Thai Version / Eng Version
e-newsletter / เมษายน 2561

ประกาศ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 16 เมษายน 2561 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561

highlight exhibition

main exhibition 789

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7
"แรงบันดาลใจจากทุกคนเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน"

จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
7 เมษายน - 24 มิถุนายน 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7 หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากทุกคนเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน" เป็นนิทรรศการนำเสนอผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ในรูปแบบผลงานเหมือนจริง และศิลปะรูปลักษณ์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

bacc exhibition 789

นิทรรศการ ฉันคือเธอ : วสันต์ สิทธิเขตต์
23 มีนาคม - 27 พฤษภาคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิทรรศการล่าสุด "ฉันคือเธอ" เป็นนิทรรศการครั้งแรกที่รวบรวมผลงานของวสันต์ สิทธิเขตต์ไว้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้ผู้ชมได้มองเห็นถึงพัฒนาการของแนวความคิดและการสร้างสรรค์ผลงานของวสันต์ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนถึงปัจจุุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

bacc exhibition 789

EARLY YEARS PROJECT #2
ประกาศผลการคัดเลือกและตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัล

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอประกาศผลผู้ได้รับทุนรางวัล ดังต่อไปนี้

- ทุนในการเป็นศิลปินพำนักต่างประเทศ (Artist Residency) จำนวน 1 ทุนรางวัล  ได้แก่                      
อลิสา ฉุนเชื้อ (โครงการ OVERDOSE)

- ทุนในการเดินทางต่างประเทศ (Mobility Funding) จำนวน 2 ทุนรางวัล ได้แก่
รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์ (โครงการ Remittance)
สะรุจ ศุภสุทธิเวช (โครงการ Security Guard)

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน: อริญชย์ รุ่งแจ้ง, สาครินทร์ เครืออ่อน และ รศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

exhibition education and activity

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉันคือเธอ : วสันต์ สิทธิเขตต์
Curator Tour
โดยภัณฑารักษ์ร่วม อดุลญา ฮุนตระกูล และ รศ. สุธี คุณาวิชยานนท์

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายการศึกษา โทร.02 214 6630 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th

special project

"พระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวาดผนังอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ในโครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน" จัดโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าทีมภัณฑารักษ์ โดยผนังอาคารฝั่งสี่แยกปทุมวันจะขึ้นรูปการ์ตูนของ ศิลปินกราฟิตี้ 5 ภาพ แสดงท่าทางถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งอยู่บนผนังอาคารฝั่ง ถนนพระราม 1 สำหรับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีขนาด 34x25 เมตร

หรือขนาด 850 ตารางเมตร ใช้เทคนิคของศิลปิน street art ที่เรียกว่า wheat paste หรือ paste up คือ การติดโปสเตอร์โดยใช้กระดาษและกาวลาเท็กซ์ นับเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเทคนิค wheat paste ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โทร.02 214 6630 ต่อ 501 น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน

guided tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9

เจ้าหน้าที่นำชมพร้อมให้บริการข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป สามารถติดต่อขอรับข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่นำชมได้ที่บริเวณ ทางเข้านิทรรศการหลัก ทั้ง 3 ชั้น

* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายการศึกษา โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ "บ้านหลังสุดท้าย"
โดย วัชรพงษ์ คณะครุฑ
4 - 30 เมษายน 2561
ห้อง People’s Gallery P1, ชั้น 2 artHUBbacc

พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

นิทรรศการ "ชีวิต และ เรียนรู้"
โดย ชิตพล รักษสุธากาญจน์
4 - 30 เมษายน 2561
ห้อง People’s Gallery P2, ชั้น 2 artHUBbacc

พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 17.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

นิทรรศการ "ชีวิต-ทับซ้อน"
โดย จักรพงษ์ เทพเกาะ
4 - 29 เมษายน 2561
ห้อง People’s Gallery P3, ชั้น 2 ARTHUB@bacc

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 18.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

arts network

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Back to the nature Ceramic art thesis exhibition / กลับสู่ธรรมชาติ"
โดย สาขาเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะข่าง
10 - 22 เมษายน 2561
โถง ชั้น L

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.089 121 5707

​​นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2560
"Indiferent ในความต่าง Exhibition"

โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3 - 15 เมษายน 2561
โถง ชั้น 1

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.099 909 7383

Jinta Bring Back To 90’s Concert
โดย โรงเรียนจินตะดนตรี
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 - 16.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

กิจกรรมการฉายหนังสั้นผลงานนักศึกษา
"ซีเนมอร์ (CINEMORE) ครั้งที่ 3 ซัมเมอร์"

โดย สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "บางกอกหลอกชั้น"
ส่วนหนึ่งของโครงการ Topography of Mirror Cities
จัดขึ้นในเอเชีย 6 เมือง: กรุงเทพฯ, กรุงจาการ์ตาร์, กรุงพนมเปญ, กรุงกัวลาลัมเปอร์, กรุงธากา, กรุงไทเป
4 - 22 เมษายน 2561
สตูดิโอ ชั้น 4

พิธีเปิดนิทรรศการ
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

bacc shop

สูจิบัตร และของที่ระลึกจากนิทรรศการ

สินค้าที่ระลึกจาก นิทรรศการ ฉันคือเธอ I Am You ทาง bacc shop ได้หยิบจับผลงาน มาต่อยอดลงสินค้า อาทิ กระเป๋า เสื้อ โปสการ์ด มินิบุ๊ค และ ภาพพิมพ์จำลองผลงานจิตรกรรม สินค้ามีจำหน่ายที่ bacc shop ชั้น 5 ที่เดียวเท่านั้น (สินค้ามีจำนวนจำกัด) รายได้จากการจำหน่ายเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

Mimko Noodle Café
ชั้น 2

มิ้มโกะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโฮมเมดมีหลากหลายเส้น หลากหลายซุป เลือกทานได้ตามความชอบ ก๋วยเตี๋ยวน้ำ/แห้ง ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ หรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวไข่ต้ม เสิร์ฟพร้อมลูกชิ้นปลา ฮื่อก้วย เกี้ยวปลา สูตรเด็ด สดอร่อย ไม่ผสมแป้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.083 777 6766
Line ID: @mimko mimko

Coffee Booms
ชั้น 3

พบกับเครื่องดื่มและอาหารว่างหลากหลายประเภท อาทิ กาแฟสด ชา สมูทตี้ผลไม้ แซนวิช ขนมปังกรอบ ฯลฯ ในบรรยากาศสบายๆ ที่ร้าน Coffee Booms

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.081 803 5889, 086 456 8967
coffeebooms

upcoming in May

bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร
CINEMA DIVERSE2018: The Invisible Hands

พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2561
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ร่วมชมภาพยนตร์ 4 เรื่องที่คัดสรรโดยเหล่าคนทำงานเบื้องหลังในอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมพูดคุย
ภาษาภาพยนตร์กับผู้คัดสรรทั้ง 5 ท่าน ภายหลังการฉาย โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

*มีบทบรรยายภาษาไทย
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.00 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Principle Supporter

BACC Project Supporters

            

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร