Thai Version / Eng Version
invitation

Dear Friends of BACC

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดนิทรรศการ Pioneer in Video Art from Thailand, Slovenia, Norway Since 1980 Exhibition: ผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980

ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

เวลา 14.00 น. 


----

เวลา 17.30 น.

เวลา 18.00 น.

ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

กิจกรรมนำชมนิทรรศการ โดย ภัณฑารักษ์
ในหัวข้อ "Video Art in Slovenia"ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ

พิธีเปิดงานนิทรรศการ

นิทรรศการจัดแสดง: วันที่ 9 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิทรรศการ "Pioneer in Video Art from Thailand, Slovenia, Norway Since 1980" แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคยุโรปและสแกนดิเนเวีย ผ่านผลงานศิลปะแนวมีเดีย อาทิ วีดีโอแบบจอเดียว (Single Screen Video Art) วีดีโอแบบติดตั้งจัดวาง(Installation Video Art) หรืองานแนวศิลปะจัดวาง (Art Installation) เป็นต้น

ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อดิจิทัล เพราะสื่อเหล่านี้สัมพันธ์โดยตรงกับศิลปะ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม จึงเชิญศิลปินจากประเทศสโลวีเนียและประเทศนอร์เวย์ มาจัดแสดงผลงานในรูปแบบสื่อวีดีโอประเภทต่าง ๆ ร่วมกับตัวแทนศิลปินไทย โดยหลังจากการจัดแสดงในประเทศไทย นิทรรศการนี้จะเคลื่อนย้ายไปจัดแสดงที่ประเทศสโลวีเนียและนอร์เวย์ต่อไป

ศิลปินจากประเทศไทย

จากภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ผศ.วุฒิกร คงคา ผศ.นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง ผศ.คมสัน หนูเขียว อาจารย์ณัฐณรัณ บัวลอย รศ.คนากร คชาชีวะ

จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์

จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร.เตยงาม คุปตะบุตร วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ

จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ

จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์วุฒินท์ ชาญสตบุตร ผศ.โฆษิต จันทราทิพย์ อารยา ราษฎร์จําเริญสุข อานนท์ นงเยาว์

จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.กมล เผ่าสวัสดิ์

จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ภาณุ แสง-ชูโต

และศิลปินอิสระ กวิตา วัฒนะชยังกูร พศุตม์ กรรณรัตนสูตร สกลพัฒน์ โชติปัทมนนท์ และกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ กลุ่ม New Voice ฯลฯ

ศิลปินจากประเทศสโลวีเนีย

จากสถาบัน ซอนด้า และสถาบันยูจีเอ็ม เมืองมาริเบอร์ อาทิ ซอนด้า เด อาร์ ฟรานส์ โพรก นาตาช่า โพซีน สเตอนซ์ นูซ่า ดาร์กอน และ อัพพะ ซิริโก้ ดาร์กอน มิฮ่า ไวโพทนิค มาริน่า กรีซินี่ และอายนา ชมิด วุค โคซิส อันฟ่า เทสล่า เวริ และ อาร์โมส นิก่า อูเทอร์ และจากสถาบันศิลปะโทรดเฮมท์ NTNU

ศิลปินจากประเทศนอร์เวย์

เลทิเซีย บาร์ซี่ มาร์ทิ ลาบัส คริสเตียน วันทนีย์ คริสโตเฟอร์ โลแกน ออสก้า ดิบส์ อูนนัวร์ อังเดร อายน่าชาด็อตเทียร์ ยาเซอร์ ราฮาร์ อันนา อิดา พิสโซ่ท และ อันกี อาร์ มิคาเซ่น และภาพยนตร์ในชุด Kit I II III ฯลฯ

ภัณฑารักษ์: คมสัน หนูเขียว มีฮ่า ที โฮเวท และดาวิด โรชด์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล: info@bacc.or.th

www.bacc.or.th  

baccpage      l baccnews    
baccchannel  l baccbangkok

สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร