Thai Version / Eng Version
invitation

main exhibition 789

   หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ เจแปนฟาวน์เดชั่นเอเชียเซ็นเตอร์
   ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิด​งาน​นิทรรศการ รยางค์สัมพันธ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

Press tour

เวลา 15.30 น.

เวลา 16.00 น.

-------------
พิธีเปิดนิทรรศการ

เวลา 18.00 น.

เวลา 18.30 น.

ณ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครลงทะเบียน

Press tour
ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ

พิธีเปิดงานนิทรรศการ

รยางค์สัมพันธ์
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่นเอเชียเซ็นเตอร์
ร่วมสนับสนุน: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ผู้สนับสนุนโครงการ: บริษัท ฟาย เปเปอร์ ทาเคโอะ (ประเทศไทย) จำกัด
และ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

31 มีนาคม - 2 กรกฎาคม 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ส่วนหนึ่งของโครงการ "Condition Report" โครงการศิลปะเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์จากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โดยมีจุดประสงค์เพื่อบ่มเพาะภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ผ่านการทำงานร่วมกันกับภัณฑารักษ์ผู้มีประสบการณ์ "รยางค์สัมพันธ์ (Mode of Liaisons)"
เป็นนิทรรศการสุดท้ายโดยภัณฑารักษ์รุ่นใหญ่ในกรุงเทพฯ นำเสนอภายใต้แนวความคิดเชิงชีววิทยานำมาปรับใช้เพื่อผสมผสานผลงานศิลปะและเนื้อหา
จากภัณฑารักษ์ที่ได้จัดขึ้นในเมืองอื่นมาแล้วก่อนหน้า ผนวกกับการคัดสรรผลงานขึ้นมาใหม่เพื่อนำเสนอการประสานรวมทางความคิด นิทรรศการนี้
มุ่งตรงไปที่การมองหาไม่ใช่เพียงความสำคัญของผลงานศิลปะอย่างเป็นเอกเทศ หากยังรวมไปถึงระบบนิเวศในผลงาน โดยจุดประสงค์คือการมองเห็น
ผลงานศิลปะเป็นดั่งสิ่งมีชีวิตด้วยส่วนยื่นออกจากแกนกลางที่สามารถเคลื่อนตัวและปรับเปลี่ยนความหมายด้วยวิวัฒนาการของการดำรงอยู่ นอกจากนี้
ยังมุ่งให้เห็นถึงสาระที่แฝงอยู่ในจุดปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบเครือข่ายที่ซ่อนเร้นในแต่ละผลงานอันแตกต่างกัน ที่สามารถเชื่อมโยงและร้อยเรียงกัน
เพื่อนำไปสู่การสำรวจความสัมพันธ์ที่มีความหมาย

ศิลปิน:


นิทรรศการ: กรกฤต อรุณานนท์ชัย, ซินดิแคท แคมเพอซารี (ซูซีอะดี วิโบโว - แล็บทันยา, ณัฐพล สวัสดี, ธนภณ อินทร์ทอง, บูกะ วะรัง,
ยิ่งยศ เย็นอาคาร, อาเรีย ซารีฟูดิง), ไซ คุนิง, มิยางิ ฟุโตชิ, มาร์ค เทห์, ยูนิเวิร์ส บัลโดซ่า, ทามูระ ยูอิชิโระ, รอสลิแซม อิสมาอิลล์ (อิเสะ)
ร่วมกับ ปาร์คกิ้ง โปรเจค ซุปเปอร์เฟรนด์ส, ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, อัลเบิร์ต สัมเรท, อุกฤษณ์ สงวนให้, เอา โซว-ยี, โฮ รุย อั น

การแสดงสด:
ฟิลิปปินส์ เอ็ดดูเคชั่นแนล เธียเตอร์ แอสโซซิเอชั่น (PETA)

ภัณฑารักษ์: พิชญา ศุภวานิช

ภัณฑารักษ์ร่วม: ออง หมัด เทม, บายู เจนี คริสบี้, นากามูระ ฟูมิโกะ

-----------

Press Release
สามารถ Download ได้ที่นี่

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล: info@bacc.or.th

www.bacc.or.th  

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร