View this email in your browser
Thai Version / Eng Version
 
Planets
ig fb

Highlight Exhibition

ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันนี้ - 3 พฤศจิกายน 2562 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

'ศิลปะบำบัด' ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศิลปะแห่ง 'กระบวนการ' หล่อหลอมและชุบชีวิตให้ผู้คนที่ขาดสมดุล หรือผู้คนที่ป่วยทั้งทางกายและทางใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลงานของศิลปินและนักศิลปะบำบัดจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับประสบการณ์ทางศิลปะและการบำบัด โดยมุ่งเน้นให้เข้าใจว่าทัศนธาตุของโลกศิลปะ มวลธาตุแห่งมนุษย์ และธาตุการบำบัด สร้างเหตุและปัจจัยต่อกระบวนการทำศิลปะบำบัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

Main Exhibition

ความงามนิรนาม
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ Agency for Cultural Affairs, Government of Japan
International Exchange Program Executive Committee for
Disabled People’s Culture and Arts ประเทศญี่ปุ่น
มูลนิธิเดอะเรนโบว์รูม ประเทศไทย

วันนี้ - 3 พฤศจิกายน 2562 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิทรรศการนำเสนอผลงานของนักสร้างสรรค์นอกกระแสชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 51 คน ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งงานจิตรกรรม งานเซรามิก งานสามมิติ หรือภาพถ่าย เช่น ผลงานของ คุณเสมอ พีระชัย ผู้ที่มักฝากผลงานวาดแผนผัง สัญลักษณ์ และเลขรหัสปริศนาตามเสาไฟ และตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานครได้นำมาสร้างเป็นศิลปะสื่อวีดิทัศน์ โดย จักรวาล นิลธำรง ผลงานศิลปะแต่งแต้มจุดสีลงบนแผ่น Bubble Wrap โดย โนริโกะ ฮิกะชิโมโตะ ที่ใช้เวลาถึงหกปีเต็ม เติมสีลงไปทีละจุดตามความรู้สึกและการทำซ้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปฏิบัติการศิลปะไทยร่วมสมัยใน "รอยแยก"
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันนี้ - 24 พฤศจิกายน 2562 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการนำเสนอปรากฏการณ์ทางศิลปะของศิลปินไทยในช่วงปลายทศวรรษ 1980 - 2000 อันเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นรอยแยกบนโลกศิลปะไทย ภายใต้แรงสั่นสะเทือนจากสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ผ่านผลงานในนิทรรศการ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างบทสนทนาระหว่างโลกศิลปะไทยในอดีตและปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

การคัดเลือกผลงานศิลปะ จรัส Light: เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เปิดรับสมัคร: วันนี้ - 15 กันยายน 2562
ประกาศผล: 20 กันยายน 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

Gallery Tour

 

บริการนำชมนิทรรศการ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 - 9

* กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่นำชม บริเวณหน้าทางเข้านิทรรศการแต่ละชั้น
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร ที่ต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก กรุณาส่งจดหมายแจ้งความจำนงก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ มาที่ education@bacc.or.th

* ไม่มีค่าใช้จ่าย 

People's Gallery

 

นิทรรศการ "ร่องรอย วิถี ใต้"
ไซนับ หะยีเจ๊ะดอเลาะ และ พฤตินันทร์ ดำนิ่ม

5 - 29 กันยายน 2562
ห้อง People's Gallery P1-P2 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการ "คติธรรมในนิทานพื้นบ้านอีสาน"
สาคร วงศ์ราชสีห์

5 - 29 กันยายน 2562
ห้อง People's Gallery P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม

Arts Network

 

นิทรรศการศิลปะตู้พรรณไม้น้ำของประเทศไทย
Facebook Page: ไม้น้ำกับงานประกวด
สนับสนุนโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และ Japan Foundation Bangkok

3 - 15 กันยายน 2562
โถง ชั้น 1

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการ คิดถึง "ป๋า"
กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์"

5 - 22 กันยายน 2562
ผนังโค้ง ชั้น 3 - 4

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

รำลึก 29 ปี สืบ นาคะเสถียร
(จากป่าสู่เมือง 30 ปี ตำนานหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง)

มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร

6 - 8 กันยายน 2562
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

กิจกรรมคอนเสิร์ต A Cappella Night
วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยสยาม และ Sing Out Asia

13 กันยายน 2562
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการภาพวาดเพื่อการกุศล "ได้บุญ - ได้ภาพ" ครั้งที่ 2
สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

24 กันยายน - 6 ตุลาคม 2562
ผนังโค้ง ชั้น 3 - 5

ข้อมูลเพิ่มเติม

Performance

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 8
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ กลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดง

วันนี้ - 14 ธันวาคม 2562 / สตูดิโอ ชั้น 4

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

Sunny Side Up: เกือบสุข
ภัทรียา พัวพงศกร
(สนับสนุนโดย โครงการ Open Call เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 8)

12 - 15 และ 20 - 22 กันยายน 2562
เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป (วันอาทิตย์เวลา 15.00 น.)
สตูดิโอ ชั้น 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

Cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร ​​​​​​​CINEMA DIVERSE 2019: GLoW!
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กันยายน - ตุลาคม 2562 / ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ร่วมชมภาพยนตร์ 4 เรื่องที่คัดสรรโดยบุคคลที่มีมุมมองอันน่าสนใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ พร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้คัดสรรทั้ง 4 ท่านภายหลังการฉาย ก่อนชมนิทรรศการ "สนทนาสัปตสนธิ" ในเดือนพฤศจิกายน

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันจัดกิจกรรม
ค่าสนับสนุนกิจกรรม ท่านละ 100 บาท (พร้อมรับสูจิบัตรฟรี)
* มีคำแปลภาษาไทย
* ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.00 น.
* การพูดคุยหลังฉายภาพยนตร์ดำเนินรายการเป็นภาษาไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Education & Activites

โครงการพาน้องท่องหอศิลป์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันนี้ - 27 กันยายน 2562 / หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

'โครงการพาน้องท่องหอศิลป์' สานต่อเป็นปีที่ 4 พาเด็ก ๆ และคุณครูมาทำความคุ้นเคยกับหอศิลปกรุงเทพฯ ทำความรู้จักงานศิลปะ 'ของจริง' โดยให้ bacc เป็นเหมือนห้องเรียนห้องหนึ่ง ปีนี้กิจกรรมออกแบบร่วมกับนิทรรศการ "ความงามนิรนาม" ภายใต้หัวข้อ "รู้จักตนเอง-รู้จักผู้อื่น-และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข" เพื่อสร้างความเข้าใจ และการยอมรับความแตกต่าง การยอมรับความเห็นของผู้อื่น นำไปสู่การยอมรับกัน เพื่อลดปัญหาการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน

Bacc shop

 

a day ฉบับ bacc

นิตยสารฉบับที่จะพาทุกคนก้าวเข้าไปในหอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อชมนิทรรศการบนหน้ากระดาษว่าด้วยเรื่องราวของพื้นที่แห่งนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในช่วงเวลา 11 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เรื่องราวของผู้อยู่เบื้องหลังจนถึงศิลปินเบื้องหน้า แง่มุมศิลปะจนถึงวัฒนธรรม ความรัก ความผูกพันที่ผู้คนมีต่อ bacc

จำหน่ายที่ bacc shop ชั้น 5 (มีจำนวนจำกัด)

artHUB@bacc

 

Hibiki Music Studio : Music Library
ชั้น 2

เพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยดนตรีที่มีคุณภาพกับ Hibiki studio อบรมความรู้ด้านดนตรี และจำหน่ายเครื่องดนตรีทั้งแนว Classic Pop และ Jazz เช่น เปียโน ไวโอลิน และกีต้าร์

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อายสมิธ
ชั้น 3

ร้านแว่นตาแฮนด์เมด สไตล์วินเทจคุณภาพดีที่สุด สร้างความแตกต่างด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว บรรจงคัดสรรเพื่อลูกค้า เฉพาะแบรนด์คุณภาพดีที่สุด และไม่ซ้ำใคร

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

เวลาเปิดบริการ: วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00 น. - 21.00 น.
www.bacc.or.th

COPYRIGHT © BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE