View this email in your browser
Thai Version / Eng Version
 
Planets
ig fb

Highlight Exhibition

EARLY YEARS PROJECT #5 by MILLCON: 20/20 ‘เปลี่ยน’
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโครงการ โดย บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
5 มีนาคม - 7 มิถุนายน 2563 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ปีนี้ศิลปินทั้ง 8 ท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ฯ สร้างสรรค์ผลงานภายใต้บริบทของสุนทรียศาสตร์ เวลา และสิ่งแวดล้อม โดยกรรมการจะคัดเลือกเพียง 2 ผลงานที่เหมาะสมจะได้รับทุนสนับสนุนการเดินทาง และทุนในการเป็นศิลปินพำนัก เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ การสร้างสรรค์ แนวความคิด และเตรียมความพร้อมสู่ระดับสากล

ข้อมูลเพิ่มเติม

Main Exhibition

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 "สยามเมืองยิ้ม"
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
24 มีนาคม - 24 พฤษภาคม 2563 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 หัวข้อ "สยามเมืองยิ้ม" แสดงถึงความสุขสงบร่มเย็นของประเทศไทย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร อุปนิสัยที่งดงาม และความโอบอ้อมอารีของคนไทย แฝงไว้ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของแผ่นดินทองที่บรรพบุรุษรักษาไว้ให้แก่ลูกหลาน อีกทั้งยังสามารถตีความได้ถึงความเป็นอยู่อันเรียบง่ายและอบอุ่น การดำเนินชีวิตด้วยแนวคิดด้านบวก และความสุขที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายด้วยรอยยิ้ม นำเสนอผลงานรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Special Exhibition

นิทรรศการลำดับที่ 2 ของ จรัสLab : ศูนย์การเรียนรู้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
Living Solar: Affordable and Clean Energy
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
ดำเนินการโดย มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

วันนี้ - 3 พฤษภาคม 2563 / ห้องจรัส Lab ชั้น 3

นิทรรศการที่รวบรวมข้อมูล ความเป็นมา นวัตกรรม และการนำโซล่าร์เซลล์มาใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งภายในนิทรรศการนอกจากจะมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริงแล้ว ยังเปิดโอกาสผู้ชมได้ทดลอง เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ศิลปะประดิษฐ์สำหรับเด็ก ผู้สูงวัย และกิจกรรมสำหรับครอบครัว เช่น กิจกรรมบ้านน้อยพลังงานแสงอาทิตย์, ครอบครัวพลังงานสะอาด, เมืองพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความยั่งยืนด้านพลังงานของสังคมร่วมกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Gallery Tour

 

บริการนำชมนิทรรศการ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 - 9

* กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่นำชม บริเวณหน้าทางเข้านิทรรศการแต่ละชั้น
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร ที่ต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก กรุณาส่งจดหมายแจ้งความจำนงก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ มาที่ education@bacc.or.th

* ไม่มีค่าใช้จ่าย

People's Gallery

 

สักอีสาน The Spirit of Tattoo
นิทรรศการภาพถ่าย
ชาญพิชิต พงศ์ทองสำราญ (โบ้)

5 - 29 มีนาคม 2563
ห้อง People's Gallery P1 - P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม

Arts Network

 

๘ มีนา วันสตรีสากล
ร้อยบุปผาบานสะพรั่ง:
เสวนา ดนตรี บทกวี เรื่องสั้น และศิลปะ

แม่น้ำ เรลลี่ ร่วมกับกลุ่มผู้หญิงเขียนบทกวี
และนกเสรีเพื่อสาธารณประโยชน์

8 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 19.00 น.
มุมสามเหลี่ยม ชั้น 1

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการ "เส้นสายลายเส้น" ครั้งที่ 2
นิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติ

10 - 29 มีนาคม 2563
ผนังโค้ง ชั้น 3 - 4

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

CREATE, INNOVATE & RECYCLE PAPER ART EXHIBITION
มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามมานุกูลกิจ

18 - 22 มีนาคม 2563
โถง ชั้น L

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

สมรม(ณ์)
นิสิตสาขาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

24 มีนาคม 2563 - 5 เมษายน 2563
สตูดิโอ ชั้น 4

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

minimoves blurborders X NewZero performance art eXhange
blurborders performance art eXchange

26 - 29 มีนาคม 2563
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

ข้อมูลเพิ่มเติม

Annoucement

 

Workshop for Teacher
STEAM EDUCATION พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับสมัคร: 1 - 31 มีนาคม 2563 ภายในเวลา 18.00 น.
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมจัดในวันที่ 30 เม.ย. - 1 พ.ค. 2563 และ วันที่ 7 - 8 พ.ค. 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

bacc shop

CARPENTER

'DUGONG' (ดู-ก็อง) แปลว่า 'พะยูน'

ผลิตภัณฑ์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก "น้องมาเรียม" ที่ต้องลาโลกไปเพราะขยะพลาสติกมากมายในท้องหลายกิโลกรัม การนำคำว่า 'พะยูน' มาใช้เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ตระหนัก และช่วยกัน ลด-ละ-เลิก ขยะพลาสติกสู่ท้องทะเล

บอกลาช้อนส้อมพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งกับชุดทานอาหารไม้ 7 ชิ้น ที่ใช้ซ้ำได้หลายต่อหลายครั้ง พร้อมบรรจุลงในกล่องไม้ทรงสามเหลี่ยมเรียบเท่สไตล์ carpenter

• ขนาดกล่องไม้: หน้าตัด 6 cm ยาว 21.5 cm กล่องสามเหลี่ยมมี 2 สีให้เลือก (Light สีอ่อน ไม้ยางพารา / Dark สีเข้ม ไม้จามจุรี (ฉำฉา)
• ชุดช้อนส้อมไม้ไผ่: ยาว 20 cm
ราคา 690 บาท

รายได้ 10% จากทุกชิ้นยังนำไปบริจาคให้กับ "มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล"

artHUB@bacc

 

ART CAFÉ by Brown Sugar
ชั้น 1

อีกหนึ่งทางเลือกของการนั่งทานอาหารอร่อย ๆ ในบรรยากาศสบาย ๆ พร้อมเมนูแนะนำ เช่น พิซซ่าสไตล์อิตาเลียน สปาเก็ตตี้หลากหลายรสชาติ และเมนูเครื่องดื่มอีกมากมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

CWArt
ชั้น 2

จำหน่ายอุปกรณ์งานศิลป์ งานสถาปัตย์ และงานฝีมือ ให้เลือกหลากหลาย อาทิเช่น สีน้ำ สีไม้ พู่กัน เฟรม โต๊ะเขียนแบบ เทมเพลท ไม้ที ดินปั้น ไม้ปั้นดิน ไม้แกะสลัก มีดงานฝีมือ ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

BkkGraff Shop
ชั้น 3

จำหน่ายสีสเปรย์นำเข้าสำหรับงานศิลปะโดยเฉพาะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้ในงานศิลปะประเภทสตรีท หรืองานสื่อผสม เช่น หัวพ่นสเปรย์ ปากกามาร์คเกอร์ หมึก รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น เสื้อยืด กระเป๋า หมวก นิตยสาร เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

มงเฌอ
ชั้น 4

ร้านจำหน่ายเครื่องประดับเพชรที่ออกแบบโดยใช้ วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่เกิดของลูกค้า มาวิเคราะห์ด้วยโหราศาสตร์จีน เพื่อกำหนดลายเส้นที่เหมาะกับความปรารถนาในแต่ละเรื่อง เช่น เรื่องงาน ครอบครัว ความรัก

ข้อมูลเพิ่มเติม

Annoucement

 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

เวลาเปิดบริการ: วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00 น. - 21.00 น.
www.bacc.or.th

COPYRIGHT © BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE