Loading

bacc e-archive

แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : (บรรยากาศ)

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : (บรรยากาศ)แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : (บรรยากาศ)แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : (บรรยากาศ)แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : (บรรยากาศ)แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : (บรรยากาศ)แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : (บรรยากาศ)แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : (บรรยากาศ)แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : (บรรยากาศ)แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : (บรรยากาศ)แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : (บรรยากาศ)แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : (บรรยากาศ)แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : (บรรยากาศ)แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : (บรรยากาศ)แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : (บรรยากาศ)

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2016-11-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : (บรรยากาศ)

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

01-01-2018

ศิลปน

แอร์วิน วูร์ม

ภัณฑารักษ์

พิชญา ศุภวานิช

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

14 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

แอร์วิน วูร์ม ศิลปินชาวออสเตรีย ใช้ชีวิตและทำงานอยู่ที่เวียนนาและลิมเบิร์ก ประเทศออสเตรีย ช่วงประมาณทศวรรษที่ 80 เป็นต้นมา เขาได้ริเริ่มสร้างผลงานศิลปะชื่อชุด “ประติมากรรมหนึ่งนาที” (One Minute Sculptures) โดยใช้ร่างกายของตนเองหรือนางแบบ มาเแสดงท่าทางต่าง ๆ ประกอบกับสิ่งของในชีวิตประจำวัน ให้ออกมาเป็นความสัมพันธ์ที่เหนือความคาดหมาย กระตุ้นให้ผู้ชมตั้งคำถามต่อนิยามที่แท้จริงของประติมากรรม ในการสร้างประติมากรรมชิ้นหนึ่ง ๆ วูร์มจะแสวงหาวิธีที่แหวกแนว ซึ่งจะสามารถแสดงความรู้สึกได้อย่างชัดเจนรวดเร็ว หรืออาจแฝงอารมณ์ขันมาใช้ ผลงานของวูร์มถูกรวบรวมไว้กับคอลเล็คชั่นผลงานอันทรงเกียรติอื่น ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นที่อัลแบร์ทีนา เวียนนา, หอศิลป์แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา, ศูนย์ปอมปิดู พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ กรุงปารีส, พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองบอนน์, พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ โบโลญญา, ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยแห่งมาลากา ประเทศสเปน, หอศิลป์ ซูริค, พิพิธภัณฑ์โซโลมอน อาร์. กุกเกนไฮม์ นิวยอร์ก, ศูนย์ศิลปะวอล์เกอร์ มินนีแอโพลิส และหอศิลป์อัลไบรท์ น็อกซ์ นิวยอร์ก

ประวัติของจดหมายเหตุ

แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ: ด้วยบรรยากาศแห่งความไม่แน่นอนทางสังคมและการเมืองในปัจจุบัน ได้สร้างหมุดหมายของภาวะแห่งการเปลี่ยนผ่านที่ไม่เพียงแค่เชื่อมไปกับปรากฏการณ์ที่เคลื่อนตัวในระดับภูมิภาค หากยังรวมถึงพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ตรงจุดนี้ได้ตั้งคำถามต่อความหมายในความคิด การปฏิบัติ รวมถึงกระบวนทัศน์ที่ดำรงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งอนุรักษ์นิยมกระแสใหม่ จนถึงวิวัฒนาการความเคลื่อนไหวของหัวก้าวหน้า กระแสเหล่านี้ได้สร้างบริบทให้นิทรรศการ นำเสนอการก้าวข้ามพรมแดนแห่งตัวตนเพื่อทำความเข้าใจประเด็นทางสังคมที่อยู่เบื้องหน้า ด้วยคำสำคัญเช่น อารมณ์ขัน การสำคัญตน ความย้อนแยง และความเป็นสาธารณะ กระทั่งอาการปากว่าตาขยิบ เป็นส่วนหนึ่งในหลากหลายวิธีการ แฝงอยู่ในศิลปะเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมได้มองเห็นสิ่งที่ยึดถือในตัวตนและปฏิกิริยาของเขาที่มีต่อสังคมรอบข้าง ในผลงานประติมากรรมเชิงปฏิบัติของศิลปินระดับโลก แอร์วิน วูร์ม นำเสนอปรัชญาอันลึกซึ้งด้วยวิถีแบบสันทนาการ มีศูนย์กลางอยู่ที่ผู้ชมให้ได้สำรวจตัวตนด้วยความสนุกสนานและน่าขบขัน และในขณะเดียวกันสร้างกระบวนการสะท้อนกลับให้ได้วิเคราะห์และวิพากษ์ตนได้อย่างเคร่งเครียด จุดประสงค์ของนิทรรศการคือการนำเสนอผลงานศิลปะและศิลปินคนสำคัญผู้มีประวัติศาสตร์การทำงานในการสำรวจความเป็นไปได้ทางศิลปะบนระนาบอันหลากหลายทางความคิดทั้งในตัวตนและสภาวะความจริงในสังคมร่วมสมัย

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้สนับสนุนหลัก: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนโครงการ: บริษัท แอนทาลิส (ประเทศไทย) จำกัด

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกกรม: 26 พฤศจิกายน - 26 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

การระบุคําสําคัญ

ศิลปะ, ประติมากรรม, อนุรักษ์นิยม, ปรัชญา

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร