Thai Version / Eng Version
e-newsletter / มิถุนายน 2559

highlight

'LIVE THE CITY' URBAN MEDIA PROJECT
จัดโดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ และเครือข่ายคอนเนคติงซิตี้ส์
7 - 28 มิถุนายน 2559
สถานที่: สยามเซ็นเตอร์ หอศิลปกรุงเทพฯ และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

พิธีเปิดงาน ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปกรุงเทพฯ

LIVE THE CITY ค้นหาแนวทางการหลอมรวมศิลปะดิจิตอลเข้ากับบริบทเมืองใหญ่ พร้อมหาคำตอบว่าศิลปะดิจิตอลในบริบทเมืองส่งผลอย่างไร
ต่อการสร้างเมือง เครือข่ายผู้คนและสร้างพื้นที่สำหรับนำเสนอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ อย่างไรบ้าง เป้าหมายของโครงการนี้คือ การใช้สื่อ
ใจกลางเมืองเป็นพื้นที่สำหรับร่วมสร้างสรรค์และวางแนวทางให้กับชีวิตผู้คนในเมืองดิจิตอลของเรา ซึ่งจะแตกต่างกับการใช้ในทางธุรกิจอย่างสิ้นเชิง
รูปแบบการมีส่วนร่วมและการสร้างพื้นที่ดิจิตอลที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่นี้มีลักษณะอย่างไร คือคำถามที่เราต้องยกขึ้นมาอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะในกรุงเทพ
ที่ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานของสื่อขยายตัวอย่างรวดเร็วและพื้นที่โฆษณาดิจิตอลแบบถาวรส่งอิทธิพลต่อประสบการณ์การใช้ชีวิตในเมืองมากขึ้นทุกขณะ
โครงการนี้มีมุมมองเชิงวิพากษ์ต่อการใช้สื่อในบริบทเมือง ซึ่งในยุคแห่งการสื่อสารดิจิตอลและสมาร์ทซิตี้นี้ศักยภาพการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะ
จะถูกตีความใหม่ได้อย่างหลากหลายสภาพแวดล้อมของสื่อในบริบทเมืองจะเป็นตัวเชื่อมพื้นที่เมืองกับโลกดิจิตอลเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้คน
ในเมืองร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใจกลางเมืองอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้เป็นการร่วมมือระหว่างสถาบันเกอเธ่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สยามเซ็นเตอร์และ ESIC Lab มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี โดยความร่วมมือจาก Connecting Cities

ศิลปิน: จุน ออง, นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง, เอกภาพ สุขสุดไพศาล, พรรณธร เอี้ยวศิวิกูล และสุธีนี โปร่งเมฆ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
blog.goethe.de/livethecity

bacc exhibition 789

Shifting Horizons: music, myth, and memory.
The media art of John Sanborn
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
25 มีนาคม - 10 กรกฏาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

จอห์น แซนบอร์น เป็นหนึ่งในศิลปินคนสำคัญจากยุคสมัยศิลปะสื่อวิดีโออเมริกันคลื่นลูกที่สอง โดยมีศิลปิน
อย่าง บิล วิโอล่า, แกรี่ ฮิลล์, ดาร่า เบิร์นบาวม์ และโทนี่ เอาร์สเลอร์ เป็นเหมือนเพื่อนร่วมรุ่น นอกจาก
ผลงานวิดีโอในระยะแรกจะนำไปจัดแสดงในสถาบัน และพิพิธภัณฑ์ชั้นนำหลายแห่ง ทั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
อเมริกันวิทนีย์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในนิวยอร์ค ไปจนถึงศูนย์ปอมปิดูในปารีสแล้ว แซนบอร์นยังได้
ฝากผลงานไว้ในสื่อใหญ่ต่างๆ มากมาย ทั้งโทรทัศน์ ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด หรือแม้แต่โลกดิจิตอลที่ ซิลิคอน
วัลเลย์ นิทรรศการครั้งนี้มุ่งพิจารณาการกลับมาของแซนบอร์น ท่วงทำนองทางดนตรีพื้นฐาน ความคิดและ
รูปแบบการใช้สื่อในเชิงรูปแบบนิยมอันเป็นเอกลักษณ์ของแซนบอร์น ทั้งยังสื่อถึงตำนานและความเปลี่ยน
แปลงสมัยใหม่ที่ชี้ให้เห็นว่าสื่อยังคงเป็นตัวกลางถ่ายทอดสารที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจากนี้แล้ว
นิทรรศการยังนำเสนอ บทบาทของแซนบอร์นในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงที่โดดเด่น ร่วมกับนักเต้น
และนักแสดงยอดฝีมือจากศตวรรษที่ 20 และความสัมพันธ์ของเขากับ นัม จุน ไปค์ ศิลปินผู้ถ่ายทอด
ทักษะความสามารถและแรงบันดาลใจให้กับแซนบอร์น

ศิลปิน:
จอห์น แซนบอร์น

ภัณฑารักษ์: สตีเฟน ซาร์ราซิน

Omnivoyeur and Electrical Walks Bangkok
เสียงจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและงานทัศนศิลป์

1 เมษายน - 10 กรกฎาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ส่วนหนึ่งในโครงการเออร์เบิ้นมีเดีย (Urban Media Project)
จัดโดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร,
เครือข่ายคอนเนคติงซิตี้ส์ (Connecting Cities Network)

ในการปรากฏสิ่งที่แฝงอยู่ทุกที่แต่กลับไม่สามารถมองเห็นสื่อสารผ่านผลงานของสอง ศิลปิน คริสติน่า คูบิช
ศิลปินทางด้านเสียงและ มิติ เรืองกฤตยา ศิลปินทางด้านภาพถ่าย สำรวจเรื่องราวของพื้นที่ในมหานคร เช่น
กรุงเทพฯ การท่องเดินในเมืองของคริสติน่า คูบิช นำทางผู้ชมด้วยแผนที่และหูฟังที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
เพื่อดักฟังเสียงคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่สามารถได้ยินในเวลาปกติ ในขณะที่มิติ เรืองกฤตยา บันทึกสิ่งที่
สังเกตเห็นในเมืองด้วยการถ่ายภาพสะท้อนมีเดียที่แฝงอยู่ทุกอณูตามสภาพแวดล้อมในเมืองแห่งยุค
เทคโนโลยี งานทั้งสองของศิลปินคือขั้วแสดงออกและมุมมองที่แตกต่างแต่ถูก ผสานเข้าด้วยกันด้วยภาวะ
ร่วมทางเวลาและพื้นที่ รวมถึงความเป็นนามธรรมที่เป็น พลังงานแลกเปลี่ยนสังเคราะห์เพื่อสร้างสุนทรียะ
และประสบการณ์ใหม่ และในขณะเดียวกัน ยังคงสาระสำคัญในตัวตนของผลงานดั้งเดิมด้วยชื่อของงาน
Omnivoyeur นำเสนอ ปรัชญาเชิงจิตพิเคราะห์จากชาร์ค ลากานที่ว่า "ข้ามองเห็นจากมุมเดียว แต่การ
ดำรงอยู่ ของข้าถูกมองจากทุกมุม"คือฐานนำเสนอผลงานจากบริบทของสื่อและภาวะแวดล้อมสร้างพื้นที่
ให้ผู้เข้าชมให้ได้สัมผัสกับผลงานศิลปะในรูปแบบที่กลับขั้วมุมมองเปลี่ยน บทบาทของผู้เข้าชมให้กลาย
เป็นผู้สำรวจสื่อด้วยการรับรู้ถึงบริบททางการเมืองและ นัยยะทางศิลปะของสื่อที่แฝงอยู่รอบตัวเรา

ศิลปิน:
คริสติน่า คูบิช และ มิติ เรืองกฤตยา

ภัณฑารักษ์:
พิชญา ศุภวานิช

main exhibition 789

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย "ไทยเนตร" (Thailand Eye)
จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร,
หอศิลป์ซัทชี่, บริษัท พรูเดนเชียลประกันชีวิต จำกัด และ
พาราลเรล คอนเทมโพรารี่ อาร์ต

สนับสนุนโดย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน),
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด, บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน), มูลนิธิ จิม ทอมป์สัน, บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด และบริติช เคานซิล ฯลฯ
18 มีนาคม - 7 สิงหาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย "ไทยเนตร" ณ หอศิลป์ซัทชี่ เป็นกิจกรรมสุดท้ายของงานเทศกาลไทย
ในสหราชอาณาจักร ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ
เพื่อเฉลิมฉลอง 160 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สหราชอาณาจักร ที่จัดแสดงสู่สายตา
สาธารณชนผู้ชื่นชอบงานศิลปะร่วมสมัย ณ หอศิลป์ซัทชี่ กรุงลอนดอน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 -
มกราคม 2559 และนำเสนออีกครั้งต่อสาธารณชนในประเทศไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ-
มหานคร ในปีนี้นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย "ไทยเนตร"เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยที่มี
ความโดดเด่นและสร้างสรรค์จากรากฐานของศิลปวัฒนธรรมของไทยของศิลปิน 23 คน นำเสนอพร้อมกับ
หนังสือ "Thailand Eye" โดยความร่วมมือของสำนักพิมพ์ Skira รวบรวมผลงานของศิลปินร่วมสมัยของ
ไทยกว่า 70 คน เพื่อเผยแพร่ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ศิลปิน: บุษราพร ทองชัย,ชาติชาย ปุยเปีย, ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, ดาว วาสิกศิริ, กมลพันธุ์ โชติวิชัย,
กวิตา วัฒนะชยังกูร, โฆษิต จันทรทิพย์, กฤช งามสม, มานิต ศรีวานิชภูมิ, นที อุตฤทธิ์, นาวิน
ลาวัลย์ชัยกุล, นพไชย อังควัฒนะพงษ์, ปานพรรณ ยอดมณี, ปัญญา วิจินธนสาร, ปวีณา รักษ์ศาสนา,
ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, รอล์ฟ วอน บูเรน, สาครินทร์ เครืออ่อน, สมบูรณ์ หอมเทียนทอง, ทรงไชย บัวชุม,
ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์, อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ และ วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์

ภัณฑารักษ์: ไนเจล เฮิร์สท, ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ และ เซเรเนลลา ซิคลิทีรา

exhibition education and activity

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ "ไทยเนตร"
Artist Forum #2 : "เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ"

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 - 17.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย ไทยเนตร จาก 23 ศิลปินทีศิลปินหญิงทั้งหมด 5 คน แต่ละคนมีลักษณะ
งานและการใช้สื่อที่แตกต่างกัน โดยกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Artist Forum ครั้งที่สอง "เพศกำหนด
งานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ" เชิญศิลปินในนิทรรศการทั้งชายและหญิง "กวิตา วัฒนชยังกูร"
ศิลปินหญิงที่วัดสมรรถภาพร่างกายตัวเองกับกิจวัตรงานบ้าน เช่น กวาดบ้าน คั้นน้ำส้ม หรือยกของหนัก "โฆษิต จันทรทิพย์" ผลงานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงในการแต่งงาน โดยมีทะเบียนสมรส
ตุ๊กตายาง และถุงยางอนามัยเป็นศิลปะรูปแบบจัดวาง "นพไชย อังควัฒนะพงษ์" ผลงาน Modern Love 1
ศิลปะจัดวางของหม้อหุงข้าวหลากหลายขนาด และ "ปวีณา รักษ์ศาสนา" มุสลิมผู้หญิงที่ใช้เทคนิคการ
ปักเย็บรูปเก้าอี้ หรือประกอบผ้าหลายชิ้นเป็นพื้นหลัง

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการดำเนินการโดยบริติช เคานซิล ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานิทรรศการไทยเนตร Artist Forum#2 หัวข้อ "เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ" วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 -
17.00 น. (โดยประมาณ) ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 และนำชมผลงานนิทรรศการ "ไทยเนตร" โดยศิลปิน
เวลา 13.00 - 13.40 น. ณ ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ได้ที่
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

main exhibition 789

ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5: สัมพันธภาพและความรัก
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2​4​ มีนาคม - 10 กรกฎาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ "สัมพันธภาพและความรัก" โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินที่มี ความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น ในรูปแบบ
เหมือนจริง (Realistic) และศิลปะ รูปลักษณ์ (Figurative) โดยแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ กระบวนการสร้างสรรค์หรือรูปแบบของผลงาน เพื่อเปิดโอกาสให้
ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะและแนวความคิดได้โดยอิสระ โดยมีรางวัลสูงสุด คือรางวัลช้างเผือก ซึ่งจะ
ได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวม 20 รางวัล นอกจากนั้นยังมีผลงานจากการประกวด
ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก จาก 7 ศิลปิน
รวม จำนวนผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการทั้งสิ้น 65 ชิ้นงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 422 2092 (ปิดวันจันทร์)
TheWhiteElephantArtAward

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการในการต่อยอด
ทำงานศิลปะหรือการดำรงชีวิตต่อไป ฝ่ายนิทรรศการจึงจัดเวลาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำชม
โดยเจ้าหน้าที่นำชมของหอศิลปกรุงเทพฯ

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630-8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

จิต-ปรารถนา
โดย สุวรรณ ชุมพล และ พยม ช้างนานอก
1 - 29 มิถุนายน 2559
People's Gallery P1-P2, ชั้น 2 artHUB@bacc

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวบนโลกที่สามารถควบคุมสภาวะทางจิต มนุษย์พยายามปรุงแต่งจิตของตน
ให้อยูู่่ในลักษณะต่างๆ ตามความปรารถนาในสิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งสภาวะแห่งจิตของมนุษย์อันเป็นภาวะที่
ไม่สามารถมอง หรือจับต้องได้เป็นส่วนที่สัมผัสทางความรู้สึกทางเดียวเท่านั้น ความปรารถนาที่เกิดจาก
การรับรู้ สัมผัสทางกายภาพจากประสาทสัมผัสในทุกส่วนของร่างกายส่งผลปลุกเร้าโน้มน้าวจิตใจให้เกิด
ความสั่นไหวจากความจริงในเบื้องต้นนี้ ไม่ว่าจะเป็นความพยายามทำให้จิตว่าง ทำให้จิตสงบ สิ่งเหล่านี้
ล้วนเป็นการฝืนธรรมชาติของจิตที่มีผลมาจากความปรารถนาความต้องการ เพราะจิตมนุษย์มีสภาวะเกิดดับ
แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

ธรรมชาติ ธรรมดา
โดย ธนันท์ กลิ่นตปนียกุล
2 - 29 มิถุนายน 2559
People's Gallery P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ธรรมชาติสอนให้มนุษย์เห็นความจริงสอนให้มนุษย์เห็นความสงบภายใน
จิตใจ ขอให้มองธรรมชาติให้เข้าใจ ให้เห็นธรรมชาติให้ชัดเจน และธรรมชาติจะมอบสุนทรียภาพทาง
ความงามและมอบจิตวิญาณความเป็นมนุษย์ให้กับท่าน

arts network

นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 46 "สังเคราะห์แสง"
โดย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2559
โถงชั้น L, โถงชั้น 1, สตูดิโอ ชั้น 4 และผนังโค้ง ชั้น 5

โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
โดย ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมกับ Faculty of Arts and Design, Tokoho Gakuen University, Japan
และ School of Visual Communication Faculty of Arts, Design & Media,
Birmingham City University, UK
31 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2559
ผนังโค้ง ชั้น 3 - 4


งานเสวนาและเวิร์คช็อป กับการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 7
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 -18.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ธนาคารยูโอบีขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาและเวิร์คช็อป กับการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 7
(7th UOB Painting of the Year) ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 18.30 น. ณ ห้อง
อเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) โดยได้รับเกียรติจากคุณลักขณา
คุณาวิชยานนท์, คุณประทีป คชบัว, และศิลปินผู้ชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมยูโอบีจากทั้ง 4 ประเทศ
มาเข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในครั้งนี้พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์คช็อป Organic Print Workshop เทคนิค
การใช้สีสันจากธรรมชาติโดย รศ. ญาณวิทย์ กุญแจทอง ศิลปินภาพพิมพ์และเชี่ยวชาญด้านการสกัดสี
จากธรรมชาติ

จำกัดจำนวนเพียง 150 ที่นั่งเท่านั้น (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 343 4964, 02 343 4969
อีเมล: poy@uob.co.th l www.uobpoy.com

"ลุกยัง" นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำการศึกษา 2558

โดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการครั้งที่ 1
14 - 19 มิถุนายน 2559
นิทรรศการครั้งที่ 2
21 - 26 มิถุนายน 2559
โถงชั้น L, โถง ชั้น 1 และผนังโค้งชั้น 3 - 5

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 น. ณ โถงชั้น 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ลุกยังLookYoung

โครงการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการออกแบบสิ่งทอ
และเครื่องแต่งกายนานาชาติ - ไทย : ขณะสืบค้นและสังเคราะห์

โดย Baan Noorg Collaborative arts & culture
14 - 15 มิถุนายน 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 081 5875715 (ยิ่น), 094 2413994 (มาย)
อีเมล: baannoorg.manager@gmail.com

performing art

BICT FEST 2016: เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน
โดย อาร์ทออนโลเคชั่น และ เดโมเครซี่เธียเตอร์สตูดิโอ
ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และเจแปนฟาวด์เดชั่น กรุงเทพฯ
21 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559

Bict Fest 2016 เป็นเทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ สองปี มุ่งหวังให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์การแสดงคุณภาพ พร้อมด้วยการสร้าง
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และองค์ความรู้ระหว่างศิลปิน และโปรแกรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

บัตรเข้าชมราคา 150 - 850 บาท (เข้าชมฟรีบางรายการ)

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 099 0093172, 081 4415718
อีเมล: info@bictfest.com l bictfest l www.bictfest.com

education

bacc education

ศิลปะสนทนา 2559:
BACC Art Talk 2016 ครั้งที่ 2 :
"ศิลปะการขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน"

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ร่วมเสวนาโดย
1. บุญชัย สุขสุรยะโยธิน
2. ธนบูรณ์ สมบูรณ์
3. วิชดา นฤวรพัฒน์

ศิลปะคือความงามที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคมทั้งในทางตรง
และทางอ้อม แทรกซึมอยู่ในทุกส่วนของการดำเนินชีวิต เพียงแต่ผู้คนในสังคมไม่ได้สังเกตและเห็นเป็น
สิ่งปกติ เสื้อผ้าที่สวมใส่ บ้านที่อยู่อาศัย อาหารการกิน ล้วนเป็นส่วนผสมของศิลปะทั้งสิ้น ในขณะเดียวกัน
ศิลปะก็ให้ประโยชน์ด้านจิตใจ โดยเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างสุนทรียภาพให้กับชีวิตผู้คนในสังคมอีกด้วย

ยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งความรวดเร็ว ข่าวสาร ความรู้ และข้อมูล เชื่อมต่อถึงกันได้ง่าย รวดเร็ว เป็นปัจจัย
ที่ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ผู้คนให้ความสนใจคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ ทักษะในการดำเนินชีวิตถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม ศิลปะเริ่มมีบทบาทกับการ
ดำเนินชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ มีการพัฒนาสินค้า และการบริการที่ใช้ฐานความคิดทางศิลปะ
โดยนำสุนทรียภาพทางศิลปะมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เกิดการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจกับ
สังคม ที่นอกจะรับผิดชอบต่อผู้บริโภคแล้ว ยังให้ความสำคัญกับศิลปะอีกด้วย ทำให้เกิดเป็นแนวทางใน
การทำธุรกิจศิลปะที่พัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืน เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าศิลปะมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิต
ของผู้คนในสังคมอย่างแท้จริง ประโยชน์ทางสุนทรียภาพได้ก้าวกระโดดไปสู่การสร้างคุณค่า และมูลค่า
ในเวลาเดียวกัน

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรม BACC Art Talk 2016:
ศิลปะสนทนา 2559 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้อง
อเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ โดยจะเป็นการพูดคุย เกี่ยวกับการทำธุรกิจศิลปะเพื่อสังคม
โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจ เกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างธุรกิจและศิลปะเข้าด้วยกัน
และยังสามารถสร้างปรากฏการณ์ทางสังคมที่พัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิต ต่อยอดให้กับผู้คนในสังคมอีกด้วย

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
* สำรองที่นั่งและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายการศึกษา โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 l อีเมล: education@bacc.or.th

bacc library

bacc family

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
การแสดงเพลงทรงเครื่อง
เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ

โดย โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

พระอภัยมณีอยู่กับนางผีเสื้อในถ้ำจนมีพระโอรสชื่อสินสมุทร วันหนึ่งนางผีเสื้อออกไปหาอาหาร สินสมุทร
จึงแอบเปิดปากถ้ำและออกไปเล่นข้างนอกจนไปพบเงือกและจับมาให้ พระอภัยมณีดู พระอภัยมณีจึงเล่า
ความจริงให้สินสมุทรรู้ สินสมุทรเสียใจมาก เงือกชราอ้อนวอนพระอภัยมณีให้ปล่อยตนไปแล้วจะช่วยพา
หนีไปหาโยคีที่เกาะแก้วพิสดาร เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมการแสดงครั้งนี้ได้ตามวันและ
เวลาดังกล่าว

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต้องสำรองที่นั่ง
(มีอุปกรณ์ศิลปะประดิษฐ์จำนวน 80 ชุด)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.00 น. กิจกรรมเริ่มเวลา 14.00 น.
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 - 15 ปี

สร้างสรรค์กิจกรรมโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

bacc shop

โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับนักช้อป

โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับนักช้อป เพียงแค่คุณเช็คอินที่ bacc shop พร้อมทั้งอัพโหลดรูปภาพ bacc shop หรือ รูปภาพสินค้าภายในร้าน และอย่าลืมแท็กหาเรา #baccshop แล้วโพสต์ลงโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คของคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษ 5 - 10%

*หมดเขตสิ้นเดือนมิถุนายน 2558

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

Artisthouse
ชั้น 2

Artisthouse ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง ชาซีลอน อาหารปลอดสารพิษ และสรรพศิลป์ค้าของบ้านศิลปินคลองบางหลวง ทั้งสมุดบันทึก ภาพวาด งานเซรามิค และของสะสม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. 089 141 6660

Goon Studio
ชั้น 4

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ศิลปะคุณภาพสูง และบริการการพิมพ์ภาพอิงค์เจทด้วยเครื่อง Epson พร้อมทั้งคำแนะนำ
โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง จำหน่ายอุปกรณ์ศิลปะ สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิก พู่กัน ผ้าใบเขียนรูป
จากต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม ทางด้านศิลปะและภาพถ่าย สำหรับบุคคลทั่วไปและศิลปะเด็ก รวมทั้ง
ให้บริการ ภาพพิมพ์ด้วยเครื่อง Inkjet สำหรับการพิมพ์แบบ Fine Art Printing

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 091 592 5965, 089 137 1028
goonstudio

Upcoming in July

bacc cinema

CINEMA DIVERSE: DIRECTOR’S CHOICE 2016
The Female Perspective

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00 - 20.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice
2016: The Female Perspective ร่วมชม 4 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์หญิง
ชาวไทย พร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้กำกับทั้ง 5 ภายหลังการฉาย โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุก
สองเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สำหรับการจัดฉายครั้งที่สอง ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 พบกับภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกาเรื่อง Nebraska (2013) กำกับภาพยนตร์โดย อเล็กซานเดอร์ เพย์น และคัดสรรโดย วรรณแวว และ แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์ ฝาแฝดนักเขียน นักเขียนบทภาพยนตร์ และผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีอิสระ
'Wish Us Luck ขอให้เราโชคดี'

"ชอบที่ Nebraska เปิดเรื่องมาอย่างหดหู่ ดาร์กๆ เหมือนกำลังจะเล่าเรื่องราวครอบครัวที่วายป่วง ป่วยๆ ขาดความรัก ซึ่งตลอดทั้งเรื่อง ภาพยนตร์เรื่องนี้มันก็วายป่วงอย่างนั้นแหละ แต่กลับเต็มไปด้วยความอบอุ่น
ที่ชวนอมยิ้ม แถมการถ่ายทำด้วยภาพขาวดำของหนังเรื่องนี้ยังเท่มากๆ ด้วย" วรรณแวว และ แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์

ตัวอย่างภาพยนตร์ Nebraska:
https://www.youtube.com/watch?v=YvW_DmfKfSk

ค่าสนับสนุนกิจกรรม ท่านละ 60 บาท (พร้อมรับสูจิบัตรฟรี)
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันจัดกิจกรรม


*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.00 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*กิจกรรมนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 528 และอีเมล activity@bacc.or.th

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดตั้งและ
สนับสนุนหลัก จากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsors


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร