Thai Version / Eng Version
e-newsletter / มกราคม 2561

highlight event

bacc education

วันเด็กศิลป์@bacc ตอน ผจญภัยสนามเด็กศิลป์
โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 10.00 - 18.00 น.
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปกรุงเทพฯ ขอเชิญน้องๆ ร่วมสนุกอย่างสร้างสรรค์กับกิจกรรมวันเด็กศิลป์@bacc ประจำปี 2561 ตอน "ผจญภัยสนามเด็กศิลป์"(Artventure)

หนึ่งวันกับการเนรมิตหอศิลปกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน น้องๆ ทุกคนจะได้ผจญภัยไปในโลกศิลปะ บุกตะลุยพิชิตฐานกิจกรรม พร้อมพบกับการแสดงสนุกสนานมากมายที่ออกแบบเพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการแก้ปัญหา ควบคู่ไปกับความสนุกสนานที่กระจายตัวรอตอนรับทุกคนอยู่ภายในอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ

ไฮไลท์ในงาน:

- ตื่นตาตื่นใจกับการแปลงโฉมอาคารหอศิลปฯ ให้กลายเป็นสนามเด็กเล่นศิลปะ เพื่อให้น้องๆ ได้ร่วมกันผจญภัยและบุกตะลุย พร้อมสนุกไปกับฐานกิจกรรมและการแสดงต่างๆ มากมาย

- สนุกนอกกรอบกับกิจกรรมฐานศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ ที่จะให้น้องๆ ได้ใช้จินตนาการในการออกแบบ ทดลอง และลงมือทำด้วยตนเอง ทั้งหมด 9 ฐาน อาทิเช่น ฐานประดิษฐ์หุ่นยนต์ ฐานประติมากรรมขนาดพกพา ฯลฯ

- เพลิดเพลินไปกับการแสดงหลากหลายกว่า 7 ชุด ที่เตรียมมาสร้างสีสันและให้ความสุขแก่น้องๆ อย่างเต็มที่ ทั้งการแสดงดนตรี ละครเพลง ละครใบ้ การแสดงพื้นบ้าน และอื่นๆ อีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา โทร 02 214 6630-8 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th

highlight exhibition

โครงการรายงานอีสานร่วมสมัย
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการและกิจกรรมจัดขึ้นระหว่าง 26 มกราคม - 15 เมษายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการอีสานสามัญ
กิจกรรมการศึกษาประกอบนิทรรศการ
กิจกรรมนิทานคุณหนู
กิจกรรมเล่มบันดาลใจ
กิจกรรม Music & Art Fest at bacc (MAB)


จากการทำงานผ่านการวิจัย ค้นคว้าด้วยคำถามตั้งต้นที่ว่า อีสานร่วมสมัยเป็นอย่างไร? นำมาสู่โครงการรายงานอีสานร่วมสมัย (Isan Contemporary Report) ซึ่งนำเสนอผลจากการสำรวจปรากฏการณ์ เพื่อสะท้อนภาพการเติบโตและการกำหนดชีวิตตนเองของพลเมืองอีสานจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก โครงการนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่สู่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจต่อประเด็นและแนวคิดสำคัญทางท้องถิ่นภิวัตน์ที่เกี่ยวข้องกับอีสานทั้งในฐานะผู้คนและพื้นที่ทั้งทางกายภา พและจินตภาพ จากการทำงานร่วมฝ่ายงานภายในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โครงการนี้ถือเป็นโครงการบุกเบิกในการนำเสนองานต่างรูปแบบจากต่างฝ่ายงาน ผลิตผลงานสู่สาธารณชนด้วยประเด็นร่วม โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอปรากฏการณ์ทางความคิดและการเรียนรู้ผ่าน นิทรรศการอีสานสามัญ - Common Exercises: Isan Contemporary Report กิจกรรมการศึกษาประกอบนิทรรศการ กิจกรรมนิทานคุณหนูและเล่มบันดาลใจ กิจกรรม Music & Art Fest at bacc (MAB) และกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น

นอกเหนือจากเป็นการทำงานระหว่างฝ่ายภายในหอศิลปกรุงเทพฯ แล้ว กิจกรรมทั้งหมดจะเป็นการทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายศิลปินสาขาต่างๆ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับอีสาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างฐานข้อมูลและนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับอีสานร่วมสมัยออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง

bacc exhibition 789

bacc exhibition 789

นิทรรศการ อีสานสามัญ
Common Exercises: Isan Contemporary Report
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
26 มกราคม - 15 เมษายน 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 18.30 น.

ส่วนหนึ่งของโครงการ รายงานอีสานร่วมสมัย นิทรรศการอีสานสามัญ (Common Exercises: Isan Contemporary Report) เป็นนิทรรศการที่นำเสนอรายงานการสำรวจปรากฏการณ์อีสานร่วมสมัย โดยนำเสนอพลวัตการเติบโตและการกำหนดชีวิตตนเองของพลเมืองอีสาน ในคุณค่าและพื้นฐานร่วมกันจากมิติความเป็นมนุษย์ มิติประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และความเป็นพลเมืองโลก ผ่านมุมมองทางศิลปะเชิงรายงานและกรณีศึกษาที่หลากหลายและเกิดขึ้นในอีสานร่วมสมัยรูปแบบต่างๆ ผลงานในนิทรรศการประกอบไปด้วยจิตรกรรม ภาพถ่าย วิดีโอ ศิลปะจัดวาง เสียงจัดวาง วิดีโอจัดวาง และศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ โดย 12 กลุ่มศิลปินและช่างภาพชาวอีสาน นิทรรศการนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ทบทวนถึงความเป็นไปของอีสานในฐานะผู้คนและพื้นที่ ที่ตอบรับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลง แสวงหาการเติบโต และท้ายสุดส่งผลกระทบถึงการพัฒนาร่วมกันในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันแสดง ให้เห็นถึงเจตจำนงในการกำหนดชีวิตตนเองของผู้คนอีสานทั้งในหลักคิด การปฏิบัติ ความปรารถนา และอุดมคติ

ศิลปิน: โชคชัย ตักโพธิ์, ถาวร ความสวัสดิ์, ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์, บุญนำ สาสุด, ไพศาล อำพิมพ์ ร่วมกับ ธิติญา เหล่าอัน, ภัทรพงศ์ ศรีปัญญา, ไมตรี ศิริบูรณ์, เริงฤทธิ์ คงเมือง, วรวิทย์ แก้วศรีนวม, สมภพ บุตราช, อดิศักดิ์ ภูผา, และกลุ่ม Realframe

ภัณฑารักษ์: ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต และ อัจฉรา นวลสวาท

ผู้วิจัยค้นคว้าและพัฒนาเนื้อหา: ณัฏฐนันท์ กิติพรพิศาล

bacc exhibition 789

EARLY YEARS PROJECT #2: ANTICIPATION
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
1 ธันวาคม 2560 - 11 มีนาคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำเสนอ Early Years Project ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่หรือศิลปินที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน เพื่อให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ จัดแสดง และพัฒนาผลงานของตนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ในปีนี้ โครงการ Early Years Project #2: Anticipation ดำเนินงานสืบเนื่องจากครั้งแรก และได้เปิดรับผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่และได้คัดเลือกศิลปิน 10 ท่านเข้าร่วมโครงการ ศิลปินผู้ได้รับ การคัดเลือกจะได้รับทุนสร้างสรรค์เพื่อทำงานร่วมกับฝ่ายนิทรรศการในการนำเสนอ ผลงานและกระบวนการสร้างสรรค์บนพื้นที่ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม Critic Session กิจกรรม Mentoring Aid โดยศิลปินรุ่นใหญ่ ภัณฑารักษ์ หรือนักวิชาการศิลปะและต่างสาขาเพื่อพัฒนาผลงาน นอกเหนือจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ยังเข้าร่วมกิจกรรมศิลป์อยู่เป็น ซึ่งดำเนินงานโดยเทนทาเคิล เพื่อบ่มเพาะความรู้และเสริมสร้างทักษะเฉพาะสำหรับศิลปินรุ่นใหม่

ผลงานของทั้ง 10 ศิลปิน เมื่อได้สร้างสรรค์จนครบกระบวนการ จะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก 2 ผลงานสุดท้าย ส่งเสริมผลงานและศิลปินสู่พื้นที่ระดับนานาชาติด้วยทุนในการเป็นศิลปินพำนักต่างประเทศ (Artist Residency) และทุนในการเดินทางต่างประเทศ (Mobility Funding) ในเดือนมีนาคม 2561

ศิลปิน: คณิช ขจรศรี, จรัสพร ชุมศรี, ชานนท์ เดชะโสภณ, ธนภณ อินทร์ทอง, ยิ่งยศ เย็นอาคาร, รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์, วเรศ คุณาเจริญทรัพย์, สะรุจ ศุภสุทธิเวช, สูไฮดี ซะตา และ อลิสา ฉุนเชื้อ

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630 - 8 ต่อ 531 อีเมล: earlyyearsproject@gmail.com

EARLY YEARS PROJECT #2
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

SILPYUPEN - EDUCATION PROGRAM
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ดำเนินงานโดย เทนทาเคิล ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการและฝ่ายการศึกษา

"ศิลป์อยู่เป็น" ในส่วนหนึ่งของโครงการ "Early Years Project" เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ เกิดจากแนวคิดเพื่อต้องการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบและโครงสร้างต่างๆ ในโลกศิลปะและการผลิตงานสร้างสรรค์ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีการเชื่อมโยงกั บองค์ความรู้ กระบวนการและผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์อื่นๆ ที่หลากหลายศิลปินจึงต้องสามารถปรับตัว พัฒนาศักยภาพตัวเอง และค้นหาแนวทางใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถอยู่รอดและเติบโตไปในโลกศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศได้

กำหนดการกิจกรรม

กลุ่มการทำงานทางศิลปะ และสิทธิและกฎหมายควรรู้ของแรงงานนอกระบบ
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 18.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

วิทยากร: Baan Noorg Collaborative Arts & Culture,
Open-Contemporary Art Center (OCAC, ไต้หวัน) และ tasknjoy

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม silpyupen

main exhibition 789

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "กาวยประภา"

จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
12 ธันวาคม 2560 - 4 มีนาคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนิ นไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงปี 2559 - 2560 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้

นับตั้งแต่ปี 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นความรู้แก่นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เริ่มตั้งแต่นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "แสงคือสีสีคือแสง" ในปี 2550 “ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง" ในปี 2551 "ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง” ในปี 2552 “สีแสงแสดงชีวิต” ในปี 2553 "อุปบัติ ณ โลกี" ในปี 2554 “ควงกล้องท่องโลก” ในปี 2555 "รูปยาตราภาพทัศนาจร" ในปี 2556 "อันมีทิพเนตรส่องไป" ในปี 2557 "อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข" ในปี 2558 และ "ทัศนียมรรคา" ในปี 2559

ในการนี้ได้รับพระราชานุญาตให้นำวิดีทัศน์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองมาจัดฉายให้ผู้ชมนิทรรศการได้ ทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของถ่ายภาพนั้นๆ

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2 กันยายน 2560 - 7 มกราคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 นิทรรศการที่คนไทยไม่ควรพลาด

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการ "น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน" จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์ งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

สำหรับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่นำมาแสดงในครั้งนี้มีจำนวน 200 ภาพ มีทั้งที่เคยเผยแพร่และไม่เคยเผยแพร่ ภัณฑารักษ์ คือ คุณนิติกร กรัยวิเชียร แบ่งการนำเสนอเป็น 3 ช่วงรัชกาล ได้แก่ ช่วงต้นรัชกาลจัดแสดง ภาพถ่ายยุคขาว - ดำของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส พระราชธิดา ตั้งแต่วันพระราชสมภพและพระบรมวงศานุวงศ์ ช่วงกลางรัชกาล จัดแสดงภาพทรงงาน ณ สถานที่ และโครงการต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ และ ช่วงปลายรัชกาลจัดแสดงภาพคราวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล ทัศนียภาพอันงดงามต่างๆ และสุนัขทรงเลี้ยง

นิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงระหว่าง 2 กันยายน 2560 - 7 มกราคม 2561 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

education

CRITIC SESSION #2: Critic Panel
กิจกรรมวิพากษ์ผลงานของศิลปินที่ได้รับคัดเลือกโดยนักวิจารณ์รับเชิญ

ส่วนหนึ่งของ EARLY YEARS PROJECT #2: ANTICIPATION
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 10.30 -12.30 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

นักวิจารณ์รับเชิญ: ดร. ถนอม ชาภักดี, ผศ. ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร และ ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

*กิจกรรมนี้ดำเนินเป็นภาษาไทย และไม่มีการเปิดสำรองที่นั่งล่วงหน้า

ดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการและฝ่ายการศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา โทร 02 214 6630-8 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th

special project

"พระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวาดผนังอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ในโครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน" จัดโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าทีมภัณฑารักษ์ โดยผนังอาคารฝั่งสี่แยกปทุมวันจะขึ้นรูปการ์ตูนของ
ศิลปินกราฟิตี้ 5 ภาพ แสดงท่าทางถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งอยู่บนผนังอาคารฝั่ง ถนนพระราม 1 สำหรับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีขนาด 34x25 เมตร

หรือขนาด 850 ตารางเมตร ใช้เทคนิคของศิลปิน street art ที่เรียกว่า wheat paste หรือ paste up
คือ การติดโปสเตอร์โดยใช้กระดาษและกาวลาเท็กซ์ นับเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเทคนิค wheat paste ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ประชาสัมพันธ์ โทร. 02 214 6630 ต่อ 501 น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน

guided tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดย เจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการหลัก ชั้น 7 8 และ 9 จัดแสดงศิลปะที่มีความหลากหลายรูปแบบทั้งวิธีการและเนื้อหา เพื่อเป็น
การเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงงานศิลปะ ตัวศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น เจ้าหน้าที่นำชมพร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยที่ผู้เข้าร่วมการนำชมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่นำชมได้ที่บริเวณ ทางเข้านิทรรศการหลัก ทั้ง 3 ชั้น

* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 l อีเมล: education@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ "Object and Relation"
โดย จุฑารัตน์ พัชรศิรศักดิ์ และ รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์
6 - 29 มกราคม 2561
ห้อง People's Gallery P1-P2, ชั้น 2 artHUB@bacc

พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น.

นิทรรศการ Object and Relation โดยจุฑารัตน์ พัชรศิรศักดิ์และรุ่งเรือง สิทธิฤกษ์ นำเสนอวัตถุในฐานะ ผลงานศิลปะ ด้วยการพยายามปะติดปะต่อ เปลี่ยนแปลงวัตถุซึ่งเป็นของ (สิ่ง) ที่มีฟังก์ชั่นเฉพาะและมีความ หมายที่ติดมาให้กลายเป็นผลงานศิลปะ วัตถุจึงถูกสร้างฟังก์ชั่นในการรับรู้และการทำความเข้าใจใหม่ การปะติดปะต่อกันของวัตถุในผลงานของทั้งคู่จึงสร้างความหมายและความรู้สึกใหม่ให้มีหน้าที่วิพากษ์ สถานการณ์หรือปรากฏการณ์บางอย่างขึ้นมา

นิทรรศการ "มุมมอง ความงาม ผ่านดิน"
โดย กลุ่มศิลปิน Her's Clay
5 - 28 มกราคม 2561
ห้อง People's Gallery P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น.

ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ผนวกทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน ผ่านกระบวนการคิดใส่ใจในทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงาน ตั้งแต่การขึ้นรูปและตกแต่งพื้นผิวผลงานด้วยเทคนิคต่างๆ เกิดความงามที่หลากหลายจากเทคนิคการตกแต่งต่างๆ สีสันของน้ำเคลือบและพื้นผิวของดินที่เป็นเสน่ห์ชวนหลงใหล ทำให้เกิดทางเลือกมุมมองความงามที่หลากหลาย ผสมผสานแนวทางการแสดงออกถึงตัวตนของศิลปิน จึงเป็นที่มาของนิทรรศการ "มุมมอง ความงาม ผ่านดิน"

arts network

นิทรรศการภาพถ่าย คิดถึงพ่อของแผ่นดิน
โดย มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์
2 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561
โถง ชั้น 5

นิทรรศการ วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
26 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561
ผนังโค้ง ชั้น 3 และ โถง ชั้น L

นิทรรศการ "Seeing Our Voice"
โดย
3 - 21 มกราคม 2561
สตูดิโอ ชั้น 4

นิทรรศการ "Seeing Our Voice" (2018) สำรวจเสียงมนุษย์ในแง่ของกายภาพของเสียง การสื่อความหมาย อัตลักษณ์ของเจ้าของเสียง ไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Individual Identity) และอัตลักษณ์เชิงสังคม (Social Identity) การได้ศึกษาคุณสมบัติของ "เสียงมนุษย์" ในสามด้านนี้นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในรูปแบบของศิลปะการจัดวางเสียงและศิลปะปฏิสัมพันธ์ นิทรรศการต้องการเชิญชวนให้ผู้ชมมาทำความเข้าใจเสียง ด้วยการเห็นเสียงของตัวเอง ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร

artHUB@bacc

ร้านหนังสือฮาร์ดคัฟเวอร์
ชั้น 3

ร้านหนังสือฮาร์ดคัฟเวอร์เป็นร้านขายหนังสือที่เกี่ยวกับศิลปะ สถาปัตยกรรม การออกแบบ แฟชั่น และวัฒนธรรมต่างๆ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำและสำนักพิมพ์อิสระ ทั้งในประเทศและจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีสูจิบัตรงานนิทรรศการจากแกลเลอรี่ต่างๆ ในประเทศอีกด้วย เวลาทำการ 11.00 - 20.00 น. ทุกวันยกเว้นวันจันทร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.02 214 3155, 085 162 7528

happening shop
ชั้น 3

happening shop เป็นร้านที่รวบรวมของดีมีสไตล์ไว้ให้เลือกสรร พบกับผลงานจากศิลปินและนักออกแบบรุ่นใหม่ ซีดี แผ่นเสียงเพลงหายากน่าสะสม รวมถึงของใช้ของตกแต่งเก๋ๆ และยังเป็นจุดพบปะทักทายระหว่างนักเขียนนักอ่าน และศิลปินที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ในแง่มุมศิลปะภายในร้านอีกด้วย เวลาทำการ 11.00 - 20.00 น. ทุกวันยกเว้นวันจันทร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.02 214 3040
happeningshopbangkok happeningshopbangkok

Upcoming in Fabruary

bacc arts network

นิทรรศการ Trùng mù - endless, sightless
โดย ลินห์ เฟิง เหวียน
ศิลปินผู้ได้รับรางวัล Han Nefkens Foundation - BACC Award for Contemporary Art ครั้งที่ 3
2 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
สตูดิโอ ชั้น 4

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsor

            

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร