Thai Version / Eng Version
e-newsletter / พฤศจิกายน 2558

highlight

bacc performing arts

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4
สิงหาคม - ธันวาคม 2558
สตูดิโอ ชั้น 4 และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดงร่วมกันจัดงานเทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 หรือ P.A.F. #4 : Performative Art Festival # 4 ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2558 ที่ห้องสตูดิโอ และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดยในปี 2558 นี้เข้าสู่ปีที่ซึ่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปะ
การแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์

ซึ่งภายใต้เทศกาลฯ ในครั้งนี้การแสดงจะมีความหลากหลายจากศิลปินชาวไทยและต่างชาติ ในการแสดงหลากหลายรูปแบบ อาทิ ศิลปะการแสดงสด
และศิลปะการเต้น Experimental Performance รวมถึงการแสดงละครเวที และยังประกอบด้วยการเสวนาโดยศิลปิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ศิลปะการเต้นอีกด้วย ทั้งนี้เทศกาลฯ จะประกอบไปด้วย 5 การแสดง (แบ่งเป็น 2 การแสดงและ 3 เทศกาล) ได้แก่
- Secret Keeper 5 - 23 สิงหาคม โดย บีฟลอร์ เธียเตอร์ โดย ดุจดาว
- Asiatopia International Performance Art Festival 26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน โดยกลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย (Asiatopia)
- เทศกาลละครกรุงเทพ (Bangkok Theatre Festival) 3 - 15 พฤศจิกายน โดย เครือข่ายละครกรุงเทพ (Bangkok Theatre Network)
- International Dance Festival 17 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the Arts Foundation)
- Si Ti Kay 11 - 13 และ 18 - 20 ธันวาคม โดย Effendy จากประเทศสิงคโปร์

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 นี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้านการแสดง อาทิ กลุ่มละคร B-Floor กลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย เครือข่ายละคร
กรุงเทพ มูลนิธิเพื่อนศิลปะ และ Effendy จากประเทศสิงคโปร์ ที่จะมาร่วมสร้างสรรค์พื้นที่ทางศิลปะการแสดงให้สมบูรณ์ขึ้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ
เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้จากศิลปินมาสู่ผู้ชม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปที่ www.bacc.or.th และ baccpage
สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 2146630-8 ต่อ 530

bacc exhibition 789

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ - ส่วนที่ 2
นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์

ดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 MUZ'
4 กรกฎาคม - 13 ธันวาคม 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art
Festival '13 MUZ' จัดนิทรรศการ 'PROXIMITY' นำเสนอศิลปะร่วมสมัยไทยและโปแลนด์ โครงการนี้
เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์ไทยและโปแลนด์ ในการพัฒนาความคิด ผ่านการโต้ตอบ
สนทนาเพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินไทยในประเทศโปแลนด์ (ส่วนที่ 1, 2557) และศิลปินโปแลนด์
ในประเทศไทย (ส่วนที่ 2, 2558) แก่นสำคัญของนิทรรศการคือระยะใกล้และไกลเชิงสัมพัทธ์ที่ใช้เทียบ
เคียงเพื่อมองหาคำอธิบายในภาวะร่วมสมัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยแนวความคิดดังกล่าว ผลงานศิลปะจึงถูกนำ
เสนอจากความหมาย ที่ไม่ใช่เพียงภาพกว้างในมุมมองแบบฟิสิกส์หรือภาพรองเพื่อเข้าใจถึงความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม แต่ยังให้รู้สึกได้ถึงภาพละเอียด ที่เรื่องราวของศิลปะบ่งบอกเงื่อนไขสากลในความเป็นมนุษย์

ภัณฑารักษ์: บาร์เท็ค โอท็อคก, พิชญา ศุภวานิช

ศิลปิน: ศิลปิน: อดัม วิทควอสกี้, อกาต้า บีลเอสก้า, อันนา วิทควอสก้า, อาร์เตอร์ มาเลสกี้, ฟรานชิสเซ็ก
ออร์โลว์สกี, กุร์ไชกอร์ช ดรอซด์, คริสตอฟ เคท โอลเชสสกี้, พอลีน่า สโดว์สก้า, พาเวล คูล่า, เพียวอัทร์
สกีบา, โทมาช โกแซ็ค

"นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ" อิทธิพล ตั้งโฉลก
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ
มูลนิธิเอสซีจี
18 สิงหาคม 2558 - 21 กุมภาพันธ์ 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ผลงานศิลปะเกือบ 100 ชิ้น ทั้งเก่า ใหม่และที่ยังไม่เคยจัดแสดงมาก่อน จากทุกช่วงเวลากว่า 50 ปี
ในชีวิตการทำงานของ "อิทธิพล ตั้งโฉลก" เป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยของไทยจำนวนน้อยที่คงยืนหยัด
บนเส้นทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนามธรรมอย่างมั่นคงและมั่นใจ

เส้นทางของการทำงานสร้างสรรค์ของอิทธิพลเริ่มต้นที่การฝึกฝนเชิงเทคนิคภาพพิมพ์ตั้งแต่สมัยเรียน
ปริญญาตรี เมื่อได้เดินทางไปศึกษาปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา อิทธิพลจึงได้รู้จักศิลปะนามธรรมอย่าง
เป็นทางการ และพบว่าแนวทางปฏิบัติเดิมของตัวเองสามารถเชื่อมต่อกับปรัชญาของศิลปะนามธรรม
ได้อย่างลงตัว แม้ว่าหลังจากทศวรรษ 2520 ศิลปะนามธรรมในประเทศไทยเริ่มเสื่อมความนิยมลง
เพื่อนในวงการแนะนำให้เปลี่ยนแนวทาง แต่อิทธิพลกล่าวตอบไว้อย่างมั่นใจว่า "ศิลปะนามธรรมได้ผล
สำหรับผม"

การยืนหยัดต่อเส้นทางสายนี้อย่างสงบนิ่งและต่อเนื่อง อิทธิพลจึงค้นพบ "สัจจะ" หรือความจริงของศิลปะ
ในหลากหลายมิติ และท้ายที่สุด คือ เชื่อมั่นในคุณค่าและความเรียบง่ายของศิลปะนามธรรม เพราะ "ใจ"
คือ กลไกสำคัญที่ทำให้ศิลปินค้นพบ "สัจจะ" ของศิลปะอย่างแท้จริง

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ดร.เตยงาม คุปตะบุตร

ศิลปิน: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการในการต่อยอด
ทำงานศิลปะหรือการดำรงชีวิตต่อไปฝ่ายนิทรรศการจึงจัดเวลาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำชม
โดยเจ้าหน้าที่นำชมของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 14.00 น. และ 16.00 น.
นำชมนิทรรศการ ชั้น 7 ชั้น 8 และ ชั้น 9


หมายเหตุ: หากไม่สามารถมาในเวลาดังกล่าว สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่นำชม เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

ทวิภพแห่งธรรมชาติ
โดย ชวนะ บุญชู
4 - 28 พฤศจิกายน 2558
People's Gallery P1-P2, ชั้น 2 artHUB@bacc

การทำงานของข้าพเจ้ามักจะยึดโยงกับธรรมชาติมาตลอด จึงทำให้เกิดความรู้สึกรักความสวยงามที่
บริสุทธิ์ของธรรมชาติ หลายๆ ครั้งที่ข้าพเจ้าได้เดินทางไปสัมผัสกับธรรมชาติตามสถานที่ต่างๆ จะเก็บ
เกี่ยวเอาภาพและความรู้สึกเหล่านั้นมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ ด้วยการสอดแทรกอารมณ์ให้ดูกลมกลืน
มีจิตวิญญาณของความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง อ่อนหวานและพลิ้วไหว ด้วยลีลาผสมผสานไปกับ
เส้นสีอย่างมีมิติ เพียงแต่ความงดงามเหล่านั้นได้ถูกย่อส่วนนำมาไว้บนผืนผ้าใบ เพื่อให้ทุกท่านได้ชื่นชม
อย่างใกล้ชิด มีจินตนาการเหมือนได้สัมผัสอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเหล่านั้น เป็นบรรยากาศของธรรมชาติ
อีกโลกหนึ่ง คือที่มาของงานนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติชุดนี้ "ทวิภพแห่งธรรมชาติ" Two Sides of Nature

สัญลักษณ์ชีวิตในจินตนาการ
4 - 28 พฤศจิกายน 2558
โดย วิญญากร จันทะศิริ
People’s Gallery P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

การยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ความหลากหลายของรูปแบบชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการ ไม่ว่าจะเป็น
การคัดเลือกตามธรรมชาติ การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีววิทยาเจริญเชิงวิวัฒนาการหรือกระบวนการที่มนุษย์
คิดค้นขึ้น การสื่อสารทางเทคโนโลยีสมัยใหม่การเสริมแต่งปรับปรุงรูปลักษณ์มนุษย์แบบลูกผสมนำไปสู่
รูปลักษณ์ใหม่ของชีวิต ซึ่งเป็นรูปแบบชีวิตที่เกิดขึ้นในอนาคต

arts network

นิทรรศการ "100 ปี ชาตกาล ประยูร จรรยาวงษ์"
โดย มูลนิธิประยูรจรรยาวงษ์
ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
4 - 29 พฤศจิกายน 2558
ผนังโค้ง ชั้น 4 - 5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081 615 7882

นิทรรศการสีน้ำ "อาเซียน"
3 - 29 พฤศจิกายน 2558
ผนังโค้ง ชั้น 3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเลขาธิการคณหบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย
โทร. 02 470 7888 - 9

นิทรรศการภาพถ่าย "Black and White Thailandscape"
โดย โรงเรียนสอนศิลปะภาพถ่าย CameraEyes
3 - 15 พฤศจิกายน 2558
โถง ชั้น 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 090 201 0095

Interactive & VR Art Exhibition
โดย Bit Studio
10 พฤศจิกายน 2558 - 3 มกราคม 2559
โถง ชั้น 5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081 913 8582

นิทรรศการออกแบบสร้างสรรค์
"Wonderfruit Upcycled Installation"

โดย Wonderfruit
19 - 29 พฤศจิกายน 2558
ลานด้านหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 089 999 3942

นิทรรศการ "คดี-ไซน์"
โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
24 - 27 พฤศจิกายน 2558
โถง ชั้น L

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 089 482 4379

เทศกาลกีตาร์นานาชาติ ครั้งที่ 15
โดย ชมรมกีตาร์กรุงเทพฯ
20 - 22 พฤศจิกายน 2558
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 089 107 6561

สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทรีเรีย ประจำปี 2558
โดย แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
24 - 26 พฤศจิกายน 2558
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 218 8452

cinema

bacc cinema

กิจกรรมฉายภาพยนตร์และเสวนา
The New Rijksmuseum: บูรณะโกลาหล

โดย ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.30 - 21.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ขอเชิญร่วมชมภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The New Rijksmuseum: บูรณะโกลาหล และกิจกรรมเสวนา
ภายหลังการชมภาพยนตร์เกี่ยวกับการบูรณะพิพิธภัณฑ์โดยเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะ
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ไรจ์คส์ (Rijksmuseum) หรือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแห่งอัมสเตอร์ดัม เป็นพิพิธภัณฑ์
ศิลปะที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นที่เก็บและจัดแสดงงานศิลปะกว่า 1 ล้านชิ้นโดยเฉพาะงานของ
ศิลปินชั้นครูอย่างแรมบลันดท์และเฟอร์เมร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งในปี 1808 และเปิดทำการในที่ตั้งที่
ปัจจุบันมาตั้งแต่ปี 1885 ก่อนจะปิดปรับปรุงและเปิดให้บริการอีกครั้งในปี 2013 โดยนอกจากจะเป็น
การบูรณะที่กินเวลาถึง 10 ปี เต็มซึ่งยืดเยื้อกว่าที่ตั้งใจไว้แล้ว ยังใช้งบประมาณไปเกือบ 400 ล้านยูโร
และท่วมท้นด้วยปัญหามากมาย ตั้งแต่งบประมาณหมด แบบผิด ไปจนถึงการประท้วงที่เริ่มต้นด้วยเรื่อง
เล็กๆ แต่กลับนำมาซึ่งการพลิกผันของแผนการซ่อมแซมครั้งใหญ่

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า

*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 18.00 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8 ต่อ 528
อีเมล: activity@bacc.or.th

performance

เทศกาลละครกรุงเทพ Bangkok Theatre Festival (BTF)
3 - 15 พฤศจิกายน 2558
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1, สตูดิโอ ชั้น 4,
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 และ ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

หอศิลปเทศกาลละครกรุงเทพ เป็นมหกรรมทางศิลปะการแสดงร่วมสมัยหลักของประเทศไทย ที่มีจำนวน
ศิลปิน ผลงานละคร และผู้ชมมากที่สุด เริ่มครั้งแรกในปีพ.ศ. 2545 จากความร่วมมือสร้างสรรค์ของ
ประชาคม บางลำพู เครือข่ายละครกรุงเทพ และพันธมิตรอื่นๆ เพื่อให้ศิลปิน ผู้ชม ครูอาจารย์ นักศึกษา
นักวิจารณ์ สื่อมวลชน และผู้มีใจรักละครเวที ได้พบปะสังสรรค์ กระชับความสัมพันธ์ ทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับ
ศิลปินรุ่นใหม่ๆ ได้แสดงผลงาน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการชื่นชมศิลปะการละครร่วมสมัย โดยจัดต่อเนื่อง
เป็นประจำในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในช่วง 10 ปีแรกมีศูนย์กลางการจัดงานที่สวนสันติชัยปราการ
และย่านบางลำพู จนขยายมาสู่ร้านอาหาร หอศิลป์ โรงละครขนาดเล็กในย่านอื่นๆ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555
ได้ขยายมาที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และในปีนี้ ด้วยความพร้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปร
ไปตามสภาพและสภาวการณ์ของละครร่วมสมัยผู้จัดจึงย้ายศูนย์กลางของงานมาที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครและกระจายพื้นที่ของเทศกาลไปยังโรงละครใหญ่น้อยทั่วกรุงเทพฯ ที่เชื่อมโยงด้วย
เส้นทางรถไฟฟ้า ตอบรับวิถี การดูละครของผู้ชมที่ขยายวงมากขึ้น

ติดตามข่าวสารที่ โทร. 081 291 0096 และ 089 754 1505
อีเมล: bkktheatre@gmail.com
www.bangkoktheatrefestival.com l Bangkok Theatre Festival

มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2015
โดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ
19 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2558
สตูดิโอ ชั้น 4

เชิญชมการแสดงเต้นคอนเทมโพรารี แด๊นซ์ โดยคณะเต้นจากทั่วโลก อาทิ อิตาลี, โปรตุเกส, อิสราเอล,
ตุรกี, อินเดีย, สิงคโปร์ และประเทศไทย ในงาน "มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2015" (International
Dance Festival 2015) จัดโดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ

พบกับการแสดงที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์จากส่วนลึกของอารมณ์และความอัจฉริยะของผู้ออกแบบ
ท่าเต้นในการผสมผสานความแข็งแกร่งของท่วงท่าเข้ากับจินตนาการได้อย่างลงตัวในรูปแบบของศิลปะ
การเต้นคอนเทมโพรารี แด๊นซ์ จากคณะเต้นที่มีชื่อเสียงของโลก อาทิ เช่น Esperimenti GDO, Oplas
ประเทศอิตาลี CDCE Dance จากประเทศโปรตุเกส Prolific visionary production จากประเทศญี่ปุ่น
และ Antalya State and Opera จากประเทศตุรกี ที่จะมาร่วมกันสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในงาน
"มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2015" (International Dance Festival 2015)

ราคาบัตร : 600 / 1,200 / 1,800 บาท

สำรองบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com
*นักเรียนนักศึกษา สำรองบัตรได้ที่ โทร. 085 100 3050
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 085 100 3050 l www.dance-festival.infol l www.fotaf.org

education

bacc education

เอเชียโทเปียเสวนา 2558 ครั้งที่ 3
"ประสบการณ์และงานของ ซากิโกะ ยามาโอกะ"

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 - 13.00 น.
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เสวนา: ซากิโกะ ยามาโอกะ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปีย
จัดกิจกรรมเอเชียโทเปียเสวนาขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 ตามวัตถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ
ของหอศิลปกรุงเทพฯ ที่ต้องการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศิลปินกับประชาชน

สำหรับกิจกรรมเอเชียโทเปียเสวนาในปี พ.ศ. 2558 นี้ ได้แบ่งการเสวนาออกเป็น 4 ครั้งด้วยกัน จัดใน
ช่วงเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม แต่ละครั้งประเด็นเนื้อหาก็จะแตกต่างกันออกไป โดยเน้นการแบ่งปันประสบการณ์จากศิลปินผู้เป็นวิทยากร เพื่อให้เห็นแนวทางการทำงานพร้อมกับสร้าง
แรงบันดาลใจ และต่อยอดความรู้ให้แก่ผู้คนในสังคม

*เสวนาเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลภาษาไทย
*ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
*ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 214 6630-8 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th
ASIATOPIA International Performance Art Festival

bacc library

bacc family

กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ต้อนรับปิดเทอม "D.I.Y. เราทำได้"
โดย พี่เต้าหู้ - ณฤต เลิศอุตสาหกูล
วันเสาร์ที่ 21, 28 พฤศจิกายน 2558
โถง ชั้น L

เดือนพฤศจิกายนนี้ ขอเชิญน้อง ๆ หนู ๆ และครอบครัว มาสนุกกับกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ "D.I.Y.
เราทำได้" มีกิจกรรมดังนี้

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น. : กระทงรักษ์โลก จากวัสดุธรรมชาติ
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 - 18.00 น. : กรอบรูปคู่พ่อ-ลูก

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม และรับจำนวนจำกัด
ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ 02 214 6630 - 8 ต่อ 126 (อังคาร-อาทิตย์: 10.00 - 18.00 น.)
อีเมล: library@bacc.or.th

bacc family

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
นิทานเรื่อง "รักกันนะ กอดกันหน่อย"

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น.
โถง ชั้น L

เข้เบิ้มและเข้ป้อมเป็นเพื่อนรักกันมาก วันหนึ่งเข้เบิ้มมีคำถามมาทายว่า กออะไรเอ่ย อบอุ๊น อบอุ่น
ซึ่งคำตอบก็คือ กอ-ออ-ดอ กอด นั่นเอง จากนั้นทั้งสองก็ลองกอดกันดู ว่าอบอุ่นจริงรึเปล่า ระหว่างนั้น
ช้างถูกยุงรุมกัด วิ่งหนีมาให้ช่วย ทั้งสองจึงช่วยกันไล่ยุง และกอดปลอบช้างที่ร้องไห้ ต่อมามีการแข่งขัน
วิ่งสามขา เมื่อทั้งสองเข้าแข่งขันก็มีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะ เข้เบิ้มและเข้ป้อมก็กอดกันเพื่อแสดงความยินดีที่
ชนะ และกอดกันเพื่อปลอบใจที่แพ้ วันต่อมาเข้ป้อมต้องออกไปข้างนอกคนเดียว ทั้งสองก็กอดอำลากัน ระหว่างทางเข้ป้อมเจอกับงูตัวใหญ่ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมนิทานเรื่องนี้ได้ตามวันและ
เวลาดังกล่าว

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
พบกับกิจกรรมเพ้นท์หน้าหลังการเล่านิทาน
ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ 02 214 6630 - 8 ต่อ 126, 127 (อังคาร-อาทิตย์: 10.00 - 18.00 น.)
อีเมล: library@bacc.or.th

bacc shop

โปรโมชั่นสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้

โปรโมชั่นสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ เอาใจคนรักงานศิลปะ ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ ลดราคา 5 - 10% สำหรับผลงานศิลปะชิ้นเอกของศิลปินไทยชื่อดัง ทั้งภาพวาด ภาพพิมพ์ และประติมากรรม

*หมดเขตสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558

สอบถามและสั่งจองผลงานโทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 304
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

Save Earth Store
ชั้น 4

แหล่งรวมสินค้าเชิงสร้างสรรค์จากหลากหลายวัฒนธรรม ด้วยการต่อยอดความคิดด้วยทักษะและไอเดีย
โดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้
อย่างชาญฉลาด ส่งเสริมพลังงานทดแทน การประหยัดพลังงาน เน้นการออกแบบที่พอเพียงและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 086 141 7385
อีเมล: saveearthstore@gmail.com
saveearthstore

Bookmoby Readers' Cafe‏
ชั้น 4

Bookmoby Readers’ Cafe (บุ๊คโมบี้ รีดเดอร์ส คาเฟ่) เป็นร้านหนังสือสำหรับผู้หลงใหลและสนใจ
ในแวดวงหนังสือและวรรณกรรม โดยเฉพาะงานประพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจัง วรรณกรรมไทยสร้างสรรค์
บทกวี วรรณกรรมแปลร่วมสมัย วรรณกรรมคลาสสิก รวมทั้งงานความเรียง สารคดี ประวัติศาสตร์ สังคม
ปรัชญา จิตวิญญาณ จนถึงหนังสือภาพและบันทึกการเดินทาง ที่อาจพบได้ยากในร้านหนังสือเครือใหญ่
การจัดงานเสวนาระหว่างนักเขียนเป็นระยะๆ ยังทำให้บุ๊คโมบี้ รีดเดอร์ส คาเฟ่ เป็นพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนระหว่างนักอ่านและนักเขียน ที่อยู่ใจกลางมหานครอย่างแท้จริง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 106 3671, 086 374 3464
www.kledthai.com
bookmoby

Upcomings in December

Si Ti Kay
11 - 13 และ 18 - 20 ธันวาคม 2558
สตูดิโอ ชั้น 4

ราคาบัตร : 300 บาท (นักเรียน นักศึกษา) / 600 บาท (บุคคลทั่วไป)
ติดต่อสอบถามข้อมูลและสำรองบัตรได้ที่
อีเมล: sitikay.4paf@gmail.com
www.facebook.com/events/847161158687144/

Café Puzzle: Exhibition of the Czech Artist, Jiří Slíva
15 - 30 ธันวาคม 2558
ผนังโค้ง ชั้น 3

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630-8 ext. 528 l Email: artnetwork@bacc.or.th

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


ผู้สนับสนุนกิจกรรมหอศิลปกรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร