Thai Version / Eng Version
 
Planets
ig fb

Highlight Exhibition

นิทรรศการ EARLY YEARS PROJECT #4: PRAXIS MAKES PERFECT
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

10 พฤษภาคม - 28 กรกฎาคม 2562 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

โครงการบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่ หรือผู้ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการ สัมมนา หรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อพัฒนาผลงานและศักยภาพของตนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เมื่อสิ้นสุดโครงการ คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานและโครงการของศิลปินเพื่อรับทุนสนับสนุนการเดินทางและทุนศิลปินพำนัก

ข้อมูลเพิ่มเติม

Main Exhibition

นิทรรศการผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

9 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ศิลปะแนวมีเดีย อาทิ วีดีโอแบบจอเดียว วีดีโอแบบติดตั้งจัดวาง หรืองานแนวศิลปะจัดวาง ภายใต้แนวคิดที่ว่า สื่อเป็นหัวใจของเทคโนโลยี และมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุุษย์ตลอดเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 8 “รื่นเริง เถลิงศก”
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันนี้ - 12 พฤษภาคม 2562 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

“รื่นเริง เถลิงศก” สื่อความหมายถึงช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นศักราชใหม่อันรุ่งโรจน์รื่นเริง บอกเล่าบรรยากาศความสุข ความหวัง ความปรารถนาดีที่ผู้คนพึงมีต่อกันโดยไม่จำเป็นต้องยึดโยงที่รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานแบบใดแบบหนึ่ง แต่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้ใช้จินตนาการผสมผสานกับศักยภาพทางศิลปะแบบเหมือนจริง ถ่ายทอดความงดงามอันลึกซึ้งให้ปรากฏ ในผลงานศิลปะทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ นิทรรศการครั้งนี้จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล 20 ชิ้น และผลงานคัดสรร 36 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 56 ชิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

Upcoming Exhibition

 

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

30 พฤษภาคม - 11 สิงหาคม 2562
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ข้อมูลเพิ่มเติม

People's Gallery

 

นิทรรศการ "มงคล ๑๐๘"
กิตติพงษ์ รุธิรวรรณวงศ์

2 - 26 พฤษภาคม 2562
ห้อง People’s Gallery P1 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการ "Sou·ve·nir"
ทศพร สุธรรม Rabin Huissen
และ Robert Stroomberg

2 - 26 พฤษภาคม 2562
ห้อง People’s Gallery P2-P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม

Art Network

 

กิจกรรมเทศกาลดนตรีชาวร็อค ROCK & POP FEST
บริษัท เอ็นดูโพรเกรส จำกัด ร่วมกับ สถาบัน Trinity College London

5 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 18.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

รอบกองไฟล์ : Thesis Exhibition 2019
สาขานฤมิตศิลป์ ชั้นปีที่ 4
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21 - 25 พฤษภาคม 2562
โถง ชั้น L

ข้อมูลเพิ่มเติม

Education & Activites

 

กิจกรรม BACC Kid's Calendar:
ตอน "รื่นเริง เถลิงศก"

11 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

Workshop for Teachers

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
และสาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1 - 2 มิถุนายน 2562
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติม

bacc shop

New Items In May 2019

· Loqi Shopping Bags / 490 ฿
กระเป๋าผ้า LOQI Museum Collection พิมพ์ลายพิเศษ รูปผลงานศิลปินระดับโลก เคลือบสารกันน้ำ พับเก็บและพกพาได้ง่าย

· Zip Pockets (set of 3 bags) / 690 ฿
กระเป๋าซิป ลาย MICHELANGELO BOTTICELLI และ DA VINCI

· Poster BKK / 1,240 ฿
มาสร้างสรรค์กรุงเทพในจินตนาการด้วยโปสเตอร์ระบายสีแผ่นยักษ์จากแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศส ผลิตบนกระดาษรีไซเคิล ขนาด 180×100 ซม.

ArtHUB@bacc

 

ตาวิเศษ
ชั้น 4

ศูนย์การเรียนรู้ที่ออกแบบตกแต่งเพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ ส่งเสริมบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผ่านเกมสนุกๆ และกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของ (DIY) จากเศษวัสดุต่างๆ เหมาะกับเด็กๆ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ในการสร้างจิตสาธารณะและได้ร่วมทำงานจิตอาสา

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

Bangkok Concept Store
ชั้น 4

จัดจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมของชุมชนในประเทศไทย งานออกแบบ งานศิลปะ งานภาพถ่าย สินค้าประเภท Lifestyle ที่เน้นความเป็นกรุงเทพฯ รวมถึงสินค้าพื้นเมืองของต่างประเทศ เหมาะสำหรับนักเดินทางและผู้รักการท่องเที่ยว 

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

เวลาเปิดบริการ: วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00 น. - 21.00 น.
www.bacc.or.th

COPYRIGHT © BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE