View this email in your browser
Thai Version / Eng Version
 
Planets
ig fb

Highlight Exhibition

นิทรรศการ 12 ปี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

มกราคม 2563 เป็นต้นไป / ห้องนิทรรศการ ชั้น 3

นิทรรศการ "12 ปี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร" หรือ BACC 12 จัดขึ้นในวาระที่หอศิลปกรุงเทพฯ เปิดให้บริการประชาชนครบรอบ 12 ปี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นโอกาสมองสะท้อนถึงกิจกรรมที่ผ่านมาในหอศิลปกรุงเทพฯ รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในสถานะและวาระต่าง ๆ ของการดำเนินงานหอศิลปกรุงเทพฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมายให้บริหารงานอย่างเป็นอิสระจากกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติม

Main Exhibition

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020
มูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่
วันนี้ - 21 กุมภาพันธ์ 2564 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 - 8

Bangkok Art Biennale หรือ BAB 2020 ในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิดสุดท้าทาย "Escape Routes" หรือ "ศิลป์สร้าง ทางสุข" โดยรวมผลงานของศิลปินต่าง ๆ ทั่วโลกมาจัดแสดงตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้มีผลงานของศิลปินชั้นนำที่น่าสนใจ มาจัดแสดงที่หอศิลปกรุงเทพฯ มากถึง 39 ศิลปิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "ชีวิตยามอยู่บ้าน"
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
วันนี้ - 18 เมษายน 2564 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างปี 2562-2563 มาจัดแสดงให้ผู้ชมได้ทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของภาพถ่ายนั้น ๆ ในหัวข้อ "ชีวิตยามอยู่บ้าน: Life@Home" ภายในนิทรรศการจัดแสดงภาพถ่ายแขวนผนัง, ภาพเล็กจำลองบรรยากาศสวน และ Art wall รวมภาพถ่ายทั้งหมดกว่า 700 ภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

People's Gallery

 

นิทรรศการ "สร้าง-รูป"
อุทัย นพศิริ, สุชาติ สุขนา, สันติ สีดาราช และ สุกัญญา สอนบุญ

4 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
ห้อง People's Gallery P1 - P2 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการ "สอด ขัด จัก สาน"
ขวัญชนก วิริยศ

4 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
ห้อง People's Gallery P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม

Performance

 

โครงการสนับสนุนพื้นที่การแสดงสำหรับศิลปินสาขาศิลปะการแสดง โดยหอศิลปกรุงเทพฯ (PAP 2021)
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลารับสมัคร: วันนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

bacc shop

แนะนำสินค้าประจำเดือนกุมภาพันธ์
ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก "ถุงน้ำยาล้างไต"

Scrap shop เป็นร้านรักษ์โลกที่ช่วยรณรงค์การรักษ์สิ่งแวดล้อมเน้นการส่งเสริม และพัฒนาการนำวัสดุจากถุงน้ำยาล้างไตใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการออกแบบเพื่อลดพลาสติกเหลือใช้และยังสร้างรายได้เสริมให้ผู้ป่วยโรคไตอีกด้วย

artHUB@bacc

 

Happening Shop
ชั้น 3

รวบรวมของดีมีสไตล์ไว้ให้เลือกสรร ผลงานจากศิลปินและนักออกแบบรุ่นใหม่ ซีดี แผ่นเสียงเพลงหายาก น่าสะสม รวมถึงของใช้ตกแต่งเก๋ ๆ รวมทั้งยังเป็นจุดพบปะทักทายระหว่างนักเขียน นักอ่าน และศิลปินที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ในแง่มุมศิลปะภายในร้าน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

BkkGraff Shop
ชั้น 3

จำหน่ายสีสเปรย์นำเข้าสำหรับงานศิลปะโดยเฉพาะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้ในงานศิลปะประเภทสตรีท หรืองานสื่อผสม เช่น หัวพ่นสเปรย์ ปากกามาร์คเกอร์ หมึก รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น เสื้อยืด กระเป๋า หมวก นิตยสาร เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

เวลาเปิดบริการ: วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00 น. - 19.00 น.
www.bacc.or.th

COPYRIGHT © BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE