Thai Version / Eng Version
e-newsletter / กันยายน 2559

highlight

bacc exhibition 789

ฉายาลักษณ์สยาม
ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453

จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และบริษัท สำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ จำกัด
ผู้สนับสนุนโครงการ: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
9 กันยายน - 7 พฤศจิกายน 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

พิธีเปิดงานนิทรรศการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 18.30 น.

ครั้งแรกในเมืองไทยของนิทรรศการภาพถ่ายโบราณสยามเมื่อแรกมีจนถึงสิ้นรัชกาลที่ 5 กว่า 150 ภาพ ซึ่งต้นฉบับเก็บอยู่ในต่างประเทศภาพถ่าย
โดยช่างภาพต่างชาติและคนไทยยุคบุกเบิกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นช่างภาพในราชสำนักสยามในเวลาต่อมา ภาพเก่าที่คนไทยไม่เคยเห็นเป็นการเปิด
ประวัติศาสตร์ในหลายแง่มุมให้กระจ่างไม่ว่าจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 พระรูปเจ้านาย ภาพขุนนางและราษฎร ภาพ
สถาปัตยกรรมและทิวทัศน์เมื่อกว่าร้อยปีที่แล้ว ภาพเหตุการณ์และพระราชพิธีสำคัญวิถีชีวิตคนไทยในกรุงและชนบทและนาฏศิลป์โขนละครลิเกจาก
ภาพโบราณ ได้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อในมุมมองร่วมสมัย ด้วยผลงานของศิลปินที่ทำให้เห็นมิติและความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปของเมืองมหาชน
เศรษฐกิจและสังคม วิถีชีวิตการสัญจรทางน้ำและบก ศิลปะการแสดง รวมไปถึงเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่สำคัญสร้างวัฒนธรรมประวัติศาสตร์
ที่ต่อยอดการตีความ และเป็นการสืบต่ออายุภาพเหล่านี้

ช่างภาพ: บาทหลวงลาร์โนดี, เฟเดอร์ เจเกอร์, ปิแอร์ รอซิเอร์, คาร์ล บิสมาร์ค, ฟรานซิส จิตร, จอห์น ทอมสัน, เฮนรี่ ชูเรน, กุสตาฟ ริชาร์ด
แลมเบิร์ต, แม็กซ์ มาร์ติน, วิลเลียม เคนเนท ลอฟตัส, ฟริทซ์ ชูมานน์, โจคิม แอนโทนิโอ, โรเบิร์ต เลนซ์, เอมิล กรูท และ ไคชิ อิโซนากะ

ศิลปิน: เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช, ขวัญชัย ลิไชยกุล, เล็ก เกียรติศิริขจร, นักรบ มูลมานัส, ไพโรจน์ ธีระประภา, พิเชษฐ์ กลั่นชื่น, พินิตย์ พันธประวัติ,
สืบสกุล ศรัณพฤฒิ และอุกฤษณ์ สงวนให้

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ และไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์

ภัณฑารักษ์ร่วม: พิชญา ศุภวานิช

bacc exhibition 789

ประเทือง เอมเจริญ "ร้อยริ้วสรรพสีสรร" ตำนานชีวิตและสังคม
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนโครงการ: มูลนิธิบัวหลวง, บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
และบริษัท ซีเอ็มโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 กันยายน - 20 พฤศจิกายน 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ประเทือง เอมเจริญ "ร้อยริ้วสรรพสีสรร" ตำนานชีวิตและสังคม เป็นนิทรรศการศิลปะ เพื่อเชิดชูเกียรติ ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินคนสำคัญคนหนึ่งของแวดวงศิลปะร่วมสมัยเมืองไทยที่ได้ทำการรวบรวม
ผลงานสร้างสรรค์ ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุคปัจจุบัน รวมเวลากว่า 5 ทศวรรษ แล้วแบ่งผลงานออก
เป็น 5 ส่วน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลง บนเส้นทางการทำงานศิลปะของ
ศิลปินแห่งชาติผู้นี้ ซึ่งเกาะเกี่ยวสัมพันธ์ทั้งกับความเป็นอยู่-เป็นมาในชีวิตของประเทืองกับครอบครัว
และความผันผวนแปรปรวนของกระแสสังคม-เศรษฐกิจ-การเมืองอย่างแนบแน่น

ศิลปิน: ประเทือง เอมเจริญ

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร และถนอม ชาภักดี

international exhibition

bacc international exhibition

มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน:
ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยอกยาการ์ตา)
โครงการสัญจรระดับนานาชาติ

จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
Cemeti Art House Kedai Kebun Forum และ Ruang MES 56
สนับสนุนโดย Langgeng Art Foundation
และ National Arts Council สิงคโปร์

จัดแสดงที่ Cemeti Art House และ Ruang MES 56 :
21 สิงหาคม - 21 กันยายน 2559

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับ Cemeti Art House Kedai Kebun Forum และ Ruang
MES 56 นำเสนอนิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ยอกยาการ์ตา) โครงการสัญจรระดับนานาชาติ ซึ่งได้จัดแสดงครั้งแรก ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2556ที่ผ่านมาโดยมีแนวคิดสร้างความเชื่อมโยงในด้านอุดมการณ์
ทางสังคมและภาษาในการแสดงออกด้านการสร้างสรรค์ศิลปะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรูปแบบต่างๆ
แสดงทัศนะของศิลปินที่กำลังวิพากษ์สังคม ซึ่งบ่อยครั้งจะแสดงออกผ่านเรื่องเล่าทางการเมือง และในปี
พ.ศ.2559 นี้ศิลปิน ภัณฑารักษ์ และศิลปินเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้ที่เล่นเรื่องวัฒนธรรมของอินโดนีเซียได้ร่วมกัน
สร้างสรรค์ขยายขอบเขตและต่อเติมประเด็นเนื้อหาบนพื้นที่แห่งใหม่ สำเร็จมาเป็น นิทรรศการ มโนทัศน์
บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยอกยาการ์ตา) (Jogja Re-Focus
CCC) โดยนำเสนอการอภิปรายถกเถียงด้วยภาษาแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะของภูมิภาคแห่งนี้จากมุมมอง
ของยอกยาการ์ตาผ่านกิจกรรมและโครงการความร่วมมือต่างๆ รวมถึงจัดแสดงผลงานของศิลปินร่วมสมัย
จาก 6 ประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งคัดสรรมาจากนิทรรศการต้นฉบับที่กรุงเทพฯ ร่วมกับผลงานศิลปะชิ้นใหม่
ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน อันได้แก่ศิลปะจัดวางศิลปะภาพถ่าย วิดีโอ ภาพลายเส้น รวมถึงสื่อ
ประเภทอื่นๆ อีกด้วย

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: อิโอลา เลนซี (สิงคโปร์), อากุง ฮูจานิกาเจนนง (อินโดนีเซีย),
วิภาช ภูริชานนท์ (ไทย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: CCCexhibition l CCCexhibition

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการในการต่อยอด
ทำงานศิลปะหรือการดำรงชีวิตต่อไป ฝ่ายนิทรรศการจึงจัดเวลาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำชม
โดยเจ้าหน้าที่นำชมของหอศิลปกรุงเทพฯ

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630-8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ "เดินสู่หนใด?"
โดย ศิลปินชาวเกาหลี คูเยินโม
1 - 27 กันยายน 2559
People's Gallery P1-P2, ชั้น 2 artHUB@bacc

พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น.

คำว่าประเทศหมายความว่าอย่างไร?
พวกเราได้เอาชนะเผด็จการและการกดขี่ข่มเหง, การปฏิวัติ, สงครามกลางเมือง,
ความยากจนข้นแค้นและความวุ่นวายทางการเมือง แต่ก็ไม่อาจจะพูดได้ว่า
"ประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่ประเสริฐ" ยังหลงเหลือความเจ็บปวดที่ไม่อาจลืมเลือน
ประชาชนต้องต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเอง
ผู้คนเริ่มไม่เชื่อความยุติธรรมและประเทศชาติไม่ได้ปกป้องประชาชน
ประเทศให้เราเสียภาษีแล้วประเทศให้อะไรกับเรา?
แล้วตอนนี้พวกเราจะเดินไปทิศทางไหน?

นิทรรศการ "ตึก"
โดย ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์
1 - 27 กันยายน 2559
People's Gallery P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

ปัจจุบันการที่มีผู้คนอพยพเข้ามาในสังคมเมืองมากๆ ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะปัญหาที่อยู่
อาศัยไม่เพียงพอต่อความต้องการ การจัดการเรื่องพื้นที่จึงเกิดขึ้น กลายเป็นการสร้างที่อยู่อาศัย "บ้าน"
ที่มีรูปแบบเป็นลักษณะ "ตึก" เพื่อให้คุ้มค่าและเพียงพอต่อจำนวนประชากรที่นับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ผู้คนเหล่านี้ต้องเข้ามาอาศัยอยู่ใน "บ้าน" หรือ "ตึก" ซึ่งมีพื้นที่เพียงแค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่อยู่อาศัย
ที่เรียกว่า "บ้าน" สถานที่ที่รวมทุกอย่างของวิถีชีวิตไว้ กลับกลายเป็นแค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่มีพื้นที่
อันจำกัดที่ต้องรวบรวมทุกอย่างของวิถีชีวิตไว้

arts network

นิทรรศการ TALA Awards 2016
โดย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
1 - 15 กันยายน 2559
โถง ชั้น L


แรงงานไม่มีประวัติศาสตร์
จัดโดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, วิทยาลัยพัฒนศาสตร์
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
6 - 11 กันยายน 2559
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5, ผนังโค้ง ชั้น 5 และมุมสามเหลี่ยม ชั้น 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย : Thai Labour Museum

จากป่าสู่เมือง : บทเรียนงานอพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลาน
โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
9 - 11 กันยายน 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.seub.or.th l seubumphang

Designer of the Year Talk Vol.3: Success Story
วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

โดย
• คุณสันติ ลอรัชวี Designer of the Year Awards 2015: Graphic Design
• คุณธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์ Designer of the Year Awards 2015: Illustration Design
• คุณฤดี ตันเจริญ Designer of the Year Awards 2015: Jewelry Design
• คุณศรันรัตน์ พรรจิรเจริญ Designer of the Year Awards 2015: Textile and Fabric Design

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
และ อาจารย์คณิตา มีชูบท คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Party Artist # 11 ศิลปะสังสรรค์ กวีสโมสร
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น.
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

หอศิลปกรุงเทพฯ และ เครือข่ายศิลปิน ขอเชิญพบปะสังสรรค์
ชมงานศิลปะ การอ่านบทกวี แสดงดนตรี และศิลปะสื่อแสดงสด

he she it

อ่านบทกวี
โอบอ้อม หอมจันทร์
อาชญาวิทธิ์ ศรีสุวรรณ

ดนตรี ยุ้ย เชลโล่ น้ำ คีตาญชลี
นิทรรศการศิลปะ "1 Day 1 Show" - สื่อแสดงสด
สรีนา สัตถาผล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 02 214 6630-8 ต่อ 526 อีเมล paniti@bacc.or.th

cinema

bacc cinema

CINEMA DIVERSE: DIRECTOR’S CHOICE 2016
The Female Perspective

โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 14.00 - 20.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

"ตลอดห้าชั่วโมงกว่าๆ เราได้สัมผัสโลกของหญิงสาวสี่คนในวัยปลายสามสิบ ได้เห็นโลกทัศน์ของผู้หญิง
ต่างแบบที่ต้องการ "ชั่วโมงแห่งความสุข" เหมือนกัน เราไม่รู้แน่ชัดว่าได้เห็น "ชั่วโมงแห่งความสุข" ของตัวละครในหนังเรื่องนี้ แต่การได้รู้สึกและรับรู้ถึงความปรารถนาเฉกเช่นมนุษย์ที่ไม่เคยยอมแพ้ ช่างปวดร้าวแต่งดงามยิ่งนัก" พิมพกา โตวิระ

ร่วมชมภาพยนตร์จากประเทศญี่ปุ่นเรื่อง Happy Hours (2015) กำกับภาพยนตร์โดย ริวสุเกะ
ฮามากูจิ
คัดสรรโดย พิมพกา โตวิระ ผู้กำกับภาพยนตร์หญิงชาวไทยคนแรกที่เป็นที่รู้จักของวงการ
ภาพยนตร์นานาชาติและนักวิจารณ์ต่างประเทศ และเจ้าของรางวัลศิลปาธร สาขาภาพยนตร์ พ.ศ. 2552

มิตรภาพของผู้หญิง 4 คนในวัยปลาย 30 กำลังจะถูกทดสอบ เมื่อหนึ่งในนั้นประกาศว่าเธอจะหย่าขาดจาก
สามีรายละเอียดและเรื่องราวต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านระยะเวลา 5 ชั่วโมงเศษของ Happy Hour
จะบอกเล่าความสัมพันธ์และชีวิตของพวกเธอผ่านเหตุการณ์ที่สั่นคลอนความเชื่อมั่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความยิ่งใหญ่ของการ "อยู่ตรงนั้น" ของผู้หญิงทั้งสี่คน 

ตัวอย่างภาพยนตร์: https://www.youtube.com/watch?v=v6p5p3Etlgc

*ภาพยนตร์มีความยาว 5 ชั่วโมง 17 นาที
*มีการพักเบรคระหว่างฉายภาพยนตร์ 2 ช่วง

ค่าสนับสนุนกิจกรรม ท่านละ 60 บาท (พร้อมรับสูจิบัตรฟรี)
เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันจัดกิจกรรม

*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 14.00 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*กิจกรรมนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 528 และอีเมล activity@bacc.or.th

performing art

bacc performing arts

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5
โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
มิถุนายน - ธันวาคม 2559
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดงร่ว มกันจัดงานเทศกาล
ศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 หรือ P.A.F. #5: Performative Art Festival # 5 ระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2559 ที่ห้องสตูดิโอ และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นอีกพื้นที่
ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกันยายน เทศกาลฯ จะประกอบไปด้วย :

- Fundamental โดย B-floor Theatre 14 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559

- เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปีย Performance Conference SE Asia
โดยกลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย (Asiatopia) 13 - 16 ตุลาคม 2559

- เทศกาลละครกรุงเทพ 2559 โดยเครือข่ายละครกรุงเทพ (Bangkok Theatre Network)
28 ตุลาคม -13 พฤศจิกายน 2559

- มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2559 โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the Arts Foundation)
17 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559

- THE 11th INTERNATIONAL BUTOH FESTIVAL THAILAND 2016
8 - 18 ธันวาคม 2559

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bacc.or.th l baccpage
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปกรุงเทพฯ โทร 02 214 6630-8 ต่อ 530

FUNDAMENTAL
โดย B-floor Theatre
14 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559 (เว้นวันจันทร์, อังคาร)
วันพุธ - วันเสาร์ แสดงเวลา 19.30 น.
วันอาทิตย์ แสดงเวลา 15.00 น.
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

ร่วมรำลึกในวาระครบรอบ 40 ปี 6 ตุลา บีฟลอร์ เสนอ FUNDAMENTAL

คงไม่มีคำอธิบายใดขยายความการแสดงนี้ได้ดีไปกว่า คำกล่าวของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
ที่ว่า "The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil,
but because of the people who don't do anything about it." - Albert Einstein

กำกับการแสดงโดย ธีระวัฒน์ มุลวิไล

บัตรราคา: 550 บาท (ราคาโอน 450) นักศึกษา 420 บาท (ราคาโอน 370 บาท)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
www.bfloortheatre.com l โทร. 089 167 4039

bacc library

bacc family

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
ละครนิทาน เรื่อง โสนน้อยเรือนงาม

โดย กลุ่มนิทานไอเดียเพลิน
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

เจ้าหญิงโสนน้อยเรือนงาม ผู้มีเรือนไม้วิเศษหลังน้อยคู่กายมาตั้งแต่แรกเกิด ถูกชะตา กลั่นแกล้งให้ต้อง
ออกจากบ้านเมือง และเดินทางออกไปในป่าตามลำพัง พระอินทร์ รู้สึกสงสาร เนื่องจากเจ้าหญิงเป็นคนดี
มีจิตใจงดงาม จึงได้มอบยาวิเศษที่สามารถชุบ ชีวิตคนตายให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้กับเจ้าหญิง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปสามารถ ติดตามชมการแสดงครั้งนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม / ไม่ต้องสำรองที่นั่ง

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.00 น. กิจกรรมเริ่มเวลา 14.00 น.
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 - 15 ปี

สร้างสรรค์กิจกรรมโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

bacc shop

โปรเย็นใจรับฤดูฝน

เพียงคุณกดชื่นชอบเพจ bacc shop fanpage ใน facebook หรือ กดติดตาม @baccshop
ใน Instagram พร้อมแบ่งปันรูปโปรโมชั่นนี้ รับสิทธิพิเศษลดทันที 10% เมื่อใช้จ่ายภายในร้านค้า
สำหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางโซเชียลเนตเวิร์ค แจ้งรหัส Rainydeal รับสิทธิพิเศษลด 20%
ทุกรายการ (ยกเว้นสินค้าประเภทจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์) มีบริการส่งฟรีทั่วกรุงเทพฯ
เมื่อใช้จ่ายเกิน 1,000 บาท

*โปรโมชั่นหมดเขตสิ้นเดือนกันยายน 2559

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

CWArt
ชั้น 2

CWArt จำหน่ายอุปกรณ์งานศิลปะ งานสถาปัตย์ และงานฝีมือ มีให้เลือกหลากหลาย อาทิ สีน้ำ, สีไม้,
พู่กัน, เฟรม, โต๊ะเขียนแบบ, เทมเพลท, ไม้ที, ดินปั้น, ไม้ปั้นดิน, ไม้แกะสลัก, มีดงานฝีมือ ฯลฯ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 091 915 6296

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
ชั้น 4

นิทรรศการ Her Soul
ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม - 16 ตุลาคม 2559
จัดโดย ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินไทยที่มีผลงานอันทรงคุณค่ายิ่ง สะท้อนบทบาทและพันธนาการ
ของผู้หญิงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลงานที่จัดแสดงเป็นผลงานสะสมของศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ร่วมด้วยผลงานสะสมจิตรกรรมและภาพพิมพ์ของคุณเสริมคุณ และครอบครัวคุณาวงศ์ ผลงานที่นำมา
จัดแสดงกว่า 20 ชิ้น ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากศิลปินอาวุโส ศิลปินที่มีชื่อเสียงและมีความโดดเด่น ได้แก่
ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี, เหม เวชกร, ชลูด นิ่มเสมอ, เขียน ยิ้มศิริ, ทวี รัชนีกร เข็มรัตน์ กองสุข,
ช่วง มูลพินิจ, เสาวภาและชำเรือง วิเชียรเขตต์, เกริกบุระ ยมนาค, จำนันต์ สารารักษ์, เจษฎา
คงสมมาตรและอำนาจ คงวารี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 790 3888 ต่อ 1303, 1314
www.bangkoksculpturecenter.org l Bangkoksculpturecenter

Upcomings in October

bacc performing arts

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เอเชียโทเปีย 2016
ร่วมจัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, เอเชียโทเปีย,
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยความร่วมมือกับ Live Art and Performance Studies (LAPS),
Theatre Academy, University of the Arts Helsinki, Finland;
ASA-European, Koln, Germany; สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (TCEB), Sea-Junction, Bangkok
13 - 16 ตุลาคม 2559
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

ฟัง - ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ดู - หนังตะลุงร่วมสมัย โดย 3 ศิลปินแห่งภูมิภาค วสันต์ สิทธิเขตต์
(ไทย), เฮนรี่ โดโน่ (อินโดนีเซีย), เจรามี เฮียะ (สิงค์โปร์)

นับเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญในรอบ 10 ปีของศิลปินศิลปะแสดงสดระดับแถวหน้าในภูมิภาคอาเซียน
และยังสมทบด้วยศิลปินและนักวิชาการจากประเทศต่างๆ เช่น เยอรมนี ฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา
และญี่ปุ่น เป็นต้น

สัมมนากึ่งวิชาการเพื่อบันทึกข้อมูลประวัติศาสตร์ศิลปะแสดงสดในอาเซียนผ่านคำบอกเล่า ของศิลปิน
ที่อยู่ในประวัติศาสตร์จริง เพื่อพัฒนาศักยภาพของศิลปะแสดงสดและความสัมพันธ์ ในระดับเอเชีย
ด้วยการสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างศิลปินแสดงสดในภูมิภาค อาเซียนและยุโรป
และนับเป็นก้าวใหม่ของวงการศิลปะแสดงสดในอาเซียนที่ได้ต้อนรับศิลปิน แสดงสดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หัวข้อเสวนา
• รากฐานทางวัฒนธรรม และความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
• วาระโต๊ะกลม - จากศิลปะการเมืองบนท้องถนน สู่เวทีแสดงสด
• สิ่งต้องห้าม - การเซ็นเซอร์ การต่อสู้บนเวทีศิลปะการเมือง
• อัตลักษณ์ การกีดกัน - เพศสภาพในเวทีศิลปะ
• คลื่นใหม่ของศิลปะแสดงสด - แสดงสดในสภาวะสังคมจริง, ศิลปะแสดงสดในชุมชน,
ศิลปะแสดงสดเพื่อสิ่งแวดล้อม

ชมศิลปะแสดงสด - โดยศิลปินจากอาเซียน ยุโรป และอเมริกากว่า 50 ชีวิตระหว่างการประชุม

ข้อมูลเพิ่มเติม
ASIATOPIA l www.asiatopia.wordpress.com

bacc education

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอนศิลปะ ประจำปี 2559
รอบที่ 1 วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.
รอบที่ 2 วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ศิลปะเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญต่อเด็กและเยาวชนอย่างยิ่ง เพราะศิลปะเป็นต้นทางของจินตนาการ
การพัฒนากาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การได้รับการดูแลและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการเรียนรู้
ศิลปะจะทำให้เด็กพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมทั้งศิลปะยังสามารถช่วยแก้ไขความบกพร่องบางอย่าง
ที่เกิดขึ้นในเด็กได้ ครูศิลปะจึงถือเป็นบุคลากรสำคัญของประเทศ เป็นผู้สร้างพฤติกรรม ลักษณะนิสัย และ
พัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านการเรียนรู้ศิลปะ ในรูปแบบต่างๆ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการ
การเรียนรู้ศิลปะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างครูศิลปะ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การสำหรับครูสอนศิลปะเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 ในแต่ละครั้งได้สร้างแนวทางและรูปแบบการ
เรียนรู้ศิลปะที่น่าสนใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

หอศิลปกรุงเทพฯ ขอเชิญคุณครูศิลปะที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ
ครูสอนศิลปะประจำปีพ.ศ. 2559 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ โดยกำหนดเวลาในการ
ร่วมโครงการแบ่งเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. รับผู้สมัครจำนวน 25 ท่าน
รอบที่ 2 วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. รับผู้สมัครจำนวน 25 ท่าน

* เลือกรอบที่ท่านสะดวกมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 2 วัน (เพียง 1 รอบเท่านั้น)
* ค่าสนับสนุนกิจกรรมและอุปกรณ์การฝึกอบรม จำนวนเงิน 500 บาท (นำส่ง ณ จุดลงทะเบียน)
* รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่านเท่านั้น สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูข้อมูลการฝึกอบรมได้ที่ http://www.bacc.or.th/event/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอนศิลปะ-ประจำปี-2559.html จากนั้นกรอกใบสมัครส่งมาที่ อีเมล: education@bacc.or.th l แฟกซ์. 02 214 6639 ช่องทางใดทางหนึ่งที่ท่านสะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 l อีเมล: education@bacc.or.th

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดตั้งและ
สนับสนุนหลัก จากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsor


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร