Thai Version / Eng Version
e-newsletter / สิงหาคม 2560

12 สิงหา มหาราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

highlight

bacc exhibition

นิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
10 สิงหาคม - 12 พฤศจิกายน 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

45 ศิลปิน 90 ผลงาน เพื่อน้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน กับนิทรรศการ "ดิน น้ำ ป่า ฟ้า" แรงบันดาลใจจากพ่อ

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชมนิทรรศการ "ดิน น้ำ ป่า ฟ้า" แรงบันดาลใจจากพ่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "น้อมรำลึก
องค์อัครศิลปิน" จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณ
ในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

นิทรรศการ "ดิน น้ำ ป่า ฟ้า" แรงบันดาลใจจากพ่อ เป็นนิทรรศการที่นำเสนอการตีความ เพื่อการศึกษา สืบสาน ส่งมอบพระราชปณิธานของในหลวง
รัชกาลที่ 9 และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เยาวชน และพสกนิกรของท่านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

นิทรรศการ "ดิน น้ำ ป่า ฟ้า" แรงบันดาลใจจากพ่อ โดยผู้อำนวยการโครงการ ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 12 พฤศจิกายน 2560 ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

bacc exhibition 789

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
24 สิงหาคม - 26 พฤศจิกายน 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชมนิทรรศการ "พระราชาในดวงใจ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน”จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปินและพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลป-
วัฒนธรรมไทย

นิทรรศการ "พระราชาในดวงใจ" เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าหาชมยากจากฝีมือศิลปิน
ชั้นนำของไทยในหลายยุคสมัยที่มีผลงานหลากหลายรูปแบบรวมทั้งหมดกว่า 160 ผลงานและวัตถุสะสม
เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เช่น

พระบรมสาทิศลักษณ์ชื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชดาภิเษก พุทธศักราช 2514),
ใช้เทคนิกสีอะคริลิก และทองคำ ขนาด 175 x 140 ซม. ผลงานของคุณธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

หรือผลงานของคุณพินิตย์ พันธประวัติ ศิลปินที่แกะสลักพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ที่ใช้ในธนบัตร
กับผลงาน นวมินทราชา หมายเลข 8, 2556 ใช้เทคนิกการแกะแม่พิมพ์โลหะและ
การกัดกรด ขนาด 34 x 27.5 ซม.

นอกจากนี้คุณศักดิ์ชัย กาย บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งนิตยสารลิปส์ ยังได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์
ที่หาชมได้ยาก มาจัดแสดงซึ่งภาพถ่ายหลากหลายภาพไม่ปรากฎชื่อช่างภาพผู้กดชัตเตอร์ ภาพถ่าย
หลายภาพ ไม่สามารถระบุเวลา ได้ว่าบันทึกไว้ ณ วันเวลาหรือสถานที่แห่งใด

นิทรรศการ "พระราชาในดวงใจ"
โดยการคัดเลือกผลงานจาก 3 ภัณฑารักษ์ ได้แก่ ศ.ดร.อภินันท์
โปษยานนท์ คุณธวัชชัย สมคง และคุณศักดิ์ชัย กายแสดงตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 26 พฤศจิกายน 2560
ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

upcoming bacc exhibition 789

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2 กันยายน 2560 - 7 มกราคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

 

special exhibition

เปิดรับสมัครผลงาน
EARLY YEARS PROJECT #2 โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
17 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2560

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร นำเสนอ Early Years Project ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่หรือศิลปินที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น
ของการทำงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์ จัดแสดง และ พัฒนาผลงานของตน ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

จากการเปิดรับผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผลงานของ 12 ศิลปินซึ่งผ่านเข้ารอบแรกในการสร้างสรรค์ผลงาน จัดแสดงบนพื้นที่ชั้น 7
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2560 โดยศิลปินเจ้าของผลงานทั้ง 12 ท่านได้นำเสนอแนวความคิด
ซึ่งได้มาจากผลงานอันหลากหลายที่ ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดลำดับใหม่ของศิลปินทั้งในทัศนคติทางศิลปะ โดยโครงการในครั้งที่ 1 ทางคณะกรรมการ
ได้คัดเลือกผลงานดีเด่น เพื่อรับทุนสนับสนุนการเดินทางของศิลปิน (mobility funding) จำนวน 2 ทุนรางวัล และทุนในการเป็นศิลปินในพำนัก (artist
residency) จำนวน 1 ทุนรางวัล รวมถึงการสนับสนุนศิลปินที่เข้าร่วมในโครงการท่านอื่นให้สามารถเคลื่อนตัวในการแสดงงานและพัฒนาเส้นทางอาชีพ

โครงการ EARLY YEARS PROJECT #2 ในปีนี้ จะเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคมจนถึง 3 กันยายน 2560

โดยสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับผลงานได้ที่ EarlyYearsProject Facebook Page หรือ BACC Website

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 531 อีเมล: earlyyearsproject@gmail.com

special project

"พระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวาดผนังอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ในโครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน"
จัดโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าทีมภัณฑารักษ์ โดยผนังอาคารฝั่งสี่แยกปทุมวันจะขึ้นรูปการ์ตูนของ
ศิลปินกราฟิตี้ 5 ภาพ แสดงท่าทางถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งอยู่บนผนังอาคารฝั่ง
ถนนพระราม 1

สำหรับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีขนาด 34x25 เมตร
หรือขนาด 850 ตารางเมตร ใช้เทคนิคของศิลปิน street art ที่เรียกว่า wheat paste หรือ paste up
คือ การติดโปสเตอร์โดยใช้กระดาษและกาวลาเท็กซ์ นับเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเทคนิค wheat paste ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ประชาสัมพันธ์ โทร. 02 214 6630 ต่อ 501 น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน

guided tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดย เจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการหลัก ชั้น 7 8 และ 9 จัดแสดงศิลปะที่มีความหลากหลายรูปแบบทั้งวิธีการและเนื้อหา เพื่อเป็น
การเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงงานศิลปะ ตัวศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้
มากขึ้น เจ้าหน้าที่นำชมพร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยที่ผู้เข้าร่วมการนำชมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
เกี่ยวกับศิลปะ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่นำชมได้ที่บริเวณ
ทางเข้านิทรรศการหลัก ทั้ง 3 ชั้น

* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 l อีเมล: education@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการวิถีแห่งสตรี "MUSLIMAH"
โดย 6 ศิลปินหญิง คีต์ตา อิสรั่น, นุรัตนา หะแว, นูรียา วาจิ,
กูซอฟียะฮ์ นิบือซา, ฮิดายะห์ มะหะวี, อริชมา ผกาเพชร์
คัดสรรโดย คีต์ตา อิสรั่น และ เดอลาแป อาร์ต สเปซ จังหวัดนราธิวาส
3 - 27 สิงหาคม 2560
ห้อง People's Gallery P1-P2, ชั้น 2 artHUB@bacc

"วิถีแห่งสตรี" บทบาทและหน้าที่ในหลักปฏิบัติอันมีเกียรติและศักดิ์ศรี การกระทำตนอยู่ในพื้นฐานของ
ความดีงาม การนอบน้อมต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย สวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดา จงปฏิบัติต่อมารดาให้ดี
และปกป้องดูแลสตรีให้ปลอดภัยจากอันตราย ศาสนาอิสลามให้สิทธิชายและหญิงเท่าเทียมกันแต่มีหน้าที่
แตกต่างกัน เพศหญิงจะได้รับมอบหมายหน้าที่และบทบาทของความเป็น "แม่" การปฏิบัติตนและการ
ดำรงชีวิตที่ดี การหลอมรวมความสัมพันธ์สายใยระหว่างกันจะส่งถึงจิตวิญญาณและคุณค่าความดีงาม
ความสมบูรณ์ในการมีชีวิตอยู่ในสังคมไทยสู่การสร้างสรรค์ในแนวทางและรูปแบบอันเป็นลักษณะเฉพาะ
ที่ส่งผลให้กลุ่มศิลปินหญิงรุ่นใหม่ได้แสดงตนและขับเคลื่อนการทำงานศิลปะเพื่อสานต่อความคิด
กระบวนการและกรรมวิธี ที่ส่งผลให้เกิดพลังในการทำงานศิลปะของศิลปินหญิงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส มีความหวังและความกล้าหาญอย่างงดงาม

นิทรรศการ Gardens of Eden: Paintings from a New Dimension
โดย เทียช่า อีรีส
3 - 27 สิงหาคม 2560
ห้อง People's Gallery P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

เทียช่า อีริส นักจิตรกรภาพเขียนชาวสโลวีเนีย เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1968 ผลงานภาพถ่ายและภาพวาดของเธอ
มักจะถูกเติมแต่งไปด้วยสีแห่งความสดชื่น ดั่งสวนที่เขียวขจีสวยสดแนบด้วยบรรยากาศอันมีชีวิตชีวา
สำหรับการสร้างสรรค์งานศิลปะของเธอสีถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถดึงคุณสมบัติทางอารมณ์และ
ศักยภาพในการแสดงออกของภาพออกมาได้เป็นอย่างดี อีรีสเป็นนักวาดภาพสีที่ได้แรงบันดาลใจจาก
ศิลปะแนว European Expressionism เธอใช้เวลาทั้งหมด 8 ปีสร้างสรรค์งานศิลปะ ใช้ชีวิต และนำเสนอ
งานแสดงของเธอทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

arts network

นิทรรศการประติมากรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

โดย ศิลปินและประติมากรทั่วประเทศ
เป็นประติมากรรมพระบรมฉายาทิสลักษณ์ และประติมากรรมร่วมสมัย
1 - 20 สิงหาคม 2560
โถง ชั้น 1 และผนังโค้ง ชั้น 3 - 4

คอนเสิร์ตเปียโนโซโล่
"Shigeru Kawai Concert Series" : San Jittakarn

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1


performing art

bacc performing arts

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6
โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สิงหาคม - ธันวาคม 2560
สตูดิโอ ชั้น 4

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดง จัดงานเทศกาลศิลปะการแสดงครั้งที่ 6 หรือ P.A.F. : Performative Art
Festival # 6 ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2560 ที่ห้องสตูดิโอ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดยในปี 2560 นี้เข้าสู่ปีที่ 6 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปะ
การแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์

สำหรับเทศกาลฯ ในปีนี้ พบกับการแสดงหลากหลายรูปแบบจากทั้งศิลปินชาวไทยและต่างชาติ อาทิ ศิลปะการแสดงสด และศิลปะการเต้น
Documentary Theatre & Devised Performance การแสดงละครเวทีแนว Documentary Theatre ผสมผสานกับแนว Devised Performance
ร่วมด้วยการเสวนาโดยศิลปิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการเต้นอีกด้วย ทั้งนี้เทศกาลฯ จะประกอบไปด้วย 7 การแสดง ได้แก่

1. รักเตลิด วันที่ 17 - 27 สิงหาคม 2560 โดยกลุ่มละครอนัตตา
2. The Voyage การเดินทาง วันที่ 1- 3 กันยายน 2560 โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. Ceci n'est pas la politique (นี่ไม่ใช่การเมือง) วันที่ 20 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 โดยบีฟลอร์
4. เอเชียโทเปีย: บรรยายพิเศษ ปฏิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของ ปาโตโลมี เฟอรันโด
17 - 21 ตุลาคม 2560 โดยเอเชียโทเปีย
5. เทศกาลละครกรุงเทพ 2560 วันที่ 2 - 19 พฤศจิกายน 2560 โดยเครือข่ายละครกรุงเทพ
6. มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ
7. Something Missing (การเดินทางที่หายไป) 12 - 17 ธันวาคม 2560 โดยบีฟลอร์ และ Theatre Momggol

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6 นี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้านการแสดง อาทิ กลุ่มละครอนัตตา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บีฟลอร์ กลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย เครือข่ายละครกรุงเทพ มูลนิธิเพื่อนศิลปะ และ Theatre Momggol ที่จะมาร่วมสร้างสรรค์พื้นที่ทางศิลปะการแสดง
ให้สมบูรณ์ขึ้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้จากศิลปินมาสู่ผู้ชม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bacc.or.th และ baccpage
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร 02 214 6630-8 ต่อ 530

learning programme

กิจกรรมเสวนา เล่มบันดาลใจ (The Inspired Books)
ตอน เล่มบันดาลใจของฌอน บูรณะหิรัญ
จัดโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วิทยากรโดย ฌอน บูรณะหิรัญ

เล่มบันดาลใจ: ขุมทรัพย์สุดปลายฝัน(The Alchemists),
ปรัชญาชีวิต (The Prophet) และ มูซาชิ (Miyamoto Musashi)

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 - 17.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
* การเสวนาครั้งนี้เป็นการเสวนาที่ใช้ภาษาไทยเท่านั้น
* ลงทะเบียนเวลา 14.00 น.
* ที่นั่งมีจำนวนจำกัด (200 ที่นั่ง) ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่มาลงทะเบียน 1 ท่านต่อ 1 ที่นั่ง
* ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมนี้ได้ทาง Facebook Live ตามวันและเวลาที่จัดกิจกรรม
* กิจกรรมนี้จะมีการบันทึกเป็นวีดิทัศน์ และจะนำมาเผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์
ของหอศิลปกรุงเทพฯ ต่อไป


สอบถามเพิ่มเติม ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

กิจกรรม เล่าเล่น ๆ ก็เป็นเรื่อง
ร่วมจัดโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และ สถานีวิทยุไทยพีบีเอส
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 - 19.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

กิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ และสถานีวิทยุ
ไทยพีบีเอส ในการจัดกิจกรรมนิทานและกิจกรรมฝึกจัดรายการวิทยุสำหรับคุณน้อง ๆ หนู ๆ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

10.00 - 14.00 น. กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมประดิษฐ์หุ่นจิ๋ว และ กิจกรรมฝึกจัดรายการวิทยุ
14.01 - 16.00 น. กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ละครนิทาน เรื่อง ตามยายไปวัด
16.01 - 19.00 น. กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมประดิษฐ์หุ่นจิ๋ว และ กิจกรรมฝึกจัดรายการวิทยุ

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
*ไม่ต้องสำรองที่นั่ง


สร้างสรรค์กิจกรรมโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสถานีวิทยุไทยพีบีเอส สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

education

เปิดรับสมัคร BACC Training of Art Manager (TAM)
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที 17 สิงหาคม 2560
จัดโดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โครงการนี้จัดเพื่อผู้ที่สนใจในงานด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม โดยมีทั้งหมด 3 สาขา การจัดการงาน
นิทรรศการ การจัดการกิจกรรมการศึกษา และการจัดการกิจกรรม วัฒนธรรมชุมชน

โดยจัดอบรมตลอดวันทั้งเช้าและบ่าย ทุกเสาร์และอาทิตย์ เริ่มเสาร์ 26 สิงหาคม - อาทิตย์ 15 ตุลาคม 2560 จำกัดอายุ 20 - 35 ปี โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประกาศนียบัตร มอบให้หลังการอบรม โดย
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 80% และร่วมการร่างโครงการฯ ตามสาขาที่ได้เลือกไว้ นอกเหนือจากการ
บรรยายภาคทฎษฎีจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขา ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศิลปวัฒนธรรมในช่วงครึ่งแรก
ยังมีการบรรยายในรูปแบบ ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่ทำงานด้านนี้ และการพาไปเยี่ยมชมกิจการ
นอกสถานที่ อีกด้วย และจบด้วยการทำงานกลุ่มร่างและพัฒนาโครงการฯ เป็นของตนเอง

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เพื่อมารับการสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 19 และ
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารับการอบรม ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
ทาง BACC Education Departmen

สามารถรับและส่งใบสมัครด้วยตัวเอง พร้อมแนบรูปถ่าย CV/Portfolio ข้อความแนะนำตนเอง โครงการ
ที่สนใจอยากทำ และเหตุผลที่อยากร่วมโครงการ ได้ที่เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ หรืออีเมล: education@bacc.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายการศึกษา โทร. 02 214 6630 ต่อ 519

bacc shop

ร่วมฉลองครบรอบ 3 ปี bacc shop

ร่วมฉลองครบรอบ 3 ปี bacc shop ด้วยสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่คุณสมัครสมาชิก
ในเว็บไซต์และใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่าน www.baccshop.com รับส่วนลดทันที 10% ทุกรายการ
(โปรโมชั่นสำหรับยอดการใช้จ่ายมากกว่า 1,000 บาท)

โปรโมชั่นหมดเขตสิ้นเดือนสิงหาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
ชั้น 4

นิทรรศการศิลปะ จักรพันธุ์ โปษยกฤต ในผลงานสะสมของเสริมคุณ คุณาวงศ์
ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม - 1 ตุลาคม 2560

นิทรรศการที่รวบรวมและนำเสนอผลงานทรงคุณค่าที่สร้างสรรค์โดยจักรพันธุ์ โปษยกฤต ซึ่งเป็นผลงาน
สะสมกว่า 17 ปีของเสริมคุณ คุณาวงศ์นิทรรศการครั้งนี้ประกอบไปด้วยผลงานตั้งแต่สมัยเรียนของอาจารย์
จักรพันธุ์ ภาพเขียนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณคดีไทย ภาพเหมือนบุคคล ภาพในโครงการอนุรักษ์
จิตรกรรมไทยประเพณีที่วัดตรีทศเทพวรวิหาร งานประติมากรรม งานฝีมือแบบไทย เช่น ทับทรวงและ
หุ่นพระหุ่นนาง ผลงานทั้งหมดนี้ถือเป็นมรดกอันล้ำค่าในด้านฝีมือการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การสืบทอดต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.02 088 3888 ต่อ 1303, 1304
www.bangkoksculpturecenter.org
Bangkoksculpturecenter

Bangkok Concept Store
ชั้น 4

Bangkok Concept Store จัดจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมของชุมชนในประเทศไทย และงานออกแบบ
ร่วมกันกับนักออกแบบต่างประเทศ เป็นสินค้าประเภท Lifestyle ที่เน้นความเป็นกรุงเทพฯ Bangkok
Concept Store เป็นศูนย์รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองของไทยและสินค้าพื้นเมืองของต่างประเทศ งานหัตถกรรม
งานออกแบบ งานศิลปะ งานภาพถ่าย งานเพื่อการท่องเที่ยวและเดินทาง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.085 924 2458

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsor

   

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร