Thai Version / Eng Version
 
Planets
ig fb

Highlight Exhibition

นิทรรศการผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ศิลปะแนวมีเดีย อาทิ วีดีโอแบบจอเดียว วีดีโอแบบติดตั้งจัดวาง หรืองานแนวศิลปะจัดวาง ภายใต้แนวคิดที่ว่า สื่อเป็นหัวใจของเทคโนโลยี และมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุุษย์ตลอดเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม

Main Exhibition

นิทรรศการ EARLY YEARS PROJECT #4: PRAXIS MAKES PERFECT
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันนี้ - 28 กรกฎาคม 2562 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ปีนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับกระบวนการปฏิบัติ (Praxis) ที่จะนำไปสู่การพูดคุย ถกเถียง จนเกิดเป็นกระบวนการสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะมาเป็นสื่อกลางสร้างปฎิสัมพันธ์กับผู้คนอีกด้วย โดยมีศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและจัดแสดงผลงาน 8 ศิลปิน 8 ผลงาน

"คุณมีวิธีจัดการกับความทรงจำอย่างไร..."

นัทธมน เปรมสำราญ เจ้าของผลงาน "PART" นำเสนอฉากจำลองของบ้านที่อบอวลไปด้วยความทรงจำ เพื่อค้นหาว่าคนเราจะจัดการกับสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจอย่างไร เมื่อตัวตนและความทรงจำที่มีถูกฉกฉวยไป พร้อมกับบุคคลที่รักและผูกพัน

"การเกิดขึ้นใหม่ของสิ่ง ๆ หนึ่ง ย่อมแลกมาด้วยการหายไปของอีกสี่งหนึ่งเสมอ..."

กรธนัท พิพัฒน์ เจ้าของผลงาน Capital Memorial เลือกถ่ายทอดสัจธรรมข้อนี้ ผ่านภาพถ่ายโครงสร้างพื้นฐานในกรุงเทพฯ เพื่อบันทึกช่วงเวลาแห่งการผลัดเปลี่ยนและแสวงหาความหมายที่ซ่อนอยู่

"เศษซากของความทรงจำเหล่านี้มาจัดแสดงได้....ก็เพราะว่ามันตายแล้ว"

ทิวไพร บัวลอย เจ้าของผลงาน "I will always think of you fondly" นำซากของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเสมือน "ศพของความทรงจำ" มาจัดแสดงเพื่อบ่งบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่อยู่ได้คงทนถาวร แม้แต่ความทรงจำ

"มาตัดผมรึเปล่าครับ...?"

วรวุฒิ ช้างทอง เจ้าของผลงาน "Day Barber Shop" เนรมิตพื้นที่จัดแสดงให้เป็นร้านตัดผม เพื่อสะท้อนความคลุมเครือระหว่างการสร้างอาชีพและการสร้างงานศิลปะ เพราะสำหรับเขาอาชีพช่างตัดผม ก็คือ การสร้างงานประติมากรรมอย่างหนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันนี้ - 11 สิงหาคม 2562 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่งผลงานภาพพิมพ์ และวาดเส้นเข้าร่วมประกวด จำนวน 1,081 คน จาก 54 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งสิ้น 2,488 ผลงาน แบ่งเป็นภาพพิมพ์ 1,470 ผลงาน และวาดเส้น 1,018 ผลงาน คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ศิลปินชั้นเยี่ยม และศิลปินแห่งชาติ Marta Lech ศิลปินชาวจีน คว้ารางวัล Grand Prize ประเภทภาพพิมพ์ และศิลปินไทย ธนชัย พรหมรัตน์ คว้ารางวัลประเภทวาดเส้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

Upcoming Exhibition

 

ความงามนิรนาม
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ Agency for Cultural Affairs, Government of Japan
International Exchange Program Executive Committee for Disabled
People’s Culture and Arts ประเทศญี่ปุ่น
มูลนิธิเดอะเรนโบว์รูม ประเทศไทย

19 กรกฎาคม - 3 พฤศจิกายน 2562
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ข้อมูลเพิ่มเติม

People's Gallery

 

นิทรรศการ “เสียงกระซิบจากบรรพบุรุษ”
ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล

วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562
ห้อง People’s Gallery P1-P2 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการ “ภาพสั้น”
นรากร สิทธิเทศ

วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562
ห้อง People's Gallery P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม

Arts Network

 

กิจกรรมเสวนาสนุกกับพฤกษศิลป์
(Have Fun with Botanical Art)

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการ โครงการ "SUMEB #season1"
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1 - 2 มิถุนายน 2562
โถง ชั้น L

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 1971 (หนึ่งก้าวเจ็ดสิบเอ็ด) ครั้งที่ 2
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

4 - 9 มิถุนายน 2562
โถง ชั้น L - 1
ผนังโค้ง ชั้น 3 - 5
และสตูดิโอ ชั้น 4

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

งานวัดน้อย ๆ ลอยฟ้า
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สโมสรธรรมทาน
และกิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ

8 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 20.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

SoA+D Interior Architecture Thesis Show 2019
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11 - 23 มิถุนายน 2562
สตูดิโอ ชั้น 4

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

'ดีด' MET Student Exhibition
โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

18 - 23 มิถุนายน 2562
โถง ชั้น 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

Education & Activites

 

กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน:
Kid's Calendar 2019
ตอน "ลิง-โลด ไทย-ไต้หวัน"

8 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

bacc shop

EVERYTHING IS HANDMADE
พบกับแบรนด์สินค้าแฮนด์เมดของไทย

· Woodview
กระเป๋าสะพายดีไซน์สวยทำจากไม้สนและหนัง PU กันน้ำ หลากหลายแบบให้คุณได้เลือกสรร

· KASPLOY
สินค้าทำมือจากเชียงใหม่ wild cat lamp โคมไฟสุดเท่ เพ้นท์ด้วยมือทุกชิ้น ในแบบไม่ซ้ำใคร ขนาด 23 x 21 x 10 cm.

ArtHUB@bacc

 

BACC Co-Cycling Space
ชั้น 1

พื้นที่สำหรับนักปั่น จัดจำหน่ายจักรยาน อะไหล่จักรยาน อุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับจักรยาน บริการซ่อมรถจักรยานรวมถึงบริการเครื่องดื่มสำหรับนักปั่นจักรยาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

สวน ชั้น 1 "It's Going Green"
ชั้น 1

ร้านที่มีไลฟ์สไตล์แบบรักโลก และรักสุขภาพ จำหน่ายผักผลไม้ออร์แกนิก เสื้อผ้า งานคราฟต์ ของที่ระลึก และของอุปโภคบริโภคต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

เวลาเปิดบริการ: วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00 น. - 21.00 น.
www.bacc.or.th

COPYRIGHT © BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE