Thai Version / Eng Version
e-newsletter / มิถุนายน 2561

highlight exhibition

main exhibition 789

นิทรรศการ "ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม"
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท บี.กริม
10 - 20 มิถุนายน 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 และทางลาดชั้น 7-8

นิทรรศการ "ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม" เป็นโครงการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดร่วมกับ บริษัท บี.กริม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยจัดนิทรรศการในวาระครบรอบ 140 ปีของการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม โดยมี โสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์ เป็นภัณฑารักษ์

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

bacc exhibition 789

นิทรรศการ Caravaggio OPERA OMNIA
HD Digital Reproduction จากผลงานของ Michelangelo Merisi da Caravaggio

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย
และ Rai Com
4 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

เป็นนิทรรศการที่รวบรวมผลงานในการสะสมของพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกที่หาชมได้ยากของ Caravaggio  จิตรกรเลื่องชื่อชาวอิตาเลียนมาจำลองแสดงกว่า 40 ชิ้นงาน ด้วยเทคนิค HD Digital Painting

ศิลปิน: มิเกลันเจโล เมรีซีดา คาราวัจโจ

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: อันโตนิโอ เปาลุชชี

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

main exhibition 789

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7
"แรงบันดาลใจจากทุกคนเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน"

จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
7 เมษายน - 24 มิถุนายน 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7 หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากทุกคนเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน" เป็นนิทรรศการนำเสนอผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ในรูปแบบผลงานเหมือนจริง และศิลปะรูปลักษณ์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

upcoming exhibition

นิทรรศการภาพถ่าย Beyond the Air We Breathe:
Addressing causes and effects of climate change

จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับมูลนิธิลูซี่ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
29 มิถุนายน - 2 กันยายน 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการที่นำเสนอความสวยงามในภัยพิบัติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศผ่านภาพถ่าย ความน่าสนใจของนิทรรศการไม่ใช่เพียงงานถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยม แต่รวมถึงเรื่องราวในภาพถ่ายที่สื่อถึงผู้ชมทุกคน โดยช่างภาพได้ทุ่มเทเวลา และความหลงใหลในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนำเสนอเป็น ผลงานภาพถ่ายให้เราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกผ่านเลนส์ของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการศึกษาประกอบนิทรรศการ ได้แก่ กิจกรรมเสวนา และ กิจกรรมฉายภาพยนตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

special project

โครงการ "BACC Wall Painting for BEF 2018"
จัดโดย มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริม- การจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และกลุ่มพลังสยาม
27 เมษายน - 13 มิถุนายน 2561
ผนังโค้งด้านหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

guided tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9

เจ้าหน้าที่นำชมพร้อมให้บริการข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป สามารถติดต่อขอรับข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่นำชมได้ที่บริเวณ ทางเข้านิทรรศการหลัก ทั้ง 3 ชั้น

* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายการศึกษา โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ "โลกวัยเด็กในวันของผู้ใหญ่"
โดย ณรงค์ ยศทองอยู่
1 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561
ห้อง People’s Gallery P1, ชั้น 2 artHUBbacc

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

นิทรรศการ "Equivalent"
โดย ไกรวิทย์ โพธิกุล
1 - 30 มิถุนายน 2561
ห้อง People’s Gallery P2, ชั้น 2 artHUBbacc

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

นิทรรศการ "ปล่อยให้ฉันร่ายรำ"
โดย จิตติมา ผลเสวก
2 - 30 มิถุนายน 2561
ห้อง People’s Gallery P3, ชั้น 2 artHUBbacc

พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

arts network

งานแสดงภาพเขียนสีน้ำมันการกุศลแห่งเอเชีย 2018
โดย มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 - 17 มิถุนายน 2561
ผนังโค้ง ชั้น 3 -5

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

นิทรรศการ "วังน่านิมิต"
โครงการศึกษาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
และสื่อสารด้วยเทคโนโลยี

จัดโดย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ดำเนินการโดย มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
10 - 27 มิถุนายน 2561
สตูดิโอ ชั้น 4

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

นิทรรศการจัดแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 4 " Workflow"
โดย สาขาวิชวลเอฟเฟค คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
12 - 17 มิถุนายน 2561
โถง ชั้น L

ข้อมูลเพิ่มเติม Cilck here

​​โครงการสัมมนาอบรมความรู้ด้านทฤษฎีศิลป์
โดย ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
21 - 22 มิถุนายน 2561
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่
bacc shop
bacc shop ชั้น 5

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc) ได้เปิดร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก bacc shop (ชั้น 5) เพื่อจำหน่ายสินค้าต่างๆ เช่น สูจิบัตรนิทรรศการ, สินค้าที่ระลึกจากนิทรรศการ, สินค้าที่ผลิตจากผลงานของศิลปิน, สินค้ามีดีไซน์ และอื่นๆ อีกหลายรายการ รายได้จากทั้ง bacc shop จะนำมาใช้จัดกิจกรรมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครต่อไป ดังนั้นลูกค้าทุกท่านจึงเป็นเสมือนผู้สนับสนุนกิจกรรมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 305
Line ID: baccshop อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

BACC Co-Cycling Space
ชั้น 1

พื้นที่สำหรับนักปั่น จัดจำหน่ายจักรยาน All City อะไหล่จักรยาน อุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับจักรยาน รวมถึงบริการซ่อมรถจักรยาน มีบริการเครื่องดื่มสำหรับนักปั่นจักรยาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.089 614 0526, 093 947 1557
BACC Co-Cycling Space - ร้านจักรยานหอศิลปฯ

สวนชั้น 1 "it's going green"
ชั้น 1

สวนชั้น 1 "it's going green” เป็นร้านคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบรักโลกและรักสุขภาพ
จำหน่ายผักผลไม้ออร์แกนิก เสื้อผ้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.081 911 7979

Upcoming in July

bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร
CINEMA DIVERSE2018 : The Invisible Hands 02

สร้อยฟ้า แสนคำก้อน, ทิพย์วรรณ นรินทร : คัดเลือกนักแสดง
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 - 20.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ฉายภาพยนตร์เรื่อง Girlhood (Céline Sciamma / 2014 / France)

*ค่าสนับสนุนกิจกรรม ท่านละ 60 บาท (พร้อมรับสูจิบัตรฟรี)
เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันจัดกิจกรรม
*มีคำบรรยายภาษาไทย


ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

เวลาเปิดบริการ :  วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00 น. - 21.00 น. 

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Principle Supporter

BACC Project Supporters

            

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร