Thai Version / Eng Version
e-newsletter / มกราคม 2559

สวัสดีปีใหม่ 2559

ขอให้ใจมั่นคงจงเปี่ยมท้น
ผลิดอกผลงอกงามตามฝันใฝ่
มิหมองมืดมิจืดจางมิร้างไร้
เฝ้าจุดไฟให้ทุกยุคให้ทุกยาม

ประกาศวันหยุดปีใหม่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปิดบริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 - วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559
และเปิดตามปกติตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2559

highlight

bacc family

'วันเด็กศิลป์@BACC ตอน ส่งยิ้มให้โลก'
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 10.30 - 18.00 น.

ขอเชิญมาร่วมสนุก งาน 'วันเด็กศิลป์@BACC ตอน ส่งยิ้มให้โลก' ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ที่หอศิลปกรุงเทพฯ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย
ที่จะมอบความสุขให้น้องๆ สร้างนิสัยการเป็นผู้ให้ที่ดีและรู้จักรักษ์สิ่งแวดล้อม

ไฮไลท์ในงาน
- กิจกรรมฐานศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ เช่น ฐานผ้ามัดย้อม ฐานสมุดทำมือ ฐานประดิษฐ์กระปุกออมสินจากขวดน้ำพลาสติก เป็นต้น

- รับบริจาคสิ่งของจากน้องๆและผู้ปกครองทุกคนที่จะมาร่วมงานวันเด็ก โดยการนำสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้ เพื่อเป็นบัตรผ่านเข้าสู่การทำกิจกรรม
ในแต่ละฐาน
หอศิลปกรุงเทพฯจะนำไปส่งต่อให้แก่ 'ร้านปันกัน' โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ไปจัดจำหน่ายและนำรายได้ไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ ที่ขาด
โอกาส เพื่อส่งต่อรอยยิ้มของน้องๆไปสู่เด็กๆที่ด้อยโอกาสในสังคม

- ตื่นตากับอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ตกแต่งด้วยวัสดุเหลือใช้ เพื่อรีไซเคิลขยะให้เกิดประโยชน์ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

สิ่งของที่รับบริจาค :
หนังสือ เสื้อผ้า ของเล่น ซีดีเพลงหรือหนัง อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ (โดยของที่รับบริจาคสามารถเป็นได้ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่
เพียงแค่อยู่ในสภาพที่ดีและยังใช้งานได้)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th

main exhibition 789

"อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข"
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี ๒๕๕๘
จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
11 ธันวาคม 2558 - 6 มีนาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้ร่วมตามรอยเสด็จฯและชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการ
ถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
ในช่วงปี 2557- 2558 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้จำนวน 158 ภาพโดยแต่ละภาพที่นำมาจัดแสดง
นอกจากเป็นภาพที่สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสาย
พระเนตรที่ทรงประสบพบเห็นสิ่งต่างๆที่ทรงสนพระราชหฤทัยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายอีกทั้งยังให้
ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆเพื่อให้คนไทยทุกคนได้มาชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่าย
ของพระองค์ท่านในทุกแห่งหน

ในการนี้ได้รับพระราชานุญาตให้นำวีดิทัศน์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองมาจัดฉายให้ผู้ชมนิทรรศการได้ทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของถ่าย
ภาพนั้นๆ

สอบถามข้อมูลติดต่อ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 501 อีเมล: info@bacc.or.th

bacc exhibition 789

"นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ" อิทธิพล ตั้งโฉลก
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ
มูลนิธิเอสซีจี
18 สิงหาคม 2558 - 21 กุมภาพันธ์ 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ผลงานศิลปะเกือบ 100 ชิ้น ทั้งเก่า ใหม่และที่ยังไม่เคยจัดแสดงมาก่อน จากทุกช่วงเวลากว่า 50 ปี
ในชีวิตการทำงานของ "อิทธิพล ตั้งโฉลก" เป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยของไทยจำนวนน้อยที่คงยืนหยัด
บนเส้นทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนามธรรมอย่างมั่นคงและมั่นใจ

เส้นทางของการทำงานสร้างสรรค์ของอิทธิพลเริ่มต้นที่การฝึกฝนเชิงเทคนิคภาพพิมพ์ตั้งแต่สมัยเรียน
ปริญญาตรี เมื่อได้เดินทางไปศึกษาปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา อิทธิพลจึงได้รู้จักศิลปะนามธรรมอย่าง
เป็นทางการ และพบว่าแนวทางปฏิบัติเดิมของตัวเองสามารถเชื่อมต่อกับปรัชญาของศิลปะนามธรรม
ได้อย่างลงตัว แม้ว่าหลังจากทศวรรษ 2520 ศิลปะนามธรรมในประเทศไทยเริ่มเสื่อมความนิยมลง
เพื่อนในวงการแนะนำให้เปลี่ยนแนวทาง แต่อิทธิพลกล่าวตอบไว้อย่างมั่นใจว่า "ศิลปะนามธรรมได้ผล
สำหรับผม"

การยืนหยัดต่อเส้นทางสายนี้อย่างสงบนิ่งและต่อเนื่อง อิทธิพลจึงค้นพบ "สัจจะ" หรือความจริงของศิลปะ
ในหลากหลายมิติ และท้ายที่สุด คือ เชื่อมั่นในคุณค่าและความเรียบง่ายของศิลปะนามธรรม เพราะ "ใจ"
คือ กลไกสำคัญที่ทำให้ศิลปินค้นพบ "สัจจะ" ของศิลปะอย่างแท้จริง

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ดร.เตยงาม คุปตะบุตร

ศิลปิน: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการในการต่อยอด
ทำงานศิลปะหรือการดำรงชีวิตต่อไปฝ่ายนิทรรศการจึงจัดเวลาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำชม
โดยเจ้าหน้าที่นำชมของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 14.00 น. และ 16.00 น.
นำชมนิทรรศการ ชั้น 7 ชั้น 8 และ ชั้น 9


หมายเหตุ: หากไม่สามารถมาในเวลาดังกล่าว สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่นำชม เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ Premium art exhibition
โดย สุวิทย์ มาประจวบ (ราฮวม) / วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ)
5 - 31 มกราคม 2559
People's Gallery P1-P2, ชั้น 2 artHUB@bacc
พิธีเปิดนิทรรศการ: วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 19.00 น.

นิทรรศการ Premium art exhibition เป็นนิทรรศการที่เกิดจากการพากเพียร หาคำตอบแห่งคุณค่า
ของสิ่งต่างๆและตั้งคำถามกับการตัดสินของสังคมที่มักให้ความ สำคัญ กับมูลค่ามากกว่าคุณค่าที่แท้จริง
ผ่านการทำงานหนักในฐานะนักวาดรูป เรียงร้อยเป็นผลงาน แก่วงการศิลปะ

คลาสรูม
โดย พีรเวทย์ กระแสโสม
5 - 31 มกราคม 2559
People's Gallery P3, ชั้น 2 artHUB@bacc
พิธีเปิดนิทรรศการ: วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 18.30 น.

ศิลปินนำภาพวาดหรือภาพถ่ายของศิลปินที่เคยศึกษาในช่วงเรียนศิลปะ นำมาสร้างสรรค์ใหม่ในรูปแบบ
ของตนเอง ซึ่งแสดงถึงการมีอยู่ของปัจจุบันที่ถูกพัฒนาจากอดีต

arts network

นิทรรศการโลกแห่งเวทมนตร์: ภาพประกอบหนังสือเด็กภาษาเชก
โดย ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเชก
15 ธันวาคม 2558 - 17 มกราคม 2559
ณ ผนังโค้ง ชั้น 4 - 5

แม้ว่าสาธารณรัฐเชกจะเป็นประเทศเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ใจกลางยุโรป แต่หนังสือเด็กภาษาเชกกลับได้รับความ
นิยมอย่างกว้างขวางในหลายๆ ประเทศในยุโรป ภาพวาดประกอบหนังสือสำหรับเด็กของศิลปินเชกที่รวบ
รวมมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงภาพประกอบหนังสือเด็กที่สร้างสรรค์ขึ้นในช่วง 100 ปี
ที่ผ่านมาภาพประกอบหนังสือเด็กหลายภาพที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก
นิทรรศการและเทศกาลหนังสือเด็กนานาชาติในหลายๆ ประเทศทั่วโลก

ผลงานภาพประกอบหนังสือภาษาเชกสำหรับเด็กที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้โดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์
จินตนาการ ความน่ารัก และความสนุกสนานที่ผู้คนทุกชาติทุกภาษาสามารถเข้าถึงได้ โดยหวังว่าจะช่วย
ส่งเสริมต่อยอดความคิดและจินตนาการของเด็กๆ ให้เจิดจรัสยิ่งขึ้น ศิลปินภาพวาดประกอบเลือกใช้เส้นสาย
และผสมสีอย่างสมดุลละเอียดอ่อนเพื่อสรรสร้างความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆ ซึ่งเมื่อนำมารวมกับเรื่องราวแล้ว ศิลปินภาพวาดประกอบก็ได้กลายเป็นผู้ให้กำเนิดหนังสือเด็กตัวจริงพวกเขาอุทิศชีวิตเพื่อสร้างโลกของเด็กที่
อ่อนโยนขึ้น ชัดเจนขึ้น และสวยงามมากยิ่งขึ้น

นิทรรศการนี้ต้องการเปิดโลกหนังสือเด็กที่มีรูปแบบโดดเด่นและหลากหลายตามสไตล์ยุโรป เป็นความ
หลากหลายของรูปแบบที่แตกต่างของศิลปินและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยทั้งหมดนี้คือผลงานที่
ศิลปินชาวเชกต้องการมอบให้กับเด็กๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างวัยเด็กที่มีความสุขและเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ดีที่สุด
ในชีวิตของพวกเขา หนังสือดีๆ เพียงแค่หนึ่งเล่มสามารถนำทางให้เด็กคนหนึ่งได้ทั้งชีวิต หนังสือทำให้เด็ก
ได้เปิดหูเปิดตาและรับรู้ถึงความสวยงามของชีวิตรอบๆ ตัว หนังสือสื่อให้เห็นคุณค่าของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
มิตรภาพ ความรัก ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และความเมตตากรุณา และในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึง
ด้านมืดของชีวิตด้วย

มาสนุกในโลกของเวทมนตร์ ความงาม และความเบิกบานของเด็กซึ่งจะเป็นแสงส่องนำทางสู่โลกแห่ง
เวทมนตร์ของภาพประกอบหนังสือภาษาเช็กสำหรับเด็ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร.02 214 6630 - 8 ต่อ 528 l อีเมล : artnetwork@bacc.or.th
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย
โทร. 02 250 9223 - 4 l อีเมล: bangkok@embassy.mzv.cz

bacc shop

โปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โอกาสสุดท้ายสำหรับนักสะสมผลงานศิลปะและนักช้อปสินค้าดีมีดีไซน์
ร่วมฉลองปีใหม่นี้ด้วยการมอบส่วนลดสูงสุด 20% (สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น)
บริการส่งสินค้าฟรีเมื่อใช้จ่ายครบ 5,000 บาท เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น

*โปรโมชั่นหมดเขตสิ้นเดือนมกราคม 2559

สอบถามและสั่งจองผลงานโทร. 09 4410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

Good Living by Richemuller
ชั้น 3

พบกับเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับทั้งสำนักงานและบ้านพักอาศัย โดยสามารถเลือกรูปแบบ
สี และวัสดุได้ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมบริการออกแบบภายใน และออกแบบเฟอร์นิเจอร์ สินค้าอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับสำนักงานและบาร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 089 233 9085, 086 509 4448

IceDEA : Idea in Ice cream
ชั้น 4

ร้านในคอนเซปต์ "ไอศกรีมมีไอเดีย" ภายในไอซ์เดียจะมีทั้งในส่วนของ Showroom ที่แสดงผลงาน
การออกแบบไอศกรีมและอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้า และเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วไปเห็น
ว่าการออกแบบสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ได้ไม่จำกัดประเภท รวมไปถึงสิ่งที่คนไม่คิดว่า
จะสามารถออกแบบได้อย่างอาหารและไอศกรีม ซึ่งนอกจากจะอร่อยแล้ว ยังช่วยสร้างสุนทรีย์ รอยยิ้ม
และความสนุกให้กับผู้เข้าชมและชิมผลงานอีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 089 834 5950
icedea

Upcomings in February

bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร
Cinema Diverse: Director's Choice 2015
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.30 - 20.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับ 5 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
ชื่อดัง ร่วมรับชมภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศพร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้กำกับทั้ง 5
ภายหลังการฉาย

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับการจัดฉายครั้งที่ห้า
ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 พบกับภาพยนตร์จากประเทศชิลี No (2012) กำกับ
ภาพยนตร์โดย พาโบล ลาร์เรน และคัดสรรโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย
เจ้าของผลงาน รักที่ขอนแก่น, ลุงบุญมีระลึกชาติ, แสงศตวรรษ และ สัตว์ประหลาด

No เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของประเทศชิลี เมื่อแผนการโฆษณาได้ถูกนำมาใช้ในการหาเสียง
ทางการเมืองเป็นครั้งแรก แคมเปญการเมืองที่หนังพูดถึงคือการลงประชามติครั้งประวัติศาสตร์ในปี 1988
ของประเทศชิลี ซึ่งเป็นการลงมติ "ยอม" หรือ "ไม่ยอม" ให้ผู้นำเผด็จการทหาร นายพล เอากุสโต้ พิโนเช่ต์ อยู่ในอำนาจต่อไปอีก 8 ปีหรือไม่โดยด้านผู้นำพรรคฝ่ายค้านได้ชักชวนให้นักโฆษณาหนุ่มไฟแรง เรเน่
ซาเวดร่า (กาเอล การ์เซีย เบอร์นัล)มาช่วยวางแผนแคมเปญต่อต้านแม้ว่าจะเสียเปรียบในทุกด้านและ
โดนแทรกแซงจากฝ่ายรัฐบาล แต่ทีมงานของเขาก็ไม่ย่อท้อมุ่งหน้าคิดแผนการเพื่อเอาชนะการเลือกตั้ง
และปลดปล่อยชิลีจากการปกครองแบบเผด็จการNo ได้รับคำชื่นชมมากมาย รวมทั้งได้เข้าชิงรางวัล
ออสการ์ครั้งที่ 85 สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมอีกด้วย

"ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วได้ย้อนดูตัว ว่าตั้งแต่เกิดมาเราเป็นหุ่นเชิดของกลุ่มอำนาจไม่กี่กลุ่ม แม้แต่คำว่า
ประชาธิปไตยก็มีนัยยะ เมื่อโตขึ้น ถึงจะมองเห็นสายที่ผูกไว้ ก็ไม่สามารถตัดมันออกได้ จึงได้เพียงแต่ยิ้ม
อย่างที่บทบอกมา จนบางครั้งเผลอไป นึกว่าเสรีและความสุข มีอยู่จริง" อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

ตัวอย่างภาพยนตร์: https://www.youtube.com/watch?v=ApJUk_6hN-s

ร่วมชม No พร้อมพูดคุยภายหลังการชมภาพยนตร์กับ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล และ ก้อง ฤทธิ์ดี
นักเขียนและนักวิจารณ์ภาพยนตร์

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า


*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.30 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 528 l อีเมล: activity@bacc.or.th

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดตั้งและ
สนับสนุนหลัก จากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


ผู้สนับสนุนกิจกรรมหอศิลปกรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร