Thai Version / Eng Version
 
Planets
ig fb

Highlight Exhibition

นิทรรศการมโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน:
ศิลปะร่วมสมัยในพม่า และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ณ นครย่างกุ้ง

วันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2562 / The Secretariat นครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

นิทรรศการที่ถ่ายทอดศิลปะร่วมสมัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่สาธารณะ ในปีนี้ได้รวบรวมผลงานจากนิทรรศการ ซึ่งเคยจัดแสดงที่หอศิลปกรุงเทพฯ และผลงานใหม่อีก 20 ชิ้นมาจัดแสดง นอกจากนี้ยังมีศิลปินรับเชิญหน้าใหม่มาร่วมงานอีกกว่า 11 ท่าน เป็นศิลปินพม่า 6 ท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Performance

OVERLOADED :The Intangibles of Emptiness
ความว่างเปล่าที่จับต้องไม่ได้

พิเชษฐ กลั่นชื่น

14 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ข้อมูลเพิ่มเติม

Main Exhibition

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
"สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู"
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันนี้ - 10 มีนาคม 2562 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จฯ ไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงปี 2560 - 2561 และวิดีทัศน์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายแนวคิดและเกร็ดมุมมองของการถ่ายภาพนั้นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางนิทรรศการและกิจกรรม หอศิลปกรุงเทพฯ 2562
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

มกราคม - ธันวาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

People's Gallery

 

นิทรรศการ E-SAN
way of life printing

สกล มาลี

1 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
ห้อง People’s Gallery P1 - P2, ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการ The Object
ภาณุพงศ์ คงเย็น

1 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
ห้อง People’s Gallery P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม

Arts Network

 

Manuel Lütgenhorst:
ในความทรงจำและมิตรภาพกับโลกศิลปะ

ดินสอสี ทีม

1 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
สตูดิโอ ชั้น 4

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

Illust Fusion ประกอบร่างสร้างเส้น 2
บริษัท เอ็นเทอร์ด็อค จำกัด

3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 - 17.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

สวัสดีปีหมู: เรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวหน้าต่อไป
Zuni Icosahedron
ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

5 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
ผนังโค้ง ชั้น 3
และหลังจากนั้น ที่จุดอื่น ๆ ในหอศิลปกรุงเทพฯ

#TTXSbacc

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

KMUTT x TU Chorus Cross Over Concert
ชมรมประสานเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ร่วมกับ ชุมนุมขับร้องประสานเสียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ศิลปะอุ่นไอรัก
นิทรรศการศิลปะเด็กพิเศษแห่งเอเชีย 2019

The Wind of Asia & SAORI Thailand

12 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
โถง ชั้น 1

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการภาพถ่าย Dawna Tenasserim:
The Hidden Forests of Asia

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

19 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562
ผนังโค้งชั้น 4 - 5

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนักเรียนแผนการเรียนศิลปะ
ประจำปีการศึกษา 2561

วชิราวุธวิทยาลัย

19 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562
โถง ชั้น L

ข้อมูลเพิ่มเติม

Education & Activites

 

กิจกรรม BACC Kid's Calendar:
Tian Tian Xian Shang Workshop

8 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

bacc shop

โปรโมชั่น "คนรักหอศิลป์"
สุดพิเศษเฉพาะเดือนแห่งความรัก

บอกรักหอศิลป์ง่ายๆ
ผ่านการซื้อเสื้อยืด # yourbacc หรือ 10 ปี bacc..เรียนรู้ผ่านศิลปะเพียง 150 บาท (ปกติ 250 บาท) หรือ แก้วน้ำพลาสติก BACC เพียง 150 บาท (ปกติ 200 บาท)

*เดือนนี้เท่านั้น (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

#SAVEYOURBACC

ArtHUB@bacc

 

MonCher
ชั้น 4

ร้านจำหน่ายเครื่องประดับเพชรที่ออกแบบโดยใช้ วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่เกิดของลูกค้า มาวิเคราะห์ด้วยโหราศาสตร์จีน เพื่อกำหนดลายเส้นที่เหมาะกับความปรารถนาในแต่ละเรื่อง เช่น เรื่องงาน ครอบครัว ความรัก

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

Goon Studio
ชั้น 4

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ศิลปะคุณภาพสูงจากต่างประเทศ และบริการพิมพ์ภาพขนาดใหญ่ Fine Art Printing ด้วยเครื่อง Inkjet รวมทั้งจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและภาพถ่ายสำหรับบุคคลทั่วไปและเด็กๆ 

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

เวลาเปิดบริการ: วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00 น. - 21.00 น.
www.bacc.or.th

COPYRIGHT © BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE