Thai Version / Eng Version
invitation

Dear Friends of BACC

Open Call ประกาศรับผลงานศิลปะ
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2562


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าคัดเลือกเพื่อร่วมจัดแสดงในเทศกาล จรัส Light : เทศกาลศิลปแสงกลางแจ้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการจรัส: แสงสร้างสรรค์ ศิลปะเพื่อทางเลือกใหม่ของพลังงานไฟฟ้า โครงการที่จะจัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกผ่านงานศิลปะและสื่อการเรียนรู้

ประเภทของผลงาน
ประติมากรรม ศิลปะจัดวางกลางแจ้ง ที่ผลิตจากการใช้แผงโซล่าร์เซลล์ หรือจากไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าร์เซลล์ มาเป็นองค์ประกอบ โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุในการสร้างสรรค์

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณา
ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ประติมากร สถาปนิก หรือ ดีไซเนอร์ ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

กำหนดการดำเนินงาน
15 สิงหาคม 2562: เปิดรับสมัครผลงาน
15 กันยายน 2562: ปิดรับสมัครผลงาน
20 กันยายน 2562: ประกาศผลการคัดเลือก
25 กันยายน 2562: อบรมความรู้เกี่ยวกับโซล่าร์เซลล์ให้กับศิลปินผู้ได้รับคัดเลือก
26 กันยายน - 16 ธันวาคม 2562: กระบวนการสร้างผลงาน
14 -18 ธันวาคม 2562: ติดตั้งผลงานบนพื้นที่
19 ธันวาคม 2562: พิธีเปิดนิทรรศการ
20 ธันวาคม 2562 - 23 มกราคม 2563: จัดแสดงผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ

สามารถดูรายละเอียดอื่น ๆ ได้ ที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร จรัส Light : เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง ได้ที่นี่ คลิก โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องกรอกรายละเอียดชื่อ - นามสกุลที่อยู่และรายละเอียดอื่น ๆ ในใบสมัครอย่างชัดเจนครบถ้วน

การประกาศผลผู้เข้าร่วม
การประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะแจ้งผ่าน 2 ช่องทาง คือ ทางเว็ปไซต์และทางเฟสบุ๊ค ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc)

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: +6680 025 0758 หรือ +66 2 214 6630 - 8 ต่อ 529 อีเมล: jaraslight@bacc.or.th

เกี่ยวกับ จรัส Light : เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง
เมื่อโลกเข้าสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล วิกฤตพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ดังนั้น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องพลังงานทดแทนที่จะเป็นทางเลือกด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

เราเชื่อว่า การสร้างสรรค์งานศิลปะที่สามารถต่อยอดออกไปในรูปแบบใหม่ ผสมผสานศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถสร้างรูปแบบเชิงประจักษ์ที่คนจับต้องได้ เข้าถึงได้ มีคsวามงาม สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พบเห็น จะให้การนำเสนอความรู้ที่อาจจะเคยยากและไกลตัวให้เป็นเรื่องง่าย ตลอดจนช่วยสร้างแรงกระตุ้นที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลือกใช้พลังงานสะอาดในชีวิตประจำวันมากขึ้น หรือ มีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ในอนาคตอันใกล้ต่อไป

จรัส Light: เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง จะเป็นงานแสดงงานศิลปะด้านแสงจากการใช้แผงโซล่าร์เซลล์ หรือจากไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าร์เซลล์ มาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และต้องเป็นหนึ่งในเทคนิคของงานศิลปะที่จัดแสดงในเทศกาลนี้ทุกชิ้น

*ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล: info@bacc.or.th

www.bacc.or.th  

baccpage     baccnews   baccbangkok

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร