Thai Version / Eng Version
e-newsletter / สิงหาคม 2558

12 สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

highlight

bacc exhibition

"นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ" อิทธิพล ตั้งโฉลก
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิเอสซีจี
18 สิงหาคม - 22 พฤศจิกายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
พิธีเปิด 21 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ผลงานศิลปะเกือบ 100 ชิ้น ทั้งเก่า ใหม่และที่ยังไม่เคยจัดแสดงมาก่อน จากทุกช่วงเวลากว่า 50 ปี ในชีวิตการทำงานของ "อิทธิพล ตั้งโฉลก"
เป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยของไทยจำนวนน้อยที่คงยืนหยัดบนเส้นทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนามธรรมอย่างมั่นคงและมั่นใจ

เส้นทางของการทำงานสร้างสรรค์ของอิทธิพลเริ่มต้นที่การฝึกฝนเชิงเทคนิคภาพพิ มพ์ตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรี เมื่อได้เดินทางไปศึกษาปริญญาโท
ที่สหรัฐอเมริกา อิทธิพลจึงได้รู้จักศิลปะนามธรรมอย่างเป็นทางการ และพบว่าแนวทางปฏิบัติเดิมของตัวเองสามารถเชื่อมต่อกับปรัชญาของศิลปะ
นามธรรมได้อย่างลงตัว แม้ว่าหลังจากทศวรรษ 2520 ศิลปะนามธรรมในประเทศไทยเริ่มเสื่อมความนิยมลง เพื่อนในวงการแนะนำให้เปลี่ยนแนวทาง
แต่อิทธิพลกล่าวตอบไว้อย่างมั่นใจว่า "ศิลปะนามธรรมได้ผลสำหรับผม"

การยืนหยัดต่อเส้นทางสายนี้อย่างสงบนิ่งและต่อเนื่อง อิทธิพลจึงค้นพบ "สัจจะ" หรือความจริงของศิลปะในหลากหลายมิติ และท้ายที่สุด
คือ เชื่อมั่นในคุณค่าและความเรียบง่ายของศิลปะนามธรรม เพราะ "ใจ" คือ กลไกสำคัญที่ทำให้ศิลปินค้นพบ "สัจจะ" ของศิลปะอย่างแท้จริง

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ดร.เตยงาม คุปตะบุตร

ศิลปิน: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก

bacc exhibition 789

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ - ส่วนที่ 2
นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์

ดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 MUZ'
4 กรกฎาคม - 25 ตุลาคม 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art
Festival '13 MUZ' จัดนิทรรศการ 'PROXIMITY' นำเสนอศิลปะร่วมสมัยไทยและโปแลนด์ โครงการนี้ เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์ไทยและโปแลนด์ ในการพัฒนาความคิด ผ่านการโต้ตอบ
สนทนาเพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินไทยในประเทศโปแลนด์ (ส่วนที่ 1, 2557) และศิลปินโปแลนด์
ในประเทศไทย (ส่วนที่ 2, 2558) แก่นสำคัญของนิทรรศการคือระยะใกล้และไกลเชิงสัมพัทธ์ที่ใช้เทียบ
เคียงเพื่อมองหาคำอธิบายในภาวะร่วมสมัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยแนวความคิดดังกล่าว ผลงานศิลปะจึงถูกนำ
เสนอจากความหมาย ที่ไม่ใช่เพียงภาพกว้างในมุมมองแบบฟิสิกส์หรือภาพรองเพื่อเข้าใจถึงความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม แต่ยังให้รู้สึกได้ถึงภาพละเอียด ที่เรื่องราวของศิลปะบ่งบอกเงื่อนไขสากลในความเป็นมนุษย์

ภัณฑารักษ์: บาร์เท็ค โอท็อคก, พิชญา ศุภวานิช

ศิลปิน: อดัม วิทควอสกี้, อกาต้า บีลเอสก้า, อันนา วิทควอสก้า, อาร์เตอร์ มาเลสกี้, ฟรานชิสเซ็ก
ออร์โลว์สกี, กุร์ไชกอร์ช ดรอซด์, คริสตอฟ เคท โอลเชสสกี้, พอลีน่า สโดว์สก้า, พาเวล คูล่า, เพียวอัทร์
สกีบา, โทมาช โกแซ็ค

exhibition education and activity

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY : กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ "PROXIMITY II ใกล้ไกลสัมพัทธ์"
กิจกรรมสำหรับเด็ก : ประดิษฐ์มนุษย์ข้ามสายพันธุ์
ผู้เข้าร่วม อายุตั้งแต่ 8 - 15 ขวบ จำนวน 20 คน
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 7

นิทรรศการ PROXIMITY II เนื้อหาบางส่วนพูดถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติและสายพันธุ์ในสังคม
แต่ในสังคมปัจจุบันความแตกต่างไม่มีผลต่อคนในสังคมมากนัก เพื่อเข้าใจความแตกต่างแต่ยังสามารถ
ดำรงชีวิตโดยปรกติในสังคมได้ โดยกิจกรรมประดิษฐ์มนุษย์ข้ามสายพันธุ์ จะพาน้องๆพาชมนิทรรศการ
โดยรอบ โดยชี้ถึงชิ้นงานที่พูดถึงเชื้อชาติและสายพันธุ์ที่แตกต่างในสังคม และเริ่มให้น้องๆสร้างสรรค์
ชุดผ้าสายพันธ์ตามจินตนาการ

เชิญน้องๆ อายุระหว่าง 8-15 ปี เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์มนุษย์ข้ามสายพันธุ์เรียนรู้ความแตกต่าง
แต่สามารถอยู่หรือใช้ชีวิตร่วมกันได้ผ่านนิทรรศการ และประดิษฐ์ชุดที่มีโจทย์กำหนดว่า "สองสายพันธุ์
ในหนึ่งชุด" วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 7
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
* กรุณาสำรองที่นั่ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

main exhibition 789

PAUSE
จัดโดยโฟโต้บางกอก
ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
30 กรกฎาคม - 1 พฤศจิกายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ในจังหวะของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทุกสิ่งรอบตัวล้วนพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว การหยุดเพียงชั่วขณะหนึ่งเพื่อสร้างช่วงเวลาการทบทวนสิ่งต่างๆ อาจทำให้สามารถสร้างจังหวะของการ
ขับเคลื่อนในอนาคตมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น PAUSEคือนิทรรศการภาพถ่ายของศิลปินใน
ประเทศอาเซียนที่นำเสนอช่วงเวลาที่งานภาพถ่ายร่วมสมัยเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ประเด็นที่แตกต่างหลาก
หลาย ซึ่งเป็นผลงานที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ไว้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนหน้านี้ และในครั้งนี้จะนำมาจัด
แสดงอีกครั้งในบริบทของช่วงเวลาและสถานที่ที่แตกต่างจากเดิม

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: อรรฆย์ ฟองสมุทร

ศิลปิน: อัง ซง เหนียน, บุย ฮู ฟึก, เจต เอสกัวร์ตา, คิม ฮัก เมย์ โกะ นาย, ศิลปินกลุ่ม Mes 56,
มินสเทรล ก๊วก, ซิว เจี้ยะ, นฤเบศ วาดวารี, นาซารูดินห์ อับดุล ฮาเม็ท, ฟาน กวง, ประทีป
สุธาทองไทย, โรเบิร์ต จ้าว เหรินฮุ้ย, โสภาล เนียก, สุลิยา ภูมีวง, ยาซอน บานาล

exhibition education and activity

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY :
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ "PAUSE"
หัวข้อ PAUSE: ศิลปะภาพถ่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และกระบวนการคัดสรร
โดยอรรฆย์ ฟองสมุทร และอโณทัย อูปคำ
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 - 18.00 น.
ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 9

การบรรยายในหัวข้อ PAUSE : ศิลปะภาพถ่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกระบวนการคัดสรรโดย
อรรฆย์ ฟองสมุทร และอโณทัย อูปคำ คือการบรรยายถึงแนวคิดและมุมมองของความเป็นอาเซียนใน
นิทรรศการPAUSE ว่ามีความแตกต่างจากประเด็นเรื่องของอาเซียนในนิทรรศการอื่นๆอย่างไร ตลอดจน
เล่าถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากประสบการณ์การเดินทางและการทำงานที่มีต่อสถานภาพของศิลปะภาพถ่าย
ที่ถูกตีความและถ่ายทอดผ่านปูมหลังทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์สังคม รวมทั้งประวัติศาสตร์
ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และข้อจำกัดของภาพถ่ายใน
ประเด็นการเป็นศิลปะร่วมสมัย( Contemporary Art) ในอาเซียน

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

special exhibitions

เทศกาลโฟโต้บางกอก 2015 : เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติ
จัดโดยโฟโต้บางกอก
ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
30 กรกฎาคม - 4 ตุลาคม 2558

ณ ลานหน้าอาคาร
อินสตอลเลชั่นกล้องรูเข็ม "อาร์ จี บี"
โดย มีรชต รุจิณรงค์ ร่วมกับ อาร์ เอม เอ อินสทิทูท
30 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2558

สไลด์โชว์ "เลนส์ คัลเจอร์ อวอรด์"
เวลาฉายภาพ 19.00 - 19.30 น. ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม

ณ ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ
'คี-ออส' นิทรรศการทดลอง
โดย นิกันต์ วะสีนนท์
30 กรกฎาคม - 4 ตุลาคม 2558

'นิทรรศการหนังสือภาพถ่ายเยอรมันยอดเยี่ยม 2015' โดยสถาบันเกอเธ่
30 กรกฎาคม - 20 กันยายน 2558

ณ ผนังโค้งชั้น 3, 4, 5 หอศิลปกรุงเทพฯ
นิทรรศการ 'ซับคอนเชียส'
โดย สตรีทโฟโต้ ไทยแลนด์
14 สิงหาคม - 30 กันยายน 2558

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว PhotoBangkok 2015 สามารถดูได้ที่
www.photobangkokfestival.com l Photobangkok

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ชนุตม์ชา พงษ์จีน (ใบชา)มือถือ 08 9203 6889 Email : chanutcha.p@gmail.com
อุมาภรณ์ เทศลงทอง (อ้อยเล็ก) โทรศัพท์ 0 2663 3226 ต่อ 66 มือถือ 08 1804 7118
Email : umaporn.3511@gmail.com

people's gallery

นิทรรศการภาพถ่ายขาวดำ : บันทึกช่วยจำ 2558
โดย ศิลปินกลุ่ม Artphoto School
4 - 29 สิงหาคม 2558
People's Gallery P1-P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

เรื่องราวต่างๆ ในชีวิตเรา เกิดขึ้นมากมายหลายสิ่ง สิ่งที่ช่วยย้ำเตือนความเป็นตัวตนของเราก็คือ
ความนึกคิดของเราเอง หลายครั้ง เราก็ลืมความนึกคิดต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา ทุกวันนี้เราจดบันทึกเรื่อง
ราวต่างๆผ่านเครื่องมืออันทันสมัย ที่ดูเหมือนจะมีพลังและมีพื้นที่ความทรงจำมากมายอย่างไม่น่าเชื่อ
แต่เรารู้หรือไม่ว่าโลกเสมือนเหล่านั้น แท้จริงแล้วมันเปราะบางเสียเหลือเกิน พวกเรารักการถ่ายภาพ
ภาพถ่ายคือตัวตนของเรา เราเชื่อว่า ภาพถ่ายที่ถูกอัดขยายออกมา มันจะเป็นความทรงจำที่เรา
สามารถจับต้องได้ และจะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนาน

art network

นิทรรศการศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัยของ Mr. Devrim Erbil
11 สิงหาคม - 13 กันยายน 2558
โถง ชั้น L
พิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 18.30 น.

นิทรรศการศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัยของ Mr. Devrim Erbil ศิลปินชื่อที่มีชื่อเสียงจากประเทศตุรกี
จัดแสดงในหัวข้อ "จิตกรรมนามธรรมจากอีสตันบูลสู่กรุงเทพ - Poetic Abstractions from Istanbul
in Bangkok" จิตรกรรมภาพเขียนนี้จะถูกจัดแสดง ณ โถงชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม - 13 กันยายน 2558 กำหนดการพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

performance

bacc performings art

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4
สิงหาคม - ธันวาคม 2558
ห้องสตูดิโอ และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดงร่วมกันจัดงานเทศกาล
ศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 หรือ P.A.F. #4 : Performative Art Festival # 4 ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม2558 ที่ห้องสตูดิโอ และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดยในปี 2558 นี้เข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมมือกับเครือข่ายทางด้าน
ศิลปะการแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปะการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่
งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์

ซึ่งภายใต้เทศกาลฯ ในครั้งนี้การแสดงจะมีความหลากหลายจากศิลปินชาวไทยและต่างชาติ ในการแสดง
หลากหลายรูปแบบ อาทิ ศิลปะการแสดงสด และศิลปะการเต้น Experimental Performance รวมถึง
การแสดงละครเวที และยังประกอบด้วยการเสวนาโดยศิลปินและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการเต้น
อีกด้วย ทั้งนี้เทศกาลฯ จะประกอบไปด้วย 5 การแสดง (แบ่งเป็น 2 การแสดงและ 3 เทศกาล) ได้แก่
- Secret Keeper 5 - 23 สิงหาคม โดย บีฟลอร์ เธียเตอร์ โดย ดุจดาว
- Asiatopia International Performance Art Festival 26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน โดย กลุ่มศิลปิน
เอเชียโทเปีย (Asiatopia)
- เทศกาลละครกรุงเทพ (Bangkok Theatre Festival) 3 - 15 พฤศจิกายน โดย เครือข่ายละครกรุงเทพ
(Bangkok Theatre Network)
- International Dance Festival 17 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the
Arts Foundation)
- Si Ti Kay 11 - 13 และ18 - 20 ธันวาคม โดย Effendy จากประเทศสิงคโปร์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปที่ l www.bacc.or.th l baccpage
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร 02 214 6630-8 ต่อ 530

'Secret Keeper'
--Welcome to the safe space--

5 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2558 เวลา 19.30 น.
(งดการแสดงในวันจันทร์ - อังคาร) สตูดิโอ ชั้น 4

กลุ่มละครร่วมสมัยบีฟลอร์ขอเชิญผู้ชมเข้าสู่สถานที่ปลอดภัยซึ่งปราศจากการตัดสิน ไม่ว่าคุณจะเคยผ่าน
สถานการณ์ หรือกระทำการใดๆ มาก็ตามในการแสดงชุด 'Secret Keeper' การแสดงแนว Experiential Performance ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดย 'ดุจดาว วัฒนปกรณ์' ศิลปินนักจิตบำบัดด้วยการเต้นและการเคลื่อนไหว
ร่างกายเพียงคนเดียวของประเทศไทย ผู้มีผลงานอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปีในแวดวงละครร่วมสมัยของ
ไทยและเป็นเจ้าของถึง 3 รางวัล การันตีจากชมรมวิจารณ์การแสดงแห่งประเทศไทย (IATC)

นักแสดง
ดุจดาว วัฒนปกรณ์ (ผู้กำกับและนักแสดง)
วิทุรา อัมระนันทน์
นวินดา ปัจฉิมสวัสดิ์ วรรธนะโกวินท์
อมรศรี พัฒนศิษฎางกูร

บัตรราคา 600 บาท นักเรียน นักศึกษา 450 บาท
จองบัตรและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 089 167 4039 Email: bfloortheatre@gmail.com
-SECRET KEEPER: an experiential performance

bacc library

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ นิทานเรื่อง "ถุงฝัน"
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

วันหนึ่งแม่มดใจร้ายผู้ไม่เคยได้ฝันดี แอบขโมยถุงฝันดีจากเทวดาจ้อย เทวดาที่คอยแจกจ่ายความฝันให้
กับเด็กๆ เทวดาจ้อยจึงต้องตามทวงคืนถุงฝันดี เพื่อนำความฝันกลับคืนให้กับเด็ก เรื่องราวจะเป็นอย่างไร
ต่อไปติดตามชมนิทานเรื่องนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
พบกับกิจกรรมเพ้นท์หน้าหลังการเล่านิทาน
ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ 02 214 6630 - 8 ต่อ 126, 127 l อีเมล: library@bacc.or.th

bacc shop

ฉลองวันแม่ปีนี้ด้วยชุดของขวัญสุดพิเศษ
เพื่อมอบแด่คนที่คุณรักด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์
มาจากต้นแบบ ผลงานของศิลปินชั้นนำของประเทศไทย
มีจำหน่ายแล้วที่ bacc shop ชั้น 5 และ Kiosk ชั้น 3

*โปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2558

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 305
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

Dress Me Up
ชั้น 3

ร้านอาหารที่คุณสามารถเลือกตกแต่งเองได้ มีทั้งอาหารทานเล่น+ทานอิ่ม ในส่วนของสินค้าแฮนด์เมด
ก็มีให้เลือกสรรหลากสไตล์หลายประเภท ด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนใคร
มาพร้อมสีสันหลากหลาย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 081 612 4522
www.anothaicraft.com

ร้านหนังสือฮาร์ดคัฟเวอร์
ชั้น 3

ร้านหนังสือฮาร์ดคัฟเวอร์ เป็นร้านขายหนังสือเกี่ยวกับศิลปะ สถาปัตยกรรม การออกแบบ แฟชั่น และ
วัฒนธรรม ต่างๆ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำและสำนักพิมพ์อิสระ ทั้งในประเทศและจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก
นอกจากนี้ทางร้านได้รวบรวมสูจิบัตรงานนิทรรศการจากแกลอรี่ต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมงาน
ของศิลปินไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และมีหนังสือทางด้านวิชาการแขนงศิลปะต่างๆที่หายากจากทั้งใน
และต่างประเทศ เวลาทำการ 11.00 น ถึง 20.00 น ทุกวันยกเว้นวันจันทร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 214 3155, 085 162 7528

Upcomings in September

bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร
Cinema Diverse: Director's Choice 2015

โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 16.30 - 21.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับ 5 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์
ไทยชื่อดัง ร่วมรับชมภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศพร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้กำกับทั้ง 5
ภายหลังการฉาย

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤศจิกายน 2558 สำหรับการจัดฉายครั้งที่ 4
ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 พบกับภาพยนตร์จากประเทศเกาหลีใต้ The Chaser (2008) กำกับ
ภาพยนตร์โดย นา ฮอง-จิน และคัดสรรโดย บรรจง ปิสัญธนะกูล ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยเจ้าของ
ผลงานภาพยนตร์เรื่อง พี่มาก พระโขนง, กวนมึนโฮ, Shutter กดติดวิญญาณ และ แฝด

The Chaser เป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของ นา ฮอง-จิน ซึ่งไม่เพียงแต่จะ
ประสบความสำเร็จด้านรายได้ โดยทำเงินไปได้กว่า 35 ล้านดอลล่าร์สหรัฐเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้
เท่านั้น The Chaser ยังสร้างชื่อไปทั่วโลก ด้วยการได้รับคัดเลือกให้ออกฉายในเทศกาลภาพยนตร์
เมืองคานส์ และคว้า 6 รางวัล Korean Film Awards ปี 2008 รวมทั้งรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม พร้อมทั้งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่ง
ในภาพยนตร์แอ็กชั่นทริลเลอร์ที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้

"ผมคลั่งไคล้หนังทริลเลอร์ ตื่นเต้นระทึกขวัญมาก แน่นอนว่าเริ่มจากหนังทริลเลอร์อเมริกันก่อน แต่สุดท้าย
พบว่าเกาหลีเป็นชาติที่ทำหนังทริลเลอร์สายโหดได้พีคที่สุด ทำให้อยากรู้ว่าทำไมประเทศนี้ ถึงเข้าอก
เข้าใจความรุนแรง ตื่นเต้น เร้าอารมณ์ได้แม่นยำขนาดนี้ โดยเฉพาะ The Chaser จากที่เคยเชื่อว่าประเทศ
ที่ทำหนังฆาตกรต่อเนื่องดีๆ ต้องเป็นประเทศที่เจริญมากๆ และปมฆาตกรมักจะเป็นคนชั้นสูงที่ทั้งฉลาด
และป่วยไข้ แต่ The Chaser กลับเล่นกับคนชั้นล่าง และปมของฆาตกรก็เบสิคมากๆ ทำให้รู้ว่าถ้าเก่งพอ ไม่ว่าจะเป็นคนประเทศไหน ก็สามารถทำหนังทริลเลอร์ฆาตกรต่อเนื่องที่ดีได้ ถ้ามีเนื้อเรื่องที่โดนๆ
และจับอารมณ์คนดูได้อยู่หมัด เหมือนอย่างที่ผู้กำกับภาพยนตร์ นา ฮอง-จิน ทำได้ในระดับชั้นครูกับ
The Chaser
"บรรจง ปิสัญธนะกูล

ตัวอย่างภาพยนตร์: https://www.youtube.com/watch?v=Fxm72hmhdXU

ร่วมชม The Chaser พร้อมพูดคุยภายหลังการชมภาพยนตร์กับ บรรจง ปิสัญธนะกูล และ นา ฮอง-จิน
ผู้กำกับภาพยนตร์

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า


*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.30 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 528
อีเมล: activity@bacc.or.th l www.bacc.or.th l baccpage

bacc education

BACC สัญจร 2558
หอศิลปกรุงเทพฯ ขอชวนน้องๆไปร่วมสนุกนอกสถานที่
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งครุ และ พิพิธภัณฑ์เด็กจตุจักร
พบกับกิจกรรม นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
ตอน นิทานอาเซียน โดยพี่ๆ นักเล่านิทาน กลุ่มแต้มฝัน
ตลอดเดือน กันยายน และ ตุลาคม นี้

พิพิธภัณฑ์เด็ก ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว ทุ่งครุ
เสาร์ที่ 5 ก.ย. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. เรื่อง ตาอินกับตานา (นิทานไทย)
อาทิตย์ที่ 6 ก.ย. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. เรื่อง กระจงน้อยกับจระเข้ (นิทานมาเลเซีย)
เสาร์ที่ 19 ก.ย 2558 เวลา14.00 - 15.30 น. เรื่อง เมอร์ไลอ้อน (นิทานสิงคโปร์)
เสาร์ที่ 26 ก.ย. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. เรื่อง เห็ดหูลิง (นิทานลาว)
เสาร์ที่ 3 ต.ค. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. เรื่อง เจ้าหญิงกบ (นิทานพม่า)

พิพิธภัณฑ์เด็ก ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว จตุจักร
เสาร์ที่ 10 ต.ค. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. เรื่อง จิ้งจอกตาลายกับกระต่ายเจ้าปัญญา
(นิทานกัมพูชา) 
อาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. เรื่อง กําเนิดค้างคาว (นิทานฟิลิปปินส์) 
เสาร์ที่ 17 ต.ค. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. เรื่อง ภูเขาทองคํากับเมล็ดข้าว (นิทานบรูไน)
เสาร์ที่ 24 ต.ค. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. เรื่อง อาบู นาวัส (นิทานอินโดนีเซีย)
เสาร์ที่ 31 ต.ค. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. กําเนิดเวียดนาม (นิทานเวียดนาม)

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 519
อีเมล: education@bacc.or.th

bacc family

กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
"D.I.Y. เราทำได้ : หนังสือนิทานเด็กทำมือกับหุ่นพับกระดาษ"

โดย พี่เต้าหู้ - ณฤต เลิศอุตสาหกูล
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

เดือนกันยายนนี้ ขอเชิญคุณน้อง ๆ หนู ๆ และครอบครัว มาสนุกสนานกับกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
"D.I.Y. เราทำได้" ซึ่งครั้งนี้เราจะสอนทำ D.I.Y. หนังสือนิทานเด็กทำมือกับหุ่นพับกระดาษ
ตามวันและเวลาข้างต้น

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม และรับจำนวนจำกัด
ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ 02 214 6630 - 8 ต่อ 126 (อังคาร-อาทิตย์: 10.00 - 18.00 น.)
อีเมล: library@bacc.or.th

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


ผู้สนับสนุนกิจกรรมหอศิลปกรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร