Thai Version / Eng Version
e-newsletter / สิงหาคม 2561

highlight events

กิจกรรม "พาแม่มา bacc"

อาทิตย์ที่ 12 สิงหาคมนี้ สร้างโอกาสบอกรักคุณแม่กับ กิจกรรม "พาแม่มา bacc" เพียงถ่ายภาพร่วมกับคุณแม่ ในหัวข้อ "พาแม่มา bacc" พร้อม hashtag #baccmothersday2018 ผู้โชคดี 100 ท่าน จะได้รับกระเป๋าผ้า bacc สุด cool พร้อมรับส่วนลดต่างๆ จากร้านค้าภายในอาคาร

กติกา
1. follow instagram : baccbangkok
2. ตั้งค่า instagram ของคุณเป็นแบบสาธารณะ
3. ถ่ายภาพร่วมกับคุณแม่ในกิจกรรมพาแม่มาbacc พร้อม #baccmothersday2018

highlight exhibition

main exhibition 789

นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave
: นิทรรศการ "ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง)"
: นิทรรศการ "ทัศน-มิติ"

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และโฟโต้บางกอก
6 กรกฎาคม - 9 กันยายน 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

นิทรรศการภาพถ่ายของศิลปินไทยร่วมสมัย เป็นส่วนหนึ่งของโฟโต้บางกอก 2018 ที่ผ่านการคัดสรรของสองภัณฑารักษ์ แบ่งเป็น 2 นิทรรศการย่อยคือ "ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง)" และ "ทัศน-มิติ" นำเสนอผลงานภาพถ่ายที่ผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่ผสมผสานความหลากหลายของรูปแบบในการนำเสนอ การปรากฏของภาพถ่ายในลักษณะต่างๆ และการมองภาพในมิติ ที่พ้นจากขอบเขตเดิมๆ รวมถึงเป็นพื้นที่ของการสร้างสรรค์และผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ การวางรากฐานแนวคิด และแรงบันดาลใจต่อศิลปะการถ่ายภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

main exhibition

Post-Repost-Share:
นิทรรศการภาพถ่ายภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และโฟโต้บางกอก
6 กรกฎาคม - 9 กันยายน 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ครั้งหนึ่งภาพถ่ายเป็นเพียงสื่อภาพนิ่งที่ถูกตีพิมพ์บนกระดาษ นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา ภาพถ่ายถูกโพสต์ (post) ถูกโพสต์ใหม่อีกครั้ง (repost) และถูกแชร์ (share) ท่ามกลางคนหลายร้อยล้านที่อาศัยอยู่ทั่วทุกภูมิภาค คุณสมบัติ ของภาพถ่ายเปลี่ยนไปจากสื่อที่นิ่งไม่เคลื่อนไหวมาเป็นสื่อที่ยืดหยุ่น และฟุ้งกระจายไปได้ทั่วทุกมุมโลก

Post-Repost-Share นิทรรศการส่วนหนึ่งของเทศกาลโฟโต้บางกอก 2018 บอกเล่าเรื่องราวร่วมสมัย และเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมทางสังคมที่หลากหลายของภูมิภาคเอเชีตะวันออกเฉียงใต้ เข้าไว้ด้วยกันผ่านภาพถ่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

นิทรรศการภาพถ่าย
Beyond The Air We Breathe: Addressing Climate Change

จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับมูลนิธิลูซี่ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
28 มิถุนายน - 2 กันยายน 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการที่นำเสนอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย ผ่านผลงานภาพถ่ายอันสวยงามของช่างภาพระดับโลก นำโดย James Natchwey, Steve McCurry, Sebastian Copeland และ Tom Jacobi ที่จะทำให้ผู้ชมได้ตื่นตัวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของโลกผ่านเลนส์ของพวกเขา ผลงานภาพถ่ายเหล่านี้คือเสียงสะท้อนอันบอบช้ำของโลก ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ล้วนมีผลจากน้ำมือของมนุษย์นั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

exhibition education and activity

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ
Beyond The Air We Breathe: Addressing Climate Change

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป เชื่อมโยงเนื้อหาจากนิทรรศการ Beyond The Air We Breathe: Addressing Climate Change เป็นกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ในลักษณะเกม และการนำชมนิทรรศการ รวมทั้งการเสวนาจากนักวิชาการ และนักกิจกรรมผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

guided tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 8 และ 9

เจ้าหน้าที่นำชมพร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป ติดต่อขอรับข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่นำชมได้ที่บริเวณ ทางเข้านิทรรศการหลัก ทั้ง 3 ชั้น

* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงก่อน อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายการศึกษา โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ #บอร์เดอร์แลนด์
โดย วรัญญู ช่างประดิษฐ์
1 - 26 สิงหาคม 2561
ห้อง People’s Gallery P1, ชั้น 2 artHUBbacc

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

นิทรรศการ คู่ - สมดุล
โดย สิตา อินใหญ่
1 - 26 สิงหาคม 2561
ห้อง People’s Gallery P2, ชั้น 2 artHUBbacc

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

นิทรรศการ ร่างสีดำกับภาวะที่ถูกครอบงำ
โดย ปัญญา บัวสุดตา
1 - 26 สิงหาคม 2561
ห้อง People’s Gallery P3, ชั้น 2 artHUBbacc

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

arts network

PASSIONMORE Art Thesis Exhibition 2018
โดย สาขาออกแบบเซรามิกส์ สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561
โถง ชั้น L

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

ปรากฎตนบนพื้นที่อื่น
โดย แลกเปลี่ยนศิลปะนานาชาติ เบลอร์บอเดอร์
3 - 5 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 - 20.00 น.
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

งานสัปดาห์นมแม่โลก 2561
โดย มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 - 16.30 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

Doc Talk : Landfill Harmonic & Louder Than a Bomb
โดย Documentary Club และ จิตวิญญาณใหม่ : New Spirit
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 - 19.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

บูติคมหานคร
โดย บริษัท ซูเปอร์กรีน สตูดิโอ จำกัด
วันอังคารและพุธที่ 14 - 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 19.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่
performance

The Retreat
โดย Democrazy Theatre Studio
1 - 12 สิงหาคม 2561
สตูดิโอ ชั้น 4

แสดงวันพุธ ถึงวันอาทิตย์ เวลา 19.30 น.
ความยาวการแสดง 75 นาที


ราคาบัตร: บุคคลทั่วไป 750 บาท
นักเรียนนักศึกษา 350 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

รัก และ/หรือ รบ
โดย นัทธมน เปรมสำราญ
30 สิงหาคม - 16 กันยายน 2561
สตูดิโอ ชั้น 4

แสดงวันพฤหัส ศุกร์, เสาร์และอาทิตย์ เวลา 19.30 น.
ความยาวการแสดง 1 ชั่วโมง 15 นาที


ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

bacc shop
bacc shop ชั้น 5

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc) ได้เปิดร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก bacc shop (ชั้น 5) เพื่อจำหน่ายสินค้าต่างๆ เช่น สูจิบัตรนิทรรศการ สินค้าที่ระลึกจากนิทรรศการ สินค้าที่ผลิตจากผลงานของศิลปิน สินค้ามีดีไซน์ และอื่นๆ อีกหลายรายการ รายได้จากทั้งหมดจาก bacc shop จะนำมาใช้จัดกิจกรรมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้ต่อเนื่องต่อไป ในสถานการณ์ด้านงบประมาณที่คับขันในปัจจุบัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 305
Line ID: baccshop อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

BkkGraff Shop
ชั้น 3

จำหน่ายสีสเปรย์นำเข้าสำหรับงานศิลปะโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานศิลปะประเภทสตรีท หรืองานสื่อผสม เช่น หัวพ่นสเปรย์ ปากกามาร์คเกอร์ หมึก รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ เสื้อยืด กระเป๋า หมวก นิตยสาร ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.089 825 0367, 089 228 9873
www.bkkgraff.com

ฌานตา
ชั้น 3

จำหน่ายเครื่องเงินงานฝีมือ ลูกค้าสามารถสั่งทำชิ้นงานเครื่องประดับจากเงินที่มีเอกลักษณ์มีเพียงชิ้นเดียว งานทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดและผลิตจากเงินที่มีค่าความบริสุทธิ์ 99.9%

ข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.02 611 0290, 085 488 3671, 081 909 8446
ID Line: shannta
Shannta Shannta_official

upcoming in September

bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร
CINEMA DIVERSE2018 : The Invisible Hands 03

สุธี เหมือนวาจา: ออกแบบเสื้อผ้า
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 17.00 - 20.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ฉายภาพยนตร์เรื่อง Youth (Feng Xiagang/ 2017 /China)

ค่าสนับสนุนกิจกรรม ท่านละ 60 บาท (พร้อมรับสูจิบัตรฟรี)
เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันจัดกิจกรรม

*ภาษาจีนกลางมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกทีนี่

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

เวลาเปิดบริการ :  วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00 น. - 21.00 น. 

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Principal Supporter            


BACC Project Supporters

             

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร