Thai Version / Eng Version
e-newsletter / กันยายน 2558

highlight

bacc arts network

"ประชิด-แปลกหน้า" นิทรรศการศิลปินในพำนักจากเมืองควิเบก ประเทศแคนาดา
จัดโดย ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2558
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
พิธีเปิด 25 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น.

ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเครือข่ายศิลปินเมืองควิเบก ประเทศแคนาดา ได้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปินระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองควิเบก ระหว่างปี พ.ศ.2558-2559 เพื่อพัฒนาการทำงานเครือข่ายศิลปินในระดับนานาชาติ ทั้งยังเป็น
การแลกเปลี่ยน เรียนรู้มุมมองทางศิลปะและวัฒนธรรมจากศิลปินต่างชาติ

"ประชิด-แปลกหน้า" นิทรรศการศิลปินในพำนักจากเมืองควิเบก ประเทศแคนาดา นำเสนอผลงานของกลุ่มศิลปินเมืองควิเบกซึ่งเดินทางมาพำนัก
และสร้างสรรค์ผลงานที่กรุงเทพมหานคร ตลอดระยะเวลาพำนัก 2 สัปดาห์ ศิลปินจะผสมผสานสำนึกอันฝังแน่นของตนออกมาปะทะกับภาวะที่ไม่เคย
รู้จักมาก่อน การเผชิญหน้าของผู้แปลกถิ่นในมหานครเอเชียที่สับสน วุ่นวาย อากาศร้อนชื้น เสียงอึกทึกของผู้คนและยวดยานบนท้องถนน
"Encounter with Strangers" คือคำอธิบายของสภาวะเช่นนี้

ศิลปิน: Camille Bernard-Gravel, Catherine Bélanger, Christian Messier, Cynthia Dinan-Mitchell, Giorgia Volpe, Marc-André Jésus,
Marie-Claude Gendron, Patrick Altman, Renaud Philippe, Richard Martel

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 214 6630-8 ต่อ 534 อีเมล: artnetwork@bacc.or.th

bacc exhibition 789

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ - ส่วนที่ 2
นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์

ดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 MUZ'
4 กรกฎาคม - 25 ตุลาคม 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art
Festival '13 MUZ' จัดนิทรรศการ 'PROXIMITY' นำเสนอศิลปะร่วมสมัยไทยและโปแลนด์ โครงการนี้
เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์ไทยและโปแลนด์ ในการพัฒนาความคิด ผ่านการโต้ตอบ
สนทนาเพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินไทยในประเทศโปแลนด์ (ส่วนที่ 1, 2557) และศิลปินโปแลนด์
ในประเทศไทย (ส่วนที่ 2, 2558) แก่นสำคัญของนิทรรศการคือระยะใกล้และไกลเชิงสัมพัทธ์ที่ใช้เทียบ
เคียงเพื่อมองหาคำอธิบายในภาวะร่วมสมัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยแนวความคิดดังกล่าว ผลงานศิลปะจึงถูกนำ
เสนอจากความหมาย ที่ไม่ใช่เพียงภาพกว้างในมุมมองแบบฟิสิกส์หรือภาพรองเพื่อเข้าใจถึงความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม แต่ยังให้รู้สึกได้ถึงภาพละเอียด ที่เรื่องราวของศิลปะบ่งบอกเงื่อนไขสากลในความเป็นมนุษย์

ภัณฑารักษ์: บาร์เท็ค โอท็อคก, พิชญา ศุภวานิช

ศิลปิน: ศิลปิน: อดัม วิทควอสกี้, อกาต้า บีลเอสก้า, อันนา วิทควอสก้า, อาร์เตอร์ มาเลสกี้, ฟรานชิสเซ็ก
ออร์โลว์สกี, กุร์ไชกอร์ช ดรอซด์, คริสตอฟ เคท โอลเชสสกี้, พอลีน่า สโดว์สก้า, พาเวล คูล่า,
เพียวอัทร์สกีบา, โทมาช โกแซ็ค

"นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ" อิทธิพล ตั้งโฉลก
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ
มูลนิธิเอสซีจี
18 สิงหาคม - 22 พฤศจิกายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ผลงานศิลปะเกือบ 100 ชิ้น ทั้งเก่า ใหม่และที่ยังไม่เคยจัดแสดงมาก่อน จากทุกช่วงเวลากว่า 50 ปี
ในชีวิตการทำงานของ "อิทธิพล ตั้งโฉลก" เป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยของไทยจำนวนน้อยที่คงยืนหยัด
บนเส้นทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนามธรรมอย่างมั่นคงและมั่นใจ

เส้นทางของการทำงานสร้างสรรค์ของอิทธิพลเริ่มต้นที่การฝึกฝนเชิงเทคนิคภาพพิมพ์ตั้งแต่สมัยเรียน
ปริญญาตรี เมื่อได้เดินทางไปศึกษาปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา อิทธิพลจึงได้รู้จักศิลปะนามธรรมอย่าง
เป็นทางการ และพบว่าแนวทางปฏิบัติเดิมของตัวเองสามารถเชื่อมต่อกับปรัชญาของศิลปะนามธรรม
ได้อย่างลงตัว แม้ว่าหลังจากทศวรรษ 2520 ศิลปะนามธรรมในประเทศไทยเริ่มเสื่อมความนิยมลง เพื่อนในวงการแนะนำให้เปลี่ยนแนวทาง แต่อิทธิพลกล่าวตอบไว้อย่างมั่นใจว่า "ศิลปะนามธรรมได้ผล
สำหรับผม"

การยืนหยัดต่อเส้นทางสายนี้อย่างสงบนิ่งและต่อเนื่อง อิทธิพลจึงค้นพบ "สัจจะ" หรือความจริงของศิลปะ
ในหลากหลายมิติ และท้ายที่สุด คือ เชื่อมั่นในคุณค่าและความเรียบง่ายของศิลปะนามธรรม เพราะ "ใจ"
คือ กลไกสำคัญที่ทำให้ศิลปินค้นพบ "สัจจะ" ของศิลปะอย่างแท้จริง

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ดร.เตยงาม คุปตะบุตร

ศิลปิน: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก

exhibition education and activity

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY :
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ "นามธรรม : สัจจะแห่งศิลปะ"
อิทธิพล ตั้งโฉลก

กิจกรรม : Artist Talk
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

การทำงานที่ต่อเนื่อง พัฒนาความคิดและลักษณะนามธรรมในแบบของศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก
ใช้ระยะเวลาตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรี ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จนถึงปัจจุบันระยะเวลามากกว่า 50 ปี ส่งผลให้เห็นถึงความหลากหลายของสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพของ
อาจารย์อิทธิพล เช่น ลักษณะของคนเมืองที่เห็นได้จากประตู หน้าต่าง ในชิ้นงานชื่อ กุมภาพันธ์
หมายเลข 4 ใช้เวลาถึง 8 ปี ในการพัฒนาและลดทอนรายละเอียดที่ไม่สำคัญออกไปจนมาถึงชิ้นงาน
Wall G สามารถรับฟังรายละเอียดโดยตรงได้จากศิลปิน ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก
ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 14.00-16.00 น. ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

main exhibition 789

PAUSE
จัดโดยโฟโต้บางกอก
ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
30 กรกฎาคม - 1 พฤศจิกายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ในจังหวะของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทุกสิ่งรอบตัวล้วนพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว การหยุดเพียงชั่วขณะหนึ่งเพื่อสร้างช่วงเวลาการทบทวนสิ่งต่างๆ อาจทำให้สามารถสร้างจังหวะของการ
ขับเคลื่อนในอนาคตมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น PAUSEคือนิทรรศการภาพถ่ายของศิลปินใน
ประเทศอาเซียนที่นำเสนอช่วงเวลาที่งานภาพถ่ายร่วมสมัยเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ประเด็นที่แตกต่างหลาก
หลาย ซึ่งเป็นผลงานที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ไว้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนหน้านี้ และในครั้งนี้จะนำมาจัด
แสดงอีกครั้งในบริบทของช่วงเวลาและสถานที่ที่แตกต่างจากเดิม

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: อรรฆย์ ฟองสมุทร

ศิลปิน: อัง ซง เหนียน, บุย ฮู ฟึก, เจต เอสกัวร์ตา, คิม ฮัก เมย์ โกะ นาย, ศิลปินกลุ่ม Mes 56,
มินสเทรล ก๊วก, ซิว เจี้ยะ, นฤเบศ วาดวารี, นาซารูดินห์ อับดุล ฮาเม็ท, ฟาน กวง, ประทีป
สุธาทองไทย, โรเบิร์ต จ้าว เหรินฮุ้ย, โสภาล เนียก, สุลิยา ภูมีวง, ยาซอน บานาล

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการในการต่อยอด
ทำงานศิลปะหรือการดำรงชีวิตต่อไปฝ่ายนิทรรศการจึงจัดเวลาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำชม
โดยเจ้าหน้าที่นำชมของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 14.00 น. และ 16.00 น.
นำชมนิทรรศการ ชั้น 7 ชั้น 8 และ ชั้น 9


หมายเหตุ: หากไม่สามารถมาในเวลาดังกล่าว สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่นำชม เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

special exhibitions

เทศกาลโฟโต้บางกอก 2015 : เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติ
จัดโดยโฟโต้บางกอก
ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
30 กรกฎาคม - 4 ตุลาคม 2558

ณ ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ
'คี-ออส' นิทรรศการทดลอง
โดย นิกันต์ วะสีนนท์
20 สิงหาคม - 6 กันยายน : สุรเชษฐ์ ศิลปบรรเลง "The Seeker"
11 กันยายน - 4 ตุลาคม : ฟรองซัว แลงแจงลา และ เจฟ กอมเปิทซ์ "CCTV selfie"

'นิทรรศการหนังสือภาพถ่ายเยอรมันยอดเยี่ยม 2015' โดยสถาบันเกอเธ่
30 กรกฎาคม - 20 กันยายน

ณ ผนังโค้งชั้น 3, 4, 5 หอศิลปกรุงเทพฯ
นิทรรศการ 'ซับคอนเชียส'
โดย สตรีทโฟโต้ ไทยแลนด์
14 สิงหาคม - 30 กันยายน

ณ WTF Gallery [7 Sukhumvit Soi 51, Bangkok]
นิทรรศการ weatherproof

จัดโดยโฟโต้บางกอกร่วมกับฝ่ายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและ WTF Gallery
4 - 30 กันยายน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว PhotoBangkok 2015 สามารถดูได้ที่
www.photobangkokfestival.com l Photobangkok

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ชนุตม์ชา พงษ์จีน (ใบชา)มือถือ 08 9203 6889 Email : chanutcha.p@gmail.com
อุมาภรณ์ เทศลงทอง (อ้อยเล็ก) โทรศัพท์ 0 2663 3226 ต่อ 66 มือถือ 08 1804 7118
อีเมล : umaporn.3511@gmail.com

educational programs

กิจกรรมการศึกษาเทศกาลโฟโต้บางกอก
12 -13 กันยายน 2558
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น.

Collectors Talk
ความคิดเบื้องหลังการสะสมงานภาพถ่ายของนักสะสมคืออะไร ความหลงใหลและความรักในงาน
ภาพถ่ายใช่หรือไม่ ระบบการสะสมงานศิลปะมีอยู่จริงหรือเป็นเพียงมายา ร่วมกันรับฟังการแบ่งปัน
ความเห็นของนักสะสมจากประเทศได้ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น.

วิทยากร:

ดร. ดิสพล จันศิริ
คุณ เพชร โอสถานุเคราะห์
คุณ โอภาส จันทร์คำ
คุณ ฮุสเซน ฟามานี่

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 เวลา 10.00 - 19.10 น.

สัมมนาภาพถ่ายนานาชาติ: พิพิธภัณฑ์ - เทศกาล - สิ่งพิมพ์
การบรรยายในหัวข้อต่างๆภายใต้งานภาพถ่าย โดยภัณฑารักษ์และสำนักพิมพ์ที่ทำงานในระดับนานาชาติ
การสัมนาครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักถ่ายภาพ ศิลปิน และบุคคลทั่วไปที่สนใจงานภาพถ่าย เข้ารับฟัง
ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้งและการทำงานของพิพิธภัณฑ์ งานเทศกาล และสำนักพิมพ์งานภาพถ่าย
การบรรยายจะดำเนินเป็นภาษาอังกฤษ และแปลสรุปเป็นภาษาไทย

10.00 - 11.30 'โลกเศรษฐกิจของภาพถ่าย' โดย ฮุสเซน ฟาร์มานี
11.45 - 13.15 'การสร้างสรรค์หนังสือภาพถ่าย' โดย เชน สุวิกะปกรณ์กุล
14.00 - 15.30 'พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายในญี่ปุ่น: การพัฒนาและทำงานศิลปะ' โดย มิชิโกะ คาซาฮาระ
15.45 - 17.15 'การสะสมงานดิจิตอลรุ่นใหม่ และการเก็บรวบรวมเชิงแอนะล็อกของพิพิธภัณฑ์'
โดย เอสเธอร์ รูเอล์ฟ
15.20 - 19.10 'คุณค่าของภาพถ่าย' โดย ฟรองซัว เชอวาล

จองที่นั่งได้ที่: โทรศัพท์ 02 214 6630 ต่อ 533 อีเมล : exh_activity@bacc.or.th
www.photobangkokfestival.com l Photobangkok

people's gallery

นิทรรศการ ศิลปะสังสรรค์ กังหัน 2558
โดย ประสิทธิ์ ชนิตราภิรักษ์, สายัณห์ สนิทราษฏร์,
สมบูรณ์ พวงดอกไม้, ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร
3 - 27 กันยายน 2558
People's Gallery P1-P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

นิทรรศการนี้สะท้อนเรื่องราวเหตุการณ์ในสังคมมนุษย์ วิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์ความเป็นไปของ
วิถีกระแสการเมืองที่เกิดขึ้นผ่านมา และเปิดเปลือยพฤติกรรมเน่าหนองบางด้านมุมของสิ่งมีชีวิตที่
เรียกว่า "คน" ผู้ร่วมว่ายวนในสังคมเดียวกันกับพวกเรา "กลุ่มกังหัน"

arts network

นิทรรศการศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัยของ Mr. Devrim Erbil
11 สิงหาคม - 13 กันยายน 2558
โถง ชั้น L
พิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 18.30 น.

นิทรรศการศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัยของ Mr. Devrim Erbil ศิลปินชื่อที่มีชื่อเสียงจากประเทศตุรกี
จัดแสดงในหัวข้อ "จิตกรรมนามธรรมจากอีสตันบูลสู่กรุงเทพ - Poetic Abstractions from Istanbul
in Bangkok" จิตรกรรมภาพเขียนนี้จะถูกจัดแสดง ณ โถงชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม - 13 กันยายน 2558

cinema

bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร
Cinema Diverse: Director's Choice 2015

โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 16.30 - 21.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับ 5 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์
ไทยชื่อดัง ร่วมรับชมภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศพร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้กำกับทั้ง 5
ภายหลังการฉาย

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤศจิกายน 2558 สำหรับการจัดฉายครั้งที่ 4
ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ประจำประเทศไทย
พบกับภาพยนตร์จากประเทศเกาหลีใต้ The Chaser (2008) กำกับภาพยนตร์โดย นา ฮอง-จิน และคัดสรรโดย บรรจง ปิสัญธนะกูล ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยเจ้าของผลงานภาพยนตร์เรื่อง
พี่มาก พระโขนง, กวนมึนโฮ, Shutter กดติดวิญญาณ
และ แฝด

The Chaser เป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของ นา ฮอง-จิน ซึ่งไม่เพียงแต่จะ
ประสบความสำเร็จด้านรายได้ โดยทำเงินไปได้กว่า 35 ล้านดอลล่าร์สหรัฐเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้
เท่านั้น The Chaser ยังสร้างชื่อไปทั่วโลก ด้วยการได้รับคัดเลือกให้ออกฉายในเทศกาลภาพยนตร์
เมืองคานส์ และคว้า 6 รางวัล Korean Film Awards ปี 2008 รวมทั้งรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม พร้อมทั้งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน
ภาพยนตร์แอ็กชั่นทริลเลอร์ที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้

จุงโฮเป็นอดีตตำรวจที่ผันตัวมาเป็นพ่อเล้า ในช่วงหลังมานี้ เด็กของจุงโฮหลายคนหายตัวไปอย่างไร้
ร่องรอย คืนหนึ่งมีลูกค้าติดต่อมา จุงโฮบังคับให้มีจินสาวบริการลูกติดมารับบริการลูกค้ารายนี้ ก่อนจะฉุก
คิดได้ว่าเบอร์ที่ติดต่อมาเป็นเบอร์เดียวกับลูกค้ารายก่อนหน้าที่เคยติดต่อม าก่อนที่เด็กของเขาหลายคน
จะหายตัวไป จึงให้มีจินติดต่อกลับมาทันทีที่ถึงบ้านของชายคนนั้น แต่แล้วมีจินก็กลับหายตัวไปไม่ติดต่อ
กลับมา การไล่ล่าระทึกขวัญจึงเริ่มต้นขึ้น

"ผมคลั่งไคล้หนังทริลเลอร์ ตื่นเต้นระทึกขวัญมาก แน่นอนว่าเริ่มจากหนังทริลเลอร์อเมริกันก่อน แต่
สุดท้ายพบว่าเกาหลีเป็นชาติที่ทำหนังทริลเลอร์สายโหดได้พีคที่สุด ทำให้อยากรู้ว่าทำไมประเทศนี้
ถึงเข้าอกเข้าใจความรุนแรง ตื่นเต้น เร้าอารมณ์ได้แม่นยำขนาดนี้ โดยเฉพาะ The Chaser จากที่
เคยเชื่อว่าประเทศที่ทำหนังฆาตกรต่อเนื่องดีๆ ต้องเป็นประเทศที่เจริญมากๆ และปมฆาตกรมักจะเป็น
คนชั้นสูงที่ทั้งฉลาดและป่วยไข้ แต่ The Chaser กลับเล่นกับคนชั้นล่าง และปมของฆาตกรก็เบสิคมากๆ ทำให้รู้ว่าถ้าเก่งพอ ไม่ว่าจะเป็นคนประเทศไหน ก็สามารถทำหนังทริลเลอร์ฆาตกรต่อเนื่องที่ดีได้ ถ้ามี
เนื้อเรื่องที่โดนๆ และจับอารมณ์คนดูได้อยู่หมัด เหมือนอย่างที่ผู้กำกับภาพยนตร์ นา ฮอง-จิน ทำได้
ในระดับชั้นครูกับ The Chaser"บรรจง ปิสัญธนะกูล

ร่วมชม The Chaser พร้อมพูดคุยภายหลังการชมภาพยนตร์กับ บรรจง ปิสัญธนะกูล และ นา ฮอง-จิน
ผู้กำกับภาพยนตร์

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า


*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.30 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 528
อีเมล: activity@bacc.or.th l www.bacc.or.th l baccpage

education

bacc education

BACC สัญจร 2558
หอศิลปกรุงเทพฯ ขอชวนน้องๆไปร่วมสนุกนอกสถานที่
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งครุ และ พิพิธภัณฑ์เด็กจตุจักร
พบกับกิจกรรม นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
ตอน นิทานอาเซียน โดยพี่ๆ นักเล่านิทาน กลุ่มแต้มฝัน
ตลอดเดือน กันยายน และ ตุลาคม นี้

พิพิธภัณฑ์เด็ก ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว ทุ่งครุ
เสาร์ที่ 5 ก.ย. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. เรื่อง ตาอินกับตานา (นิทานไทย)
อาทิตย์ที่ 6 ก.ย. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. เรื่อง กระจงน้อยกับจระเข้ (นิทานมาเลเซีย)
เสาร์ที่ 19 ก.ย 2558 เวลา14.00 - 15.30 น. เรื่อง เมอร์ไลอ้อน (นิทานสิงคโปร์)
เสาร์ที่ 26 ก.ย. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. เรื่อง เห็ดหูลิง (นิทานลาว)
เสาร์ที่ 3 ต.ค. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. เรื่อง เจ้าหญิงกบ (นิทานพม่า)

พิพิธภัณฑ์เด็ก ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว จตุจักร
เสาร์ที่ 10 ต.ค. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. เรื่อง จิ้งจอกตาลายกับกระต่ายเจ้าปัญญา
(นิทานกัมพูชา) 
อาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. เรื่อง กําเนิดค้างคาว (นิทานฟิลิปปินส์) 
เสาร์ที่ 17 ต.ค. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. เรื่อง ภูเขาทองคํากับเมล็ดข้าว (นิทานบรูไน)
เสาร์ที่ 24 ต.ค. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. เรื่อง อาบู นาวัส (นิทานอินโดนีเซีย)
เสาร์ที่ 31 ต.ค. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. กําเนิดเวียดนาม (นิทานเวียดนาม)

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 519
อีเมล: education@bacc.or.th

bacc library

bacc family

กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
"D.I.Y. เราทำได้ : หนังสือนิทานเด็กทำมือกับหุ่นพับกระดาษ"

โดย พี่เต้าหู้ - ณฤต เลิศอุตสาหกูล
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

เดือนกันยายนนี้ ขอเชิญคุณน้อง ๆ หนู ๆ และครอบครัว มาสนุกสนานกับกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
"D.I.Y. เราทำได้" ซึ่งครั้งนี้เราจะสอนทำ D.I.Y. หนังสือนิทานเด็กทำมือกับหุ่นพับกระดาษ
ตามวันและเวลาข้างต้น

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม และรับจำนวนจำกัด
ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ 02 214 6630 - 8 ต่อ 126 (อังคาร-อาทิตย์: 10.00 - 18.00 น.)
อีเมล: library@bacc.or.th

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
นิทานเรื่อง "กบยู่อวดดี กบมี่ถ่อมตัว"

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

กบยู่กับกบมี่เป็นเพื่อนกัน กบยู่มักคิดว่าตนเองเก่งและดีไปเสียทุกอย่าง ส่วนกบมี่ก็ไม่มั่นใจในตัวเอง
เวลาที่ทั้งสองเล่นกัน กบยู่จึงมักโทษว่ากบมี่เป็นคนผิดเสมอ อยู่มาวันหนึ่งทั้งสองคิดจะทำกล่องใส่
ของเล่นด้วยกัน แต่ทำไม่สำเร็จ กบยู่จึงโทษว่าเป็นเพราะกบมี่ และไล่ไม่ให้ช่วยทำอีก ทั้งสองจึง
แยกกันไปทำกล่องเอง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมนิทานเรื่องนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
พบกับกิจกรรมเพ้นท์หน้าหลังการเล่านิทาน
ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ 02 214 6630 - 8 ต่อ 126, 127 l อีเมล: library@bacc.or.th

bacc shop

โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับนักช้อป

เพียงแค่คุณเช็คอินที่ bacc shop พร้อมทั้งอัพโหลดรูปภาพ bacc shop หรือ รูปภาพสินค้าภายในร้าน
และอย่าลืมแท็กหาเรา #baccshopแล้วโพสลงโซเชียลเน็ตเวิร์คของคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษ 5 - 10%

*หมดเขต 30 กันยายน 2558

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 305
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

L’atelier de Marsi (ลาเตอลิเยร์ เดอ มารศี)
ชั้น 2

L’atelier de Marsi มีความหมายในภาษาไทยว่า "สตูดิโอของท่านหญิงมารศีฯ"จัดตั้งขึ้นเพื่อ
เผยแพร่ผลงานภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร และนำเสนอศิลปะอันทรง
คุณค่าของศิลปินชาวไทย ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่าง ชาติได้ชื่นชม อีกทั้งยังเป็นสถานที่
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีใจรักด้านศิลปะ L’atelier de Marsi นำเสนอผลงานภาพ
เขียนของหม่อมเจ้ามารศีฯ จำลองลงบนผืนผ้าใบ ให้บริการอาหารจานเดียว อาหารว่าง และ
เครื่องดื่มรายการโปรดของท่านหญิงฯ พร้อมด้วยของที่ระลึกด้านศิลปะต่างๆ ให้เลือกสรร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 258 9461 และ 081 846 5895
www.marsifoundation.org

CWArt
ชั้น 2

CWArt จำหน่ายอุปกรณ์งานศิลป์ งานสถาปัตย์ และงานฝีมือ ให้เลือกหลากหลาย อาทิเช่น สีน้ำ,
สีไม้, พู่กัน, เฟรม, โต๊ะเขียนแบบ, เทมเพลท, ไม้ที, ดินปั้น, ไม้ปั้นดิน, ไม้แกะสลัก, มีดงานฝีมือ ฯลฯ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 083 787 7299

Upcomings in October

bacc family

กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ต้อนรับปิดเทอม "D.I.Y. เราทำได้"
โดย พี่เต้าหู้ - ณฤต เลิศอุตสาหกูล
21 - 25 ตุลาคม 2558
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

ในเดือนตุลาคมนี้ ขอเชิญคุณน้อง ๆ หนู ๆ และครอบครัว มาสนุกสนานกับกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
"D.I.Y. เราทำได้" ตามตาราง ดังนี้

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น. : แจกันพันเชือก
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น. : ขวดตุ๊กตา
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. : หุ่นมือ
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. : กระเป๋าสตางค์จากถุงขนมพลาสติก
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น. : หน้ากากฮาโลวีนเปเปอร์มาเช่

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม และรับจำนวนจำกัด
ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ 02 214 6630 - 8 ต่อ 126 (อังคาร-อาทิตย์: 10.00 - 18.00 น.)
อีเมล: library@bacc.or.th

bacc music

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 10 :
"The Musical Theatre ปรากฏการณ์ละครเพลงในประเทศไทย
โดย สราวุธ เลิศปัญญานุช"

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 - 18.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เตรียมพบกับการเสวนาทางดนตรีในกิจกรรม Bangkok Music Forum ครั้งที่ 10 พบกับเรื่องราว
การสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์บทเพลงสำหรับมิวสิคัลเธียเตอร์ ของไทย สราวุธ เลิศปัญญานุช
ร่วมเสวนาถึงหน้าที่ของดนตรีประกอบการแสดงในรูปแบบมิวสิคัลและกระบวนกา รสร้างสรรค์ผลงาน
และพบกับการแสดงดนตรีสดโดยนักดนตรีมืออาชีพในบทเพลงจากมิวสิคัลชื่อดัง อาทิ บัลลังก์เมฆ
ทวิภพ ข้างหลังภาพ สี่แผ่นดิน และอีกมากมาย

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเสวนาและไม่ต้องสำรองที่นั่ง

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 15.30 น.
งานเสวนาเริ่ม 16.00 น.

กิจกรรมริเริ่มและดำเนินการโดย
ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 530 อีเมล: activity@bacc.or.th

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


ผู้สนับสนุนกิจกรรมหอศิลปกรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร