View this email in your browser
Thai Version / Eng Version
 
Planets
ig fb

Highlight Exhibition

โครงการจรัส: แสงสร้างสรรค์
ดำเนินการโดย มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

วันนี้ - สิงหาคม 2563 / หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ศิลปะเพื่อทางเลือกใหม่ของพลังงานไฟฟ้า โครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกผ่านงานศิลปะและสื่อการเรียนรู้ เมื่อโลกเข้าสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล วิกฤตพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ดังนั้น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องพลังงานทดแทนที่จะเป็นทางเลือกด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

จรัสLab: ศูนย์เรียนรู้เรื่องพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

นำเสนอนิทรรศการหมุนเวียน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ พลังงานสะอาด ของขวัญจากโลก รวบรวมและนำเสนอข้อมูลพื้นฐานด้านพลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความเข้าใจให้เห็นถึงที่มาของพลังงาน ปัญหา และจุดเปลี่ยนก่อนการพัฒนาในอนาคต โดยสื่อสารผ่านภาษาทางศิลปะ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนา กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ และกิจกรรมนำชมนิทรรศการ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความสำคัญของพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

Main Exhibition

สนทนาสัปตสนธิ ๒
ไตร่ถาม: ความหลากหลายในอุษาคเนย์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ มูลนิธิซันไพรด์

วันนี้ - 1 มีนาคม 2563 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 - 8

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยระดับภูมิภาคเอเชีย นำเสนอผลงานศิลปะสะท้อนเนื้อหาความหลากหลายทางเพศและมุมมองเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนในสังคม LGBTQ จาก 58 ศิลปิน ประกอบด้วยศิลปินไทย ศิลปินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศิลปินระดับสากล แสดงให้เห็นบริบททางสังคมที่ยอมรับความหลากหลายทางเพศ และสะท้อนลักษณะพิเศษของภูมิภาคที่เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

10 ธันวาคม 2562 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงปี 2561 - 2562 มาจัดฉายให้ผู้ชมนิทรรศการได้ทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของถ่ายภาพนั้นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

People's Gallery

 

นิทรรศการ "พื้นที่ ค้นหา ทบทวน"
สิทธิศักดิ์ ทองดีนอก

4 - 28 ธันวาคม 2562
ห้อง People's Gallery P1-P2 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการ "ชีวิตแห่งนคร"
เอกภาพ วรชินา

4 - 28 ธันวาคม 2562
ห้อง People's Gallery P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม

Arts Network

 

"ชุมนุมจอมเวท"
นิทรรศการแสดงผลงานโครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10 - 15 ธันวาคม 2562
ผนังโค้ง ชั้น 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

Performance

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 8
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ กลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดง

วันนี้ - 14 ธันวาคม 2562 / สตูดิโอ ชั้น 4

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

streaming
Julian Weber บีฟลอร์เธียเตอร์ สถาบันเกอเธ่
และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

13 - 14 ธันวาคม 2562
เวลา 17.00 - 20.00 น. (การแสดงแบบต่อเนื่องระยะยาว)
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติม

Education & Activites

 

Kid’s Calendar 2019
กิจกรรมนิทานคุณหนู ตอน นิทานคามิชิไบ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น.
มุม Kid’s Corner ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L

ข้อมูลเพิ่มเติม

bacc shop

โปรโมชั่น เดือน ธันวาคม

ชุดสูจิบัตรรวมภาพความประทับใจจากนิทรรศการพระราชาในดวงใจ และ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า
ในราคา 999 บาท / จากราคาปกติ 1,189 บาท (พร้อมรับฟรีโปสเตอร์ดินน้ำป่าฟ้ามูลค่า 190 บาท)

* สินค้ามีจำนวนจำกัด เฉพาะเดือนธันวาคมนี้เท่านั้น

artHUB@bacc

 

IceDEA: Idea in Ice cream
ชั้น 4

ร้านไอศกรีมภายใต้คอนเซปต์ "ไอศกรีมมีไอเดีย" ที่ออกแบบไอศกรีมในรูปแบบต่างๆ ให้กับลูกค้า และเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วไปเห็นว่าการออกแบบนั้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ได้ไม่จำกัดประเภท รวมไปถึงการสร้างรอยยิ้ม และความสนุกให้กับผู้เข้าชมและชิมผลงานอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

เลอปลาแดก
ชั้น 4

ร้านอาหาร "อีสาน ฟาสต์ฟู้ด" ที่ผสมกลิ่นอายฝรั่งเศส แต่ยังคงคุณค่า "ความอร่อย" ในรูปแบบการปรุงแบบรสชาติดั้งเดิม อย่างใส่ใจในคุณภาพของอาหารทุกจาน รวมถึงสิ่งสำคัญที่สุดต่อสุขภาพ คือ อาหารทุกจานไม่ปรุงแต่ง "ผงชูรส"

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

เวลาเปิดบริการ: วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00 น. - 21.00 น.
www.bacc.or.th

COPYRIGHT © BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE