Thai Version / Eng Version
e-newsletter / กรกฎาคม 2560

highlight

เปิดรับสมัครผลงาน
EARLY YEARS PROJECT #2 โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
17 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2560

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร นำเสนอ Early Years Project ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่หรือศิลปินที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น
ของการทำงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์ จัดแสดง และ พัฒนาผลงานของตน ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

จากการเปิดรับผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผลงานของ 12 ศิลปินซึ่งผ่านเข้ารอบแรกในการสร้างสรรค์ผลงาน จัดแสดงบนพื้นที่ชั้น 7
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2560 โดยศิลปินเจ้าของผลงานทั้ง 12 ท่านได้นำเสนอแนวความคิด
ซึ่งได้มาจากผลงานอันหลากหลายที่ ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดลำดับใหม่ของศิลปินทั้งในทัศนคติทางศิลปะ โดยโครงการในครั้งที่ 1 ทางคณะกรรมการ
ได้คัดเลือกผลงานดีเด่น เพื่อรับทุนสนับสนุนการเดินทางของศิลปิน (mobility funding) จำนวน 2 ทุนรางวัล และทุนในการเป็นศิลปินในพำนัก (artist
residency) จำนวน 1 ทุนรางวัล รวมถึงการสนับสนุนศิลปินที่เข้าร่วมในโครงการท่านอื่นให้สามารถเคลื่อนตัวในการแสดงงานและพัฒนาเส้นทางอาชีพ

โครงการ EARLY YEARS PROJECT #2 ในปีนี้ จะเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคมจนถึง 24 สิงหาคม 2560

โดยสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับผลงานได้ที่ EarlyYearsProject Facebook Page หรือ BACC Website

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 531 อีเมล: earlyyearsproject@gmail.com

main exhibition 789

"ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์" นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
6 เมษายน - 16 กรกฎาคม 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์"
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำเสนอผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสม
ในรูปแบบเหมือนจริง ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2560
โดยมีจำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล 21 ชิ้นและผลงานร่วมแสดง 40 ชิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02 422 2092 (ปิดวันจันทร์)
ศิลปกรรมช้างเผือก

รยางค์สัมพันธ์
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และ เจแปนฟาวน์เดชั่นเอเชียเซ็นเตอร์
ร่วมสนับสนุน: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ผู้สนับสนุนโครงการ: บริษัท ฟาย เปเปอร์ ทาเคโอะ (ประเทศไทย) จำกัด
และ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

31 มีนาคม - 9 กรกฎาคม 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ส่วนหนึ่งของโครงการ "Condition Report" โครงการศิลปะเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์
จากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อบ่มเพาะภัณฑารักษ์รุ่นใหม่
ผ่านการทำงานร่วมกันกับภัณฑารักษ์ผู้มีประสบการณ์ รยางค์สัมพันธ์ Mode of Liaisons เป็น
นิทรรศการสุดท้ายโดยภัณฑารักษ์รุ่นใหญ่ในกรุงเทพฯ นำเสนอภายใต้แนวความคิดเชิงชีววิทยานำมา
ปรับใช้เพื่อผสมผสานผลงานศิลปะและเนื้อหา จากภัณฑารักษ์ที่ได้จัดขึ้นในเมืองอื่นมาแล้วก่อนหน้า
ผนวกกับการคัดสรรผลงานขึ้นมาใหม่เพื่อนำเสนอการประสานรวมทางความคิด นิทรรศการนี้ มุ่งตรงไป
ที่การมองหาไม่ใช่เพียงความสำคัญของผลงานศิลปะอย่างเป็นเอกเทศ หากยังรวมไปถึงระบบนิเวศใน
ผลงาน โดยจุดประสงค์คือการมองเห็นผลงานศิลปะเป็นดั่งสิ่งมีชีวิตด้วยส่วนยื่นออกจากแกนกลาง
ที่สามารถเคลื่อนตัวและปรับเปลี่ยนความหมายด้วยวิวัฒนาการของการดำรงอยู่ นอกจากนี้ยังมุ่งให้เห็นถึง
สาระที่แฝงอยู่ในจุดปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบเครือข่ายที่ซ่อนเร้นในแต่ละผลงานอันแตกต่างกัน ที่สามารถ
เชื่อมโยงและร้อยเรียงกัน เพื่อนำไปสู่การสำรวจความสัมพันธ์ที่มีความหมาย

ศิลปิน: นิทรรศการ: กรกฤต อรุณานนท์ชัย / อเล็กซ์ กวอจิค, ซินดิแคท แคมเพอซารี (ซูซีอะดี วิโบโว -
แล็บทันยา, ณัฐพล สวัสดี, ธนภณ อินทร์ทอง, บูกะ วะรุง, ยิ่งยศ เย็นอาคาร, อาเรีย ซารีฟูดิง), ไซ คุนิง,
มิยางิ ฟุโตชิ, มาร์ค เทห์ อาลี อลาศรี ฟาอิค สยาซวาน คุฮิริ และวง เต ซี, ยูนิเวิร์ส บัลโดซ่า, ทามูระ
ยูอิชิโระ, รอสลิแซม อิสมาอิลล์ (อิเสะ) ร่วมกับ ปาร์คกิ้ง โปรเจค ซุปเปอร์เฟรนด์ส, ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช,
อัลเบิร์ต สัมเรท, อุกฤษณ์ สงวนให้, เอา โซว-ยี, โฮ รุย อัน

การแสดงสด: ฟิลิปปินส์ เอ็ดดูเคชั่นแนล เธียเตอร์ แอสโซซิเอชั่น (PETA)

ภัณฑารักษ์: พิชญา ศุภวานิช

ภัณฑารักษ์ร่วม:
ออง หมัด เทม, บายู เจนี คริสบี้, นากามูระ ฟูมิโกะ

exhibition events

EDUCATIONAL THEATER
ADOBO MONOLOGUE

ศิลปิน: สมาคมการละครเพื่อการศึกษาแห่งฟิลิปปินส์ (PETA)

การแสดง:
รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น.
รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น.
Workshop:
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน เวลา 14.00 - 17.30 น.
(สำหรับผู้สนใจที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

เมื่อศิลปะการแสดงทำหน้าที่เกินความเป็นศิลปะและได้กลายเป็นกลไกเพื่อสร้างการตระหนักรู้ต่อประเด็น
ที่เกิดขึ้นในสังคม อโดโบไมค์เดี่ยว จึงเป็นการศิลปะการแสดงที่แตกต่าง ผลงานการแสดงสดสั้นๆ
เกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งและความสัมพันธ์ของเขากับพ่อ โดยเขาบรรยายเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้ชมฟัง
พร้อมกับปรุงอาหารจานเด็ดไปด้วย - ไก่อโดโบเดิมทีเรื่องนี้จัดแสดงขึ้นที่โรงละครของสมาคมการละคร
เพื่อการศึกษาแห่งฟิลิปปินส์ (PETA: Philippine Educational Theater Association) หลังจากนั้น
ได้มีการตระเวนไปแสดงในชุมชนต่างๆ ตามโครงการ PETA ARTS Zone โครงการศิลปะการแสดงที่
ก้าวพรมแดนทางศิลปะสู่บทบาททางการศึกษาเพื่อส่งเสริมประเด็นทางสังคมและโครงการ Save the
Children

การแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ ​​รยางค์สัมพันธ์ จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่นเอเชียเซ็นเตอร์ ณ ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมการแสดงและการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop


-----------
ติดต่อและสอบถามรายละเอียดการแสดงเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 533 อีเมล: exhibition@bacc.or.th

ติดต่อลงทะเบียนกิจกรรม workshop ได้ที่ : ฝ่ายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th

ART ACTIVITY I
ปาร์คกิ้ง โปรเจค สาขากรุงเทพฯ

Wrap up project
ร่วมพูดคุยโดย อาจารย์อรรฆย์ ฟองสมุทร ภัณฑารักษ์ประจำหอศิลป์
แห่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.วุฒิกร คงคาหัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
มาเฟีย เทเบิล

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ขอเชิญร่วมพูดคุยสรุปกิจกรรมทั้งหมดที่มาเฟีย เทเบิลได้ทำในโปรเจคนี้
และร่วมสังสรรค์ปิดโครงการพร้อมอาหารเครื่องดื่ม

-----------
ติดต่อและสอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Parkingproject X Mafia Table Bkk
fatnatnaran อีเมล: mafiatablebkk@gmail.com

main exhibition 789

CROSSING THE DATELINE
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนโครงการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
ไอ คิว แล็บ, Mondriaan Fund และ The Pollock-Krasner Foundation, Inc.
16 มีนาคม - 30 กรกฎาคม 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ในแนวคิดของเวลาและการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารที่เดินทางด้วยความเร็ว 920 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงเวลาจะช้าลงทั้งหมด 10 นาโนวินาที (เทียบกับกรอบอ้างอิงเฉื่อย) การยืดหด
ของเวลาเกิดขึ้นจริงในชีวิตของทุกคนโดยเฉพาะการยืดหดของเวลาที่มีความสัมพันธ์กับเวลาในความรู้สึก
ซึ่งการรับรู้เวลาของคนในสังคมปัจจุบันเกิดผิดเพี้ยนจากผลของการรับรู้ที่ถูกสร้างและถูกบิดเบือนจากระบบ
ของการสื่อสารต่างๆในปัจจุบันการตีความสิ่งต่างๆจึงถูกเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นฐานของความเป็นจริงนำ
ไปสู่ความเป็นอิสระในการสร้างความหม ายของแต่ละคนขึ้นมา ทำให้เกิดระบบของการตรวจสอบความจริง
ที่ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความจริง- ความลวงเวลาจริงเวลาเสมือนโลกจริงโลกเสมือนให้เกิดขึ้น
การก้าวข้าระบบของเวลาระบบของการรับรู้ระบบของความเชื่อจนไปถึงระบบของสังคมอาจเป็นสิ่งจำ
เป็นในการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นการข้ามผ่านเวลาได้สร้างสถานะก่อน-หลังเก่า- ใหม่เหมือน-
ไม่เหมือนเชื่อไม่เชื่อและระหว่างการข้ามผ่านสภาวะตรงกลางสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือความรู้สึกก้ำกึ่งระหว่าง
การยอมรับหรือความขัดแย้งกับสิ่งที่เข้าใจ

นิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินไทยและต่างประเทศ 9 คน และศิลปินร่วมอีก 1 คน
ที่มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตและศิลปะ ณ โครงการศิลปินพำนัก
เวอร์มอน์ สตูดิโอ เซ็นเตอร์ รัฐเวอร์มอนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเกิดความคิดที่ต้องการนำเสนอบท
สนทนาข้ามวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน ผ่านผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ภาพถ่าย วาดเส้น
สื่อผสม ศิลปะจัดวาง ศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ และวิดีโอจัดวาง เป็นต้น

ศิลปิน: แครอล เฮพเพอร์ (สหรัฐอเมริกา), เนเลกา เบลเจนส์ (เนเธอร์แลนด์ / สหรัฐอเมริกา), เฮ็ดวิก
บรูคเคริท (เบลเยี่ยม / สหรัฐอเมริกา), ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ (ไทย), พศุตม์ กรรณรัตนสูตร (ไทย),
คมสัน หนูเขียว (ไทย), บุศยมาศ นันทวัน (ไทย), ภานุ สรวยสุวรรณ (ไทย), ปิติวรรธน์ สมไทย
และ วนิดา พรสมบัติไพบูลย์ (ไทย)

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ปิติวรรธน์ สมไทย

special exhibition

What is not visible is not invisible
Selection from the 23 French Regional Collections
of Contemporary Art (FRAC)

จัดโดย Platform ร่วมด้วย FRACs ทั้ง 23 แห่ง
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย
17 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2560
ชั้น 3 - 4 และ สตูดิโอ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ในเดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2560 นี้ Platform หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสถานเอกอัคร
ราชทูตฝรั่งเศส ประจําประเทศไทยร่วมกันจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ What is not visible is not
invisible: Selection from the 23 French Regional Collections of Contemporary Art (FRAC)

เริ่มต้นขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Platform และ 23 FRAC โดยถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกร่วมกับ National Heritage Board ที่ National Museum of Singapore ประเทศ สิงคโปร์ การจัดนิทรรศการในครั้งนี้
ได้รับความร่วมมือจากภัณฑารักษ์โลรองซ์ กาโต์ (ผู้อํานวยการ FRAC des Pays de la Loire) แอน-
แคลร์ ดูปราต์ (เลขาธิการ Platform) ร่วมกับ 23 ผู้อํานวยการของ FRAC และพิชญา ศุภวานิช (หัวหน้า
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ) และจะจัดแสดงผลงาน 23 ชิ้นโดยศิลปินชาวฝรั่งเศส และนานาชาติ
จากคอลเล็คชั่นงานศิลปะร่วมสมัยระดับภูมิภาคของฝรั่งเศสทั้งหมด 21 คน ซึ่งรวมถึงศิลปินชาวไทย
ชื่อเสียงโด่งดังสองท่านที่ออกแสดงงานร่วมกันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นั่นคืออภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล และปรัชญา พิณทอง นิทรรศการครั้งนี้ จะเป็นใบเบิกทางไปสูความเข้าใจในการสนับสนุนศิลปะร่วมสมัย
จากการจัดกิจกรรมและการแสดงผลงานต่างๆ ของคอลเล็คชั่นงานศิลปะร่วมสมัยระดับภูมิภาคของฝรั่งเศส

ศิลปิน: อัปซาลง, อองช์ เลคเชีย, อองรี ซาลา, อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, โอเรเลียง โฟรม็อง, เซเลส
บูร์ซิเอร์-มูเจอโน และอาเรียน มิเชล, โคล้ด เลเว็ค, เอดิธ เด็คคายด์, เอลิซา โปน, ฮานส์ ฮาคเคอร์,
ฮานส์ ออพ เดอ บีก, อูค เรพ, จูเลียง ดีครี, ลุยอิจิ เบลทราเม, หลุยส์ กาน, มิเชล ฟรองซัวส์, ปรัชญา
พิณทอง, เรย์มอง อานส์, ริชาร์ด โฟเกต์, ซาร์คิส, ซู- เมอิ ซี

ภัณฑารักษ์
FRAC: โลรองซ์ กาโต ผู้อำนวยการ FRAC des Pays de la Loire และแอน-แคลร์ดูปราต์ เลขาธิการ Platform ร่วมกับ 23 ผู้อำนวยการของ FRAC

หอศิลปกรุงเทพฯ:
พิชญา ศุภวานิช หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร.02 214 6630 - 8 ต่อ 533 อีเมล : exhibition@bacc.or.th

special project

"พระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวาดผนังอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ในโครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน"
จัดโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าทีมภัณฑารักษ์ โดยผนังอาคารฝั่งสี่แยกปทุมวันจะขึ้นรูปการ์ตูนของ
ศิลปินกราฟิตี้ 5 ภาพ แสดงท่าทางถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งอยู่บนผนังอาคารฝั่ง
ถนนพระราม 1

สำหรับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีขนาด 34x25 เมตร
หรือขนาด 850 ตารางเมตร ใช้เทคนิคของศิลปิน street art ที่เรียกว่า wheat paste หรือ paste up
คือ การติดโปสเตอร์โดยใช้กระดาษและกาวลาเท็กซ์ นับเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเทคนิค wheat paste ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ประชาสัมพันธ์ โทร. 02 214 6630 ต่อ 501 น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน

guided tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดย เจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการหลัก ชั้น 7 8 และ 9 จัดแสดงศิลปะที่มีความหลากหลายรูปแบบทั้งวิธีการและเนื้อหา เพื่อเป็น
การเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงงานศิลปะ ตัวศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้
มากขึ้น เจ้าหน้าที่นำชมพร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยที่ผู้เข้าร่วมการนำชมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
เกี่ยวกับศิลปะ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่นำชมได้ที่บริเวณ
ทางเข้านิทรรศการหลัก ทั้ง 3 ชั้น

* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 l อีเมล: education@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ Sacrifice
โดย นักรบ มูลมานัส
30 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2560
ห้อง People's Gallery P1-P2, ชั้น 2 artHUB@bacc

ชิ้นงาน collage ที่ปะติดปะต่อเศษเสี้ยวความทรงจำจากรากฐานวัฒนธรรมอันหลากหลายประกอบกัน
เพื่อแสดงความรำลึกคารวะแด่ความศรัทธา ความทรงจำ และบรรดาศิลปินผู้สร้างสรรค์ในอดีต
โดยใช้เทคนิคทั้งเก่าและใหม่ เพื่อเล่าเรื่องไทยๆ ในรูปแบบที่แปลกออกไป

นิทรรศการ ภาวะสีหม่น
โดย ประไพพักตร์ เนียมรัตน์
30 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2560
ห้อง People's Gallery P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

มนุษย์ทุกคนนั้นย่อมมีความเจ็บป่วย มีความบกพร่องในการใช้ชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะด้วย
ร่างกายหรือทางด้านจิตใจ ซึ่งความเจ็บป่วยทั้ง 2 นัยยะนั้นทำงานสอดประสานกันเป็นเสมือนระบบกลไก
ในการดำเนินชีวิต ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดภาพความคิดความรู้สึกของสภาวะอารมณ์ในขณะที่เกิดความรู้สึก
เป็นทุกข์และเจ็บป่วย ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการลบ ซึ่งเป็นเหมือนการเยียวยาบำบัด
เพื่อขจัดจิตใจอันเกิดจากความทุกข์

arts network

MET STUDENT EXHIBITION 2017
โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
4 - 9 กรกฎาคม 2560
โถง ชั้น 1 และ ชั้น L


กิจกรรมเสวนา "บทบาท จักรพันธุ์ โปษยกฤต ในศิลปะสมัยรัชกาลที่ 9"
โดย โครงการส่งเสริมศิลปะไทย 
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.082 694 9563, 085 1434089

งาน Community - based Tourism Forum:
ตอน รวมพลค้นคำตอบ "เที่ยวนี้...เพื่อใคร"

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ dasta.cbt2017@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.081 357 0537, 081 357 0637, 081 459 1651

CORE หนัง
โดย กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8 - 9 กรกฎาคม 2560
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.085 311 4988
CORENANGJC

กิจกรรมคอนเสิร์ต Dances
โดย Bangkok Chamber Orchestra
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อีเมล: contact@south-asia-music-production.com

นิทรรศการศิลปะตู้พรรณไม้น้ำของประเทศไทย
โดย เพจไม้น้ำกับงานประกวด ร่วมกับ หอศิลปกรุงเทพฯ
25 - 30 กรกฎาคม 2560
โถง ชั้น L

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
The Art of Thai Aquascape

cinema

bacc cinema

CINEMA DIVERSE 2017: The Invisible Hands
โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สำหรับภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2017: The Invisible Hands ครั้งที่สองของปีพ.ศ. 2560 นี้
จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ด้วยภาพยนตร์จากประเทศฝรั่งเศสเรื่อง Holy Motors คัดสรรโดย
ราสิเกติ์ สุขกาล ผู้ออกแบบงานสร้างหนังอิสระที่คว้ารางวัลเทศกาลหนังซันแดนซ์มาแล้วจากผลงานเรื่อง
Pop Aye และเขาเพิ่งคว้ารางวัลสุพรรณหงส์ปีล่าสุดจากภาพยนตร์เรื่อง Motel Mist (โรงแรมต่างดาว)
อีกด้วย โดยหลังฉาย เราจะพูดคุยกับราสิเกติ์เพื่อชี้ชวนให้ผู้ชมได้มองเห็นวิธีคิดและกระบวนการออกแบบ
งานสร้างภาพยนตร์ ทั้งจากภาพยนตร์ที่เขาคัดสรรมา และผลงานเรื่องอื่นๆ ของเขาเอง

ราสิเกติ์ สุขกาล
จากบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีความฝันอยากทำหนัง เขาตัดสินใจ
เลือกเดินบนเส้นทางสายโฆษณาทดแทนการตามความฝันที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในเบื้องต้น ทว่าทางสายนั้นก็พาเขาไปพบกับ ศิวโรจณ์ คงสกุล ผู้มีความฝันเป็นนักทำหนังเช่นกัน ราสิเกติ์ทำงาน
โฆษณาอยู่หนึ่งปีเต็มก่อนจะลาออก แล้วนำทักษะด้านการออกแบบที่ร่ำเรียนมาใช้ในหนังสั้นของศิวโรจณ์
เรื่อง "เหมือนเคย" ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนให้เขาหันเหเข้าสู่วงการหนังเต็มตัว โดยประเดิมการออกแบบงานสร้าง
ในหนังยาวเรื่องแรกคือ "ไฮโซ" ของ อาทิตย์ อัสสรัตน์ ตามด้วยการกลับมาร่วมงานกับศิวโรจณ์อีกครั้งใน
"ที่รัก" และนับจากนั้น ราสิเกติ์ก็ได้แสดงฝีมือในหนังอิสระเรื่องดังอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น "36", "Mary
IsHappy, Mary Is Happy", "Snap แค่ได้คิดถึง", "โรงแรมต่างดาว" และ Pop Aye หนังสิงคโปร์ที่
ถ่ายทำในเมืองไทยและไปคว้ารางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์ ราสิเกติ์เป็นผู้ออกแบบงานสร้าง
ที่พิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ได้สำเร็จโดยใช้เวลาไม่ถึงสิบปี ผลงานของเขาได้รับการยอมรับทั้งใน
และต่างประเทศ โดยเขาคว้ารางวัลสุพรรณหงส์มาได้ถึงสองครั้งจาก "Snap แค่ได้คิดถึง"และ
"โรงแรมต่างดาว"

ค่าสนับสนุนกิจกรรม ท่านละ 60 บาท (พร้อมรับสูจิบัตรฟรี)
เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันจัดกิจกรรม
ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.00 น.


*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
*กิจกรรมเหมาะสำหรับผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 530

learning programme

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
ละครนิทาน เรื่อง เอ๊ะ ของใครนะ

เล่านิทานโดย กลุ่มนิทานกระดานหก
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

เรื่องราวของเจ้าแมวตัวหนึ่งที่พบกล่องปริศนามาวางไว้ที่หน้าบ้าน เมื่อมันเปิดกล่องนั้นออกดูก็ได้พบ
กับชุดนักมายากลสีแดง เจ้าแมวจึงลองใส่ชุดนั้นดู แต่กลายเป็นว่าชุดนั้นกลับมีขนาดใหญ่เกินไป
ภารกิจออกตามหาเจ้าของชุดจึงเริ่มต้นขึ้น มาร่วมติดตามกันว่า ใครกันนะที่เป็นเจ้าของชุดมายากลนี้
ในวันและเวลาจัดกิจกรรมดังกล่าว

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
*ไม่ต้องสำรองที่นั่ง (มีอุปกรณ์ศิลปะประดิษฐ์จำนวน 80 ชุด)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.00 น. การแสดงเริ่มเวลา 14.00 น.
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-10 ปี

สร้างสรรค์กิจกรรมโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

bacc shop

bacc shop จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 3 ปี

bacc shop จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 3 ปี โดยมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่คุณใช้จ่าย
ซื้อสินค้าผ่าน www.baccshop.com ของเรา รับส่วนลดทันที 10% ทุกรายการ และมีบริการส่งสินค้า
ฟรีภายในประเทศไทย (เงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุภายในเว็บไซต์)

โปรโมชั่นหมดเขตสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

Hibiki Music Studio : Music Library
ชั้น 2

เพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยดนตรีที่มีคุณภาพกับ Hibiki Studio ห้องสมุดดนตรีเพื่ออบรมความรู้ด้านดนตรีและ
จำหน่ายเครื่องดนตรี ทั้งแนวคลาสสิค, ป็อป และแจ๊ส อาทิ เปียโน, ไวโอลิน และกีตาร์ และพบกับ
มูลนิธิแจ๊สสหภาพยุโรป สื่อกลางของศิลปินแจ๊สไทยและยุโรป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 090 961 0870
HibikiMusicStudio

Goon Studio
ชั้น 3

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ศิลปะคุณภาพสูง และบริการการพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ทด้วยเครื่อง Epson พร้อมทั้ง
คำแนะนำโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง จำหน่ายอุปกรณ์ศิลปะ สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิก พู่กัน
ผ้าใบเขียนรูป จากต่างประเทศที่เน้นคุณภาพเป็นส่วนสำคัญ จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและภาพถ่าย
สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ และ ศิลปะเด็ก และให้บริการภาพพิมพ์ด้วยเครื่องอิงค์เจ็ทสำหรับการพิมพ์
แบบ Fine Art Printing

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 091 592 5965, 089137 1028
goonstudio

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsor

   

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร