View this email in your browser
Thai Version / Eng Version
 
Planets
ig fb

Highlight Events

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2020
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
22,​ 23, 29, 30 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 – 20.00 น. / ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2020 ภายใต้โครงการจรัส แสงสร้างสรรค์

ร่วมชมสารคดี 4 เรื่องที่พูดถึงบริบทด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ และร่วมเสวนากับวิทยากรผู้ขับเคลื่อนสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมจากหลากหลายอาชีพ โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2563 นี้ ณ หอศิลปกรุงเทพฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Main Exhibition

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 "สยามเมืองยิ้ม"
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันนี้ - 20 กันยายน 2563 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

นิทรรศการแสดงถึงความสุขสงบร่มเย็นของประเทศไทย ความเป็นอยู่อันเรียบง่ายและอบอุ่น การดำเนินชีวิตด้วยแนวคิดด้านบวก และความสุขที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายด้วยรอยยิ้ม นำเสนอผลงานรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ โดยปีนี้มีผลงานจัดแสดงในนิทรรศการ 55 ชิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

นิทรรศการ ฟิล์มกระจก: เรื่องราวเหนือกาลเวลา
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
วันนี้ - 20 กันยายน 2563 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
ภัณฑารักษ์: ท่านผู้หญิง สิริกิติยา เจนเซน

นิทรรศการนำเสนอภาพถ่าย จำนวน 102 ภาพ ที่เน้นให้เห็นความเปลี่ยนแปลง เมื่อสยามค่อย ๆ เคลื่อนเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการการประสมประสานทางวัฒนธรรม "ตะวันออกบรรจบตะวันตก" สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ บุคคล สถานที่ และเหตุการณ์สำคัญในอดีตในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7

ข้อมูลเพิ่มเติม

EARLY YEARS PROJECT #5 by MILLCON: 20/20 'เปลี่ยน'
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สนับสนุนโครงการ โดย บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
วันนี้ - 20 กันยายน 2563 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ปีนี้ศิลปินทั้ง 8 ท่านที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ สร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ "20/20 เปลี่ยน" สะท้อนการเคลื่อนไหวทางศิลปะ และสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์หวังกระตุ้นให้ผู้ชมร่วมแสวงหาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Education & Activites

 

Kid's Calendar 2020 ตอน สยามเมืองยิ้ม
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

8 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

หอศิลปกรุงเทพฯ ขอพาเด็ก ๆ ไปสนุกกับนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 9 "สยามเมืองยิ้ม" กิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นให้เด็ก ๆ ได้รู้จักกับทัศนธาตุในงานศิลปะ เรียนรู้เรื่องวัสดุและวิธีการทำงานของศิลปิน และถ่ายทอดความรู้สึกต่อสิ่งที่พบจากนิทรรศการออกมาเป็นผลงานศิลปะของตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Special Exhibition

นิทรรศการลำดับที่ 3 ของจรัสLab: ศูนย์การเรียนรู้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
Future of Clean Energy: อนาคตของพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

ดำเนินการโดย มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 (กกพ.)

วันนี้ - 30 กันยายน 2563 / ห้องจรัส Lab ชั้น 3

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ในการใช้พลังงานสะอาดของโลกอนาคต โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบนิทรรศการที่ออกแบบและตกแต่งด้วยภาพวาดกราฟิตี้ สื่อสารถึงการรณรงค์การใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการทางศิลปะ และร่วมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Special Project

 

BACC Art Space Sharing แบ่งปันพื้นที่เพื่อคนศิลปะ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันนี้ - 30 สิงหาคม 2563

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับศิลปินและคนทำงานสร้างสรรค์แขนงต่าง ๆ ด้วยการสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมหอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อให้ศิลปินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เข้ามาใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม อาทิ การแสดง ละคร ดนตรี อบรม เสวนา ฯลฯ โดยไม่คิดค่าบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

People's Gallery

 

มุสลิมะห์
นูรญาตี แคยิหวา

5 - 30 สิงหาคม 2563
ห้อง People's Gallery P1ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

ยามผีเสื้อขยับปีก
รุ้งพลอย ล้อไพฑูรย์

5 - 30 สิงหาคม 2563
ห้อง People's Gallery P2 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

Colorful
นิลยา บรรดาศักดิ์

5 - 30 สิงหาคม 2563
ห้อง People's Gallery P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม

Arts Network

 

ป่าไทยไม่ไร้เสือ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ประเทศไทย องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และแพนเทอรา (Panthera) ประเทศไทย

วันนี้ - 2 สิงหาคม 2563
ผนังโค้ง ชั้น 5

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

รูป/นาม/ธรรม
ศิลปิน: เทียนชัย นกงาม และ ไมตรี หอมทอง
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

4 - 16 สิงหาคม 2563
ผนังโค้ง ชั้น 3 - 5

หอศิลปกรุงเทพฯ นำเสนอนิทรรศการ รูป/นาม/ธรรม จัดแสดงผลงานสีสันสดใส ของเทียนชัย นกงาม และ ไมตรี หอมทอง สองศิลปิน "กลุ่มธรรม" ผลงานถึงแม้ดูแตกต่างกันมากเพราะเป็นรูปธรรมและนามธรรม แต่ทั้งสองมองถึงธรรมชาติบนโลกที่มีพลังหมุนเวียนและขับเคลื่อน กฎแห่งธรรมของสังคมมนุษย์ และความขัดแย้งแห่งชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

Performamnce

P.A.P. #9 :Performative Art Project #9: เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 9
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ กลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดง

13 สิงหาคม - 13 ธันวาคม 2563 / สตูดิโอ ชั้น 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

bacc shop

โปรโมชั่นเดือนสิงหาคมนี้
BACC BOOK ON SALE 20%

เมื่อซื้อหนังสือหรือสูจิบัตรของ BACC รับส่วนลด 20% ทุกเล่ม ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคมนี้

artHUB@bacc

 

Artisthouse
ชั้น 2

ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง ชาซีลอน อาหารปลอดสารพิษและสรรพศิลป์ค้าของบ้านศิลปินคลองบางหลวง ทั้งสมุดบันทึก ภาพวาด งานเซรามิค และของน่าสะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

Dress Me Up
ชั้น 3

ร้านอาหารที่คุณสามารถเลือกตกแต่งเองได้ มีทั้งอาหารทานเล่น และจานหลัก รวมถึงสินค้า handmade ที่สีสันหลากหลาย design ที่ unique ไม่เหมือนใคร

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

เวลาเปิดบริการ: วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00 น. - 19.00 น.
www.bacc.or.th

COPYRIGHT © BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE