โสภาล เนียก (กัมพูชา), ศิลปินกลุ่ม Mes 56 (อินโดนีเซีย), สุลิยา ภูมีวง
(ลาว), มินสเทรล ก๊วก ซิว เจี้ยะ (มาเลเซีย), นาซารูดินห์ อับดุล ฮาเม็ท (มาเลเซีย), เมย์ โกะ นาย
(เมียนมา), เจต เอสกัวร์ตา (ฟิลิบปินส์), ยาซอน บานาล (ฟิลิบปินส์), อัง ซง เหนียน (สิงคโปร์),
โรเบิร์ต จ้าว เหรินฮุ้ย (สิงคโปร์), นฤเบศ วาดวารี (ไทย), ประทีป สุธาทองไทย (ไทย), บุย ฮู ฟึก
(เวียดนาม), ฟาน กวง (เวียดนาม)

exhibition education and activity

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ The 4th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition :
การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่ 4

โดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
กิจกรรม : การสาธิตเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์
โดยนักศึกษาวิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 14.00 - 17.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2558
ห้องแสดงนิทรรศการหลัก ชั้น 8

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเนื่องในโอกาสครบ
รอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพพิมพ์ หนึ่งในเทคนิคที่ศิลปินเลือกสร้างสรรค์งานศิลปะ และเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่คนทั่วไปต้องการ
รู้ขั้นตอนการผลิตงานจากภาพพิมพ์ ขอเชิญรับแรงบันดาลใจจากนิทรรศการงานประกวดภาพพิมพ์และ
วาดเส้นจากศิลปินไทยและนานาชาติ รวมทั้งกิจกรรมหน้านิทรรศการการสาธิตภาพพิมพ์เอทชิ่งและร่วม
ทำภาพพิมพ์โมโนพริ้นต์สีน้ำและภาพพิมพ์ โฟมอัด ณ ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 8 หอศิลปกรุงเทพฯ

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
* เนื่องจากมีที่นั่งเข้ารวมกิจกรรมจำนวนจำกัด แต่หากมีเก้าอี้นั่งว่างท่านสามารถนั่ง
และร่วมทำภาพพิมพ์ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องสำรองที่นั่ง


ดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

ติดต่อสำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กิจกรรมการศึกษา ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 533 อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการในการต่อยอด
ทำงานศิลปะหรือการดำรงชีวิตต่อไปฝ่ายนิทรรศการจึงจัดเวลาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำชม
โดยเจ้าหน้าที่นำชมของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันอังคารถึงวันอาทิตย์ นำชมวันละ 1 รอบ เวลา 15.00 น.
นำชมนิทรรศการ ชั้น 7 ชั้น 8 และ ชั้น 9


หมายเหตุ: หากไม่สามารถมาในเวลาดังกล่าว สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่นำชม เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการศิลปะ Moka World
โดย ปีณิฎา สุนทรรัตน์
4 - 26 กรกฎาคม 2558
People's Gallery P1-P2 ชั้น 2 artHUB@bacc

นิทรรศการแสดงผลงานภาพวาดอย่างเป็นทางการครั้งแรกของปีณิฎา สุนทรรัตน์หรือ Moka ศิลปิน
ผู้สร้างสรรค์ผลงานแนว Pop Surrealism ซึ่งผลงานของ Moka เป็นผลงานที่ถ่ายทอดอารมณ์ ความ
รู้สึก ความงาม ความน่ารักของ MODAKA ผู้หญิงจ้ำม่ำที่พร้อมจะสรรค์สร้างความงามให้กับโลกใบนี้
อย่างลงตัว

นิทรรศการศิลปะ "ปรารถนา"
โดย ชญานิน กวางแก้ว
4 - 26 กรกฎาคม 2558
People's Gallery P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

วัตถุนิยม ค่านิยม กระแสและสื่อในสังคมมีผลโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การสร้างแรงจูงใจด้วย
สื่อที่เน้นความทันสมัยที่ซ่อนและแอบแฝงไปด้วยความฟุ่มเฟือย ค่านิยมที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวัตถุ
ที่มีความสำคัญมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ สื่อในปัจจุบันเป็นสิ่งที่เข้าถึงและรับรู้ได้ง่าย เป็นสิ่งที่คอยกระตุ้น
ความต้องการให้เพิ่มขึ้นจากภาวะปกติเป็นความกระหายอยากจนถึงมัวเมาและลุ่มหลงได้ ความปรารถนาที่
จะตอบสนองความต้องการอย่างไม่จบสิ้นกิเลสตัณหาจึงเป็นเสมือนความอยากหรือความต้องการที่รอการ
กระตุ้นให้นำออกมาใช้งาน ค่านิยมที่เป็นกระแสสังคมคงไม่มีใครตัดสินได้

cinema

bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร
Cinema Diverse: Director's Choice 2015

โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.30 - 20.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับ 5 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์
ไทยชื่อดัง ร่วมรับชมภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศพร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้กำกับทั้ง 5
ภายหลังการฉาย

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤศจิกายน 2558 สำหรับการจัดฉายครั้งที่สาม
ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 พบกับภาพยนตร์จากประเทศฟิลิปปินส์ How to Disappear
Completely (2013)
กำกับภาพยนตร์โดย รายา มาร์ติน และคัดสรรโดย ลี ชาตะเมธีกุล ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยเจ้าของผลงานภาพยนตร์เรื่อง ภวังค์รัก

เด็กสาวใฝ่ฝันอยากหายตัวไป เธอมักจะเล่นซ่อนแอบเพียงลำพังคนเดียว ในขณะที่แม่พร่ำบ่นคำสอน
จากศาสนา และพ่อก็หมกมุ่นอยู่กับเหล้าและประวัติศาสตร์ จนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้กำกับละครเวทีของ
โรงเรียน ซึ่งดัดแปลงจากหนังเก่าของฟิลิปปินส์เกี่ยวกับครอบครัวที่หายตัวไปในภูเขาระหว่างสงคราม
ไม่นานหลังจบการแสดง เธอก็หายตัวไปเหมือนในละคร พ่อแม่พากันออกตามหาเธอในป่า แต่ทุกคน
กลับค่อยๆ หายตัวไป ทีละคน ทีละคน...

"How to Disappear Completely เป็นเรื่องราวของครอบครัวเล็กๆ มีพ่อขี้เมากับแม่ผู้เคร่งศาสนา
และลูกสาววัยแรกแย้มที่อาศัยอยู่ในกระท่อมไม้โทรมๆ บนเกาะลึกลับแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์ ท่ามกลาง
ธรรมชาติที่ดูแปลกปลอมสังเคราะห์ เหมือนดนตรีประกอบแนวอิเล็กโทรนิกที่ผสมผสานกับนิทานพื้นบ้าน
หลอดไฟนีออน การแสดงในโรงเรียน และประวัติศาสตร์อันยุ่งเหยิง Raya Martin สร้างโลกที่อยู่ระหว่าง
ความจริงกับความฝัน เล่านิทานกล่อมเด็กที่ทำให้ผู้ใหญ่ต้องสยอง และทำลายความบริสุทธิ์ด้วยความตาย
จนทุกสิ่งได้หายสาบสูญไป" ลี ชาตะเมธีกุล

How to Disappear Completely ได้รับทุนสร้างจาก Hubert Bals Production Fund และคว้า
รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาล Cinemanila International Film
Festival ประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ อาทิ Rotterdam
International Film Festival ประเทศเนเธอร์แลนด์, Locarno International Film Festival ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ และ Minneapolis St. Paul International Film Festival ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างภาพยนตร์: www.youtube.com/watch?v=ykLDgYZqfhE

ร่วมชม How to Disappear Completely พร้อมพูดคุยภายหลังการชมภาพยนตร์กับ ลี ชาตะเมธีกุล,
รายา มาร์ติน ผู้กำกับภาพยนตร์ และ เนส โร้ก นักแสดงนำ

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า


*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.30 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 528
อีเมล: activity@bacc.or.th l www.bacc.or.th l baccpage

performance

30 ปี ศิลปะแสดงสด จุมพล อภิสุข
ติด-ตั้ง-วาง-ฉับพลัน นิทรรศการ วัตถุ - ภาพบันทึก - ศิลปะแสดงสด
โดย จุมพล อภิสุข

1 กรกฎาคม - 19 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 - 19.30 น
สตูดิโอ ชั้น 4

ผลงานคัดสรรวัตถุจัดแสดงของศิลปินจุมพล อภิสุข โดย นพวรรณ สิริเวชกุล จากผลงานการทำงานศิลปะ
แสดงสดทั้งในและต่างประเทศตลอด 30 ปีของศิลปินจุมพล อภิสุข ศิลปินยุคบุกเบิกของวงการศิลปะ
แสดงสดเมืองไทย ผู้ก่อตั้งเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปีย

ในนิทรรศการนอกจากวัตถุจัดแสดงและงานติดตั้งจัดวางแล้ว ทุกวันศิลปินจะทำงานศิลปะแสดงสด
และ เปิดให้ผู้ชมเข้าร่วมสนทนากับศิลปินทั้งเดี่ยวและร่วมกับศิลปินรับเชิญในแต่ละวัน ตั้งแต่เวลา
13.00 - 19.30 น. ที่สตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ศิลปินรับเชิญ: วสันต์ สิทธิเขตต์, สุรพล ปัญญาวชิระ, ไพศาล เปลี่ยนบางช้าง, สมพงษ์ ทวี,
จิตติมา ผลเสวก, มงคล เปลี่ยนบางช้าง, พดุงศักดิ์ คชสำโรง, วิชชุกร ตั้งไพบูลย์, นพวรรณ สิริเวชกุล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 085 150 3048 (นพวรรณ สิริเวชกุล)
อีเมล: nsirivejkul@gmail.com
SIATOPIA International Performance Art Festival

bacc education

นิทรรศการแสดงผลงานค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะ 2558
ดำเนินการโดยฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
14 - 26 กรกฏาคม 2558
ผนังโค้งชั้น 3
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2558 เวลา 17.00 น.

นิทรรศการแสดงผลงานจากกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะ 2558 โดย ครูชลิต นาคพะวัน
ประกอบไปด้วยผลงานศิลปะหลากหลายเทคนิค ทั้งงานวาดเขียน งานปั้น งานภาพพิมพ์ งาน
ประดิษฐ์สามมิติ และงานออกแบบตัวอักษร ของศิลปินตัวน้อยทั้ง 23 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ 21-25 เมษายน 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา
โทร.02 214 6630-8 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th

เอเชียโทเปียเสวนา 2558 ครั้งที่ 1
"30 ปีศิลปะแสดงสดของจุมพล อภิสุข"

ผู้ร่วมเสวนา : จุมพล อภิสุข / นพวรรณ สิริเวชกุล / ลักขณา คุณาวิชยานนท์
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 - 16.30 น.
สตูดิโอ ชั้น 4

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปีย
จัดกิจกรรมเอเชียโทเปียเสวนาขึ้นครั้งแรกในปี 2557 ตามวัตถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ
หอศิลปกรุงเทพฯ ที่ต้องการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศิลปินกับประชาชน เพื่อต่อยอดความคิด
จากการทำงานในรูปแบบของศิลปะแสดงสด

โดยครั้งแรก เป็นการเสวนาแนะนำหนังสือบันทึกประวัติชีวิตและการทำงานของศิลปินจุมพล อภิสุข
ผู้ก่อตั้งเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปีย ที่นับได้ว่าเป็นเทศกาลศิลปะแสดงสดที่จัด
ต่อเนื่องทุกปีได้ยาวเทศกาลหนึ่งของเอเชียภายในหนังสือได้สะท้อนมุมมองการดำเนินชีวิตนับตั้งแต่
วัยรุ่นถึงปัจจุบัน จุดหักเหที่ทำให้ จุมพล สนใจเรียนศิลปะและจริงจังกับการทำงานศิลปะแสดงสดมา
เป็นเวลาถึง 30 ปี และวิธีคิดในการทำงานศิลปะแสดงสดของจุมพล หนังสือเล่มนี้ถือเป็นบทเริ่มต้น
ของการบันทึกเรื่องราวศิลปะแสดงสดของไทยผ่านตัวบุคคล และเป็นส่วนหนึ่งของบทบันทึกประกอบ
นิทรรศการ ติด - ตั้ง - วาง - ฉับพลัน30 ปีศิลปะแสดงสด ของจุมพล อภิสุขนอกจากการแนะนำหนังสือ
แล้ว จะมีการบรรยายถึงผลลัพธ์การทำงานศิลปะแสดงสดตลอด 15 วันในนิทรรศการของ จุมพล อภิสุข
และศิลปินรับเชิญ ซึ่งถือเป็นการทำงานร่วมกับศิลปินอื่นอีกรูปแบบหนึ่ง

bacc library

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
นิทานเรื่อง "สิงโตขนฟูกับเขตหวงห้าม"

โดยพี่ๆ กลุ่มไอเดียเพลิน
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

ในป่าใหญ่มีสถานที่แห่งหนึ่งที่สัตว์ทุกตัวไม่กล้าเข้าไป เพราะมีใครบางคนบอกไว้ว่าที่นั่นเป็นเขตหวง
ห้าม สิงโตขนฟูสงสัยว่าทำไมที่แห่งนั้นจึงเป็นเขตหวงห้าม แต่ถามสัตว์ต่าง ๆ ก็ไม่มีใครรู้ที่มาแน่นอน
ต่างรู้แต่ว่ามีสัตว์ต่างๆ บอกกันมาเป็นทอด ๆ ในที่สุดสิงโตก็รู้ว่าลิงจ๋อเป็นสัตว์ที่บอกสัตว์อื่นๆ ว่ามีเขต
หวงห้าม ก่อนที่สิงโตจะแอบเห็นลิงจ๋อเข้าไปในเขตหวงห้าม เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชม
นิทานเรื่องนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
พบกับกิจกรรมเพ้นท์หน้าหลังการเล่านิทาน
ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ 02 214 6630 - 8 ต่อ 126, 127 l อีเมล: library@bacc.or.th

baccshop

bacc shop จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 1 ปี
โดยมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าทุกท่านที่มียอดใช้จ่ายครบ 1,000 บาท
ลุ้นรับของรางวัลและส่วนลดมากมายตลอดเดือนกรกฏาคม 2558

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 305
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

Pedal Lane
ชั้น 1

ร้านจำหน่ายจักรยาน City Bikeที่ใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและสำหรับการออกกำลังกายในวันหยุด
สุดสัปดาห์ นอกจากจักรยานแล้ว ยังจำหน่ายอุปกรณ์จักรยานต่างๆ อีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.081 615 6592, 081 619 6582
อีเมล: pedallanebkk@gmail.com

THAI ART ARCHIVES
ชั้น 4

Thai Art Archives (TAA) ให้บริการจำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย
พร้อมทั้งเป็นแหล่งศึกษา รวบรวมข้อมูล จัดแสดงและอนุรักษ์ศิลปะร่วมสมัย รวมถึงจัดการบรรยาย
และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ อีกด้วย โดยเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป นักเรียนนักศึกษา หรือชาวต่างชาติ
สามารถเข้ามาศึกษาวิจัย ค้นคว้าหาข้อมูลได้ โดยไม่หวังผลกำไรใดๆ นอกจากการเป็นแหล่งรวบรวม
และส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 082 340 3044
www.thaiartarchives.mono.net l taabangkok

Upcomings in August

เทศกาลโฟโต้บางกอก 2015 : เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติ
จัดโดยโฟโต้บางกอก ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
30 กรกฎาคม - 4 ตุลาคม 2558

ณ ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ อินสตอลเลชั่นกล้องรูเข็ม "อาร์ จี บี" 
โดย มีรชต รุจิณรงค์ ร่วมกับ อาร์ เอม เอ อินสทิทูท / 30 ก.ค. - 30 ส.ค.
สไลด์โชว์ "เลนส์ คัลเจอร์ อวอรด์" / เวลาฉายภาพ 19.00-19.30 น. ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม

ณ ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ ‘คี-ออส’ นิทรรศการทดลอง โดย นิกันต์ วะสีนนท์ / 30 ก.ค. - 4 ต.ค. ‘นิทรรศการหนังสือภาพถ่ายเยอรมันยอดเยี่ยม 2015’ โดยสถาบันเกอเธ่ / 30 ก.ค. - 20 ก.ย.

ณ ผนังโค้งชั้น 3, 4, 5 หอศิลปกรุงเทพฯ นิทรรศการ ‘ซับคอนเชียส’ โดย สตรีทโฟโต้ ไทยแลนด์ /
14 ส.ค. - 30 ก.ย.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว PhotoBangkok 2015 สามารถดูได้ที่
www.photobangkokfestival.com l Photobangkok

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ชนุตม์ชา พงษ์จีน (ใบชา)มือถือ 08 9203 6889 Email : chanutcha.p@gmail.com
อุมาภรณ์ เทศลงทอง (อ้อยเล็ก) โทรศัพท์ 0 2663 3226 ต่อ 66 มือถือ 08 1804 7118
Email : umaporn.3511@gmail.com

bacc exhibition

"นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ" โดย อิทธิพล ตั้งโฉลก
จัดโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
และ มูลนิธิเอสซีจี
14 สิงหาคม - 22 พฤศจิกายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
พิธีเปิด วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 18.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ผลงานศิลปะเกือบ 100 ชิ้น ทั้งเก่า ใหม่และที่ยังไม่เคยจัดแสดงมาก่อน จากทุกช่วงเวลา กว่า 40 ปี
ในชีวิตการทำงานของ "อิทธิพล ตั้งโฉลก" เป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยของไทยจำนวนน้อยที่คงยืนหยัด
บนเส้นทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนามธรรมอย่าง มั่นคงและมั่นใจ

เส้นทางของการทำงานสร้างสรรค์ของอิทธิพลเริ่มต้นที่การฝึกฝนเชิงเทคนิคภาพพิมพ์ ตั้งแต่สมัยเรียน
ปริญญาตรี เมื่อได้เดินทางไปศึกษาปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา อิทธิพลจึงได้รู้จักศิลปะนามธรรมอย่าง
เป็นทางการ และพบว่าแนวทางปฏิบัติเดิมของตัวเองสามารถเชื่อมต่อกับปรัชญาของศิลปะนามธรรมได้
อย่างลงตัว แม้ว่าหลังจากทศวรรษ 2520 ศิลปะนามธรรมในประเทศไทยเริ่มเสื่อมความนิยมลง เพื่อนใน
วงการแนะนำให้เปลี่ยนแนวทาง แต่อิทธิพลกล่าวตอบไว้อย่างมั่นใจว่า "ศิลปะนามธรรมได้ผลสำหรับผม"

การยืนหยัดต่อเส้นทางสายนี้อย่างสงบนิ่งและต่อเนื่อง อิทธิพลจึงค้นพบ "สัจจะ" หรือความจริงของศิลปะ
ในหลากหลายมิติ และท้ายที่สุด คือ เชื่อมั่นในคุณค่าและความเรียบง่ายของศิลปะนามธรรม เพราะ "ใจ"
คือ กลไกสำคัญที่ทำให้ศิลปินค้นพบ "สัจจะ" ของศิลปะอย่างแท้จริง

bacc education

ศิลปะสนทนา 2558 : BACC Art Talk 2015 ครั้งที่ 2
"หลักประกันทางจิตวิญญาณในความเป็นมนุษย์"
เสวนาโดย พิเชษฐ กลั่นชื่น
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ศิลปะสนทนา 2558 : BACC Art Talk
2015 ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 การเสวนา
จะหยิบยกประเด็นความสำคัญของงานศิลปะในฐานะ "สวัสดิการสังคม" ที่ตอบสนองความต้องการของ
สังคม จากระดับสูงสู่สามัญ ภายใต้การบริหารจัดการของสังคม เพราะศิลปะรับใช้สังคมในทุกบริบท
จนไม่สามารถแยกออกจากสังคมได้ศิลปะจึงเป็นสวัสดิการทางสังคมที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อน
วัฒนธรรม และเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความมั่นคงในที่สุด การให้
บริการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะและประสบการณ์สุนทรียะ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับสูง ให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิในการเรียนรู้ศิลปะ หน้าที่ของศิลปะ
จึงไม่ใช้การสร้างสุนทรียะเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคม

*ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
*บรรยายเป็นภาษาไทย
สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th

bacc family

กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ "D.I.Y. เราทำได้ : ดอกมะลิวันแม่"
โดย Hoo D.I.Y. หรือ พี่เต้าหู้ - ณฤต เลิศอุตสาหกูล
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น. 
โถง ชั้น L

วันแม่แห่งชาติปีนี้ ขอเชิญคุณน้อง ๆ หนู ๆ และครอบครัว มาสนุกสนานกับกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
"D.I.Y. เราทำได้" ซึ่งในครั้งนี้เราจะสอนทำ D.I.Y. ดอกมะลิวันแม่ ตามวัน และเวลาข้างต้น
แล้วเจอกันนะคะ

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม และรับจำนวนจำกัด
ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ 02 214 6630 - 8 ต่อ 126 (อังคาร-อาทิตย์: 10.00 - 18.00)
อีเมล: library@bacc.or.th

bacc performings art

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4
สิงหาคม - ธันวาคม 2558
ห้องสตูดิโอ และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดงร่วมกันจัดงานเทศกาลศิลปะ
การแสดง ครั้งที่ 4 หรือ P.A.F. #4 : Performative Art Festival # 4 ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม
2558 ที่ห้องสตูดิโอ และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดยในปี 2558 นี้เข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะ
การแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปะการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่งาน
ศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์

ซึ่งภายใต้เทศกาลฯ ในครั้งนี้การแสดงจะมีความหลากหลายจากศิลปินชาวไทยและต่างชาติ ในการแสดง
หลากหลายรูปแบบ อาทิ ศิลปะการแสดงสด และศิลปะการเต้น Experimental Performance รวมถึง
การแสดงละครเวที และยังประกอบด้วยการเสวนาโดยศิลปินและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการเต้น
อีกด้วย ทั้งนี้เทศกาลฯ จะประกอบไปด้วย 5 การแสดง (แบ่งเป็น 2 การแสดงและ 3 เทศกาล) ได้แก่
- Secret Keeper 5 - 23 สิงหาคม โดย บีฟลอร์ เธียเตอร์ โดย ดุจดาว
- Asiatopia International Performance Art Festival 26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน โดย กลุ่มศิลปิน
เอเชียโทเปีย (Asiatopia)
- เทศกาลละครกรุงเทพ (Bangkok Theatre Festival) 3 - 15 พฤศจิกายน โดย เครือข่ายละครกรุงเทพ
(Bangkok Theatre Network)
- International Dance Festival 17 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the
Arts Foundation)
- Si Ti Kay 11 - 13 และ18 - 20 ธันวาคม โดย Effendy จากประเทศสิงคโปร์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปที่ l www.bacc.or.th l baccpage
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร 02 214 6630-8 ต่อ 530

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


ผู้สนับสนุนกิจกรรมหอศิลปกรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร