View this email in your browser
Thai Version / Eng Version
 
Planets
ig fb

Highlight Exhibition

สนทนาสัปตสนธิ ๒
ไตร่ถาม: ความหลากหลายในอุษาคเนย์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ มูลนิธิซันไพรด์

23 พฤศจิกายน 2562 - 1 มีนาคม 2563 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 - 8

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยระดับภูมิภาคเอเชีย ที่จะนำเสนอผลงานศิลปะที่สะท้อนเนื้อหาความหลากหลายทางเพศและมุมมองเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนในสังคม LGBTQ จากกว่า 50 ศิลปิน ประกอบด้วยศิลปินไทย ศิลปินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศิลปินระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาและศิลปะการแสดงสด ที่จะนำเสนอเนื้อหาให้แก่ผู้ชมได้ในวงกว้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Main Exhibition

ปฏิบัติการศิลปะไทยร่วมสมัยใน "รอยแยก"
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันนี้ - 24 พฤศจิกายน 2562 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการที่รวมผลงานศิลปินร่วมสมัย ‘รุ่นบุกเบิก’ ของไทยไว้ถึง 13 ท่าน ซึ่งจะพาผู้้ชมย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ถึงทศวรรษ 2000 เพื่อสัมผัสถึงรอยแยกสำคัญทางศิลปะ และนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง และเป็นจุดเริ่มต้นการเข้าสู่ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ด้วยเนื้อหาและเทคนิคการใช้สื่อศิลปะที่่มีรูปแบบต่างไปจากขนบเดิม ผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นจึงเป็นตัวแทนของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่แห่งยุคสมัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Upcoming Exhibition

เปิดรับผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ Early Years Project ครั้งที่ 5
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโครงการ โดย บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

วันนี้ - 29 พฤศจิกายน 2562

Early Years Project คือ โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ หรือ ศิลปินที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นองการทำงาน ให้สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานรวมถึงศักยภาพของตนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

โดยจะเปิดรับผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงาน 8 ศิลปิน เพื่อเข้าร่วมโครงการในปี 2563 ศิลปินเจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นที่ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปกรุงเทพฯ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของโครงการตลอดช่วงเวลาดังกล่าว และเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากการนำเสนอผลงานและโครงการของศิลปิน เพื่อรับทุนสนับสนุนการเดินทางและทุนในการเป็นศิลปินพำนัก

ข้อมูลเพิ่มเติม

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

10 ธันวาคม 2562 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณา-โปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในช่วงปี 2561 - 2562 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

โครงการจรัส: แสงสร้างสรรค์ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

19 ธันวาคม 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2563
ลานด้านหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ

ศิลปะเพื่อทางเลือกใหม่ของพลังงานไฟฟ้า โครงการที่จะจัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกผ่านงานศิลปะและสื่อการเรียนรู้ วิกฤตพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ดังนั้น การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานทดแทนที่จะเป็นทางเลือกด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

People's Gallery

 

นิทรรศการ "ความเชื่อ"
กิตติพล คำทวี
และ ญาณุศักดิ์ เนาว์แสง

1 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562
ห้อง People's Gallery P1-P2 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการ "Self on Virtual Space"
สวรรยา จันทรสมัย

31 ตุลาคม - 1 ธันวาคม 2562
ห้อง People's Gallery P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม

Arts Network

 

STUDENT CONCERT 2019
KPN Robinson Samutprakan

16 พฤศจิกายน 2562
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

KPN Park Village Rama 2 Concert
KPN Music Academy Park Village Rama 2

17 พฤศจิกายน 2562
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

Japan Akita Omoriyama Zoo Art Project
Akita University of Art

19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562
ผนังโค้ง ชั้น 4

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม
มูลนิธิเพื่อนศิลปะ

19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562
สตูดิโอ ชั้น 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

Performance

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 8
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ กลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดง

วันนี้ - 14 ธันวาคม 2562 / สตูดิโอ ชั้น 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

bacc shop

สินค้าแนะนำ ประจำเดือนพฤศจิกายนนี้

ขอแนะนำผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดผ่านเทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหมจากโจโจ โกเบ อาร์ท แกลเลอรี่ แกลเลอรี่ที่ผลิตและจัดแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพ์ตะแกรงไหม โดยศิลปินหน้าใหม่ และศิลปินที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ

artHUB@bacc

 

Goon Studio
ชั้น 4

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ศิลปะคุณภาพสูง และบริการการพิมพ์ภาพอิงค์เจทด้วยเครื่องสำหรับการพิมพ์แบบ Fine Art Printing พร้อมให้คำแนะนำโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
ชั้น 4

ห้องจัดแสดงประติมากรรมอันทรงคุณค่าในรูปแบบนิทรรศการหมุนเวียน โดยรวบรวมผลงานจากอดีตและปัจจุบันมาจัดแสดง รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชม

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

เวลาเปิดบริการ: วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00 น. - 21.00 น.
www.bacc.or.th

COPYRIGHT © BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE