Thai Version / Eng Version
e-newsletter / ตุลาคม 2558

highlight

bacc music

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 10 :
"The Musical Theatre ปรากฏการณ์ละครเพลงในประเทศไทย โดย สราวุธ เลิศปัญญานุช"

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 - 18.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เตรียมพบกับการเสวนาทางดนตรีในกิจกรรม Bangkok Music Forum ครั้งที่ 10 พบกับเรื่องราวการสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์บทเพลงสำหรับ
มิวสิคัลเธียเตอร์ โดย คุณสราวุธ เลิศปัญญานุช ร่วมเสวนาถึงหน้าที่ของดนตรีประกอบการแสดงในรูปแบบมิวสิคัลและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
และพบกับการแสดงดนตรีสดโดยนักดนตรีมืออาชีพในบทเพลงจากมิวสิคัลชื่อดัง อาทิ บัลลังก์เมฆ ทวิภพ ข้างหลังภาพ สี่แผ่นดิน และอีกมากมาย

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเสวนาและไม่ต้องสำรองที่นั่ง

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 15.30 น. งานเสวนาเริ่ม 16.00 น

กิจกรรมริเริ่มและดำเนินการโดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 2146630-8 ต่อ 530

bacc exhibition 789

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ - ส่วนที่ 2
นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์

ดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 MUZ'
4 กรกฎาคม - 13 ธันวาคม 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art
Festival '13 MUZ' จัดนิทรรศการ 'PROXIMITY' นำเสนอศิลปะร่วมสมัยไทยและโปแลนด์ โครงการนี้
เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์ไทยและโปแลนด์ ในการพัฒนาความคิด ผ่านการโต้ตอบ
สนทนาเพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินไทยในประเทศโปแลนด์ (ส่วนที่ 1, 2557) และศิลปินโปแลนด์
ในประเทศไทย (ส่วนที่ 2, 2558) แก่นสำคัญของนิทรรศการคือระยะใกล้และไกลเชิงสัมพัทธ์ที่ใช้เทียบ
เคียงเพื่อมองหาคำอธิบายในภาวะร่วมสมัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยแนวความคิดดังกล่าว ผลงานศิลปะจึงถูกนำ
เสนอจากความหมาย ที่ไม่ใช่เพียงภาพกว้างในมุมมองแบบฟิสิกส์หรือภาพรองเพื่อเข้าใจถึงความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม แต่ยังให้รู้สึกได้ถึงภาพละเอียด ที่เรื่องราวของศิลปะบ่งบอกเงื่อนไขสากลในความเป็นมนุษย์

ภัณฑารักษ์: บาร์เท็ค โอท็อคก, พิชญา ศุภวานิช

ศิลปิน: ศิลปิน: อดัม วิทควอสกี้, อกาต้า บีลเอสก้า, อันนา วิทควอสก้า, อาร์เตอร์ มาเลสกี้, ฟรานชิสเซ็ก
ออร์โลว์สกี, กุร์ไชกอร์ช ดรอซด์, คริสตอฟ เคท โอลเชสสกี้, พอลีน่า สโดว์สก้า, พาเวล คูล่า, เพียวอัทร์
สกีบา, โทมาช โกแซ็ค

"นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ" อิทธิพล ตั้งโฉลก
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ
มูลนิธิเอสซีจี
18 สิงหาคม 2558 - 21 กุมภาพันธ์ 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ผลงานศิลปะเกือบ 100 ชิ้น ทั้งเก่า ใหม่และที่ยังไม่เคยจัดแสดงมาก่อน จากทุกช่วงเวลากว่า 50 ปี
ในชีวิตการทำงานของ "อิทธิพล ตั้งโฉลก" เป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยของไทยจำนวนน้อยที่คงยืนหยัด
บนเส้นทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนามธรรมอย่างมั่นคงและมั่นใจ

เส้นทางของการทำงานสร้างสรรค์ของอิทธิพลเริ่มต้นที่การฝึกฝนเชิงเทคนิคภาพพิมพ์ตั้งแต่สมัยเรียน
ปริญญาตรี เมื่อได้เดินทางไปศึกษาปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา อิทธิพลจึงได้รู้จักศิลปะนามธรรมอย่าง
เป็นทางการ และพบว่าแนวทางปฏิบัติเดิมของตัวเองสามารถเชื่อมต่อกับปรัชญาของศิลปะนามธรรม
ได้อย่างลงตัว แม้ว่าหลังจากทศวรรษ 2520 ศิลปะนามธรรมในประเทศไทยเริ่มเสื่อมความนิยมลง
เพื่อนในวงการแนะนำให้เปลี่ยนแนวทาง แต่อิทธิพลกล่าวตอบไว้อย่างมั่นใจว่า "ศิลปะนามธรรมได้ผล
สำหรับผม"

การยืนหยัดต่อเส้นทางสายนี้อย่างสงบนิ่งและต่อเนื่อง อิทธิพลจึงค้นพบ "สัจจะ" หรือความจริงของศิลปะ
ในหลากหลายมิติ และท้ายที่สุด คือ เชื่อมั่นในคุณค่าและความเรียบง่ายของศิลปะนามธรรม เพราะ "ใจ"
คือ กลไกสำคัญที่ทำให้ศิลปินค้นพบ "สัจจะ" ของศิลปะอย่างแท้จริง

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ดร.เตยงาม คุปตะบุตร

ศิลปิน: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก

main exhibition 789

PAUSE
จัดโดยโฟโต้บางกอก
ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
30 กรกฎาคม - 1 พฤศจิกายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ในจังหวะของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทุกสิ่งรอบตัวล้วนพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว การหยุดเพียงชั่วขณะหนึ่งเพื่อสร้างช่วงเวลาการทบทวนสิ่งต่างๆ อาจทำให้สามารถสร้างจังหวะของการ
ขับเคลื่อนในอนาคตมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น PAUSEคือนิทรรศการภาพถ่ายของศิลปินใน
ประเทศอาเซียนที่นำเสนอช่วงเวลาที่งานภาพถ่ายร่วมสมัยเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ประเด็นที่แตกต่างหลาก
หลาย ซึ่งเป็นผลงานที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ไว้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนหน้านี้ และในครั้งนี้จะนำมาจัด
แสดงอีกครั้งในบริบทของช่วงเวลาและสถานที่ที่แตกต่างจากเดิม

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: อรรฆย์ ฟองสมุทร

ศิลปิน: อัง ซง เหนียน, บุย ฮู ฟึก, เจต เอสกัวร์ตา, คิม ฮัก เมย์ โกะ นาย, ศิลปินกลุ่ม Mes 56,
มินสเทรล ก๊วก, ซิว เจี้ยะ, นฤเบศ วาดวารี, นาซารูดินห์ อับดุล ฮาเม็ท, ฟาน กวง, ประทีป
สุธาทองไทย, โรเบิร์ต จ้าว เหรินฮุ้ย, โสภาล เนียก, สุลิยา ภูมีวง, ยาซอน บานาล

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการในการต่อยอด
ทำงานศิลปะหรือการดำรงชีวิตต่อไปฝ่ายนิทรรศการจึงจัดเวลาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำชม
โดยเจ้าหน้าที่นำชมของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 14.00 น. และ 16.00 น.
นำชมนิทรรศการ ชั้น 7 ชั้น 8 และ ชั้น 9


หมายเหตุ: หากไม่สามารถมาในเวลาดังกล่าว สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่นำชม เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

special activity

'Live the City: Urban Media Project'
ประกาศรับสมัครโครงการสื่อศิลปะ

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทยและเครือข่ายคอนเนคติงซิตี้ส์
(Connecting Cities Network)
ระยะเวลาการสมัคร : 8 กันยายน - 23 ตุลาคม 2558

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย และเครือข่าย
คอนเนคติงซิตี้ส์ (Connecting Cities Network) ยินดีที่จะประชาสัมพันธ์การรับสมัครผลงานโครงการ
สื่อศิลปะอิสระภายใต้หัวข้อ ‘Live the City: Urban Media Project’ ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2559 กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างภาพสะท้อนอย่างมีวิจารณญาณต่อสื่อศิลปะและ
วัฒนธรรม ในประเด็นของเมือง สื่อในเมือง วัฒนธรรมเมือง และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครเข้าร่วมต้องส่งโครงการสื่อศิลปะสำหรับจัดแสดงในเขตเมืองของกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่นๆ
ในประเทศไทย โครงการเสนอจำนวนหกโครงการจะได้รับเชิญให้มาที่ Prototyping Lab ระหว่างวันที่
17-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ซึ่งผู้เสนอโครงการแต่ละโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางเทคโนโลยีและได้รับการช่วยด้านศิลปะเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เชื่อมโยงสหศาสตร์ไว้ด้วยกันและมี
บริบทเฉพาะตามสถานที่จัดแสดง

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารจากลิงค์ด้านล่าง

เอกสารรายละเอียดการสมัคร [ดาวน์โหลด]
ใบสมัคร [ดาวน์โหลด]

โครงการที่ได้รับคัดเลือกสองโครงการจะได้รับเงินรางวัลสำหรับการจัดแสดงรอบสุดท้าย และจะได้แสดง
ในนิทรรศการ 'Live the City: Urban Media Project' ที่ประเทศไทย ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 18/1 ซอยเกอเธ่ สาทร 1 กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02 108 8231/32 l อีเมล: Programm@bangkok.goethe.org

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ฝ่ายนิทรรศการ
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 529, 531 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

น้ำผึ้งแผ่นดิน - น้ำนมแม่ธรณี 2 (แฟรกกิ้ง)
โดย สุรพล ปัญญาวชิระ
4 - 31 ตุลาคม 2558
People's Gallery P1-P2 ชั้น 2 artHUB@bacc

"อย่าพัฒนาด้วยการทำลาย"
เพราะนั่นถือว่าไม่ใช่การพัฒนาที่แท้จริง
การนำน้ำมันหรือก๊าซจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์
ไม่ควรใช้วิธีการที่มีผลในการทำลายชีวิตหรือธรรมชาติอย่างขบวนการแฟรกกิ้ง
การพัฒนาที่แท้จริง ไม่ควรอยู่บนพื้นฐานของการเอารัดเอาเปรียบ
ทรัพยากรธรรมชาติทุกคนควรมีสิทธิที่จะได้ใช้ร่วมกันอย่างยุติธรรมและเป็นธรรม

นิทรรศการศิลปะ "ป่าอารมณ์"
โดย กรรณิการ์ จันทร์สุวรรณ
3 - 31 ตุลาคม 2558
People’s Gallery P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

นิทรรศการ "ป่าอารมณ์" คือการมองย้อนกลับไปของศิลปินที่เผยให้เห็นเรื่องราวเสมือนจริงทางอารมณ์
ที่เคยผ่านเข้ามา และศิลปินเลือกหันหลังให้กับมัน ปฏิเสธละทิ้งทั้งหมด เลือกแสดงออกภาวะนั้นลงบน
ผลงานสีน้ำมันจำนวน 10 ชิ้นที่วาดด้วยมือซ้ายซึ่งเป็นมือข้างที่ไม่ถนัด เพื่อปฏิวัติความเคยชินผ่านการ
ควบคุมให้น้อยลง แสดงออกได้อิสระมากขึ้น พร้อมการเรียนรู้ตัวตนอีกด้าน

กรรณิการ์ จันทร์สุวรรณ จบการศึกษาสาขาจิตรกรรม จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยเกียรตินิยมอันดับสอง จากนั้นทำงานเป็นภัณฑารักษ์ประจำแกลเลอรี่เอกชน
3 ปี พร้อมกับการร่วมแสดงนิทรรศการกลุ่มกับเพื่อนศิลปินอย่างต่อเนื่อง ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการ
ศึกษาดูงานยังต่างประเทศ (ญี่ปุ่น แคนาดา จีน (กุ้ยหลิน, ปักกิ่ง) และ อิตาลี) และผลงานของเธอเคย
ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมแสดงทั้งในและต่างประเทศ

arts network

bacc arts network

"ประชิด-แปลกหน้า"
นิทรรศการศิลปินในพำนักจากเมืองควิเบก ประเทศแคนาดา

จัดโดย ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2558
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเครือข่ายศิลปินเมืองควิเบก ประเทศแคนาดา ได้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยน ศิลปินระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองควิเบก ระหว่างปี พ.ศ.2558-2559 เพื่อพัฒนาการทำงานเครือข่ายศิลปินในระดับนานาชาติ ทั้งยังเป็น การแลกเปลี่ยน เรียนรู้มุมมองทางศิลปะและวัฒนธรรมจากศิลปินต่างชาติ

"ประชิด-แปลกหน้า"
นิทรรศการศิลปินในพำนักจากเมืองควิเบก ประเทศแคนาดา นำเสนอผลงานของ
กลุ่มศิลปินเมืองควิเบกซึ่งเดินทางมาพำนัก และสร้างสรรค์ผลงานที่กรุงเทพมหานคร ตลอดระยะเวลาพำนัก
2 สัปดาห์ ศิลปินจะผสมผสานสำนึกอันฝังแน่นของตนออกมาปะทะกับภาวะที่ไม่เคย รู้จักมาก่อน การเผชิญ
หน้าของผู้แปลกถิ่นในมหานครเอเชียที่สับสน วุ่นวาย อากาศร้อนชื้น เสียงอึกทึกของผู้คนและยวดยาน
บนท้องถนน "Encounter with Strangers" คือคำอธิบายของสภาวะเช่นนี้

ศิลปิน: Camille Bernard-Gravel, Catherine Bélanger, Christian Messier, Cynthia Dinan-
Mitchell, Giorgia Volpe, Marc-André Jésus, Marie-Claude Gendron, Patrick Altman,
Renaud Philippe, Richard Martel

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 214 6630-8 ต่อ 534 อีเมล: artnetwork@bacc.or.th

performance

bacc performings art

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4
สิงหาคม - ธันวาคม 2558
ห้องสตูดิโอ และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดงร่วมกันจัดงานเทศกาล
ศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 หรือ P.A.F. #4 : Performative Art Festival # 4 ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม2558 ที่ห้องสตูดิโอ และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดยในปี 2558 นี้เข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะ
การแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปะการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่งาน
ศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์

ซึ่งภายใต้เทศกาลฯ ในครั้งนี้การแสดงจะมีความหลากหลายจากศิลปินชาวไทยและต่างชาติ ในการแสดง
หลากหลายรูปแบบ อาทิ ศิลปะการแสดงสด และศิลปะการเต้น Experimental Performance รวมถึง
การแสดงละครเวที และยังประกอบด้วยการเสวนาโดยศิลปินและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการเต้น
อีกด้วย ทั้งนี้เทศกาลฯ จะประกอบไปด้วย 5 การแสดง (แบ่งเป็น 2 การแสดงและ 3 เทศกาล) ได้แก่
- Secret Keeper 5 - 23 สิงหาคม โดย บีฟลอร์ เธียเตอร์ โดย ดุจดาว
- Asiatopia International Performance Art Festival 26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน โดย กลุ่มศิลปิน
เอเชียโทเปีย (Asiatopia)
- เทศกาลละครกรุงเทพ (Bangkok Theatre Festival) 3 - 15 พฤศจิกายน โดย เครือข่ายละครกรุงเทพ
(Bangkok Theatre Network)
- International Dance Festival 17 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the
Arts Foundation)
- Si Ti Kay 11 - 13 และ18 - 20 ธันวาคม โดย Effendy จากประเทศสิงคโปร์

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 นี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้านการแสดง อาทิ กลุ่มละคร B-Floor กลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย เครือข่ายละครกรุงเทพ มูลนิธิเพื่อนศิลปะ และ Effendy จากประเทศสิงคโปร์
ที่จะมาร่วมสร้างสรรค์พื้นที่ทางศิลปะการแสดงให้สมบูรณ์ขึ้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้จากศิลปินมาสู่ผู้ชม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปที่ l www.bacc.or.th l baccpage
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร 02 214 6630-8 ต่อ 530

education

bacc education

BACC สัญจร 2558
หอศิลปกรุงเทพฯ ขอชวนน้องๆไปร่วมสนุกนอกสถานที่
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กจตุจักร
พบกับกิจกรรม นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
ตอน นิทานอาเซียน โดยพี่ๆ นักเล่านิทาน กลุ่มแต้มฝัน
ตลอดเดือนตุลาคม นี้

พิพิธภัณฑ์เด็ก ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว จตุจักร
เสาร์ที่ 10 ต.ค. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. เรื่อง จิ้งจอกตาลายกับกระต่ายเจ้าปัญญา
(นิทานกัมพูชา) 
อาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. เรื่อง กําเนิดค้างคาว (นิทานฟิลิปปินส์) 
เสาร์ที่ 17 ต.ค. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. เรื่อง ภูเขาทองคํากับเมล็ดข้าว (นิทานบรูไน)
เสาร์ที่ 24 ต.ค. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. เรื่อง อาบู นาวัส (นิทานอินโดนีเซีย)
เสาร์ที่ 31 ต.ค. 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. กําเนิดเวียดนาม (นิทานเวียดนาม)

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 519
อีเมล: education@bacc.or.th

bacc education

เอเชียโทเปียเสวนา 2558 ครั้งที่ 2
"Guyu Action ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะแสดงสดในเมืองซีอาน ประเทศจีน"
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00 - 16.00 น.
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
ผู้เสวนา: ซาน ซีซิง ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะร่วมสมัยซานซีซิง

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปีย
จัดกิจกรรมเอเชียโทเปียเสวนาขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ.2557 ตามวัตถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ
ของหอศิลปกรุงเทพฯ ที่ต้องการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศิลปินกับประชาชน เพื่อต่อยอด
ความคิดจากการทำงานในรูปแบบของศิลปะแสดงสด

สำหรับการเสวนาครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่สอง จัดเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ ครั้งที่
17/2558 ที่จัดขึ้น ณ หอศิลปกรุงเทพฯ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทศกาลศิลปะแสดงสด กูหยู แอคชั่น
(Guyu Action Contemporary Performance Art Festival) เทศกาลศิลปะแสดงสดของเมืองซีอาน ประเทศจีน ก่อตั้งเมื่อปี 2007 โดยกลุ่มศิลปินแห่งเมืองซีอานปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่ในศูนย์ศิลปะร่วมสมัย
ซานซีซิง (Xiang Xishi Contemporary Art Center)ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรเพื่อการทำงานศิลปะ
ร่วมสมัยมีอาคารอยู่ใน Xi’an Ban Po International Art District ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยแห่งนี้ก่อตั้งโดยกลุ่ม
ศิลปินที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะร่วมสมัยในเมืองซีอานที่พยายามรักษาศิลปะแบบอาวองการ์ด
ให้คงอยู่ในกระแสศิลปะของจีน ด้วยการจัดกิจกรรมทั้งการแสดงกิจกรรมส่งเสริมการทำงานวิจัยศิลปะ
ร่วมสมัยในแง่มุมต่างๆ ของจีน รวมทั้งจัดนิทรรศการศิลปะทั้งร่วมสมัยและประเพณีนิยม

*เสวนาเป็นภาษาจีนแปลภาษาไทย
*ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
*ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 214 6630-8 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th
ASIATOPIA International Performance Art Festival

bacc library

bacc family

กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ต้อนรับปิดเทอม "D.I.Y. เราทำได้"
โดย พี่เต้าหู้ - ณฤต เลิศอุตสาหกูล
21 - 25 ตุลาคม 2558
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

ในเดือนตุลาคมนี้ ขอเชิญคุณน้อง ๆ หนู ๆ และครอบครัว มาสนุกสนานกับกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
"D.I.Y. เราทำได้" ตามตาราง ดังนี้

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น. : แจกันพันเชือก
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น. : ขวดตุ๊กตา
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. : หุ่นมือ
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 : กระเป๋าสตางค์จากถุงขนมพลาสติก
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น. : หน้ากากฮาโลวีนเปเปอร์มาเช่

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม และรับจำนวนจำกัด
ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ 02 214 6630 - 8 ต่อ 126 (อังคาร-อาทิตย์: 10.00 - 18.00 น.)
อีเมล: library@bacc.or.th

bacc family

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
นิทานเรื่อง "จับกินให้หมดเลย"

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

เมื่อมนุษย์ต่างดาวจากดาวดวงหนึ่ง เดินทางมายังโลก ด้วยความหิวมากจึงคิดหาอะไรกิน และบอกว่า
จะจับกินให้หมดเลย มนุษย์ต่างดาวได้จับแมลงต่าง ๆ ทั้งผึ้ง มดแดง ผีเสื้อ ด้วง และตั๊กแตนทั้งหมด
กลัวมากที่จะถูกจับกินจึงอ้อนวอนและเสนอที่จะหาของอร่อยมาให้มนุษย์ต่างดาวกินแลกกับการปล่อย
พวกตนไป มนุษย์ต่างดาวรับข้อเสนอ แต่มีข้อแม้ว่าของที่หามาแทนนั้นจะต้องอร่อยจึงจะปล่อยเหล่า
แมลงไป เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามชมนิทานเรื่องนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
พบกับกิจกรรมเพ้นท์หน้าหลังการเล่านิทาน
ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ 02 214 6630 - 8 ต่อ 126, 127 l อีเมล: library@bacc.or.th

bacc shop

โปรโมชั่นสำหรับเดือนตุลาคมนี้

โปรโมชั่นสำหรับเดือนตุลาคมนี้ เอาใจคนรักงานศิลปะ ด้วยขอเสนอสุดพิเศษลดราคา 5 - 10%
สำหรับผลงานศิลปะชิ้นเอกของศิลปินไทยชื่อดัง ทั้งภาพวาด ภาพพิมพ์และประติมากรรม

*หมดเขตสิ้นเดือนตุลาคม 2558

สอบถามและสั่งจองผลงานโทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 305
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

Pedal Lane
ชั้น 1

ร้านจำหน่ายจักรยาน City Bikeที่ใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและสำหรับการออกกำลังกายในวันหยุด
สุดสัปดาห์ นอกจากจักรยานแล้ว ยังจำหน่ายอุปกรณ์จักรยานต่างๆ อีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 081 615 6592 / 081 619 6582
อีเมล: pedallanebkk@gmail.com
pedallane

Music Library
ชั้น 2

เพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยดนตรีที่มีคุณภาพกับ Hibiki Studio อบรมความรู้ด้านดนตรีและจำหน่ายเครื่องดนตรี
ทั้งแนวคลาสสิก ป็อบและแจ็ส อาทิ เปียโน ไวโอลิน กีตาร์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิแจ็สสหภาพยุโรป
ซึ่งเป็นสื่อกลางของศิลปินแจ็สไทยและยุโรป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 090 961 0870
Hibiki Music Studio

Upcomings in November

bacc education

เอเชียโทเปียเสวนา 2558 ครั้งที่ 3
"ประสบการณ์และงานของ ซากิโกะ ยามาโอกะ"

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 - 13.00 น.
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เสวนา: ซากิโกะ ยามาโอกะ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปีย
จัดกิจกรรมเอเชียโทเปียเสวนาขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 ตามวัตถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ
ของหอศิลปกรุงเทพฯ ที่ต้องการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศิลปินกับประชาชน

สำหรับกิจกรรมเอเชียโทเปียเสวนาในปี พ.ศ. 2558 นี้ ได้แบ่งการเสวนาออกเป็น 4 ครั้งด้วยกัน จัดใน
ช่วงเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม แต่ละครั้งประเด็นเนื้อหาก็จะแตกต่างกันออกไป โดยเน้นการแบ่งปันประสบการณ์จากศิลปินผู้เป็นวิทยากร เพื่อให้เห็นแนวทางการทำงานพร้อมกับสร้าง
แรงบันดาลใจ และต่อยอดความรู้ให้แก่ผู้คนในสังคม

*เสวนาเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลภาษาไทย
*ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
*ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 214 6630-8 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th
ASIATOPIA International Performance Art Festival

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


ผู้สนับสนุนกิจกรรมหอศิลปกรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร