Thai Version / Eng Version
e-newsletter / ตุลาคม 2559

highlight

bacc performing arts

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5
โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
มิถุนายน - ธันวาคม 2559
สตูดิโอ ชั้น 4 และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดงร่วมกันจัดงานเทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 หรือ P.A.F. #5:
Performative Art Festival # 5 ระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2559 ที่ห้องสตูดิโอ และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม เทศกาลฯ จะประกอบไปด้วย :

- Fundamental โดย B-floor Theatre : 14 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559

- เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปีย Performance Conference SE Asia โดย กลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย (Asiatopia) :
13 - 16 ตุลาคม 2559

- เทศกาลละครกรุงเทพ 2559 โดยเครือข่ายละครกรุงเทพ (Bangkok Theatre Network) : 28 ตุลาคม -13 พฤศจิกายน 2559

- มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2559 โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the Arts Foundation) : 17 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559

- THE 11th INTERNATIONAL BUTOH FESTIVAL THAILAND 2016 : 8 - 18 ธันวาคม 2559

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bacc.or.th l baccpage
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปกรุงเทพฯ โทร 02 214 6630-8 ต่อ 530

bacc exhibition 789

ฉายาลักษณ์สยาม
ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453

จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และบริษัท สำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ จำกัด
ผู้สนับสนุนโครงการ: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
9 กันยายน - 7 พฤศจิกายน 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ครั้งแรกในเมืองไทยของนิทรรศการภาพถ่ายโบราณสยามเมื่อแรกมีจนถึงสิ้นรัชกาลที่ 5 กว่า 150 ภาพ
ซึ่งต้นฉบับเก็บอยู่ในต่างประเทศภาพถ่ายโดยช่างภาพต่างชาติและคนไทยยุคบุกเบิกที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นช่างภาพในราชสำนักสยามในเวลาต่อมา ภาพเก่าที่คนไทยไม่เคยเห็นเป็นการเปิดประวัติศาสตร์
ในหลายแง่มุมให้กระจ่างไม่ว่าจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 พระรูปเจ้านาย
ภาพขุนนางและราษฎร ภาพสถาปัตยกรรมและทิวทัศน์เมื่อกว่าร้อยปีที่แล้ว ภาพเหตุการณ์และพระราชพิธี
สำคัญวิถีชีวิตคนไทยในกรุงและชนบทและนาฏศิลป์โขนละครลิเกจากภาพโบราณ ได้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อ
ในมุมมองร่วมสมัย ด้วยผลงานของศิลปินที่ทำให้เห็นมิติและความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปของเมืองมหาชน
เศรษฐกิจและสังคม วิถีชีวิตการสัญจรทางน้ำและบก ศิลปะการแสดงรวมไปถึงเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
ที่สำคัญสร้างวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่ต่อยอดการตีความ และเป็นการสืบต่ออายุภาพเหล่านี้

ช่างภาพ: บาทหลวงลาร์โนดี, เฟเดอร์ เจเกอร์, ปิแอร์ รอซิเอร์, คาร์ล บิสมาร์ค, ฟรานซิส จิตร, จอห์น ทอมสัน, เฮนรี่ ชูเรน, กุสตาฟ ริชาร์ดแลมเบิร์ต, แม็กซ์ มาร์ติน, วิลเลียม เคนเนท ลอฟตัส, ฟริทซ์ ชูมานน์,
โจคิม แอนโทนิโอ, โรเบิร์ต เลนซ์, เอมิล กรูท และ ไคชิ อิโซนากะ

ศิลปิน: เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช, ขวัญชัย ลิไชยกุล, เล็ก เกียรติศิริขจร, นักรบ มูลมานัส, ไพโรจน์
ธีระประภา, พิเชษฐ์ กลั่นชื่น, พินิตย์ พันธประวัติ, สืบสกุล ศรัณพฤฒิ และอุกฤษณ์ สงวนให้

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ และไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์

ภัณฑารักษ์ร่วม: พิชญา ศุภวานิช

ประเทือง เอมเจริญ "ร้อยริ้วสรรพสีสรร" ตำนานชีวิตและสังคม
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนโครงการ: มูลนิธิบัวหลวง, บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
และบริษัท ซีเอ็มโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 กันยายน - 20 พฤศจิกายน 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ประเทือง เอมเจริญ "ร้อยริ้วสรรพสีสรร" ตำนานชีวิตและสังคม เป็นนิทรรศการศิลปะ เพื่อเชิดชูเกียรติ
ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินคนสำคัญคนหนึ่งของแวดวงศิลปะร่วมสมัยเมืองไทยที่ได้ทำการรวบรวม
ผลงานสร้างสรรค์ ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุคปัจจุบัน รวมเวลากว่า 5 ทศวรรษ แล้วแบ่งผลงานออก
เป็น 5 ส่วน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลง บนเส้นทางการทำงานศิลปะของ
ศิลปินแห่งชาติผู้นี้ ซึ่งเกาะเกี่ยวสัมพันธ์ทั้งกับความเป็นอยู่-เป็นมาในชีวิตของประเทืองกับครอบครัว
และความผันผวนแปรปรวนของกระแสสังคม-เศรษฐกิจ-การเมืองอย่างแนบแน่น

ศิลปิน: ประเทือง เอมเจริญ

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร และถนอม ชาภักดี

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์
* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ "เซลฟี่ ซีรีย์" (ตุลา)
โดย ชุมพล คำวรรณะ
1 - 30 ตุลาคม 2559
ห้อง People's Gallery P1-P2, ชั้น 2 artHUB@bacc

ไม่มีซ้าย - ไม่มีขวา
ไม่มีประชาธิปไตย - ไม่มีคอมมิวนิสต์
มีแต่โลกเสรีนิยมทุน และนักทุนนิยมเสรี
ไม่มีเขา - มีแต่เรา และตัวกูของกู!!!!

นิทรรศการ จากว่าวสู่ศิลป์
โดย ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์
2 - 30 ตุลาคม 2559
ห้อง People's Gallery P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้จากประสบการณ์พื้นฐานของชีวิต โดยนำวิธีการประดิษฐ์ "ว่าว"
ของเล่นที่เคยมอบความปิติสุขและความประทับใจในวัยเยาว์ มาหยิบยกเรื่องราว เพื่อเสนอมุมมอง
ต่อสังคมสภาพแวดล้อม รวมถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นถิ่นภาคใต้ ถ่ายทอดด้วยวิธีการทางศิลปะ
คงไว้ซึ่งรูปแบบกลิ่นอายและอารมณ์ชนบทพื้นบ้านไทย

arts network

นิทรรศการผลจากโครงการวิจัย การหล่อและการทำสำเนา 3 มิติ
จากประติมากรรมและลวดลายประดับ "สะพานเจริญรัช ๓๑"
โดย ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4 - 16 ตุลาคม 2559
ผนังโค้ง ชั้น 3

นิทรรศการผลจากโครงการวิจัย การออกแบบประติมากรรม
บนพื้นที่สาธารณะกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศึกษาชุมชน : พื้นที่ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง
โดย ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4 - 16 ตุลาคม 2559
ผนังโค้ง ชั้น 4

50th year Colorbond: Steel profile exhibition 2016
โดย บริษัท เอ็นเอส บลูสโคบ (ประเทศไทย) จำกัด
4 - 16 ตุลาคม 2559
ผนังโค้ง ชั้น 5 และห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 333 3000 (ติดต่อแผนกการตลาด)
อีเมล: bluescopethailand@bluescope.com

Dear Organ, Dear Klity: กิจกรรมฉายภาพยนตร์
"By the River: สายน้ำติดเชื้อ"
เพื่อระดมทุนค่ารักษาพยาบาลโอแกนแห่งหมู่บ้านคลิตี้ล่าง
โดย Documentary Club
วันเสาร์ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 - 18.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ตัวอย่างภาพยนตร์ "By the River : สายน้ำติดเชื้อ":
https://www.youtube.com/watch?v=0CYYAAxheuQ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/events/335819316765261/?notif_t=plan_user_invited¬if_id=1475147384636696

นิทรรศการ "ร้อยใยนครา"
โดย พาโลม่าตอร์เรส
4 - 23 ตุลาคม 2559
โถง ชั้น L

ข้อมูลเพิ่มเติม
สถานทูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย อาคารไทยวา 1 ชั้น20
เลขที่ 21/60-62 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02 285 0995 l อีเมล: cmorenom@sre.gob.mx

นิทรรศการ "ใจแผ่นดิน...แผ่นดินใจ"
ประสานงานโดย กลุ่มศิลปินอิสระ
7 - 16 ตุลาคม 2559
โถง ชั้น 1

"ตั้งแต่ลืมตาก็อยู่ที่นั่น กินน้ำนมหยดแรกก็รู้สึกตัวว่าอยู่บางกลอยบน"

ถ้อยคำจากปู่หรือพือคออี้ผู้เฒ่าวัยร้อยกว่าปี ศูนย์รวมจิตใจชาวปกวาเกอยอหรือกะเหรี่ยงบางกลอยที่
สะเทือนใจผู้คนที่ได้รับรู้การพิพากษาของศาลปกครองว่าชาวบ้านแพ้คดีไม่มีสิทธิกลับไปอยู่ที่เดิมตาม
คำฟ้องร้องที่มีต่ออุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ศิลปินที่ติดตามเรื่องราวของชาวบางกลอยมาตลอด
ได้ร่วมกันเขียนภาพปู่คออี้ตามแนวถนัดของตัวเอง เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
และเป็นกำลังใจแก่ชาวบ้านบางกลอยกระทั่งเกิดเป็นนิทรรศการครั้งนี้

performance

bacc performing arts

การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559
ร่วมจัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, เอเชียโทเปีย
และคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยความร่วมมือกับ: Live Art and Performance Studies (LAPS),
Theatre Academy, University of the Arts, Helsinki, Finland
ASA-European, Koln, Germany
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)
SEA Junction, Bangkok
14 - 16 ตุลาคม 2559
สตูดิโอ ชั้น 4

พิธีเปิดงานวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น.
ปาฐกถาโดย ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์: ศิลปะร่วมสมัยศิลปะแสดงสดในอาเซียน
หนังตะลุงร่วมสมัย โดย วสันต์ สิทธิเขตต์ (ไทย), เฮนรี่ โดโน่ (อินโดนีเซีย),
เจรามี เฮียะ (สิงค์โปร์)

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับเอเชียโทเปียและคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559 ซึ่งนับ
เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญในรอบ 10 ปีของศิลปินศิลปะแสดงสดระดับแถวหน้าในภูมิภาคอาเซียน สมทบ
ด้วยศิลปินและนักวิชาการจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิ เยอรมนี ฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น กิจกรรมนี้เป็นสัมมนากึ่งวิชาการ เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติศาสตร์ศิลปะแสดงสดในอาเซียน ผ่านคำบอกเล่า
ของศิลปินที่อยู่ในประวัติศาสตร์จริง เพื่อพัฒนาศักยภาพของศิลปะแสดงสดและความสัมพันธ์ในระดับเอเชีย ด้วยการสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างศิลปินแสดงสดในภูมิภาคอาเซียนและยุโรป และนับเป็น
ก้าวใหม่ของวงการศิลปะแสดงสดในอาเซียนที่ได้ต้อนรับศิลปินแสดงสดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ผู้อำนวยการโปรแกรม: จุมพล อภิสุข, เรย์ แลงเกนบาร์ค และบอริส นีสโลนี

วันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2559
ณ สตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 - 16.30 น.

หัวข้อเสวนา

• รากฐานทางวัฒนธรรมและความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
• สิ่งต้องห้าม - การเซ็นเซอร์ การต่อสู้บนเวทีศิลปะการเมืองที่ไม่จบสิ้น
• วาระโต๊ะกลม - จากศิลปะการเมืองบนท้องถนน สู่เวทีแสดงสด
• อัตลักษณ์และการกีดกัน - เพศสภาพในเวทีศิลปะ

เวลา 13.00 - 20.30 น. ชมศิลปะแสดงสดจากศิลปินนานาประเทศ

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 085 150 3048 อีเมล: asiatopia.se@gmail.com
Asiatopia Performance Conference S.E.Asia

*หมายเหตุ: 17 - 19 ตุลาคม 2559 กิจกรรมจะจัดขึ้นที่ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

education

bacc education

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอนศิลปะ ประจำปี 2559
รอบที่ 1 วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.
รอบที่ 2 วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการ
การเรียนรู้ศิลปะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างครูศิลปะ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การสำหรับครูสอนศิลปะเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 ในแต่ละครั้งได้สร้างแนวทางและรูปแบบการ
เรียนรู้ศิลปะที่น่าสนใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

หอศิลปกรุงเทพฯ ขอเชิญคุณครูศิลปะที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ
ครูสอนศิลปะประจำปีพ.ศ. 2559 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ โดยกำหนดเวลาในการ
ร่วมโครงการแบ่งเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. รับผู้สมัครจำนวน 25 ท่าน
รอบที่ 2 วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. รับผู้สมัครจำนวน 25 ท่าน

* เลือกรอบที่ท่านสะดวกมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 2 วัน (เพียง 1 รอบเท่านั้น)
* ค่าสนับสนุนกิจกรรมและอุปกรณ์การฝึกอบรม จำนวนเงิน 500 บาท (นำส่ง ณ จุดลงทะเบียน)
* รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่านเท่านั้น สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูข้อมูลการฝึกอบรมได้ที่ http://www.bacc.or.th/event/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอนศิลปะ-ประจำปี-2559.html
กรอกใบสมัครส่งมาที่ อีเมล: education@bacc.or.th l แฟกซ์. 02 214 6639
ช่องทางใดทางหนึ่งที่ท่านสะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519

bacc education

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY :
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม
ระลึกอดีตมองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 -2453


กิจกรรมเสวนา (Talk And Performance)
หัวข้อ การถอดรื้อโครงสร้างของนาฏศิลป์ไทย ผ่านท่ารำแม่บทใหญ่

โดย : คุณพิเชษฐ กลั่นชื่น
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

การเติบโตทางวัฒนธรรม ด้านความคิด การกระทำ จิตใจของคนที่ข้องเกี่ยวกับงานศิลปะ เป็นส่วนสำคัญ
ในการนำพาให้ศิลปะแบบดังเดิมยังคงดำรงอยู่ได้อย่างสง่างาม การปิดกันวัฒนธรรม ทางความคิด
การกระทำและจิตใจ จะส่งผลให้ศิลปะแบบดังเดิมเสื่อมถอยลดน้อยลงไปจากสังคม ศิลปะแบบประเพณี
ไม่ต้องการการปกป้องจากวาจา หรือการปกป้องด้วยกฎข้อบังคับทางสังคม วิธีที่จะปกป้องงานศิลปะ
แบบดั้งเดิมได้ คือทำให้งานศิลปะแบบดั้งเดิมปกป้องตัวมันเองให้ได้ โดยปราศจากการปรุงแต่ง
อันไร้สาระทั้งปวง การแสดง การนำเสนอ หาวิธีให้คนทั่วไปรับรู้ อาจเป็นวิธีการที่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจ
คำว่า "วัฒนธรรมประจำชาติ"

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
* The talk will be in Thai language only.


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

bacc education

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY :
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม
ระลึกอดีตมองปัจจุบันภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 -2453


กิจกรรมการสาธิต หัวข้อ "สาธิตการถ่ายภาพฟิล์มกระจก"
โดย ชมรมช่างภาพสารพัดช่างพระนคร
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 - 12.30 น.
ห้องออดิเทอเรียม ชั้น 5

ภาพถ่ายฟิล์มกระจก เป็นกระบวนการในการถ่ายภาพที่มีขั้นตอน และอาศัยความเข้าใจของช่างภาพเป็น
อย่างมาก การถ่ายภาพด้วยฟิล์มกระจกแบบเปียก หรือ Wet Plate หรือ Wet Collodion เป็นวิธีการที่
นิยมใช้ เมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมา แต่องค์ความรู้ในการถ่ายฟิล์มกระจกยังคงสืบต่อและถ่ายทอดมาสู่สังคม
ร่วมสมัยในปัจจุบัน การสาธิตภาพถ่ายฟิล์มกระจก จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
เพื่อให้เห็นถึงความยากลำบากและกระบวนการในการบันทึกประวัติศาสตร์ ที่จะส่งผลให้เราเห็นคุณค่า
ทั้งในแง่การศึกษาเทคนิควิธีการแบบโบราณที่เป็นรากฐานในการพัฒนามาสู่ปัจจุบัน และคุณค่าเชิง
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
* รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนจำกัด
* The workshop will be in Thai language only.


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

bacc education

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY :
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม
ระลึกอดีตมองปัจจุบันภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 -2453


Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯ

นำชมและบรรยายโดย : คุณโกศล ตี่นาสวน, คุณภัทรพล เปี้ยวนิ่ม
และคุณสวพล สุวณิช
ดำเนินรายการโดย : คุณไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ (ภัณฑารักษ์)
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 - 18.00 น.
ห้องนิทรรศการหลักชั้น 9

กิจกรรม Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านภาพโบราณแห่งยุคดิจิทัลทั้ง 3 ท่านคือ คุณโกศล ตี่นาสวน คุณภัทรพล เปี้ยวนิ่ม และ
คุณสวพล สุวณิช ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่งที่ทั้ง 3 ท่านจะมาร่วมกัน ณ โอกาสนี้
กิจกรรมดำเนินรายการโดยคุณไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ หนึ่งในภัณฑารักษ์ของนิทรรศาการ
ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 - 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
หอศิลปกรุงเทพฯ

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
* รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนจำกัด
* The tour will be in Thai language only.


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

bacc library

bacc family

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
ละครนิทาน เรื่อง สามมื้อต่อวัน
โดย กลุ่มนิทานกระดานหก
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม / ไม่ต้องสำรองที่นั่ง
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.00 น. กิจกรรมเริ่มเวลา 14.00 น.
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 - 15 ปี

สร้างสรรค์กิจกรรมโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

bacc family

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
ละครนิทาน เรื่อง ตาดีกับยายดัน

โดย กลุ่มนิทานไอเดียเพลิน
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม / ไม่ต้องสำรองที่นั่ง
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.00 น. กิจกรรมเริ่มเวลา 14.00 น.
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 - 15 ปี

สร้างสรรค์กิจกรรมโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

bacc shop

โปรโมชั่นสูจิบัตรนิทรรศการและสินค้าที่ระลึกราคาสุดพิเศษ

สูจิบัตรนิทรรศการจากศิลปินชั้นนำแนวหน้าของเมืองไทย และสินค้าที่ระลึกจากนิทรรศการต่างๆ
อาทิ สูจิบัตรนิทรรศการจากศิลปินแห่งชาติ อิทธิพล ตั้งโฉลก, อินสนธิ์ วงค์สาม, ชลูด นิ่มเสมอ เป็นต้น
ลดราคาพิเศษสูงสุด 20% สำหรับเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น (สินค้ามีจำนวนจำกัด)

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

Dress Me Up
ชั้น 3

ร้านอาหารที่คุณสามารถเลือกตกแต่งเองได้ มีทั้งอาหารทานเล่นและทานอิ่ม พร้อมเลือกซื้อสินค้า
แฮนด์เมดที่แตกต่างไม่เหมือนใครด้วยสีสันที่หลากหลาย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 099 429 5466 l www.anothaicraft.com

IceDEA
ชั้น 4

ร้านไอศกรีมในคอนเซปต์ "ไอศกรีมมีไอเดีย" ภายในร้านมีส่วนที่เป็นโชว์รูมเพื่อแสดงผลงานการออกแบบ
ไอศกรีมและอาหารอื่นๆ ให้กับลูกค้าต่างๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 089 834 5950 l icedea

Upcomings in November

bacc education

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY :
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ประเทือง เอมเจริญ
"ร้อยริ้วสรรพสีสรร" ตำนานชีวิตและสังคม


Talk : สนทนากลุ่มธรรมที่ไม่ธรรมดา
โดย สมาชิกกลุ่มธรรม : ภักดิ์ ลิ้มพงษ์, ไมตรี หอมทอง นฤพนธ์,
ชุติวรรณโสภณ, นนทศักดิ์ ปาณะสารทูล, พิทักษ์ ปิยะพงษ์
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 - 17.00 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

กลุ่มธรรม จิตรกรที่ไม่ได้เรียนผ่านสถาบันการศึกษาศิลปะรวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หาโอกาส
จัดแสดงผลงานแลกเปลี่ยนการทำงานและพูดคุยกัน หลังจากการทำงานศิลปะของอาจารย์ประเทือง
จนเป็นที่รู้จักและเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้ว จึงมีนักศึกษาในสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กลุ่มธรรมด้วย

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
* The talk will be in Thai language only.


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

bacc cinema

CINEMA DIVERSE: DIRECTOR’S CHOICE 2016
The Female Perspective

โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 - 20.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director’s Choice 2016 The Female
Perspective
ครั้งที่สี่และครั้งสุดท้ายของปีนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 พบกับ
ภาพยนตร์จากประเทศโรมาเนีย "The Autobiography of Nicolae Ceausescu" (2010)
กำกับภาพยนตร์โดยอันเดร อูจิก้า และคัดสรรโดยอโนชา สุวิชากรพงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์
หญิงชาวไทย เจ้าของผลงาน "เจ้านกกระจอก" และ "ดาวคะนอง"

The Autobiography of Nicolae Ceausescu เป็นการรวบรวมและร้อยเรียงฟุตเตจข่าวจากประเทศ
โรมาเนียและสหภาพโซเวียตในระยะเวลาทั้งหมด 20 ปี เพื่อเป็นบทบันทึกประวัติศาสตร์และสะท้อน
ความล่มสลายของคอมมิวนิสต์

ตัวอย่างภาพยนตร์ The Autobiography of Nicolae Ceausescu: https://www.youtube.com/watch?v=grdV_2l7R2g

ค่าสนับสนุนกิจกรรม ท่านละ 60 บาท (พร้อมรับสูจิบัตรฟรี)
เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันจัดกิจกรรม ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 16.00 น.

*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*กิจกรรมนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 528 l อีเมล activity@bacc.or.th

bacc exhibition 789

แอร์วิน วูร์ม
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
26 พฤศจิกายน 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ด้วยบรรยากาศแห่งความไม่แน่นอนทางสังคมและการเมืองในปัจจุบัน ได้สร้างหมุดหมายของภาวะ
แห่งการเปลี่ยนผ่านที่ไม่เพียงแค่เชื่อมไปกับปรากฏการณ์ที่เคลื่อนตัวในระดับภูมิภาคแต่ยังเป็นระดับ
นานาชาติที่ความร่วมสมัยสร้างมุมมองใหม่ต่อความหมายที่อยู่ในหลากหลายคลื่นความคิด ไม่ว่าจะ
เป็นจากฝั่งอนุรักษ์นิยมกระแสใหม่ จนถึงวิวัฒนาการความเคลื่อนไหวของฝั่งหัวก้าวหน้าสร้างบริบทให้
นิทรรศการนำเสนอการก้าวข้ามพรมแดนเพื่อทำความเข้าใจประเด็นทางสังคมที่อยู่เบื้องหน้า ด้วยคำ
สำคัญ เช่น อารมณ์ขัน ความเป็นสาธารณะ การสำคัญตน ความย้อนแย้ง การหมุนเวียน และความขัดแย้ง
เป็นส่วนหนึ่งในหลากหลายมโนทัศน์ นำเสนอศิลปะเพื่อกระตุ้นผู้ชมให้ย้อนกลับมามองถึงความเป็นตัวตน
ของแต่ละบุคคล และในความสัมพันธ์ของเขาที่มีต่อสังคม ด้วยผลงานของศิลปินชื่อดังระดับโลก แอร์วิน
วูร์ม และผลงานที่นำเสนอปรัชญาอันเคร่งเครียดด้วยวิถีของศิลปะแบบสันทนาการ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชม
สำรวจตัวตนด้วยความสนุกสนานและน่าขบขัน แต่ในขณะเดียวกันชี้ให้เห็นการวิเคราะห์และวิพากษ์ตน
ได้อย่างจริงจัง โดยมีจุดประสงค์ให้มองเห็นการนำเสนอหลากความคิดเกี่ยวกับตน และตำแหน่งแห่งที่
ของตนที่มีความหมายในยุคร่วมสมัย

ศิลปิน: แอร์วิน วูร์ม

ภัณฑารักษ์: พิชญา ศุภวานิช

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsor


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร