Thai Version / Eng Version
e-newsletter / พฤศจิกายน 2559

highlight

bacc exhibition 789

แอร์วิน วูร์ม
ปรัชญา ประ-ติ- บัติ

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
26 พฤศจิกายน 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

พิธีเปิดงานนิทรรศการ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.30 น.

บรรยากาศความไม่แน่นอนทางสังคมและการเมืองในปัจจุบัน ได้สร้างหมุดหมายของการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งไม่เพียงเกี่ยวเนื่องกับปรากฏการณ์อันเป็นไป
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น หากยังรวมถึงพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งได้ปลี่ยนแปลงระบบความคิดให้สามารถดำรงอยู่ในกระแสความร่วมสมัยได้
ไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติโดยกลุ่มอนุรักษ์นิยมใหม่ หรือการปฏิวัติโดยกลุ่มหัวก้าวหน้าก็ตาม จุดมุ่งหมายของนิทรรศการนี้คือการทลายกำแพง เพื่อให้เกิด
การทบทวนเหตุการณ์ซึ่งกำลังเป็นประเด็นทางสังคม คำสำคัญจำนวนมาก อาทิเช่น ความขบขัน ความเทอะทะ ความรู้สึกเหนือกว่า การประชดประชัน
การครุ่นคิด และการโต้แย้ง จะชักชวนให้ผู้ชมตรึกตรองถึงความสัมพันธ์ของตัวตนกับสังคมในมุมมองใหม่โดยนำเสนอผ่านผลงานศิลปะและแบบฝึกหัด
ทางศิลปะซึ่งแฝงปรัชญาอันลึกซึ้งของ แอร์วิน วูร์ม ศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้ชมได้สำรวจตัวตนจากด้านที่ตลกและเบาสมอง
เมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤต เพื่อให้มองเห็นถึงแนวความคิดอันหลากหลายในยุคร่วมสมัย ซึ่งจัดวางไว้อย่างมีนัยยะ

ศิลปิน:
แอร์วิน วูร์ม

ภัณฑารักษ์: พิชญา ศุภวานิช

bacc exhibition 789

ฉายาลักษณ์สยาม
ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453

จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และบริษัท สำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ จำกัด
ผู้สนับสนุนโครงการ: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
9 กันยายน - 6 พฤศจิกายน 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ครั้งแรกในเมืองไทยของนิทรรศการภาพถ่ายโบราณสยามเมื่อแรกมีจนถึงสิ้นรัชกาลที่ 5 กว่า 150 ภาพ
ซึ่งต้นฉบับเก็บอยู่ในต่างประเทศภาพถ่ายโดยช่างภาพต่างชาติและคนไทยยุคบุกเบิกที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นช่างภาพในราชสำนักสยามในเวลาต่อมา ภาพเก่าที่คนไทยไม่เคยเห็นเป็นการเปิดประวัติศาสตร์
ในหลายแง่มุมให้กระจ่างไม่ว่าจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 พระรูปเจ้านาย
ภาพขุนนางและราษฎร ภาพสถาปัตยกรรมและทิวทัศน์เมื่อกว่าร้อยปีที่แล้ว ภาพเหตุการณ์และพระราชพิธี
สำคัญวิถีชีวิตคนไทยในกรุงและชนบทและนาฏศิลป์โขนละครลิเกจากภาพโบราณ ได้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อ
ในมุมมองร่วมสมัย ด้วยผลงานของศิลปินที่ทำให้เห็นมิติและความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปของเมืองมหาชน
เศรษฐกิจและสังคม วิถีชีวิตการสัญจรทางน้ำและบก ศิลปะการแสดงรวมไปถึงเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
ที่สำคัญสร้างวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่ต่อยอดการตีความ และเป็นการสืบต่ออายุภาพเหล่านี้

ช่างภาพ: บาทหลวงลาร์โนดี, เฟเดอร์ เจเกอร์, ปิแอร์ รอซิเอร์, คาร์ล บิสมาร์ค, ฟรานซิส จิตร, จอห์น ทอมสัน, เฮนรี่ ชูเรน, กุสตาฟ ริชาร์ดแลมเบิร์ต, แม็กซ์ มาร์ติน, วิลเลียม เคนเนท ลอฟตัส, ฟริทซ์ ชูมานน์,
โจคิม แอนโทนิโอ, โรเบิร์ต เลนซ์, เอมิล กรูท และ ไคชิ อิโซนากะ

ศิลปิน: เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช, ขวัญชัย ลิไชยกุล, เล็ก เกียรติศิริขจร, นักรบ มูลมานัส, ไพโรจน์
ธีระประภา, พิเชษฐ์ กลั่นชื่น, พินิตย์ พันธประวัติ, สืบสกุล ศรัณพฤฒิ และอุกฤษณ์ สงวนให้

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ และไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์

ภัณฑารักษ์ร่วม: พิชญา ศุภวานิช

ประเทือง เอมเจริญ "ร้อยริ้วสรรพสีสรร" ตำนานชีวิตและสังคม
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนโครงการ: มูลนิธิบัวหลวง, บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
และบริษัท ซีเอ็มโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 กันยายน - 20 พฤศจิกายน 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ประเทือง เอมเจริญ "ร้อยริ้วสรรพสีสรร" ตำนานชีวิตและสังคม เป็นนิทรรศการศิลปะ เพื่อเชิดชูเกียรติ
ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินคนสำคัญคนหนึ่งของแวดวงศิลปะร่วมสมัยเมืองไทยที่ได้ทำการรวบรวม
ผลงานสร้างสรรค์ ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุคปัจจุบัน รวมเวลากว่า 5 ทศวรรษ แล้วแบ่งผลงานออก
เป็น 5 ส่วน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลง บนเส้นทางการทำงานศิลปะของ
ศิลปินแห่งชาติผู้นี้ ซึ่งเกาะเกี่ยวสัมพันธ์ทั้งกับความเป็นอยู่-เป็นมาในชีวิตของประเทืองกับครอบครัว
และความผันผวนแปรปรวนของกระแสสังคม-เศรษฐกิจ-การเมืองอย่างแนบแน่น

ศิลปิน: ประเทือง เอมเจริญ

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร และถนอม ชาภักดี

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์
* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ POETRY มากกว่ามิติจิตสำนึกในจินตนาการ
โดย สมพงษ์ ทวี, ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์ และชิตะวา มุนินโท
3 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2559
ห้อง People's Gallery P1-P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

คำบอกเล่าเพื่อแสดงทัศนคติใหม่ (ความเป็นส่วนตัวขณะหนึ่ง / 2559)
บทกวีจะสง่างามได้
ไม่ใช่เพียงเพราะถ้อยคำ
ไม่ใช่ด้วยภาษาสถานเดียว
สำหรับผมแล้ว
บทกวีไม่ใช่ความไพเราะเพราะพริ้งกินใจ
บทกวีไม่อาจเข้าใจด้วยความเข้าใจ
คุณไม่อาจเข้าถึงบทกวีด้วยการอ่านเพียงเท่านั้นหรอก
คุณจะเพียรพยายามอ่านอย่างไร บทกวีก็ยังคงล่องลอยอยู่บนอากาศ
บทกวีในมุมมองใหม่ๆ อาจเป็น "การกระทำ" หรืออาจเป็น "กลุ่มก้อนความคิด"
เป็นไปได้ไหมที่เราจะนิยามบทกวีให้
กว้างขวางออกไปจากข้อจำกัดของภาษาและถ้อยคำ

arts network

นิทรรศการแสดงผลงานโครงการ
"การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2559 ครั้งที่ 7"
โดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2559
โถง ชั้น 1

นิทรรศการภาพถ่าย "น้อมรำลึกในหลวง ร.9"
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3 - 27 พฤศจิกายน 2559
ผนังโค้ง ชั้น 3 - 5

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)จัดนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการภาพถ่าย "น้อมรำลึกในหลวง ร.๙" ได้จัดแสดงภาพถ่ายจำนวน ๘๙ ภาพ จากช่างภาพ ๘๙ ท่าน
ซึ่งได้พร้อมใจกันถ่ายทอดความรู้สึก ความทรงจำ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผ่านผลงานภาพถ่ายหลากหลายแนว โดยภาพทั้ง ๘๙ ภาพที่นำมาจัดแสดงเป็นภาพที่บันทึกเหตุการณ์
ในช่วงเวลาต่างๆอาทิ ภาพที่สะท้อนถึงความจงรักภักดีภาพโครงการพระราชดำริ และภาพเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ที่พสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างพร้อมใจกันร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการภาพถ่าย "น้อมรำลึกในหลวง ร.๙" เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมระหว่างวันที่ ๓-๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณผนังโค้งชั้น ๓-๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Thailand Harmony Puppet Forum
บรรยายโดย Sigga Heimis
4 - 5 พฤศจิกายน 2559
สตูดิโอ ชั้น 4

สอบถามรายละเอียด โทร.061 774 3661 ID line : mediaatyoung
www.HarmonyPuppetThailand.com

SCANDINAVIAN DESIGN FOR THE GLOBAL MARKET
บรรยายโดย Sigga Heimis
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 - 17.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม
สำรองที่นั่งได้ที่ art4d.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 260 2606-8

งานนิทรรศการศิลปะภาพถ่ายขาวดำ
Black and White Thai*Sea*Scape 2016
โดย CameraEyes School
8 - 20 พฤศจิกายน 2559
โถง ชั้น 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
cameraeyes l www.cameraeyes.net

bacc arts network

กิจกรรม "ร้อยใจกวี น้อมสดุดี ถวายสักการ"
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 - 20.00 น.
โถง ชั้น 5

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 526 อีเมล: paniti@bacc.or.th

นิทรรศการภาพถ่าย คาว? คน?
26 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559
โถง ชั้น 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
tcijthai

cinema

bacc cinema

CINEMA DIVERSE: DIRECTOR’S CHOICE 2016
The Female Perspective

โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 - 20.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

"แม้ว่า The Autobiography of Nicolae Ceausescu สร้างจากฟุตเตจข่าวทั้งหมด แต่เป็นมากกว่า
สารคดี ภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับ "ภาพ" ในทุก ๆ มิติเป็นภาพยนตร์ที่คนไทยควรดูเพราะมีความคล้ายคลึง
เชิงบริบทกับประเทศไทย" อโนชา สุวิชากรพงศ์

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director’s Choice 2016 The Female
Perspective
ครั้งที่สี่และครั้งสุดท้ายของปีนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 พบกับ
ภาพยนตร์จากประเทศโรมาเนีย "The Autobiography of Nicolae Ceausescu" (2010)
กำกับภาพยนตร์โดยอันเดร อูจิก้า และคัดสรรโดยอโนชา สุวิชากรพงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์
หญิงชาวไทย เจ้าของผลงาน "เจ้านกกระจอก" และ "ดาวคะนอง"

The Autobiography of Nicolae Ceausescu เป็นการรวบรวมและร้อยเรียงฟุตเตจข่าวจากประเทศ
โรมาเนียและสหภาพโซเวียตในระยะเวลาทั้งหมด 20 ปี เพื่อเป็นบทบันทึกประวัติศาสตร์และสะท้อน
ความล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์

ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีโดยรวบรัดซึ่งทั้งเขาและภรรยาโดนสอบสวน นิโคไล เชาเชสคูได้ทบทวน
พิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะที่เขาอยู่ในอำนาจ ตั้งแต่ปีค.ศ.1965 - 1989 แม้ว่าจะเป็นเพียง
การตัดต่อภาพฟุตเตจข่าวเข้าด้วยกัน แต่ "The Autobiography of Nicolae Ceausescu"กลับเต็ม
ไปด้วยพลังของการเล่าเรื่องด้วยภาพ แบบเดียวกับภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงหน้าที่และความสำคัญของการตัดต่อในภาพยนตร์ทั้งในด้านการตัดต่อ
แบบต่อยอดหรือ mise-en-sceneที่ใช้เพื่อสร้างความรู้สึกหรือทำให้เกิดเรื่องราวใหม่ขึ้นมาและการตัดต่อ
แบบดั้งเดิมด้วยการเชื่อมโยงซีนเข้าด้วยกัน

ร่วมชม "The Autobiography of Nicolae Ceausescu" พร้อมพูดคุยภายหลังการชมภาพยนตร์กับ
อโนชา สุวิชากรพงศ์ และอันเดร อูจิก้า ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้

ตัวอย่างภาพยนตร์ The Autobiography of Nicolae Ceausescu: https://www.youtube.com/watch?v=grdV_2l7R2g

ค่าสนับสนุนกิจกรรม ท่านละ 60 บาท (พร้อมรับสูจิบัตรฟรี)
เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันจัดกิจกรรม ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 16.00 น.

*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*กิจกรรมนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 528 l อีเมล activity@bacc.or.th

performance

bacc performing arts

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5
โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
มิถุนายน - ธันวาคม 2559
สตูดิโอ ชั้น 4 และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดงร่ว มกันจัดงานเทศกาล
ศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 หรือ P.A.F. #5: Performative Art Festival # 5 ระหว่างเดือนมิถุนายน -
ธันวาคม 2559 ที่ห้องสตูดิโอ และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นอีกพื้นที่
ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เทศกาลฯ จะประกอบไปด้วย :

- มหกรรมการเรียน ผ่านการเต้น / เคลื่อนไหว โดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ
19 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559

- THE 11th INTERNATIONAL BUTOH FESTIVAL THAILAND 2016
8 - 18 ธันวาคม 2559

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bacc.or.th l baccpage
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปกรุงเทพฯ โทร.02 214 6630-8 ต่อ 530

bacc performing arts

มหกรรมการเรียน ผ่านการเต้น / เคลื่อนไหว
จัดโดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ
19 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2016
สตูดิโอ ชั้น 4

มหกรรมการเรียนผ่านการเต้น / เคลื่อนไหว เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2016
จัดโดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ งานมหกรรมการเรียนผ่านการเต้น / เคลื่อนไหว คือแหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปะการเต้นคอนเทมโพรารี จากทั่วทุกมุมโลก อัดแน่นไปด้วยข้อมูลด้านการเรียนทั้งด้านวิชาการและ
การเรียนรู้ผ่านการสัมนาเชิงปฏิบัติการและการเสวนา เต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์แนวใหม่

มหกรรมการเรียนผ่านการเต้น / เคลื่อนไหว ประกอบไปด้วย

- 37 การสัมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเยาวชนจนถึงบุคคลทั่วไปทุกอายุ มีตั้งแต่ การทำสมาธิผ่านการ
เคลื่อนไหว (Zen Meditation) ไปจนถึง ศาสตร์การออกแบบท่าเต้น จากผู้ออกแบบท่าเต้นและเรียน
เทคนิคในการเต้นจากคณะต่างๆได้เพื่อเป็นการต่อยอดให้ศิลปะการเต้นคอนเทมโพรารี ในประเทศไทย
ได้พัฒนาและเติบโตต่อไปในอนาคตได้

- สาธิตการแสดงและพูดคุยกับนักแสดง / ผู้กำกับท่าเต้น เพื่อเป็นการทำความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่าง
ผู้เข้าร่วมและนักแสดง

ข้อมูลเพิ่มเติม www.fotaf.org / มูลนิธิเพื่อนศิลปะ โทร. 085 100 3050
สำรองที่นั่งร่วมกิจกรรมสัมนาเชิงปฏิบัติการและบัตรชมการแสดงได้ที่ www.ticketmelon.com

education

bacc education

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY :
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ประเทือง เอมเจริญ
"ร้อยริ้วสรรพสีสรร" ตำนานชีวิตและสังคม


Talk : สนทนากลุ่มธรรมที่ไม่ธรรมดา
โดย สมาชิกกลุ่มธรรม : ภักดิ์ ลิ้มพงษ์, ไมตรี หอมทอง นฤพนธ์,
ชุติวรรณโสภณ, นนทศักดิ์ ปาณะสารทูล, พิทักษ์ ปิยะพงษ์
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 - 17.00 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

กลุ่มธรรม จิตรกรที่ไม่ได้เรียนผ่านสถาบันการศึกษาศิลปะรวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หาโอกาส
จัดแสดงผลงานแลกเปลี่ยนการทำงานและพูดคุยกัน หลังจากการทำงานศิลปะของอาจารย์ประเทือง
จนเป็นที่รู้จักและเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้ว จึงมีนักศึกษาในสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กลุ่มธรรมด้วย

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
* The talk will be in Thai language only.


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

bacc library

bacc family

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
การแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง เนมิราชตะลุยแดนมหัศจรรย์
โดย คณะบ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

พระเนมิราชเป็นชาดกที่เล่าต่อกันมาหลายร้อยปี โดยมาจาก 10 ชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า เนื้อหาเล่า
ถึงพระเนมิราชผู้ซึ่งมีบุญญาธิการมหาศาล จนมีเสียงร่ำลือไปถึงหูพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นฟ้า ท่านจึงเชิญ
พระเนมิราชให้ไปพบ ระหว่างทางพระเนมิราชได้ท่องเที่ยวไปยังดินแดนต่างๆ ทั้งในนรกและบนสวรรค์
เพื่อให้เห็นว่าการทำความดีความชั่วนั้นส่งผลต่อผู้กระทำอย่างไร เพื่อท่านจะได้นำสิ่งที่พบเห็นนั้นไป
สอนแก่ประชาชนของท่าน การแสดงครั้งนี้เป็นการนำชาดกเรื่องเนมิราชมาเล่าและถ่ายทอดเป็นนิทาน
ในรูปแบบการแสดงหุ่นกระบอกตัวการ์ตูนร่วมสมัย เพื่อเป็นสื่อในการสอนให้เด็กๆ ทำความดีละเว้นความชั่ว
และได้ปรับบทใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและความนิยมในสังคมปัจจุบัน

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม /ไม่ต้องสำรองที่นั่ง
(มีอุปกรณ์ศิลปะประดิษฐ์จำนวน 80 ชุด)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.00 น. การแสดงเริ่มเวลา 14.00 น.
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5 - 15 ปี

สร้างสรรค์กิจกรรมโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

bacc shop

โปรโมชั่นสุดคุ้มต้อนรับฤดูหนาวเริ่มแล้ววันนี้!

ท้าลมหนาวนี้ที่ bacc shop ด้วยสินค้า bacc ร่วมร้อยรายการลดสูงสุด 20%
ทั้งในร้านค้าและในสื่อออนไลน์เพียงแจ้งรหัส wintersale และมีบริการส่งสินค้าฟรีทั่วกรุงเทพฯ
เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2559 นี้เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

HARDCOVER
ชั้น 3

ร้านขายหนังสือเกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งสถาปัตยกรรม การออกแบบ แฟชั่น วัฒนธรรม ฯลฯ รวมทั้งหนังสือวิชาการศิลปะต่างๆ ที่หายากจากสำนักพิมพ์ชั้นนำและสำนักพิมพ์อิสระทั้งในประเทศ
และจากประเทศต่ างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีสูจิบัตรงานนิทรรศการจากแกลอรี่ต่างๆ ในประเทศไทย
อีกด้วย เวลาทำการ 11.00 น ถึง 20.00 น ทุกวันยกเว้นวันจันทร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 214 3155, 085 162 7528

Bookmoby Readers' Cafe
ชั้น 4

Bookmoby Readers’ Cafe (บุ๊คโมบี้ รีดเดอร์ส คาเฟ่) เป็นร้านหนังสือสำหรับผู้หลงใหลและสนใจ
ในแวดวงหนังสือและวรรณกรรม โดยเฉพาะงานประพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจัง วรรณกรรมไทยสร้างสรรค์
บทกวี วรรณกรรมแปลร่วมสมัย วรรณกรรมคลาสสิก รวมทั้งงานความเรียง สารคดี ประวัติศาสตร์ สังคม
ปรัชญา จิตวิญญาณ จนถึงหนังสือภาพและบันทึกการเดินทาง ที่อาจพบได้ยากในร้านหนังสือเครือใหญ่
นอกจากนี้การจัดงานเสวนาระหว่างนักเขียนเป็นระยะๆ ยังทำให้บุ๊คโมบี้ รีดเดอร์ส คาเฟ่ เป็นพื้นที่พบปะ
แลกเปลี่ยนระหว่างนักอ่านและนักเขียน ที่อยู่ใจกลางมหานครอย่างแท้จริง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 106 3671, 086 374 3464 l bookmoby

Upcomings in December

bacc family

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
ละครนิทาน เรื่อง ตาดีกับยายดัน (เลื่อนจากวันที่ 22 ตุลาคม 2559)

โดย กลุ่มนิทานไอเดียเพลิน
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม / ไม่ต้องสำรองที่นั่ง
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.00 น. กิจกรรมเริ่มเวลา 14.00 น.
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 - 15 ปี

สร้างสรรค์กิจกรรมโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsor


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร