Thai Version / Eng Version
e-newsletter / เมษายน 2560

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13 - 16 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.

highlight

main exhibition 789

รยางค์สัมพันธ์
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ เจแปนฟาวน์เดชั่นเอเชียเซ็นเตอร์
ร่วมสนับสนุน: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ผู้สนับสนุนโครงการ: บริษัท ฟาย เปเปอร์ ทาเคโอะ (ประเทศไทย) จำกัด
และ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

31 มีนาคม - 2 กรกฎาคม 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ส่วนหนึ่งของโครงการ "Condition Report" โครงการศิลปะเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์จากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โดยมีจุดประสงค์เพื่อบ่มเพาะภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ผ่านการทำงานร่วมกันกับภัณฑารักษ์ผู้มีประสบการณ์ รยางค์สัมพันธ์ Mode of Liaisons
เป็นนิทรรศการสุดท้ายโดยภัณฑารักษ์รุ่นใหญ่ในกรุงเทพฯ นำเสนอภายใต้แนวความคิดเชิงชีววิทยานำมาปรับใช้เพื่อผสมผสานผลงานศิลปะและเนื้อหา
จากภัณฑารักษ์ที่ได้จัดขึ้นในเมืองอื่นมาแล้วก่อนหน้า ผนวกกับการคัดสรรผลงานขึ้นมาใหม่เพื่อนำเสนอการประสานรวมทางความคิด นิทรรศการนี้
มุ่งตรงไปที่การมองหาไม่ใช่เพียงความสำคัญของผลงานศิลปะอย่างเป็นเอกเทศ หากยังรวมไปถึงระบบนิเวศในผลงาน โดยจุดประสงค์คือการมองเห็น
ผลงานศิลปะเป็นดั่งสิ่งมีชีวิตด้วยส่วนยื่นออกจากแกนกลางที่สามารถเคลื่อนตัวและปรับเปลี่ยนความหมายด้วยวิวัฒนาการของการดำรงอยู่ นอกจากนี้
ยังมุ่งให้เห็นถึงสาระที่แฝงอยู่ในจุดปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบเครือข่ายที่ซ่อนเร้นในแต่ละผลงานอันแตกต่างกัน ที่สามารถเชื่อมโยงและร้อยเรียงกัน
เพื่อนำไปสู่การสำรวจความสัมพันธ์ที่มีความหมาย

ศิลปิน:
นิทรรศการ: กรกฤต อรุณานนท์ชัย / อเล็กซ์ กวอจิค, ซินดิแคท แคมเพอซารี (ซูซีอะดี วิโบโว - แล็บทันยา, ณัฐพล สวัสดี, ธนภณ อินทร์ทอง,
บูกะ วะรุง, ยิ่งยศ เย็นอาคาร, อาเรีย ซารีฟูดิง), ไซ คุนิง, มิยางิ ฟุโตชิ, มาร์ค เทห์ อาลี อลาศรี ฟาอิค สยาซวาน คุฮิริ และวง เต ซี, ยูนิเวิร์ส บัลโดซ่า,
ทามูระ ยูอิชิโระ, รอสลิแซม อิสมาอิลล์ (อิเสะ) ร่วมกับ ปาร์คกิ้ง โปรเจค ซุปเปอร์เฟรนด์ส, ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, อัลเบิร์ต สัมเรท, อุกฤษณ์ สงวนให้,
เอา โซว-ยี, โฮ รุย อัน

การแสดงสด:
ฟิลิปปินส์ เอ็ดดูเคชั่นแนล เธียเตอร์ แอสโซซิเอชั่น (PETA)

ภัณฑารักษ์: พิชญา ศุภวานิช

ภัณฑารักษ์ร่วม:
ออง หมัด เทม, บายู เจนี คริสบี้, นากามูระ ฟูมิโกะ

exhibition events

PERFORMING LECTURE
ฉากสีเขียว
ศิลปิน: โฮ รุย อัน
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

ผลงาน ฉากสีเขียว เป็นการค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างการเมืองในการฉายภาพและการใช้สีเขียว โดยใช้คำว่า "ฉากสีเขียว" ในความหมายเชิง
พฤกษศาสตร์ การบรรยายเริ่มจากสุนทรพจน์ของนายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ตลอดการกล่าวสุนทรพจน์
เขาถูกถ่ายภาพโดยมีสีเขียวเป็นพื้นหลัง ซึ่งบังเอิญเป็นสีเดียวกับที่ใช้ในการสร้างเอฟเฟกต์พิเศษประกอบฉากหลัง ศิลปินเชื่อมโยง "ฉากสีเขียว"
เข้ากับต้นไม้ที่ปกคลุมประเทศจนเกิดภูมิทัศน์ที่เขียวชอุ่ม นับได้ว่าพื้นที่สีเขียวหลายแห่งในสิงคโปร์ทำหน้านี่เป็นเหมือนสตูดิโอสีเขียวขนาดยักษ์
ที่เชิญชวนให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่ วมและสร้างจินตนาการ มีขึ้นเพียงเพื่อที่จะจำกัดและควบคุมการแสดงออกต่างๆ เท่านั้น

ART ACTIVITY I
ปาร์คกิ้ง โปรเจค สาขากรุงเทพฯ
ศิลปิน: รอสลิแซม อิสมาอิลล์ (อิเสะ) ร่วมกับ ปาร์คกิ้ง โปรเจค ซุปเปอร์เฟรนด์ส
กิจกรรมในนิทรรศการ:
1. Karaoke contest วันที่ 8 - 9 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 21.00 น.
2. English class after six วันที่ 22 - 23 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น.
3. What do you mean? (วัด-ดู- ยู-มีน) วันที่ 25 - 30 เมษายน 2560
4. The Games ติดตามได้ที่ baccpage
5. Sausage Party ติดตามได้ที่ baccpage
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

มิตรภาพ สัมพันธภาพ และเครือข่าย เกิดขึ้นบนพื้นที่อิสระระหว่างเพื่อน เพื่อแลกเปลี่ยนและพบปะผ่านกิจกรรมทั้งกินและดื่ม ถกเถียง แลกเปลี่ยน
เพื่อกระตุ้นความคิดและส่งต่อแรงบันดาลใจ จากประวัติศาสตร์ 12 ปี ของปาร์คกิ้ง โปรเจค เริ่มต้นบนพื้นที่ดัดแปลงเล็กๆ ในโรงรถของศิลปิน
รอสลิแซม อิสมาอิลล์ (อิเสะ) ในมาเลเซีย กลายเป็นกลไกขับเคลื่อนเพื่อเชื่อมงานศิลปะ ดนตรี ออกแบบ ภาพถ่าย และวรรณกรรมอย่างไร้พรมแดน
ปาร์คกิ้ง โปรเจค ในคราวนี้ที่กรุงเทพฯ บนชั้นนิทรรศการ จะเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างศิลปินและเหล่าเพื่อนพ้อง มองหาความน่าสนใจใหม่ๆ
ในอนาคตผ่านกิจกรรมหลากรูปแบบ

ART ACTIVITY II
นิด หน่อย ตัน
ศิลปิน: ซินดิแคท แคมเพอซารี (ซูซีอะดี วิโบโว - แล็บทันยา, ณัฐพล สวัสดี, ธนภณ อินทร์ทอง, บูกะ วะรุง,
ยิ่งยศ เย็นอาคาร, อาเรีย ซารีฟูดิง)

กิจกรรมในนิทรรศการ:
Nid Hil Ip - การเลือกตั้งทั่วไปเพื่อนโยบายสาธารณะ : ผู้ชมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวัสดุ
Do Ku Lep Tung Pa - ยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพต่อธงชาติ
People pagoda - เปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงรูปทรงอนุสาวรีย์ได้ด้วยอิฐที่เตรียมไว้

การแสดงโดยคณะปฏิวัติใน นิด หน่อย ตัน
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.45 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิด หน่อย ตัน ชื่อที่เรียกกลับด้านของ Nation Din ซึ่งเป็นผลจากการทำงานในช่วงเวลาของการพำนัก 3 สัปดาห์ในกรุงเทพฯ ที่ทดลองภาวะของ
การอยู่ร่วมกันระหว่างศิลปินไทยและอินโดนีเซีย จากกระบวนการนี้นำมาซึ่งผลงานที่ตั้งคำถามถึงกลุ่มก้อนอันกระจัดกระจายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก่อนการสร้างพ รมแดน โดยการสร้างตำนานขึ้นมาใหม่ในความหมายของรัฐชาติที่อยู่ในจินตนาการ กิจกรรมต่างๆ ที่มาจากผลงานชิ้นนี้ นำเสนอส่วน
ประกอบใหม่ที่งอกงามขึ้นจากการรวมกันระหว่างพันธุกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

WORKSHOP
Tran-Struction

ภัณฑารักษ์และผู้ดำเนินรายการ : ออง หมัด เทม
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ด้วยภาวะการณ์แห่งการเปลี่ยนผ่านจากการเติบโตของเมืองย่างกุ้งและพนมเปญ สองเมืองเพื่อนบ้านในปัจจุบัน กำลังกลายเป็นเมืองพี่เมืองน้องในแง่
ของการเผชิญหน้าร่วมกันในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงท่ามกลางข้อจำกัด อะไรคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนสภาพ อะไรคือความท้าทายของ
ผู้ที่อยู่อาศัย อะไรคือนิยามความหมายใหม่ของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเวิร์คชอปปฏิบัติการนี้ เป็นการมองหาความหมายของเมืองที่กำลัง
เติบโตท่ามกลางปัจจัยทั้งจากประวัติศาสตร์และปัจจุบัน รวมถึงความหมายและบทบาทของศิลปะที่เข้าไปทำหน้าที่เพื่อเติมช่องว่างในการดำรงอยู่
ของเมือง

EDUCATIONAL THEATER
อโดโบ ไมค์เดี่ยว

ศิลปิน: ฟิลิปปินส์ เอ็ดดูเคชั่นแนล เธียเตอร์ แอสโซซิเอชั่น (PETA)
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เมื่อศิลปะการแสดงทำหน้าที่เกินความเป็นศิลปะ และได้กลายเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างการตระหนักรู้ต่อประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคม อโดโบ ไมค์เดี่ยว
เป็นการแสดงสดสั้นๆ เกี่ยวกับเด็กผู้ชาย ความสัมพันธ์ของเขาและพ่อ และอาหารประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์ "Chicken Adobo" อโดโบ ไมค์เดี่ยว
จึงเป็นศิลปะการแสดงที่แตกต่าง เริ่มการแสดงครั้งแรกที่โรงละคร PETA ผลงานชิ้นนี้เดินทางไปในหลายชุมชนเพื่อการส่งเสริมการสร้างวินัยต่อเด็ก
ด้วยวิธีสร้างสรรค์ ส่วนหนึ่งในผลงานหลายชิ้นของ ฟิลิปปินส์ เอ็ดดูเคชั่นแนล เธียเตอร์ แอสโซซิเอชั่น - PETA ARTS Zone Project โครงการศิลปะ
การแสดงที่ก้าวพรมแดนสู่บทบาททางการศึกษาเพื่อส่งเสริมประเด็นทางสังคม

-----------

ดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 533 Email: exhibition@bacc.or.th

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โทร. 02 260 8560 - 4 โทรสาร 02 260 8565
www.jfbkk.or.th jfbangkok ModeOfLiaisons

main exhibition 789

CROSSING THE DATELINE
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนโครงการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
ไอ คิว แล็บ, Mondriaan Fund และ The Pollock-Krasner Foundation, Inc.
16 มีนาคม - 4 มิถุนายน 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ในแนวคิดของเวลาและการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารที่เดินทางด้วยความเร็ว 920 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงเวลาจะช้าลงทั้งหมด 10 นาโนวินาที (เทียบกับกรอบอ้างอิงเฉื่อย) การยืดหดของ
เวลาเกิดขึ้นจริงในชีวิตของทุกคนโดยเฉพาะการยืดหดของเวลาที่มีความสัมพันธ์กับเวลาในความรู้สึก ซึ่งการ รับรู้เวลาของคนในสังคมปัจจุบันเกิดผิดเพี้ยนจากผลของการรับรู้ที่ถูกสร้างและถูกบิดเบือนจากระบบของการ
สื่อสารต่างๆในปัจจุบันการตีความสิ่งต่างๆจึงถูกเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นฐานของความเป็นจริงนำไปสู่ความ
เป็นอิสระในการสร้างความหม ายของแต่ละคนขึ้นมา ทำให้เกิดระบบของการตรวจสอบความจริง ที่ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการสร้างความจริง- ความลวงเวลาจริงเวลาเสมือนโลกจริงโลกเสมือนให้เกิดขึ้นการก้าวข้า
ระบบของเวลาระบบของการรับรู้ระบบของความเชื่อจนไปถึงระบบของสังคมอาจเป็นสิ่งจำ เป็นในการทำ
ความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นการข้ามผ่านเวลาได้สร้างสถานะก่อน-หลังเก่า- ใหม่เหมือน-ไม่เหมือนเชื่อ- ไม่เชื่อ และระหว่างการข้ามผ่านสภาวะตรงกลาง สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือความรู้สึกก้ำกึ่งระหว่างการยอมรับหรือความ
ขัดแย้งกับสิ่งที่เข้าใจ

นิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินไทยและต่างประเทศ 9 คน และศิลปินร่วมอีก 1 คน
ที่มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตและศิลปะ ณ โครงการศิลปินพำนัก
เวอร์มอน์ สตูดิโอ เซ็นเตอร์ รัฐเวอร์มอนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเกิดความคิดที่ต้องการนำเสนอบท
สนทนาข้ามวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน ผ่านผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ภาพถ่าย วาดเส้น
สื่อผสม ศิลปะจัดวาง ศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ และวิดีโอจัดวาง เป็นต้น

ศิลปิน: แครอล เฮพเพอร์ (สหรัฐอเมริกา), เนเลกา เบลเจนส์ (เนเธอร์แลนด์ / สหรัฐอเมริกา), เฮ็ดวิก บรูคเคริท (เบลเยี่ยม / สหรัฐอเมริกา), ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ (ไทย), พศุตม์ กรรณรัตนสูตร (ไทย),
คมสัน หนูเขียว (ไทย), บุศยมาศ นันทวัน (ไทย), ภานุ สรวยสุวรรณ (ไทย), ปิติวรรธน์ สมไทย
และ วนิดา พรสมบัติไพบูลย์ (ไทย)

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ปิติวรรธน์ สมไทย

"ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์" นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
6 เมษายน - 2 กรกฎาคม 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 “ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์"
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำเสนอผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสม
ในรูปแบบเหมือนจริง ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2560
โดยมีจำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล 21 ชิ้นและผลงานร่วมแสดง 40 ชิ้น

รวมจำนวนผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการทั้งสิ้น 61 ชิ้นงานนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6
จะจัดแสดง ณ ห้องแสดงงานชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน -
2 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 - 21.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02 422 2092 (ปิดวันจันทร์)
ศิลปกรรมช้างเผือก

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์
* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ ความชอบที่แตกต่าง
โดย รติ วชิรอนันต์ และ เสาวลักษณ์ ฤทธิพันธ์
30 มีนาคม - 30 เมษายน 2560
ห้อง People's Gallery P1-P2, ชั้น 2 artHUB@bacc

ความชอบที่แตกต่าง เกิดขึ้นในเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่มีความชื่นชอบที่ไม่เหมือนกัน แต่ก็สามารถ
อยู่ร่วมกันได้ ซึ่งเหมือนการแลกเปลี่ยนความคิด ความชอบซึ่งกันและกัน สิ่งที่แต่ละคนสนใจในชีวิต
ประจำวันของตนเอง ของแต่ละบุคคล มักมีสิ่งที่น่าสนใจเสมอเพราะอยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่รัก
สวยรักงาม มีความนุ่มนวล ละเอียดอ่อน หรือผู้ชายที่มีความแข็งแกร่ง ชื่นชอบกีฬา และความสนุกสนาน
ล้วนแต่แสดงถึงตัวตนได้อย่างชัดเจน ทำให้ศิลปินทั้งสอง นำความชอบที่แตกต่างกันนั้นมาเรียนรู้
และอยู่ร่วมกัน จึงเป็นผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการในครั้งนี้

นิทรรศการศิลปของข้าพเจ้า
โดย พรรธพล มหานีรานนท์
31 มีนาคม - 30 เมษายน 2560
ห้อง People's Gallery P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

ในการทำงานศิลปะ ข้าพเจ้าจะทำเป็นชุดต่อเนื่องเพื่อให้สามารถสะท้อนตัวตนภายในมากที่สุดเมื่อมี
ความกด ดันจากสภาพภายนอก ความสับสน ความกลัว ความหวาดระแวง ข้าพเจ้าจะแปลความหมาย
ใหม่และเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นมาเป็นศิลปะรูปทรงใหม่ข้าพเจ้าใ ช้ทักษะศิลปะส่วนตัวกำหนดอารมณ์เนื้อหา
เมื่อรู้สึกปวดร้าวรูปทรงจะบีบอัดทับซ้อน เมื่อรู้สึกถึงเสรีภาพรูปทรงเหล่านั้นจะเป็นอิสระและเมื่อรู้สึก
ถึงความหวังใหม่ที่จะมาถึงข้า พเจ้า รูปทรงเหล่านั้นก็สว่างเรืองแสงจากภายใน

"ศิลปะของข้าพเจ้า" นอกจากสะท้อนตัวตนภายในของข้าพเจ้าแล้ว ยังช่วยบำบัดรักษาจิตใจภายในด้วย

arts network

DISPLACED การเมืองเรื่องชาติพันธุ์และศาสนา
ในงานศิลปะของจักกาย ศิริบุตร

1 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2560
สตูดิโอ ชั้น 4

ความเกี่ยวพันกันทั้งในด้านสถานที่และเนื้อหาในพุทธศาสนาในไทยมีอิทธิพลต่อจักกาย ศิริบุตร มานาน มากกว่าทศวรรษ ในนิทรรศการในค่อนชีวิต การทำงานของเขาผ่านงานศิลปะแนวติดตั้งที่เป็นอนุสรณ์
สามชิ้น จักกายได้พิเคราะห์ความตึงเครียดในกลุ่มศาสนาต่างๆทั้งในประเทศไทยและ ประเทศพม่า
การแสดงผลงานครั้งนี้ศิลปินได้ใช้ผืนผ้า วิดีโอ และกลยุทธ์การมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์
ในความเสมือนจริงต่างๆ เพื่อร่วม เลือกไปกับผู้ชมอย่างมีนัยยะสำคัญ ที่มีต่อความคิดอันซับซ้อนเกี่ยวกับ
สิทธิของชนกลุ่มน้อย ประวัติศาสตร์ การเมืองและอำนาจชาตินิยมทั้งในไทย ในเอเชียอาคเนย์ และภูมิภาค
อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานของปี 2560 ที่ชื่อ Changing Room ได้เชื้อเชิญให้ผู้ชมได้สัมผัส สวมใส่
ผลงานและ ถ่ายภาพเซลฟี่และโพสต์ลงอินสตาแกรม อันเป็นการนำศิลปะและความคิดของผลงานไปสู่โลก
เทคโนโลยีเสมือนจริง DISPLACED สมดุลสุนทรียะ ทางความงามและพลังอำนาจทางความคิดเพื่อเบิก
ทางไปสู่ทัศนคติสำคัญที่มีต่อความตึงเครียดในเอเชียอาคเนย์และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

ภัณฑารักษ์: โยลา เลนซี่

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ : หลากหลายตัวตนคนเซลฟี่
โดย เครือข่ายนิเทศศาสตร์
4 - 6 เมษายน 2560
โถง ชั้น 1

นิทรรศการภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
"ลพบุรีดีต่อใจ"

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4 - 9 เมษายน 2560
ผนังโค้ง ชั้น 3 - 5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.rpst.or.th/lopburi-exhibit/

นิทรรศการภาพพิมพ์บูรพาครั้งที่ 18
โดย นิสิตสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมิเดียทุกชั้นปี และ
คณาจารย์สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมิเดีย มหาวิทยาลัยบูรพา
18 - 30 เมษายน 2560
โถง ชั้น L

bacc library

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
ละครนิทาน เรื่อง กล้องของใคร

เล่านิทานโดย กลุ่มนิทานไอเดียเพลิน
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ณ งานประกวดรางวัลกล้องดีเด่น บรรดากล้องทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ รุ่นใหม่และรุ่นเก๋า ต่างพูดคุยกันถึง
ผลงานรูปถ่ายของตนเอง กล้องวัยรุ่นสีแดงอวดว่าตนเองชอบถ่ายภาพในงานคอนเสิร์ตนักร้องชื่อดัง
กล้องแสนสวยสีชมพูก็คุยบ้างว่าตนชอบถ่ายภาพงานวันเกิด กล้องรุ่นใหม่ล่าสุดก็อวดว่าตนเองทันสมัย
ที่สุด กล้องเลนส์ซูมตัวใหญ่ก็อวดบ้างว่า กล้องที่ดีต้องมีสาระถ่ายรูปธรรมชาติอย่างตนเอง เมื่อกล้อง
เด็กน้อยได้ยินแต่ละคนอวด จึงบอกว่า ตนไม่เคยไปถ่ายรูปที่ไหนเลย นอกจากถ่ายรูปที่บ้านเท่านั้น
จากนั้นกล้องน้อยจึงหันไปถามกล้องชราที่ฟังอยู่เงียบๆ ว่า ท่านได้ถ่ายรูปที่ไหนบ้าง ติดตามกิจกรรม
ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
*ไม่ต้องสำรองที่นั่ง (มีอุปกรณ์ศิลปะประดิษฐ์จำนวน 80 ชุด)
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.00 น. การแสดงเริ่มเวลา 14.00 น.
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-10 ปี

สร้างสรรค์กิจกรรมโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

bacc information

โครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน"
เพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรม "ภาพเขียนผนังอาคารโดย 5 ศิลปินร่วมสมัย" เพื่อถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหา-
กรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็น เป็นกิจกรรมแรกในโครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน"
ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และผู้สนับสนุนอันได้แก่
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย)
จำกัด, บริษัท บีเคเคกราฟ จำกัด และบริษัท อาร์ตทีสติก เพนท์ จำกัด พร้อมด้วย 5 ศิลปิน
คุณยุรี เกนสาคู, คุณพัชรพล แตงรื่น (Alex Face ), คุณวิศุทธิ์ พรนิมิตร, คุณรักกิจ ควรหาเวช
และคุณกิตติพงษ์ คำสาตร์ (โก๋เอ็ม) ซึ่งภาพวาดบนผนังขนาด 10 x 25 เมตร เป็นภาพของ
คาแรคเตอร์ที่เป็นอัตลักษณ์ของทั้ง 5 ศิลปิน

โครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน" จะมีกิจกรรมย่อยๆทยอยออกมาตลอดทั้งปี
ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่
น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน โทร. 02 214 6630 ต่อ 501

bacc shop

โปรโมชั่นฉลองเทศกาลสงกรานต์

bacc shop ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ด้วยการมอบความสุขสุดพิเศษสำหรับนักช้อปและนักสะสม
สินค้าดีมีดีไซน์ ด้วยส่วนลดสูงสุด 5-20% ตลอดเดือนเมษายนนี้เท่านั้น
(บริการส่งสินค้าฟรีเมื่อใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขั้นไป เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น)

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

Good Living by Richemuller
ชั้น 3

พบกับเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับทั้งสำนักงานและบ้านพักอาศัย โดยสามารถเลือกรูปแบบ
สี และวัสดุได้ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมบริการออกแบบภายใน และออกแบบเฟอร์นิเจอร์ สินค้าอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับสำนักงานและบาร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 089 141 6660

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
ชั้น 4

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ให้บริการด้านการประชุมสัมมนากับมูลนิธิต่างๆ และยินดีรับของบริจาค

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 011 1431
อีเมล: contact@inspiring.org

Upcoming in May

bacc cinema

CINEMA DIVERSE 2017: The Invisible Hands
โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2017: The Invisible Hands
ร่วมชมภาพยนตร์ 4 เรื่องที่คัดสรรโดยเหล่าคนทำงานเบื้องหลังในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ พร้อมพูดคุย
ภาษาภาพยนตร์กับผู้คัดสรรทั้ง 4 ท่าน ภายหลังการฉาย โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

01
เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต

02
เสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
ราสิเกติ์ สุขกาล

03
เสาร์ที่ 23 กันยายน 2560
ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์  

04
เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
เกรียงไกร วชิรธรรมพร


กิจกรรมเริ่ม 16.00 - 20.30 น. ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันจัดกิจกรรม
ค่าสนับสนุนกิจกรรม ท่านละ 60 บาท (พร้อมรับสูจิบัตรฟรี)

*มีบทบรรยายภาษาไทย
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.00 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*กิจกรรมนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 530

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsor


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร