View this email in your browser
Thai Version / Eng Version
 
Planets
ig fb

Highlight Exhibition

นิทรรศการ ฟิล์มกระจก: เรื่องราวเหนือกาลเวลา
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
ภัณฑารักษ์: ท่านผู้หญิง สิริกิติยา เจนเซน

สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ร่วมจัดแสดงภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่สวยงามและเต็มไปด้วยเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าผ่านนิทรรศการในครั้งนี้ที่หอศิลปกรุงเทพฯ

นิทรรศการนำเสนอภาพถ่ายที่เน้นให้เห็นความเปลี่ยนแปลง เมื่อสยามค่อย ๆ เคลื่อนเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการประสมประสานทางวัฒนธรรม “ตะวันออกบรรจบตะวันตก” นำผู้ชมในปัจจุบันเดินทางย้อนเวลาไปในอดีต ไปสัมผัสกับเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 7 ผู้ชมจะค่อย ๆ รับรู้ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ที่ฉายอยู่ในภาพถ่ายอย่างช้า ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสงบเรียบง่ายของชีวิตประจำวัน ความรู้สึกฉงนสงสัยและความสนุกสนานเมื่อได้เห็นวัฒนธรรมและเรื่องราวจากมุมมองต่าง ๆ ที่แปลกใหม่

Main Exhibition

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 "สยามเมืองยิ้ม"
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันนี้ - 20 กันยายน 2563 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 หัวข้อ "สยามเมืองยิ้ม" แสดงถึงความสุขสงบร่มเย็นของประเทศไทย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร อุปนิสัยที่งดงามและความโอบอ้อมอารีของคนไทย ความเป็นอยู่อันเรียบง่ายและอบอุ่น การดำเนินชีวิตด้วยแนวคิดด้านบวกและความสุขที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายด้วยรอยยิ้ม นำเสนอผลงาน รูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ โดยปีนี้มีผลงานจัดแสดงในนิทรรศการ 55 ชิ้น เป็นผลงานที่ได้รับรางวัล 21 ชิ้น และผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในนิทรรศการ 34 ชิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

EARLY YEARS PROJECT #5 by MILLCON: 20/20 'เปลี่ยน'
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สนับสนุนโครงการ โดย บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
วันนี้ - 20 กันยายน 2563 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ปีนี้ศิลปินทั้ง 8 ท่านที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ สร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ "20/20 ‘เปลี่ยน’ สะท้อนการเคลื่อนไหวทางศิลปะ และสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์หวังกระตุ้นให้ผู้ชมร่วมแสวงหาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ นอกจากนิทรรศการยังมีกิจกรรมพิเศษกับศิลปินในโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Special Exhibition

นิทรรศการลำดับที่ 3 ของจรัสLab: ศูนย์การเรียนรู้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
Future of Clean Energy: อนาคตของพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

ดำเนินการโดย มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 (กกพ.)

2 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2563 / ห้องจรัส Lab ชั้น 3

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ในการใช้พลังงานสะอาดของโลกอนาคต โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบนิทรรศการที่ออกแบบและตกแต่งด้วยภาพวาดกราฟิตี้ สื่อสารถึงการรณรงค์การใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการทางศิลปะ และร่วมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Special Project

 

BACC Live for Life แสดงสดออนไลน์ เติมแรงใจให้คนศิลปะ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับมูลนิธิศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชน

ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2563
รับชมฟรีผ่านทาง Facebook page: Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นำเสนอการแสดงสดออนไลน์โดยเครือข่ายนักดนตรีและนักแสดง กับ BACC Live for Life แสดงสดออนไลน์ เติมแรงใจให้คนศิลปะ โครงการระดมทุนเพื่อสนับสนุนศิลปินซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid -19 พบกับกลุ่มคนดนตรีและศิลปะการแสดงสดหลากหลายแนว

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

BACC Art Space Sharing แบ่งปันพื้นที่เพื่อคนศิลปะ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

1 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2563

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับศิลปินและคนทำงานสร้างสรรค์แขนงต่าง ๆ ด้วยการสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมหอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อให้ศิลปินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เข้ามาใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม อาทิ การแสดง ละคร ดนตรี อบรม เสวนา ฯลฯ โดยไม่คิดค่าบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

Save For Later เซฟแสง เก็บพลังให้เราให้โลก
ส่วนหนึ่งของ โครงการ จรัส: แสงสร้างสรรค์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

17 - 19 กรกฎาคม 2563
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

การแสดงแบบ ‘ชมเดี่ยว’ ที่จะพาทุกคนเดินทางไปบนเส้นทางส่องสว่างเรื่องราวการใช้พลังงานที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่เราอาจมองข้ามเพื่อให้เห็นคุณค่าว่าเราทุกคนมี “พลัง” ที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงได้และนำไปสู่แนวคิดใหม่ในการใช้พลังงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

People's Gallery

 

นิทรรศการ "บ้าน"
มณีรัตน์ ธรรมนารักษ์ และ ภัณฑิรา ไชยแก้ว

2 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563
ห้อง People's Gallery P2-P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม

Activity

 

บริการนิทานสารพัดนึก
เล่านิทานโดย กลุ่มนิสิตฝึกงานจาก สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

20 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2563
มุม Kid’s Corner ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L

ข้อมูลเพิ่มเติม

bacc shop

Welcome back to BACC
มาเดินชมนิทรรศการภายในหอศิลป์ รับฟรี โปสการ์ด BACC 1 ใบ

กติกา กด follow IG เพจ BACC SHOP และถ่ายรูป check in พร้อมติด #bacc #welcomebacktobacc เพื่อรับโปสการ์ด BACC

artHUB@bacc

 

Gallery กาแฟดริป
ชั้น 1

ที่ที่บรรจบกันระหว่างการเดินทางกับกาแฟ ความหลากหลายของกาแฟจากแหล่งปลูกทั่วโลกและอุปกรณ์ชงกาแฟที่ลูกค้าซื้อกลับไปชงดื่มเองที่บ้านได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

Hibiki Music Studio
ชั้น 2

เพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยดนตรีที่มีคุณภาพกับ Hibiki studio อบรมความรู้ด้านดนตรี และจำหน่ายเครื่องดนตรีทั้งแนว Classic Pop และ Jazz เช่น เปียโน ไวโอลิน และกีต้าร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Upcoming Event

P.A.P. #9 :Performative Art Project #9: เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 9
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ กลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดง

13 สิงหาคม - 13 ธันวาคม 2563 / สตูดิโอ ชั้น 4

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

เวลาเปิดบริการ: วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00 น. - 19.00 น.
www.bacc.or.th

COPYRIGHT © BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE