Thai Version / Eng Version
invitation

bacc international exhibition

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน:
ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยอกยาการ์ตา)

พิธีเปิดนิทรรศการ

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 19.00 น. ณ ยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

bacc international exhibition

มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยอกยาการ์ตา)
เปิดงานที่ Cemeti Art House และ Ruang MES 56: 20 สิงหาคม 2559, เวลา 19.00 น.

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับ Cemeti Art HouseKedai Kebun Forumและ Ruang MES 56 นำเสนอนิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท
และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยอกยาการ์ตา) โครงการสัญจรระดับนานาชาติ ซึ่งได้จัดแสดงครั้งแรก ณ หอศิลป-
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคมพ.ศ.2556ที่ผ่านมาโดยมีแนวคิดสร้างความเชื่อมโยงในด้านอุดมการณ์ทางสังคมและภาษาในการ
แสดงออกด้านการสร้างสรรค์ศิลปะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรูปแบบต่างๆ แสดงทัศนะของศิลปินที่กำลังวิพากษ์สังคม ซึ่งบ่อยครั้งจะแสดงออก
ผ่านเรื่องเล่าทางการเมือง และในปีพ.ศ.2559 นี้ศิลปิน ภัณฑารักษ์ และศิลปินเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้ที่เล่นเรื่องวัฒนธรรมของอินโดนีเซียได้ร่วมกันสร้างสรรค์ ขยายขอบเขต และต่อเติมประเด็นเนื้อหาบนพื้นที่แห่งใหม่ สำเร็จมาเป็น นิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ยอกยาการ์ตา) (Jogja Re-Focus CCC)โดยนำเสนอการอภิปรายถกเถียงด้วยภาษาแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะของภูมิภาคแห่งนี้
จากมุมมองของยอกยาการ์ตา ผ่านกิจกรรมและโครงการความร่วมมือต่างๆ รวมถึงจัดแสดงผลงานของศิลปินร่วมสมัยจาก 6 ประเทศซึ่งส่วนหนึ่ง
คัดสรรมาจากนิทรรศการต้นฉบับที่กรุงเทพฯ ร่วมกับผลงานศิลปะชิ้นใหม่ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน อันได้แก่ศิลปะจัดวาง ศิลปะภาพถ่าย
วิดีโอ ภาพลายเส้น รวมถึงสื่อประเภทอื่นๆ อีกด้วย

ภัณฑารักษ์รับเชิญ:
อิโอลา เลนซี (สิงคโปร์) อากุง ฮูจานิกาเจนนง (อินโดนีเซีย) วิภาช ภูริชานนท์ (ไทย)

ศิลปิน:
อัลวิน รีอามิลโล (ฟิลิปปินส์) อามันดา เฮง (สิงคโปร์) อาราย์มาอิอานี (อินโดนีเซีย) อัง โค (พม่า) อัง เหมียนท์ (พม่า) บุ๋ย ค๊อง ข่าน (เวียดนาม)
ชลูด นิ่มเสมอ (ไทย) เอโค นูโกรโฮ และ ดัคลิงค์ ทัมบูยฮ์ (อินโดนีเซีย) เอฟเอ็กซ์ ฮาร์โซโน (อินโดนีเซีย) โกลดี โพบลาดอร์ (ฟิลิปปินส์) ลี เวน
(สิงคโปร์) มานิต ศรีวานิชภูมิ (ไทย) เมส 56 (อินโดนีเซีย) ไมเคิล เชาวนาศัย (ไทย) โมล์ แซทท์ (พม่า) โมเอลโยโน (อินโดนีเซีย) แน็ง เลย์
(พม่า) ปพนศักดิ์ ละออ (ไทย) โปโปค ไตร-วายุทธ์ (อินโดนีเซีย) ประพัทธ์ จิวะรังสรรค์ (ไทย) รอสลิแชม อิสมาอิลล์ (มาเลเซีย) สุธี คุณาวิชยานนท์
(ไทย) ทาลิง ปาดี (อินโดนีเซีย) เท เวย ลิง (สิงคโปร์) ตาว เหงียน ฟาน (เวียดนาม) ตินติน วูเลีย (อินโดนีเซีย) ทิสนา ซานจายา (อินโดนีเซีย)
ตุง มัย (เวียดนาม) วรรณดี รัตนา (กัมพูชา) วสันต์ สิทธิเขตต์ (ไทย) และ วู ด่าน ตาน (เวียดนาม)เมลล่า จาสมา (อินโดนีเซีย), เรสตู รัตนา
นิงทายาส (อินโดนีเซีย), Vertical Submarine (สิงคโปร์)

ผู้เข้าร่วมอภิปราย:
Jim Supangkat; FX Harsono; Wulan Dirgantoro; Amanda Rath; Arahmaiani; Amanda Heng; Lee Wen; Valentine Willie;
Hendro Wiyanto; วสันต์ สิทธิเขตต์; Justin Loke (Vertical Submarine); Iola Lenzi; Paul Khoo; Agung Kurniawan; Agung
Hujatnikajennong; วิภาช ภูริชานนท์; Thomas Berghuis; Farah Wardani; Natalia Kraevskaia; Tay Wei Leng; MES 56;
Jeffrey Say; ไมเคิล เชาวนาศัย; Popok Tri Wahyudi; มานิต ศรีวานิชภูมิ; Mella Jaarsma; Alia Swastika, เรสตู รัตนา นิงทายาส

จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ Cemeti Art HouseKedai Kebun Forum และ Ruang MES 56
สนับสนุนโดย Langgeng Art Foundation และ National Arts Council สิงคโปร์
จัดแสดงที่ Cemeti Art House และ Ruang MES 56 : 21 สิงหาคม - 21 กันยายน 2559
กิจกรรมอภิปรายที่ Kedai Kebun Forum : 21 - 22 สิงหาคม 2559

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630 ต่อ 533 Email: exhibition@bacc.or.th
www.bacc.or.th l baccpage

Cemeti Art House ยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โทรศัพท์/แฟกซ์ 02 274 371015
Email: cemeti@cemetiarthouse.or.id l www.cemetiarthouse.com

Ruang MES 56 ยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โทร. 02 818 26 0134
Email: mes56post@gmail.com l www.mes56.com l mes56

www.facebook.com/CCCexhibition
www.instagram.com/CCCexhibition

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร