View this email in your browser
Thai Version / Eng Version
 
Planets
ig fb

Announcement

ประกาศ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครปิดให้บริการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ถึงวันพุธที่ 14 เมษายน 2564 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

Highlight Exhibition

นิทรรศการ ดำรง วงศ์อุปราช : ทัศนศิลป์แห่งชีวิต
มอนวิค และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
20 เมษายน - 25 กรกฎาคม 2564 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิทรรศการครั้งนี้จัดแสดงผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2542 ศิลปินผู้มีความสามารถอันรอบด้าน และเป็นผู้มีบทบาทขับเคลื่อนวงการศิลปะของประเทศไทย ทั้งในฐานะศิลปิน อาจารย์ นักเขียน นักวิชาการด้านศิลปะ ภัณฑารักษ์ ผู้บริหารจัดการหอศิลป์ และนักอนุรักษ์ศิลปะ ภายในนิทรรศการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ จำนวน 70 ชิ้น ตัวอย่างบทความทางวิชาการ และวิดีโอสัมภาษณ์บุคคลใกล้ชิดกับอาจารย์ดำรง ในบทบาทและช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Main Exhibition

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "ชีวิตยามอยู่บ้าน"
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
วันนี้ - 18 เมษายน 2564 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างปี 2562-2563 มาจัดแสดงให้ผู้ชมได้ทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของภาพถ่ายนั้น ๆ ในหัวข้อ "ชีวิตยามอยู่บ้าน: Life@Home" ภายในนิทรรศการจัดแสดงภาพถ่ายแขวนผนัง, ภาพเล็กจำลองบรรยากาศสวน และ Art wall รวมภาพถ่ายทั้งหมดกว่า 700 ภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Upcoming Exhibition

 

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ในฝัน"
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

4 พฤษภาคม - 22 สิงหาคม 2564
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 หัวข้อ “ในฝัน” แสดงแนวความคิดเกี่ยวกับจินตนาการ และความใฝ่ฝันอันดีงามทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ศีลธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละพื้นถิ่น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานตีความ "ความฝัน" ทั้งในแง่มุมที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม

Special Project

โครงการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปี 2564
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ เครือข่ายศิลปิน

"Art in Postcards" โปสการ์ดพิมพ์ลายผลงานของ 12 ศิลปินรุ่นใหม่ จะเปิดให้จองคู่ถัดไปในเดือนเมษายน
1 เมษายน เปิดจองโปสการ์ดผลงาน "Rainy Garden" โดย Give.me.museums หรือ คนธรัตน์ เตชะไตรศร และโปสการ์ดผลงาน "ทองแดง" โดย รักกิจ สถาพรวจนา
16 เมษายน เปิดจองโปสการ์ดผลงาน "Siamese Lady meets David" โดย นักรบ มูลมานัส และโปสการ์ดผลงาน "Festive Dandelion" โดย Inflowerlesson
ทุกการบริจาคเงินจำนวน 50 บาท เลือกรับโปสการ์ดฝีมือศิลปินที่คุณชื่นชอบ 1 ใบ

"Art in Postcards Master Series"
โปสการ์ดชุดพิเศษพิมพ์ลายภาพผลงานโดย 4 ศิลปินชั้นครูของเมืองไทย
โดย พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก, อินสนธิ์ วงศ์สาม, ประเทือง เอมเจริญ และปัญญา วิจินธนสาร
 ทุกการบริจาคเงินจำนวน 300 บาท เชิญรับโปสการ์ด 1 ชุด (4 ใบ) ร่วมสะสมโปสการ์ดชุดพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เลือกรับโปสการ์ดได้ที่ชั้น 3 และ bacc shop ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ และสามารถติดต่อออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage: Bacc shopสามารถจัดส่งโปสการ์ดทั่วประเทศไทย

**โปสการ์ดมีจำนวนจำกัด**

ข้อมูลเพิ่มเติม

Special Exhibition

นิทรรศการ 12 ปี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

มกราคม 2563 เป็นต้นไป / ห้องนิทรรศการ ชั้น 3

นิทรรศการ "12 ปี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร" หรือ BACC 12 จัดขึ้นในวาระที่หอศิลปกรุงเทพฯ เปิดให้บริการประชาชนครบรอบ 12 ปี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นโอกาสมองสะท้อนถึงกิจกรรมที่ผ่านมาในหอศิลปกรุงเทพฯ รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในสถานะและวาระต่าง ๆ ของการดำเนินงานหอศิลปกรุงเทพฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมายให้บริหารงานอย่างเป็นอิสระจากกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติม

Special Activities

The Room of Impulse
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ Bangkok Illustration Fair 2021
วันนี้ - 18 เมษายน 2564 / สตูดิโอ ชั้น 4

Bangkok Illustration Fair หรือ BKKIF จัดขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะเป็นผู้เชื่อมโยงให้นักวาดภาพประกอบนานาชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดผลงานของตัวเอง ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ในฐานะ "Reviewer" ได้ร่วมจัดนิทรรศการ The Room of Impulse เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินได้ทำงานของตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

People's Gallery

 

นิทรรศการ "บันทึกความงาม"
รวีพล ประดิษฐ์

1 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564
ห้อง People's Gallery P1 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการ "ยามพลบ"
ชัยรัตน์ มงคลนัฏ

1 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564
ห้อง People's Gallery P2 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการ "คุรุสติ"
ชวลิต อุ๋ยจ๋าย

1 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564
ห้อง People's Gallery P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม

Arts Network

 

Did Do Done – Thesis Exhibition 2021
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันนี้ - 4 เมษายน 2564
โถงชั้น L

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

The Art of Escape
บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

วันนี้ - 4 เมษายน 2564
ผนังโค้ง ชั้น 5

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการภาพกับเพลง ชุด บทเพลงป่า : The Forest
เป้ สีน้ำ และศิลปินรับเชิญ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ และเมธา เมธี

วันนี้ - 4 เมษายน 2564
ผนังโค้ง ชั้น 3

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

Language of The Soul (ภาษาแห่งจิตวิญญาณ) ครั้งที่ 1
มูลนิธิเดอะ เรนโบว์ รูม ร่วมกับ อาร์ต คอนเนคชั่น
โดยการสนับสนุนของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันนี้ - 24 พฤษภาคม 2564
ผนังโค้ง ชั้น 4 และ โถง ชั้น 1

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

งานหนังสือเล็ก ๆ ครั้งที่ 3
happening, เป็ดเต่าควาย, Fullstop Book และสำนักพิมพ์ 113

วันนี้ - 11 เมษายน 2564
โถง ชั้น 1

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

I’m Fine (ART)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง

16 - 18 เมษายน 2564
ผนังโค้ง ชั้น 3 - 5 และ โถง ชั้น L

ข้อมูลเพิ่มเติม

bacc shop

Thailand Songkran Festival Promotion
สาดความสุขแบบไทย ๆ

เมื่อซื้อสินค้าจากแบรนด์สินค้าไทย PAKAMIAN และ I'm Thai ครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดทันที 10 %

artHUB@bacc

 

ฌานตา
ชั้น 3

จำหน่ายเครื่องเงินระดับงานฝีมือ โดยลูกค้าสามารถสร้างชิ้นเครื่องประดับเงินที่มีเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวของตนได้ งานทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมด และทำจากเงินที่มีค่าความบริสุทธิ์ 99.9%

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

PARADAi Crafted Chocolate & Cafe
ชั้น 3

ร้านผลิตช็อคโกแลตทำมือโดยใช้เมล็ดโกโก้ที่ดีที่สุดจากประเทศไทยและที่นำเข้าจากทั่วโลก นอกจากผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตแล้ว ยังให้บริการเมนูกาแฟและชาสุดพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

เวลาเปิดบริการ: วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00 น. - 19.00 น.
www.bacc.or.th

COPYRIGHT © BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE