Thai Version / Eng Version
invitation

bacc exhibition

ลงทะเบียน

พิธีเปิด

พฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 17:30 น 

พฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 18:30 น 

ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์
จัดแสดงระหว่าง 4 เมษายน - 29 มิถุนายน 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการ ‘ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม’ จะจัดขึ้นที่หอศิลป วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 เป็นนิทรรศการสัญจรครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมีการแสดงผลงานโครงการ ออกแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายมากที่สุด
ของบริษัทที่ได้รับการกล่าวขวัญยกย่อง อย่างสูงหลังการจัดแสดงที่ประเทศจีน และมาเลเซียมาแล้ว

ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ ภายใต้การนำของนอร์แมน ฟอสเตอร์ ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในบริษัทผู้สร้างสรรค์ สุดยอดนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม ของโลกในปัจจุบัน ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์มีฐานตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน และมีสำนักงาน ดำเนินโครงการทั่วโลก กว่าสี่สิบปีที่ผ่านมา บริษัทได้คิดค้นพัฒนาวิธีการออกแบบ สถาปัตยกรรมและอาคารนิเวศ ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และนำมาใช้ในโครงการ ที่สำคัญ ๆ อาทิ ผังแม่บทพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ สนามบิน อาคารชุมชนและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานและสถานประกอบการ ตลอดจนการ ออกแบบบ้านและการออกแบบผลิตภัณฑ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639

www.bacc.or.th  |    | 

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร